Rapport: Danskerne kan flyve på brændstof af halm og affald

Brancheforeningen Dansk Luftfart har med støtte fra Trafikstyrelsen fået udarbejdet en ny analyse, som konkluderer, at Danmark i 2035 kan fremstille bio-jetbrændstof til at dække vores eget forbrug ved hjælp af dansk biomasse.

Af rapporten, som rådgiverfirmaet Niras har skrevet, fremgår det, at produktion af de nødvendige 600.000 ton bio-jetfuel i 2035 vil lægge beslag på mindst to tredjedele af den biomasse, der er beregnet til energiformål. Den nøjagtige andel afhænger af dyrkningsmetoden.

I 2050, hvor behovet for flybrændstof er steget til en million ton, skal der dog ændres anvendelse af landarealer i Danmark eller importeres yderligere biomasse, hvis forbruget skal dækkes. Forbruget af flybrændstof stammer fra beregninger foretaget af Energistyrelsen.

Har ikke noget alternativ

Martin Porsgaard er direktør i foreningen Nordic Initiative for Sustainable Aviation og har været med til at udarbejde rapporten. Han erkender, at det er en stor andel af biomassen, som skal anvendes til flybrændsler:

»Men hvis vi fortsat vil kunne flyve i en fremtid uden fossile brændsler, så er der ingen vej uden om at bruge biobrændstoffer i flyene, for flyene har ikke andre muligheder,« siger han og tilføjer, at man så selvfølgelig kan diskutere, om vi skal producere biobrændstofferne i Danmark eller importere dem:

»Danske virksomheder og forskningsinstitutioner har stor ekspertise inden for dele af de teknologier, der skal til. Derfor mener vi, at det er oplagt, at vi arbejder hen imod at gøre det selv,« siger han.

Produktion på store raffinaderier

Flybrændstofferne skal ifølge rapporten produceres på store bioraffinaderier, som kan håndtere forskellige typer biomasse, og som samtidig producerer højværdikemikalier, andre typer biobrændstoffer samt energi. Dermed bliver det også mere spiseligt at bruge al biomasse til energiformål med det formål at fremstille flybrændstof. Biobrændstoffabrikker vil skabe minimum 10.000 arbejdspladser.

Rapporten peger på tre forskellige lovende metoder til produktion af jet-biobrændstof, som er kendetegnet ved høj brændværdi, gode kuldeegenskaber og god stabilitet. Samtidig listes en lang række danske virksomheder og forskningsinstitutioner, der besidder knowhow inden for hver af de nævnte teknologier eller dele af den.

Fra alkohol til biogas

Den første metode hedder Alcohol-to-Jet og bruger alkohol eller sukrene i biomassen, som derefter omdannes mikrobielt til et olielignede produkt, som man kan fremstille jetbrændstoffet ud fra.

Her er danske virksomheder som Novozymes og Inbicon stærke i forbehandling af biomassen, så sukkeret frigøres. For eksempel indgår Inbicon i et samarbejde med en finsk fabrik om netop at fremstille jetfuel på basis af halm.

Andre ekspertiser inden for dette område besiddes af virksomheder som Biogasol og Terranol.

Læs også: Dong og finsk partner vil forvandle halm til flybrændstof

Det næste metode hedder Hydrotreated Esters and Fatty Acids (HEFA), som går ud på at udnytte en naturlig forekommende olie eller et fedtprodukt fra naturen og raffinere det i et traditionelt raffinaderi.

Udgangspunktet kan være olieholdige afgrøder, som ikke bruges til fødevareformål, og som kan dyrkes på brakjorde. Også olie, produceret af affald eller på biomasse ved hydrotermisk proces højt tryk og temperatur, kan anvendes her, som for eksempel Steeper Energy/Aalborg Universitet gør det.

Læs også: Aalborg Universitet producerer olie af al slags biomasse

Endelig er der syntese. Her er udgangspunktet en forgasning af biomasse eller udnyttelse af affaldsgas fra gamle deponier, hvorefter gassen køres igennem en såkaldt Fischer Tropsch-syntese, der kan omdanne den til forskellige flydende brændstoffer.

Her har for eksempel Haldor Topsøe kompetencer og indgår allerede i samarbejde om produktion af methanol på basis af syntesegas. Forgasningsteknologi arbejder blandt andre Dong Energy med i sin Pyoneer-forgasser.

Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem interessenter og teknologiudviklere kan øges. Den konkluderer også, at Danmark bør diskutere prioriteringen af fordelingen af den begrænsede biomasse.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

var der i sidste uge en interressant artikel om at vi kun udnytter 20% af halmen på markerne. Er der nogen der har regnet på hvad det vil betyde at man fjerner al halmen i stedet for at knuse og nedpløje? Umiddelbart skal det som halmen bidrager med som gødning jo erstattes af kunstgødning - kan dette kredsløb betale sig? Mig bekendt koster det meget energi at fremstille gødning, kunne man så ikke lige så godt flyve på det og fortsat pløje halmen med?

 • 7
 • 1

Biomasse fuel vil ,når det bliver nødvendigt,først og fremmest blive allokeret til militær og politi,dernæst landbrug og fiskeri. Så er der ikke noget tilbage til flyvefuel. Det er heller ikke behov da befolkningen har andet at kæmpe med.

 • 4
 • 1

Biomasse? Kan man så lave et rør direkte fra toilettanken til brændstoftanken? Hvis det kniber med brændstof, kan kaptajnen så beordre alle passagerer ud på det lille hus. Så bliver flyet også lettere.

Det varer ikke længe før flyselskaberne ser en interesse i at servere kål og krydret mad og dertil kaffe ombord.

Ryanair vil måske tilbyde en rabatordning på 0,50 EURO af de 1 EURO det koster at gå på toilettet i deres fly, hvis man bumme-lummer.

*** Beklager meget mit indlæg, det er fredag :-) ***

 • 3
 • 1

ligger langt ude i fremtiden, og jeg kan ikke lade være med at spekulere på hvor meget man kigger på andre teknologier.

»Men hvis vi fortsat vil kunne flyve i en fremtid uden fossile brændsler, så er der ingen vej uden om at bruge biobrændstoffer i flyene, for flyene har ikke andre muligheder,«

jooo, men...

Der findes allerede i dag elektriske fly, og der er planer for at bygge dem større. http://ing.dk/artikel/her-er-forloeberen-f...

Batterier er stadig et problem men der er mange kloge hoveder der arbejder på det. http://nextbigfuture.com/2014/01/will-ther...

Hvis man supplerede med laserenergi under take-off kunne elektrisk fly gøres lettere. http://ing.dk/infografik/elektriske-fly-la...

Som nævnt ovenfor er alge teknologi også begyndt at røre på sig, for slet ikke at tale om kunstigt liv der kan potentielt producere benzin direkte. http://www.natureworldnews.com/articles/42...

Med selvkørende biler betyder afstand mindre fordi man kan arbejde på vejen. Sidst men ikke mindst kan man med ordentlig virtuel teknologi bare tage et par briller på, og man vil ikke kunne se forskel på det og virkeligheden, og derfor vil rejse behovet mindskes.

 • 1
 • 0

Der er flere problemstillinger i det med halm fra markerne...

1) Når man er færdig med at lave biobrændstof, så er der et restprodukt fra e.g. halm + gylle. Dette restprodukt er gødning, som kan bringes tilbage på markerne. Om du så vil kalde det "kunstig gødning" er vel en politisk holdning.

2) I dag har vi enorme miljø problemer med ufattelige mængder gylle fra bl.a. svin, som afgiver gasser som ammoniak (sundhedsskadelig) til atmosfæren, udvaskning af kvælstoffer til vandmiljøerne osv osv. Dette kunne man få bedre styr på igennem en bioproces, hvor restproduktet bliver brugt strategisk og i de rette mængder.

3) Når vi så kommer til den negative side af sagen med halmen, så er det faktisk halmens mekaniske egenskaber. Nedpløjet halm løsner jorden og skaber grundlag for orm etc. Alt sammen noget som er med til at holde jordren sund, skabe dræning etc.

Spørgsmålet er der for om man e.g. kan presse restprodukterne m.m. til et produkt som har egenskaber som halm. Eller om man kan afhjælpe problemet med en gennemtænkt vekseldrift. Man kunne tænke sig andre afgrøder med mellemrum som energipil eller andet som efterlader rødder.

Men, så længe at vi politisk blokerer for anvendelsen af biobrændstoffer som e.g. E85 til biler, så vil udviklingen på området også gå langsom. F.eks. er prisen på E85 i Tyskland nu set til 7,16 kr/L. hvilket er meget konkurrencedygtigt i forhold til benzin, set med billist øjne.

Kan vi derimod finde ud af at tænke fremadrettet, og ikke udelukkende i afgiftspolitik, så kunne biobrændstoffer også være en vej til at rette op på økonomien i en stærks forgældet landbrugssektor, som er en reel bombe under vores samfundsøkonomi.

 • 3
 • 0

...er at landbruget anvender fosfat som er en endelig ressource. Biofuels er IKKE mere bæredygtige end fossile brændstoffer. Det er bare blevet bedre markedsført.

 • 1
 • 2

Naturligvis kan man flyve på halm. Så længe det kun er på forsøgsstadiet er den nok en god ide – Specielt hvis formålet er at få penge til nogle politisk korrekte forslag. Politikerne forstår nok intet udover at de kan sole sig i tanken om at være mere grønne end de andre.

 • 0
 • 0

Brændstoffet bruger vel ikke fosfor men kun kulbrinter, så der er vel intet i vejen for at man smider fosforet tilbage på markerne igen?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten