Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Rapport blåstempler Nord Stream 2: Gasledning påvirker ikke miljøet

En mulig gasrørledning vil skære gennem dansk farvand på en 139 km lang strækning syd for Bornholm. Illustration: Energistyrelsen

‘Anlæg og drift af NSP2 kan resultere i ubetydelige eller mindre påvirkninger af miljøet og de socioøkonomiske forhold. De potentielle påvirkninger, enten individuelt eller i kombination, vurderes samlet at være uvæsentlige.’

Sådan lyder opsummeringenVVM-undersøgelsen af Nord Stream 2 (NSP2), en gasledning, som efter planen skal krydse dansk territorium på sin rute gennem Østersøen mellem Rusland og Tyskland.

VVM-undersøgelsen, som er foretaget af Rambøll, er netop blevet sendt i høring i dag. Frem til 19. september kan interessenter komme med indvendinger og kommentarer til rapporten, som overordnet blåstempler NSP2.

Kun tale om mindre påvirkninger

I undersøgelserne er alt fra rørenes påvirkning af havbund, vandkvalitet, dyre- og plantemiljø i vandet og ved kyster, sejlruter, samt erhvervsaktiviteter som fiskeri og turisme vurderet.

Læs også: Moderne undersøisk skattejagt baner vejen for Nord Stream 2

Her peger rapporten på, at der er i anlægsfasen er risiko for en mindre påvirkning af vandkvaliteten, fordi sediment og forurenende stoffer kan sprede sig i vandsøjlen, mens nogle truede fiskearter udsættes for en mindre påvirkning i form af støj. Intet af dette vurderes som væsentlige påvirkinger.

Efter rørene er lagt vil dyre- og plantelivet på den iltfattige havbund sandsynligvis ændre sig en smule lige omkring gasledningen, fordi sedimentet former sig en smule efter ledningen. Sammenlignet med det omkringliggende, upåvirkede areal, vil ændringerne i følge VVM’en dog være ubetydelige.

Sammen med VVM’ens vurdering af rørledningens påvirkning af dansk territorium er der også lavet en undersøgelse af, hvordan aktiviteterne i Danmark påvirker danske nabolande. Den er samlet i den såkaldte Espoo-rapport og peger ligesom VVM’en på ubetydelige påvirkninger.

Lilleholt vil inddrage udenrigspolitik i vurdering

Den 1.200 km lange gasledning er planlagt til at skulle følge den eksisterende gasledning Nord Stream, og 139 km kommer til at krydse dansk farvand.

Af den grund har NSP2 d. 3. april ansøgt Energistyrelsen om tilladelse til at anlægge rørledningen. En tilladelse, som ifølge nuværende lovgivning kan gives på baggrund af en miljø- og sikkerhedsvurdering, som den lavet i VVM- og Espoo-undersøgelserne.

Læs også: Politik og penge bag russisk gasrørsprojekt

Men det vil energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt lave om på. Med et nyt lovforslag ønsker han at give mulighed for, at udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske hensyn kan inddrages, når der skal gives tilladelser til rørledningen af denne slags.

Et splittet EU

Forslaget skal ses i forlængelse af en eksisterende debat i EU, som er splittet med hensyn til interessen i en ny rørledning. På den ene side står lande som Tyskland, Frankrig, Holland og Storbritannien, som er positivt stemt overfor projektet, og hvorfra flere af NSP2’s investorer kommer.

På den anden side Grækenland, Italien og en række østeuropæiske lande, som frygter, hvordan en ny gasledning udenom deres regioner vil påvirke forsyningen gennem disse lande.

Læs også: Et splittet EU diskuterer i dag Nord Stream 2

I disse dage diskuterer EU-kommissionen derfor, hvorvidt forhandlingerne om gasledningen skal ske mellem Rusland og et samlet EU, frem for mellem enkelte nationalstater.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

.... hvor mange miljøargumenter der er fremført mod Fehmarn tunnellens 19 km fra tysk side, er det underligt, at vi her i landet skulle give tilladelse endnu en gasledning gennem nationalt farvand, der dels næsten er hundrede gange længere og dels med fører frygt for at den vil blive brugt politisk, som det fremgå af artiklen.

Jeg foreslår at vi ikke rør os en tomme( ca. 2,5 cm) før end byggetilladelsen til Fehmarn forbindelsen foreligger og de tyske tilslutninger bane og vej er på plads

 • 4
 • 2

Der er tale om en politisk afgørelse.

Påvirkningerne af Østersøens sedimenter bagatelliseres, måske pga. uvidenhed.

Gasledningen vil gå gennem de mest forurenede områder af Østersøen, hvor sedimenterne et stykke nede er meget forurenede med persistente stoffer som kviksølv, DDT, dioxin, PCB mfl. Niveauerne af disse stoffer i de ældre sedimenter er blandt de højeste i Verden.

Når den lange gasledning nedspules vil de dybere, gamle og ekstremt forurenede sedimentlag blive hvirvlet op og blive tilgængelige for fødekæderne i vandet og niveauerne af disse forureninger i laks, sild og andre fede fisk vil forøges drastisk, og en større del af fiskefangsten vil opnå et sundhedsfarligt indhold og blive ulovlig at markedsføre i EU. De bornholmske fiskere, der kun må fange de små og mindre forurenede laks, har problemer nok allerede! I Sverige og Finland er fiskene allerede endnu mere forurenede, så de ikke må eksporteres eller spises frit.

Forureningen har har i de senere år været aftagene, fordi de mest forurenede sedimentlag er blevet dækket af nyt mindre forurenet sediment. Hvis forureningen igen øges pga. gasledningen, skabes der meget store økonomiske, erhvervspolitiske og sundhedsmæssige problemer i Østersøområdet.

 • 3
 • 0

Det ser ud som om det er delvis private (Fra Europa i det mindste) der betaler ledningen, så hvad er problemet? Du behøver jo ikke at købe gassen/bruge ledningen hvis du ikke bryder dig om det. Alt dette postyr viser blot, at energi, trods alle privatiseringerne, er blevet storpolitik. Det er bare blevet meget mere kompliceret af alle disse "private" selskaber. Bortset fra en transient miljøpåvirkning i områderne den passerer, burde det være et rent Tysk-Russisk problem.

 • 0
 • 5

Bortset fra en transient miljøpåvirkning i områderne den passerer

Svend, det er desværre en misforståelse, som mange gør sig, inklusive forfatterne til den digre hvidvaskningsrapport, som på det kemiske, biologiske og økologiske område er sporadisk, overfladisk og uden dokumentation for de anførte påstande. Den er på disse områder helt uprofessionel fagligt set. Rapporten er sikkert fin vedr. de mange tekniske, geologiske, infrastrukturmæssige og økonomiske forhold, som behandles mere grundigt og kvalificeret.

Miljøpåvirkningen vil være langvarig og omfatte det meste af Østersøen. Blotlægningen, omrøringen og spredningen af de gamle meget forurenede sedimenter betyder en stedse (indtil de øverste sedimentlag er godt isoleret igen af nyt frisk sediment - 40-50 år?) afgivelse af de persistente stoffer til vandet, direkte optagelse i bunddyr og en kraftig forøget ophobning af stofferne i organismer i fødekæderne fra plankton til sæl/fiskeørn/mennesker. Dette vil ikke kun gælde lige omkring gasledningen, men omfatte økosystemer i størstedelen af Østersøen.

Faktisk er det forbudt i Stockholm og Helsinki Konventionerne bevidst at lede disse ekstremt farlige stoffer ud i Østersøen. Frigørelsen af passiverede depoter af stofferne i de dybe sedimenter, svarer til en bevidst ny udledning!

 • 2
 • 1

Ja, gasledningen drejer sig tydeligvis tale om politik (og økonomi), hvor effekter på miljøet i Østersøen ikke tæller! Ovennævnte rapport er et politisk aktstykke med lidt faglig beklædning.

 • 1
 • 1

Jeg tror ikke, det er undersøgt tilstrækkeligt. Det vil være meget bekosteligt at monitere udviklingen af forureningsniveauer i økosystemerne før og efter en intervention. Når først tilladelsen er givet falder interessen vel også for at bruge penge på det.

Der har i de senere år, i de få undersøgelser jeg har set, tilsyneladende ikke været det forventede tidsafhængige fald i forurenings niveauer af PCB i Østersøen. I de tilfælde, der er fald, skyldes det ændrede analysemetoder. Man måler nu også ofte kun dioxin-lignende PCB, så det er svært at sammenligne over tid.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten