Rapport fra Cowi og Grundfos: Pumper sparer CO

Energieffektive elektronisk regulerede pumper kan reducere det danske energiforbrug med 480 millioner kilowattimer. Det svarer til, at man sparer atmosfæren for 315.000 ton CO2 – hvilket er lig med 0,6 procent af den danske CO2-emission i 2002. Det viser en rapport som Grundfos og Cowie offentliggør i dag.

I Danmark er der cirka 448 millioner kvadratmeter bygningsareal, som opvarmes med centralvarmeanlæg. Hvis alle de gamle, udtjente cirkulationspumper i varmeanlæg erstattes med moderne - og lidt dyrere - pumper fra Grundfos, vil den simple tilbagebetalingstid ifølge rapporten, ligge på 1,4 til 2,3 år, alt efter hvor stor bygningen er.

Den såkaldte CO2-skyggepris, det vil sige, hvor meget det koster at reducere CO2-emissionen med ét ton, bliver i gennemsnit minus 69 kroner pr. ton CO2.

Undersøgelser som Dansk Vindmølleforening har fået foretaget viser, at CO2-skyggeprisen for vindmøller på land ligger på cirka 122 kroner pr. ton CO2.

Det bekræfter koncerndirektør i Grundfos, Søren Ø. Sørensens udmelding om, at moderne pumper er en bedre investering set i forhold til en investering i vindmøller.

»Vi mener, det er fint med vindmøller. Men i debatten har der været en tendens til polarisering, hvor den ene part taler for flere vindmøller, mens den anden part mener, at problemerne bedst løses ved køb af kvoter i udlandet. Derfor mener vi, der er brug for en nuancering, hvor man blandt andet kan få pumperne med ind som en del af løsningen,« siger Søren Ø. Sørensen, der har sendt Cowi-rapporten til energipolitisk udvalg i Folketinget.