Rapport: Fem lande står for 80 procent af klodens nye kulkraftværker

Illustration: Wyoming Mining Association

Kina, Indien, Indonesien, Japan og Vietnam er tilsammen ansvarlige for 80 procent af alle de nye kulkraftværker, som er på vej rundt om i verden. Det viser en ny rapport fra tænketanken Carbon Tracker.

Selvom flere af de fem nationer er særdeles folkerige, udgør den samlede befolkning kun lidt under halvdelen af Jordens befolkning. I alt har de fem lande planlagt at bygge 600 nye enheder, der har en samlet kapacitet på 300GW.

»Disse sidste bastioner for kulkraften svømmer mod strømmen. Vedvarende energi er en billigere løsning, som samtidig understøtter de globale klimamål. Investorer bør undgå nye kulprojekter,« siger Catharina Hillenbrand Von Der Neyen, som er chef for energi hos Carbon Tracker.

Forbrugere og skatteborgere må betale

Med rapporten forsøger Carbon Tracker at advare de fem lande om, at tiden er ved at være løbet fra kulkraften.

Læs også: Analyse: Størstedelen af VE-projekter billigere end kulkraft

»Kul giver ikke længere mening, hverken økonomisk eller miljømæssigt. Regeringer burde skabe et spillerum, som tillader vedvarende energi at vokse og bruge tiden efter coronakrisen til at opbygge et bæredygtigt energisystem,« siger Catharina Hillenbrand Von Der Neyen.

Ifølge rapporten vil 93 procent af de 600 nye kulkraftværker blive urentable forretninger. På sigt vil den vedvarende energi nemlig være billigere, og dermed risikerer de fem lande ifølge organisationen at spilde 150 milliarder dollars. Organisationen peger på, at regningen vil ende hos forbrugere og skatteborgere.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

I en sådan opgørelse mangler der oplysning om hvor meget effekt der nedlægges på grund af alder.

Man kan også spørge om hvor meget termisk kraft der er nødvendigt hvis et stigende elforbrug skal dækkes af vindmøller og sol. Da vind og sol ikke leverer efter behov, må der jo sørges for anden leverance.

 • 16
 • 22

Det er vel ikke så meget et spørgsmål om hvad der nedlægges. Det er nok mere et udtryk for at udvikling kræver mere energi end der er til rådighed. De nævnte lande (bland flere) er i en rivende industrialiserings proces. Her leverer kul og olie den hurtigst etablerede og mest stabile energiforsyning. VE er ikke stabilt nok og A-kraft tager for lang tid at etablere, samt kræver teknisk ekspertise der måske ikke er til stede i fornødent omfang (Vietnam mfl lande). Jan

 • 10
 • 2

Hej Niels:

Hvis ikke VE skadedyrene

Jeg kan anbefale dig at kigge her 😉

Hvis vi - som Sverige - var sprunget med på KK-vognen, ville det have forsinket/udelukket vores vindeventyr - og husk, at Danmark jo var katalysator for det globale vindmarked.

Sverige hoppede på vognen, og må nu se i øjnene, at det sats er blevet overhalet indenom - i den grad - af billigere og på alle måder - meget mindre komplicerede VE løsninger. Derfor er den eneste økonomisk forsvarlige løsning for Sverige nu at lukke disse værker.

 • 21
 • 9

Palle Anker Andersen

Vind- Vand- og solenergi er kun rentabel, hvis staten støtter med subsidier. Hvordan kan man påstå at det er billigere end kulkraftværker?

Fordi sådan hænger virkeligheden bare sammen.

Billigste usubsidierede energi fra solceller og vindenergi er 8øre per kWh med klar trend imod 50-75% fald i dette årti.

Vi har udsigt til 50% fald i energi fra havvind i dette årti iflg. BNEF, men de har historisk undervurderet prisfald i solceller, vindenergi og batterier.

Fx er deres skøn for batteriprisen $62/kWh som ledende aktører regner med at være under i 2025.

En af de systematiske fejl BNEF begår er at bruge LCOE eller LCOS eller LACE istedet for faktiske indgåede kontrakter.

Alle de tre modeller er teoretiske konstruktioner kun til brug for investeringsbeslutninger, så komplet fortænkte.

Der indregnes ikke forventelige indtægter på gældspleje eller reale aktuelle lånebetingelser. Officielt, fordi man af hensyn til sammenlignelighed, bruger standardiserede renter, der ligger langt over markedsrenter.

Den danske stat har forlængst fået sine investeringer i subsidier i vind og solenergi mange gange retur i statskassen.

 • 15
 • 3

Niels Abildgaard

Hvis ikke VE skadedyrene havde hjulpet med hindre KKudviklingen siden 73 ville Mor Gaia have haft det bedre . Ærgeligt,men ikke ansvarspådragende og pensionen bevares

Vrøvl fra ende til anden. KK har hele vejen igennem haft adgang til langt højere subsidier.

Hickley Point kommer fx over sin levetid med beskeden inflation til at koste 20-30 gange mere end havvind per produceret kWh.

Du har fået regnestykket mange gange og der er altså ikke nogen udsigt til at KK noget steds på jorden vil kunne klare sig på markedsvilkår.

 • 13
 • 4

Flemming Rasmussen

Jeg kan anbefale dig at kigge her 😉

Hvis vi - som Sverige - var sprunget med på KK-vognen, ville det have forsinket/udelukket vores vindeventyr - og husk, at Danmark jo var katalysator for det globale vindmarked.

Sverige hoppede på vognen, og må nu se i øjnene, at det sats er blevet overhalet indenom - i den grad - af billigere og på alle måder - meget mindre komplicerede VE løsninger. Derfor er den eneste økonomisk forsvarlige løsning for Sverige nu at lukke disse værker.

Sverige har mere installeret vindmølle kapacitet end Danmark og en 30GW havvind pipeline på trods af ringere vindforhold.

Vi trækkes med Dan Jørgensen og hans hockey stick og har en dybt uambitiøs klima politik takket være drømme om at redde fejlinvesteringer i forbrændingsanlæg baseret på importeret affald og importeret træflis. Rene og skære gak fantasier som gik over gevind og kommer til at koste os kassen.

Ps. Jeg syntes stadigt at når sporvejsmuseet kan drives af frivillig arbejdskraft og donationer, så skulle KK romantikere i Sverige og Danmark gå sammen om at redde mindst et af KK værkerne som arbejdende museum.

 • 15
 • 5

så skulle KK romantikere i Sverige og Danmark gå sammen om at redde mindst et af KK værkerne som arbejdende museum.

Nej da, de skulle da drive det videre med ussel mammon for øje. De kan (formentlig) overtage de fuldt afskrevne værker til spotpris - og yderligere 60 års levetidsforlængelse er jo intet problem (har jeg hørt). Og når nu KK er god en forretning - selv for nyopførte værker, bliver de da milliardærer på no-time. 😉

 • 9
 • 3

Hr. Oluf Bagger - Så forstår jeg ikke, at produktionen af EL med vind, vand og sol ikke er større end de her 2 % af verdens el-produktion, hvis det er så billigt.

Vi er lige blevet introduceret til et affaldsproblem med vindmøller, som absolut ikke er mindre end det problem der kan opstå med kulkraftværker.

Hr. Jens Østergård - Er det ikke en lidt snæver synsvinkel, at se på den danske el-pris?? Vi er et lille land, og derfor med et begrænset el-forbrug i forholde til f. eks. Frankrig eller Spanien. Du betaler hver KWatt du forbruger 8 gange produktionsprisen, eller endda måske mere, og denne ekstrabetaling betaler så for de subsidier, som hele branchen får tilbage, for ellers kan det ikke betale sig at producere med vindmøller.

 • 1
 • 13

Hr. Oluf Bagger - Så forstår jeg ikke, at produktionen af EL med vind, vand og sol ikke er større end de her 2 % af verdens el-produktion, hvis det er så billigt.

Jeg ved ikke hvilket år der står på din kalender, men hos os her i 2021[2] er tallene:

Verdensproduktion af elektricitet, alle tal herfra:

Hydro 15.8%

Vind 5.3%

Sol 2.7%

Andre[1] 2.5%

Nuklear 10.4%

Gas 23.5%

Kul 36.7%

Olie 3.1%

.. så du er mindst en faktor 12 ved siden af.

[1] Biomasse, geotermi, tidevand etc.

[2] OK, tallene er så fra 2019, men de er ikke blevet mindre siden.

 • 10
 • 1

Palle Anker Andersen "Hr. Oluf Bagger - Så forstår jeg ikke, at produktionen af EL med vind, vand og sol ikke er større end de her 2 % af verdens el-produktion, hvis det er så billigt.

Vi er lige blevet introduceret til et affaldsproblem med vindmøller, som absolut ikke er mindre end det problem der kan opstå med kulkraftværker.

Hr. Jens Østergård - Er det ikke en lidt snæver synsvinkel, at se på den danske el-pris?? Vi er et lille land, og derfor med et begrænset el-forbrug i forholde til f. eks. Frankrig eller Spanien. Du betaler hver KWatt du forbruger 8 gange produktionsprisen, eller endda måske mere, og denne ekstrabetaling betaler så for de subsidier, som hele branchen får tilbage, for ellers kan det ikke betale sig at producere med vindmøller."

I 2019 var klodens totale primære energiforbrug 162.189TWh.

Heraf leverede vindenergi 3.450TWh svarende til 2.12%.

Solenergi leverede 1793TWh svarende til 1.1%.

Siden er den installerede kapacitet steget 30% og kapacitetsfaktoren er også højere, så i år kan man forvente ca. 4.2% af verden primære energi.

Kul udgjorde 43.849, men der kommer altså kun 30% elektricitet ud af det svarende til 13.155TWh og dermed reelt kun 251% af hvad vind og sol leverede i 2019.

Din følelse af at vindmøller har et affaldsproblem er absurd. På en moderne gigant vindmølle som GE Haliade 14MW udgør vingerne 165ton ud af en samlet vægt på 3500tons. Sådan en vindmølle skal bruge 45 dage med gennemsnitlig produktion for at tilbagebetale CO2 forbruget i forbindelse med fremstilling og opstilling.

Affaldsmængden ved kulkraft for at producere samme mængde energi som i de 45 dage overstiger total vægten for hele vindmøllen.

2,25 kroner pr kWh inklusive alt også samtlige bøjede fem øre i støtte til dansk sol og vindenergi.

Hvorfor føler du at det ikke kan betale sig at producere med vindmøller????

 • 13
 • 2

Jens Østergaard

En klima benægter er så vit jeg ved en der benægter at vi har et klima, og det er jeg altså ikke. Jeg benægter heller ikke, at klimaet forandre sig, men min forståelse er den, at det gør klimaet altså med års mellemrum, og derfor ikke er nogen katastrofe. Det kan have følger af forskellige grader, men der er vi mennesker jo ret opfindsomme, og vi kan sagten tilpasse os de fleste klimaforandringer. Dem vi ikke kan håndtere, flytter vi fra.

Jeg blander ikke følelser ind i klimadebatten. Affaldsproblematikken omkring vindmøller omhandler den nedgravning af brugte vindmøller, der er præsenteret for nylig.

 • 2
 • 13

Affaldsproblematikken omkring vindmøller omhandler den nedgravning af brugte vindmøller, der er præsenteret for nylig.

Det har vi også været omkring tidligere. Desværre er affaldsmængden fra brugte møllevinger pt. for lille til at alternativ anvendelse frem for deponi er muligt.

Eller for at sætte det lidt i relief:

Der bliver hvert år i Danmark deponeret 9500 ton mineraluld.

Det svarer til at vi med 1000 13MW vindmøller (altså 13GW indstalleret effekt) under antagelse af 20 år levetid, hvert år skal erstatte 50 møller og derfor deponere 50x165 ton glasfiber - hvilket er 8250 ton/år.

Hvis ikke mineraluld er et uoverskueligt problem, bliver vinger det sikkert heller ikke.

 • 14
 • 1

Check FAKTA: https://ourworldindata.org/electricity-mix Læs om den totale produktion...

Jeg har netop checket fakta.

Du påstod at hydro+vind+sol 'ikke er større end de her 2 % af verdens el-produktion'.

Det udsagn er - pænt sagt - i modstrid med fakta.

Hydro alene udgjorde i 2019 15.8% af el-produktionen.

Selv hvis du mente primær energi - dvs inklusive alt andet - er dit udsagn massivt forkert.

Hydro alene udgjorde 6.4% af den totale energi produceret.

Faktisk skal du ned på et udsagn der hedder 'sol udgjorde i 2019 mindre end 2% af den totale energiproduktion på verdensplan' for at det bliver i overensstemmelse med sandheden.

 • 13
 • 0

Palle Anker Andersen

Check FAKTA: https://ourworldindata.org/electricity-mix Læs om den totale produktion...

Er det din huske seddel?

Du har da ikke læst den med udgangspunkt i dine påstande som jeg jo netop kunne afvise med ourworldindata!!!!

I dit eget link fremgår det soleklart at i 2019 så udgjorde sol og vind energi tilsammen 3.3% af verdens totale primære energiproduktion!!!

Bare scroll helt ned til bunden og se det selv.

Check nu for pokker de kilder du gerne vil påberåbe dig.

 • 11
 • 1

Palle Anker Andersen

Jeg blander ikke følelser ind i klimadebatten. Affaldsproblematikken omkring vindmøller omhandler den nedgravning af brugte vindmøller, der er præsenteret for nylig.

Vinger der for en stor havvindmølle udgør max 5% af vægten og hvor havvindmøllen efter 45 dage har fortrængt mere CO2 end der medgår til produktion og opsætning af den.

Det kan godt være at du er ufølsom, men det kvalificerer ikke til at optræde med mangel på moralsk kompas eller overblik over fakta.

Og der er altså ikke rigtigt nogen som ved hvorfor du føler at tingene hænger sammen sådan som du påstår, fordi du bare ikke er i trit med virkeligheden.

Forsøg at få styr på fakta istedet for at blamere dig i værste spørge Jørgen whataboutism stil.

 • 11
 • 2

Palle Anker Andersen

Det kan have følger af forskellige grader, men der er vi mennesker jo ret opfindsomme, og vi kan sagten tilpasse os de fleste klimaforandringer. Dem vi ikke kan håndtere, flytter vi fra.

Lomborg tosserier for fuld udblæsning.

Hvorfor en i fænghullet skal vi ikke bare vælge den billigste energi vi har til rådighed og sørger for at undgå opfindsomme måder at inddæmme verdens beboede kystområder.

Det koster ikke noget at afslutte fossil æraen det skæpper i kassen for den globale økonomi.

Ja der er nogle samvittighedsløse fossil energi virksomheder og investorer og individder som er ansat af dem som vil skulle finde noget nyt at tjene på, men hvem pokker vil savne dem eller begræde at de må foretage sig noget fornuftigt for at leve?

 • 14
 • 2

VE er vejen frem i det lange løb. Problemet er blot, at den teknologi vi har nu og her ikke kan tilbyde en stabil og konstant forsyning, når det gælder sol og vind. Batteriløsningerne er for dyre og for små i kapacitet. Se blot hvor meget de vejer og fylder i en bil med bare en rimelig rækkevidde. Skal de så være back-up på et net, kræver det væsentligt mere udvikling inden det er løst.

Her er olie, gas og kul de nemme løsninger. Især i lande med hastig udvikling og dårlig infrastruktur. De tre råvarer er der heller ikke mangel på. De findes i rigelige mængder i undergrunden, og vedr. olie og gas kommer der stadigt flere lande til som udvinder og udbyder.

Angående miljøbelastningerne har alle teknologier deres problemer. Det være sig ved anlæg, udvindingen, forbruget eller distributionen. Dertil kommer bortskaffelserne ved udtjente anlæg. Her er der heller ikke nogle der går fri.

Det største problem er dog de politiske og økonomiske interesser i alt dette. Politikerne hopper på de kæpheste, de mener giver den bedste forudsætning for genvalg. Selskaberne kæmper for deres profitter og overlevelse. Nogle mere snæversynet end andre. Der mangler et åbent og reelt samarbejde mellem alle interressenter for at løse problemerne. I stedet er vi endt i en ny religionskrig hvor alle tal fuskes og drejes. Jan

 • 8
 • 2

VE er vejen frem i det lange løb. Problemet er blot, at den teknologi vi har nu og her ikke kan tilbyde en stabil og konstant forsyning, når det gælder sol og vind

kunne næppe være mere enig - dog ikke nødvendigvis begrænset til 'sol og vind'! Som jeg tidligere skrev i en anden tråd:

På kortere sigt (2 - 3 årtier) ville en forceret ‘omstilling’ medføre astronomiske udgifter for samfundene (de klimatossede af slagsen, förstås), hvilket ville nedbryde/omkalfatre disse radikalt (cf. ‘Der Untergang des Abendlandes’), samtidigt med at autoritære regimer som Kina, Rusland (der kun yder lip service til ‘sagen’) for alvor ville få økonomisk og politisk vind i sejlene og dermed opnå frit spil til at påtvinge resten af Verden deres samfundsmodel/-‘orden’!

https://ing.dk/artikel/analyse-stoerstedel...

 • 3
 • 4

Jan Nyboe

Problemet er blot, at den teknologi vi har nu og her ikke kan tilbyde en stabil og konstant forsyning, når det gælder sol og vind.

Det er ikke korrekt.

Ud af det samlede energiforbrug global går kun en mindre del til elektricitet.

Det billigere at løse hele problemet end se på et lille hjørne af det.

Derfor skal VE ikke begrænses til det nuværende strømforbrug, men bruges til helt at udfase fossil energi.

Derudover skal omkring 90% af klodens landbrugsareal tilbageføres til naturen, så der skal bruges ganske meget energi til PTX og vertical farming produktion af mad.

 • 9
 • 7

JØ: Det argumenterer jeg heller ikke imod. Så bliver vejen til stabil forsyning blot endnu længere med den vision. Selv om udviklingen går nogenlunde fremefter indenfor batteriteknologi, så er vejen til billige, kompakte og med stor lagerkapacitet stadig meget lang. Jan

 • 1
 • 0

Jan Nyboe

JØ: Det argumenterer jeg heller ikke imod. Så bliver vejen til stabil forsyning blot endnu længere med den vision. Selv om udviklingen går nogenlunde fremefter indenfor batteriteknologi, så er vejen til billige, kompakte og med stor lagerkapacitet stadig meget lang. Jan

Der er ikke noget synderligt behov for lagring, men seriøse analystikere regner med $20-30/kWh på pack level i 2030.

Et ret solidt dyk fra de nuværende billigste batteripakker på $80kWh.

V2G er nu tilbudt af Volvo, Ford, GM, VW, Nissan og er indbygget men ikke tilbudt af Tesla.

Kloden brugte 25.865TWh i elektricitet og ialt 173.340TWh energi ialt 2019, så ca. 6.7 gange så meget energy bruges i forhold til elektricitet.

3.3% af al energi leveres af solenergi og vindenergi så 32 gange så meget skal til.

Det er altså ikke noget særligt i forhold til jordens resourcer eller den globale økonomi.

Især ikke når også mere energibesparende teknologier spiller ind og vi beholder andre CO2 lette energiformer.

 • 1
 • 4

Ja der er nogle samvittighedsløse fossil energi virksomheder og investorer og individder som er ansat af dem som vil skulle finde noget nyt at tjene på, men hvem pokker vil savne dem eller begræde at de må foretage sig noget fornuftigt for at leve?

men de rider da vist stormen af en stund endnu - i den hidtige metier:

China, the world's biggest coal consumer and greenhouse gas emitter, tops the list of countries planning new coal plants, according to Carbon Tracker.

It has 368 power stations in the pipeline with 187 gigawatts of capacity, the think-tank said -- despite a pledge by President Xi Jinping that China will become carbon neutral by 2060.

India, the second-biggest coal consumer, is planning 92 plants with about 60 gigawatts of capacity, according to the London-based think-tank, which focuses on the impact of the energy transition on financial markets.

Indonesia is planning 107 new plants, Vietnam 41, and Japan 14, it said

https://www.france24.com/en/live-news/2021...

 • 2
 • 0

Søren Ploug

og mælken stammer fra en mælkefabrik! ;)

Her ses en af mælkefabrikkerne:

https://www.google.com/maps/@54.9814707,10...

Køerne inde i det skrummel får ikke så meget som én solstråle ...

Køer bliver et sjældent syn både på marker og i stalde.

https://www.greenqueen.com.hk/got-milk-the...

Lidt under halvdelen af USA's strømforbrug er nok til at fodre hele befolkningen ved i snit 17% effektivitet fra strøm til mad.

Jeg ved at det er lidt Blade Runner agtigt, men det er ikke muligt at fortsætte med landbrug hverken økonomisk eller mht. naturlige begrænsninger. Det landbrug som bevares skal fokusere på luksus kvaliteter eller varer som ikke passer til PTX eller vertical farming.

 • 1
 • 4

HJN

Nåh- ja, de madvarer vi spiser opstår henne i supermarkedet og på markedet nede på torvet.

Præcist hvor meget af din kost er fermenteret?

Nå.

Den eneste forskel på PTX baseret mad og vin, øl, sprut, ost, brød, soya, tofu, yogurt osv. osv. er at basis kulbrinterne kommer fra strøm.

Kød og mælk har man længe været istand til at producere baseret på celler fra dyr. https://culturedbeef.org/what-cultured-meat

Mere end 1000 forskellige planter dyrkes idag i vertical farming og der er altså ikke nogen måde, hvorpå rigtigt landbrug kan konkurrere på pris, næringsværdi eller miljøvenlighed, så kun unik storytelling, kultur og ægte high end kvalitet giver en lille del af landbruget mulighed for at fortsætte, hvorimod alt industrielt landbrug er dødsdømt.

 • 2
 • 7

Præcist hvor meget af din kost er fermenteret?

Nå.

Den eneste forskel på PTX baseret mad og vin, øl, sprut, ost, brød, soya, tofu, yogurt osv. osv. er at basis kulbrinterne kommer fra strøm.

Kød og mælk har man længe været istand til at producere baseret på celler fra dyr. https://culturedbeef.org/what-cultured-meat

Mere end 1000 forskellige planter dyrkes idag i vertical farming og der er altså ikke nogen måde, hvorpå rigtigt landbrug kan konkurrere på pris, næringsværdi eller miljøvenlighed, så kun unik storytelling, kultur og ægte high end kvalitet giver en lille del af landbruget mulighed for at fortsætte, hvorimod alt industrielt landbrug er dødsdømt.

Tal dansk.

Okay - først skulle jeg google "fermenteret". Vist ikke et - folkeligt udtryk. Det kan jeg læse er noget med at lade førevarer gære. Ahaa - altså øl, ja det drikker jeg da gerne.

Hidtil har jeg lst om PTX i.f.m. omdannelse af strøm til flydende brændstof. Kan man nu også omdanne strøm til mad?? Så skal man vel i fremtiden blot have et batteri med på picnicturen 😁

Måske er det fordi jeg ikke er velbefaren i køkkenet. Tjoh - jeg kan lave spaghetti og smøre Nutellamadder 😁

Man taler om dyrevelfærd byboeres distance fra almindeligt landbrug. De ønsker at vi skal være vegetarer eller måske endda veganere. Tænker det ikke på grønsagerne, som end ikke kan flygte fra at blive høstet? 😁

Rygter om industrielt landbrug dødsdom er vist lidt overdrevet, medmindre jeg har overset en "breaking news".

 • 2
 • 10

JØ: I 2030 .... måske. Hvad der kan ske i en ti-års periode er lige så sansynligt som at spå i kaffegrums. Lad os holde os til fakta og ikke dagdrømmerier. Når jeg læser dine øvrige indslag synes jeg du mangler et par meter til jordoverfladen. Jan

 • 5
 • 1

Hvor mange procent af befolkningen ved mon det, endsige ved hvad fermentering er?

Vel stort set alle bare nogenlunde oplyste mennesker.

Surdejsbrød er fermenteret, rugbrød er fermenteret, spegepølser er fermenterede, kaffebønner er fermenterede, spegesild er frementerede og så videre og så videre og så videre. Fermentering er verdens ældste konserveringsmetode og har været anvendt i tusindvis af år. Både til at sikre holdbarheden og til at opnå den ønskede smag og aroma. Velhængt kød får den ønskede smag ved fermentering.

I øvrigt er det ikke nogle - men så godt som alle - oste, der bygger på fermentering, idet den syrning af mælken, der sker ved fremstilling af ost og smør, er - ta-da - en fermentering.

 • 8
 • 1

Jan Nyboe

JØ: I 2030 .... måske. Hvad der kan ske i en ti-års periode er lige så sansynligt som at spå i kaffegrums. Lad os holde os til fakta og ikke dagdrømmerier. Når jeg læser dine øvrige indslag synes jeg du mangler et par meter til jordoverfladen. Jan

Den officielle ambition i EU er, at vi skal have 40GW elektrolyse kapacitet i 2030 og at gabet i 2019 prisen for elektrolyseudstyr på $950/kW skal ned på $115/kW.

Jeg har sjovt nok samme oplevelse af mangel på jordforbindelse når jeg læser nogle af dine input :-)

Enhver kan checke og konstatere, at den første store vindmøllepark med GE Haliade møller bliver Doggerbank, der har en CFD over 15 år på 36 øre per kWh leveret 140 km væk til landstationer.

Den pris bliver med sikkerhed lavere, når SG og Vestas kommer frem til fronten med deres 15MW møller, og de har samstemmende sagt at de teknisk kan øge størrelsen.

Fra 2013 hvor verdens første vindmøller, der fra bunden var designet til havvind kom på markedet til 2023, hvor alle de tre store producenter i vesten har gigant møller omkring 15MW på markedet gik der 10 år. De møller kommer til at fortsætte skaleringen og prisfaldet.

 • 4
 • 1

Jeg elsker myseost. Den blev oprindeligt udviklet fordi gede og fårehyrder så kunne indkoge mælk på stedet og bære den hjem som ost. Men point taken.

Ja, nu skrev jeg jo også næsten, men alligevel tror jeg, du tager fejl. Faktisk er det ikke mælk, man indkoger ved produktion af myseost, men valle (myse er norsk for valle). Og vallen er et restprodukt, der fremkommer ved at fermentere mælken i forbindelse med almindelig osteproduktion.

Der tilsættes frisk mælk til vallen, men uden fermentering, ingen myseost - der i øvrigt får sin farve og smag, fordi der er meget mælkesukker i vallen, som karamelliserer ved indkogningen.

Man kan faktisk godt argumentere for, at myseost slet ikke er ost - trods navnet. Jeg har også hørt udsagnet, at myseost ikke er ost, men slik.

 • 3
 • 1

JØ: Det ændrer stadigt ikke på, at vi kan ikke udnytte vind og sol effektivt, fordi vi kan ikke oplagre overskudskapacitet til vindstille og overskyet/nat. Så længe det problem ikke er løst vil vind og sol ikke blive pålidelige og stabile leverandører. Vi kæmper jo stadigt med at komme af med overskydende el fra VE fordi nettet nord-syd ikke kan distribuere godt nok. Især det Tyske net har problemer endnu. Det er den situation vi har i Europa hvor forsyningsnettene trods alt er væsentligt bedre end i feks. USA, Afrika og det meste af Asien. Hvordan kan man påberåbe sig at VE løser alle vore problemer på så kort sigt, når det meste af omverdenen langt fra er gearet til at kunne klare sine egne forsyninger? Jan

 • 6
 • 5

Det er billigere at bygge ekstra produktionskapacitet og så kun lagre det, der skal bruges for at dække produktionshullerne

men er det da ikke osse netop dét, vi gør (og gennem efterhånden flere år har gjort)? ;)

For tiden ser det ikke ud til at der bliver sat vindmøller op hvis de ikke kan sælge det meste af produktionen til en rimelig pris. Jeg venter på at der sættes møller op, selvom de kun kan få afsat 1/3 af produktionen. Det kan også blive spændende at høre hvordan det afgøres hvilke møller der får lov at producere.

P.S. Hvor meget kan moderne møller drosle produktionen uden blot at stoppe dem?

 • 1
 • 8

Hej Svend!

Hvis jeg ikke husker helt forkert, spurgte du på et tidspunkt, i en helt anden tråd, om hvorvidt man kunne måle lysets hastighed.

Jeg stødte for nogen tid siden, på denne video der, meget intuitivt, forklarer problemerne med netop dette.

https://youtu.be/pTn6Ewhb27k

Jeg håber den også kan give dig bedre indsigt. 👍

/ OT

 • 1
 • 1

En udbygning af net med overkapacitet som beskrevet længere oppe vil ikke ske indenfor en overskuelig tidshorisont. Måske endda aldrig. Fordi nationale særinteresser vil gøre det urealistisk. Se blot på USA. Her er tre net hvoraf det ene absolut vil køre sit eget løb. Særinteresser, politiske eller økonomiske, vil sætte en bom i. Jan

 • 1
 • 2

Jan Nyboe

En udbygning af net med overkapacitet som beskrevet længere oppe vil ikke ske indenfor en overskuelig tidshorisont. Måske endda aldrig. Fordi nationale særinteresser vil gøre det urealistisk. Se blot på USA. Her er tre net hvoraf det ene absolut vil køre sit eget løb. Særinteresser, politiske eller økonomiske, vil sætte en bom i. Jan

Der er ikke noget som vil forhindre en enkelt stor virksomhed at producere hele klodens totale energiforsyning. De skal sådan set bare allierere sig med en eller flere stater, der har plads nok i havet og/eller på land og så bare producere PTX i stor skala.

Jeg gad godt se EU eller USA forbyde import af 100% klima neutral energi.

Det kommer aldrig til at ske.

Energiforsyning er så ubetydelig for klodens økonomi, at man da bare vil sætte et flueben ud for udfordringerne med at håndtere den rullende klimakrise og så fornøje sig over den stærkt stigende økonomiske udvikling.

Adskillige store virksomheder har den økonomiske styrke til at gøre dette her helt på egen hånd og rigtigt mange af dem vil kunne gøre det til en god forretning, og ikke fordi de partout vil ind i energi, så for at sikre deres egen vækstmuligheder på de markeder de er stærke på.

 • 2
 • 1

En udbygning af net med overkapacitet som beskrevet længere oppe vil ikke ske indenfor en overskuelig tidshorisont. Måske endda aldrig. Fordi nationale særinteresser vil gøre det urealistisk. Se blot på USA. Her er tre net hvoraf det ene absolut vil køre sit eget løb. Særinteresser, politiske eller økonomiske, vil sætte en bom i. Jan

Der findes et lunkentvands net i Danmark, der vil gøre alt hvad der står i sin magt, for at spænde ben for omlæggelsen til en billig, energieffektiv, bæredygtig og grøn fremtid med masser af VE hvor energibæreren er el-nettet som hele samfundet i fremtiden vil blive blive opbygget omkring og det vil ske om man vil det eller ej.

Engelskmændene har endelig set problematikken med en elforsyning hovedsaglig med vindmøller og solceller og deraf skrøbelig / ustabil elproduktion uden tung roterende masse i stil med hvad der findes inde på kraftværker, men i stedet med invertere / power elektronik.

Engelskmændene har så valgt at bygge individuelle varmtvandstanke med lynhurtig regulering af effekten, noget som jeg har advokeret for i de år som jeg har været inde i forumet her.

Med udstyr som nævnt i klip, kan alle være med at yde en altafgørende indsats i omlæggelsen over til VE: https://www.youtube.com/watch?v=N8aGV3Z8dOA

 • 2
 • 4

Svend

Jeg venter på at der sættes møller op, selvom de kun kan få afsat 1/3 af produktionen. Det kan også blive spændende at høre hvordan det afgøres hvilke møller der får lov at producere.

Det er jo derfor man vil sætte havvind op med PTX.

De møller producerer færdige produkter direkte og det er billigere at forbinde dem til land.

Specielt meget billigere, hvis/når de overtager rørledningerne til olie og gas.

Equinor praler med at de nu har sænket deres driftsudgifter til $27/barrel, så når de på et tidspunkt ved at prisen for raffinerede produkter forbliver under $57/barrel, så ved de at det er game over, da der jo også er udgifter på raffinaderierne.

For de eksisterende møller, der er nettilsluttede gælder det at de jo netop er nettilsluttede og så må ejerne bare finde sig i at nedskrive værdien af deres aktiver. De vil aldrig lade møllerne stå stille undtagen i specielle situationer med overforsyning.

Derimod bliver kraftvarme nødt til at droppe import af flis og affald og andre termiske værker må lukke forretningen.

Kraftvarmeværkerne bliver nødt til at forlange mere for at håndtere affald og den regning må affaldsbranchen sende videre til deres kunder.

 • 4
 • 1

Se blot på USA. Her er tre net hvoraf det ene absolut vil køre sit eget løb

eller Kina:

...While these three engineering feats are impressive for their size, scale, and capacity, they remain remote and isolated from the east where the vast majority of China’s people, technology, and industry lie. For renewable energy plants such as those found at Longyangxia and Jiuquan, this means that days of shining sun and blustery wind might produce electricity without a destination.

Cases such as this are known as curtailment, when power plants reduce their level of output or prevent electricity from being delivered to the grid. In 2016, Gansu province, where Jiuquan Wind Power Base is located, curtailed nearly 40 percent of all wind power produced there...

https://www.chinabusinessreview.com/from-w...

 • 1
 • 6

Der er ikke noget som vil forhindre en enkelt stor virksomhed at producere hele klodens totale energiforsyning. De skal sådan set bare allierere sig med en eller flere stater, der har plads nok i havet og/eller på land og så bare producere PTX i stor skala.

Jeg gad godt se EU eller USA forbyde import af 100% klima neutral energi.

Det kommer du nok pænt hurtigt til at se. Der er ingen lande som har deres lands forsyningssikkerhed kær, som vil lægge alle æg i een udenlandsk operatør.

Forestil dig Rusland... de har enorme områder, så kunne i princippet sagtens opstille solceller og vindmøller over tusindvis af kvadrat km, og de har også en tilgang til ting som de betragter som national interessesfære, der gør at en sådan beslutning godt kunne blive taget hen over hovedet på alle andre interesse organisationer.

Men kan du forestille dig USA, eller for den sags skyld EU blive 100% afhængig af denne resource? Nix. Det kommer ikke til at ske.

Man kan sagtens forestille sig at et sådan anlæg kan bruges som et forsynings punkt af økonomiske årsager, sålænge der ikke er interesse konflikter, men der vil konstant være et tilsvarende stort backup system nationalt.

 • 2
 • 0

Med udstyr som nævnt i klip, kan alle være med at yde en altafgørende indsats i omlæggelsen over til VE: https://www.youtube.com/watch?v=N8aGV3Z8dOA

Lægges skal også til, at fjernvarmekunder i 2020 bliver flået for svimlende 13.000 kr i snit for opvarming af standardhus, med elopvarming i stil med mixergy, så yder man effekt / frekvensstabilisering og det er noget man i fremtiden vil få penge for at yde og vil varmeregningen derfor kunne ende med at blive negativ.😊

Det eneste der skal til for at det hele skal gå op i en højere enhed, er at man er snu nok og sætter sine penge på vinderhesten !!!

 • 0
 • 6

JØ: "Dit argument klinger alligevel hult al den stund at før Brexit udgjorde 20% af EU's samlede import fossil energi. EU har ingen planer om 100% zero emission baseret på selvforsyning. Ikke engang det danske folketing kan samle sig sammen om en realistisk politik."

Som jeg læser ovenstående har du lige skudt dig selv i foden. Når du selv påpeger en af svaghederne hvordan kan du så enøjet holde fast i at det vil ske? Desuden, hvis jeg har ret, findes der pt. ikke anlæg til PTX ud over små forsøgsprojekter. Dvs. storskalaproduktion har lange udsigter.

Vi kommer måske engang i mål med din drøm, men det bliver ikke inden 2050. Måske 50 år senere i bedste fald. Desuden har jeg ikke fundet typegodkendte brint drevne biler i masseproduktion noget sted endnu. Ideen er glimrende, men det sikkerhedsmæssige ved at køre med en bombe bag i bilen, tror jeg gør det kompliceret mht. sikkerheden. Jan

 • 3
 • 1

Det gør jeg nettop ikke. Fordi det er urealistisk. Dokumenter et storskala PTX anlæg der virker i dag. På markedsvilkår. Desuden er energiforbruget ikke statisk. Det er støt stigende. Netop derfor er der gang i bygning af kulkraftværker. De er nemme, hurtige at bygge og kan let skaleres. Samt simple at drive. Derfor bliver de brugt i fattigere lande der har behov for udvikling. De er jo ikke uintelligente i udviklingslandene. Hvis det du siger kunne gennemføres ville de jo netop anvende det. Jan

 • 2
 • 3

Et emne som har været debatteret flere gange før og hver gang når man frem tila t det koster cirka det som med luft/vand. Prøv at brug lidt tid på at regne f.eks. https://www.bolius.dk/det-koster-de-forske...

Jakob

Du har da ufattelig svært ved at forstå hvad jeg skriver og samme for de link jeg lægger op og hvorfor nævne to opvarmingsformer der er som pest eller kolera for samfund, virksomhed og brugerøkonomien.

For at skære det ud i pap, mixergy er en lagertank + el-patron og avanceret elektronisk styring + effektregulering der holder øje med frekvensen og er frekvensen over 50 Hz så er der overskud af energi ude på el-nettet og her træder lynhurtige elektronikken i mixergy tanken i funktion og yder belastning og sikrer at møller ikke skal krøje ud eller solceller, kraftværk, udlandsforbindelser o.a skal nedregulere. At stabilisere frekvensen når der kommere mere og mere VE ind på nettet, er en ydelse som man i fremtiden vil få penge for.

Alt i alt vil miljøbevidste borgere der vælger lagertank + el-patron kunne yde et kæmpe bidrag til VE elektrifiseringen af samfundet og belønningen for indsatsen, vil være nærom gratis opvarming og det vil da være en kærkommet mulighed for småkårsfolket at få luft i økonomien.

P.S. Nu er individuelle varmepumper langt at foretrække frem for fjernvarme, da individuelle varmepumper i tilgift kan yde højt eftertragtet komfortkøl, noget som fjernvarmen ikke kan.

 • 2
 • 4

Den pris bliver med sikkerhed lavere, når SG og Vestas kommer frem til fronten med deres 15MW møller, og de har samstemmende sagt at de teknisk kan øge størrelsen.

Fra 2013 hvor verdens første vindmøller, der fra bunden var designet til havvind kom på markedet til 2023, hvor alle de tre store producenter i vesten har gigant møller omkring 15MW på markedet gik der 10 år. De møller kommer til at fortsætte skaleringen og prisfaldet

måske? P.t. ser det nu ikke specielt lovende ud:

The downgrade comes after its Siemens Gamesa Renewable Energy subsidiary reported a loss of 309 million euros ($350 million) for the first quarter of its 2022 fiscal year and warned that inflation will continue to weigh on margins.

Siemens Energy declined as much as 10% in Frankfurt, while Siemens Gamesa plunged as much as 16% in Madrid, its steepest intraday decline since July. Denmark’s Vestas Wind Systems A/S, one of Siemns Gamesa’s main rivals, slumped as much as 7.8% in Copenhagen.

Turbine makers are grappling with rising commodity costs and pandemic-related disruptions to supply chains. Surging prices for energy, steel and copper have squeezed profits for Siemens Gamesa and its rivals. That’s leading to difficult conversations with customers, who may not be able to cope with higher costs...

https://www.bloomberg.com/news/articles/20...

 • 3
 • 5
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten