Rapport: Biomassefjernvarme vil accelerere kraftigt - stik imod fornuften

28. marts 2014 kl. 12:3036
Rapport: Biomassefjernvarme vil accelerere kraftigt - stik imod fornuften
Illustration: Deutsches Pelletinstitut.
Udbygning med især biomassefjernvarme vil accelerere kraftigt frem til 2020 - stik imod, hvad der er samfundsøkonomisk fornuftigt, fremgår det af ny fjernvarmeanalyse.
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvis de nuværende tilskuds- og afgiftsregler fastholdes, vil der ske en meget kraftig udbygning med fjernvarme de næste syv år og en hurtig overgang fra kul og naturgas til biomasse på de kraftvarmeværker, der leverer varmen.

Men det er vel at mærke en udbygning og en konvertering, som er en dårlig forretning for samfundsøkonomien.

Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort analyse af fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem, som Energistyrelsen har fået udarbejdet af Ea Energianalyse og Cowi, og som Ingeniøren har fået aktindsigt i.

I sammenfatningen hedder det ligefrem, at ‘beregningerne viser, at med gældende afgifter og tilskud, så udfases kul og naturgas i et hurtigere tempo, end hvad der er samfundsøkonomisk rentabelt, og hvad de politiske målsætninger lægger op til’. Rapporten har analyseret den fremtidige udbredelse af fjernvarmen, og hvordan den skal produceres frem mod 2050 – med pejlepunkter i 2020, 2025, 2035 og 2050.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udgangspunktet for analyserne er et scenarium med masser af vind, kun indenlandsk produceret biomasse fra 2035 og inkluderende allerede vedtagne politiske mål i Danmark og EU.

Eksploderer i starten

Analysen regner på to scenarier: Ét, hvor tilskud og afgifter er medregnet, og som altså illustrerer økonomien set fra selskabernes og forbrugernes synsvinkel. Og ét, hvor man regner uden afgifter og tilskud og dermed ser på tingene ud fra en samfundsøkonomisk synsvinkel.

Og mens tilstandene fra 2035 til 2050 ligner hinanden i de to scenarier på grund af stærke politiske målsætninger om fossilfri energiforsyning og knappe biomasse­ressourcer, så ser perioden frem til pejlemærkerne i 2020 og 2030 meget forskellige ud henholdvis med og uden afgifter.

Med den selskabsøkonomiske hat på vil udbredelse af fjernvarmen eksplodere – fra dagens 50 pct. til næsten 80 pct. på bare syv år, mens udbygningen med de samfundsøkonomiske briller på vil stoppe ved 68,6 pct.

Biomassen styrer

Når det gælder selve fjernvarmeproduktionen, kommer biomasse til at udgøre over 60 pct. i 2020 – når afgifter og tilskud er medregnet, mens det samfundsøkonomisk bedre kan betale sig at fortsætte med kul og naturgas frem til 2030/2035, hvor de fossile energikilder skal være væk fra energisektoren.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er også samfundsøkonomisk en bedre forretning at begynde at anvende elpatroner og varmepumper i fjernvarmeforsyningen end at udbygge med biomasse.

Ifølge partner i Ea Energianalyse Hans Henrik Lindboe illustrerer resultaterne, at vores tilskuds- og afgiftssystem på energiområdet tjener to forskellige formål, nemlig både at skaffe penge til statskassen og give borgerne incitamenter til at gøre det politisk ‘rigtige’:

»Tallene tyder på, at der er en ubalance mellem de to formål, når afgifterne fører til handlinger, der ikke er optimale rent samfundsøkonomisk,« siger han.

Direktør i HMN Naturgas Susanne Juul finder, at rapportens tal understreger, at det er afgiftsforskellene, der driver energipolitikken:

»Når en almindelig villakunde med naturgasfyr betaler over 6.000 kroner om året alene i energiafgift, mens der ingen afgift er på biomasse endnu, så opmuntrer det jo til en omlægning til biomasse set ud fra et brugerøkonomisk synspunkt,« siger hun og opfordrer derfor politikerne til at kikke nøjere på disse beregninger og diskutere, om det er rimeligt.

Den planlagte forsyningssikkerhedsafgift på biomasse burde kunne udjævne lidt af denne forskel, men endnu er afgiften ikke vedtaget og implementeret, men strandet et sted i Skatteministeriet.

Hos brancheforeningen Dansk Energi kalder afdelingschef Charlotte Søndergaard denne mispasning mellem god selskabsøkonomi og god samfundsøkonomi for en af de største udfordringer i energipolitikken lige nu:

»Det stiller selskaber, der gerne vil investere i energisektoren i et dilemma og tvinger dem til at få de to ting til at passe sammen. Det giver enten dårligere løsninger for selskabet eller for samfundet,« siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Hun peger på, at der for eksempel er blevet bygget mange biomassekedler, der udelukkende producerer varme, selvom vi har et krav om, at værkerne både skal producere el og varme af hensyn til samfundsøkonomien.

Fjernvarmen skal fylde ud

Fjernvarmeanalysens overordnede formål er som nævnt at analysere, om fjernvarmen overhovedet har en plads i fremtidens energisystem – i en tid, hvor bygningernes varmebehov falder, og hvor vindkraften fortrænger kraftvarmen og dermed grundlaget for fjernvarmeforsyningen.

Her viser analysen, at det både er teknisk og samfundsøkonomisk fordelagtigt at udvide fjernvarmedækningen fra de nuværende 50 pct. af varmebehovet til at dække omkring 62 pct. i 2035. Resultatet medregner en gradvis reduktion af varmebehovet med 30 pct. frem til 2050.

Det er først og fremmest forbrugere, som bor i store fjernvarmeområder, eller byer med fjernvarme, der ifølge analysen vil få gavn af at skifte fra individuelle opvarmningsformer som olie- og gasfyr til fjernvarme, og hvor også samfundsøkonomien følger med.

Men også bygninger i mindre fjernvarmeområder eller -byer kan med fordel tilsluttes fjernvarme frem mod 2020.

Stemmer med gamle analyser

Ifølge professor ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen stemmer rapportens konklusioner godt overens med analyser, som er foretaget for fem år siden i den såkaldte Varmeplan Danmark.

HMN Naturgas’ direktør, Susanne Juhl, er heller ikke overrasket over den skitserede vækst i fjernvarmen, som hun dog kalder beskeden:

»Rapportens beregninger harmonerer meget godt med vores oplevelse – nemlig at nye fjernvarmeprojekter primært skal fylde huller ud i eksisterende fjernvarmeområder og byområder med fjernvarme,« siger hun og tilføjer, at det jo i hvert enkelt tilfælde er samfundsøkonomiske beregninger, der afgør, om en omlægning til fjernvarme er en god idé.

Kraftvarmen overlever længe

I modelberegningerne viser det sig også, at størstedelen af den eksisterende danske decentrale, naturgasfyrede kraftvarmekapacitet vil blive bevaret helt frem mod 2025 – set med de samfundsøkonomiske briller.

Selskabsøkonomisk bliver naturgasværkerne som tidligere nævnt udskiftet med kraftvarmeanlæg på biomasse, opmuntret af afgiftsfordelen ved biomasse.

Når kraftvarmen trods alt bevares, skyldes det relativt høje elpriser i Tyskland frem mod 2025 (45 øre pr. kWh). De smitter af på Danmark og gør det rentabelt at opretholde en vis elproduktion. Dette forudsætter en kraftig udbygning af kabelforbindelserne i Tyskland og mellem Tyskland og Danmark.

Fjernvarmeanalysen skal nu – efter at Energistyrelsen har bearbejdet den – sammen med fem andre analyser give partierne bag energiforliget et mere kvalificeret grundlag for at diskutere opfølgning på energiforligets initiativer.

36 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
37
3. april 2014 kl. 18:03

Direkte citeret står der i artiklen: Når kraftvarmen trods alt bevares, skyldes det relativt høje elpriser i Tyskland frem mod 2025 (45 øre pr. kWh). De smitter af på Danmark og gør det rentabelt at opretholde en vis elproduktion. Dette forudsætter en kraftig udbygning af kabelforbindelserne i Tyskland og mellem Tyskland og Danmark.

Den forventning om meget høje salgspriser for elektricitet til Tyskland helt frem til 2025 virker meget urealistisk.

Allerede nu indgås der i Texas 25 årige PPA på under 5 US cent for strøm fra solceller og Fraunhofer forventer frem til 2030 at LCOE fra onshore vindmøller falder med 30%. Island tilbyder geotermisk energi på 12 årige PPA aftaler til 43 dollar per MW. Holland er ved at bygge deres eget HVDC kabel til Norge, mon ikke også tyskerne vil se den vej.

Hvad sker der når Tyskland efterspørger billig el til markedspris, der er da absolut ikke nogen grund til at betale overpriser, hvis man bare kan gennemføre det længe planlagte Desertec projekt eller forbinde sig til Island eller Norge med HVDC kabler.

Prisfaldet for solceller og invertere frem til 2020 forventes at blive 50%, så i 2020 kan man sikkert indgå PPA kontrakter væsentligt under de nuværende 5 US cent.

Det indre marked for elektricitet er kommet for at blive og vil blive udbygget i hurtig takt og så bliver det altså købers marked. Forvent stærkt faldende elpriser.

Når priserne på el falder og det er jo allerede betydeligt billigere at opvarme huse med afgiftbelagt el, solfangere og varmepumper, så er det ren Ebberød bank at drømme videre om udbygget kraftvarme.

Skal fjernvarme bestå, så skal der betydelig grad af innovation til for fremtiden byder ikke på store kraftvarmeværker bortset fra måske affaldsforbrænding og en sjat biogasanlæg og nogle få peakpower værker.

35
30. marts 2014 kl. 22:58

Du har et rent varmeværk som forsyner tætliggende boliger med varme, for måske 600kr/MWh. Det kan ingen private olie eller gasfyr gøre billigere. Kun pillefyr kan klare den pris, men med nogen manuel indsats. Nogle villakvarterer omkring kunne også tænke sig denne billige varme, så mit spørgsmål er: Hvad koster det at trække varmerør til kvartererne og udvide kedlen, og hvad koster det hvis varmeværket i stedet investerede i at lave el til de fjernere liggende kvarterer, som så blot brugte patroner/elradiatorer til opvarmningen. De kunne selv lægge elkablerne (i stedet for varmerør) for at vise at det er decideret varme-el. Niels Hansen kunne sikkert fortælle en lang historie om varmepumper, men den øvelse må vente. Elpriser og regulativer desangående ses der bort fra. Betragt det som et rent varmeværk, der blot har valgt at levere varmen på blandet form afhængigt af afstanden til værket. Hvor er grænsen egentlig rent økonomisk, og er det overhovedet muligt at regne den ud?

34
30. marts 2014 kl. 21:04

Du har ko hovedet fuld af tal.
Hvor meget brændsel bruges i dag til at producere hvor meget el ?
Og hvad er det samlede fjernvarmeforbrug levret til nettet ?

Fjernvarme: I 2010 produceres 150.000 Tj (efter tab ved produktion på fjernvarmeværket) og der ender 118500 Tj i boligerne.

El: Der ender 115.400 Tj ude ved forbrugeren efter der er eksporteret 4000 Tj. Og det er der brugt 284.000 Tj energi til at producerer via kraftværkerne og møllerne. Møllerne har afsat 28.000 Tj.

33
30. marts 2014 kl. 20:40

Niels. Du har ko hovedet fuld af tal. Hvor meget brændsel bruges i dag til at producere hvor meget el ? Og hvad er det samlede fjernvarmeforbrug levret til nettet ?

32
30. marts 2014 kl. 20:34

Du får en bedre virkningsgrad og lavere CO2 emission ved at vælge fjernvarme.

Jo det er isoleret set rigtig nok! Hvis en bolig forbruger 18 Mwh fra olie, og installerer fjernvarme så forbruges der måske 23 Mwh fra fjernvarmeværket som kommer fra flis.

Flis som kunne yde 40 % el i et effektivt kraftværk når der er brug for el. Og en varmepumpe kunne forbruge møllestrømmen i boligen og kun når møllerne ikke forsyner kan kraftværket indsættes og yde strøm via flisen. Og der bruges markant mindre flis end de 23 Mwh.

31
30. marts 2014 kl. 20:25

Altså nedlægge oliefyret og installerer fjernvarme og øge energiforbruget med 25 - 35 % og i sommerhalvåret tabes 80 % (eller mere ) af energien i Fjernvarmenettet for at der kan være varmt vand i vandhanen.

Du får en bedre virkningsgrad og lavere CO2 emission ved at vælge fjernvarme.http://www.fjernvarme.info/Fjernvarme-og-CO2.304.aspxOg forøvrigt passer dine forudsætninger igen ikke. Du har det med bare at slynge tal ud uden at dokumentere hvorfra eller hvordan de fremkommer.

30
30. marts 2014 kl. 20:14

Der fabuleres meget om elproduktion og fjernvarme, men hvad er der galt med at lave varme alene for varmens skyld. Bortset fra tab i rørene, som er det samme uanset hvordan varmen er lavet, så er ren varmeproduktion 100% effektiv, hvorimod el altid giver spildvarme.

Altså nedlægge oliefyret og installerer fjernvarme og øge energiforbruget med 25 - 35 % og i sommerhalvåret tabes 80 % (eller mere ) af energien i Fjernvarmenettet for at der kan være varmt vand i vandhanen.

29
30. marts 2014 kl. 19:44

Der fabuleres meget om elproduktion og fjernvarme, men hvad er der galt med at lave varme alene for varmens skyld. Bortset fra tab i rørene, som er det samme uanset hvordan varmen er lavet, så er ren varmeproduktion 100% effektiv, hvorimod el altid giver spildvarme. Hvis man vendte tingene om, og sagde at varmen var hovedproduktet, så ville el være en art spild, som man så kunne producere efter behov, når nu muligheden er der. Om det er 10% eller 30% af energien der går til el er ligegyldigt for effektiviteten, da al varmen bruges. Eneste ulempe er, at det koster i investering også at kunne lave el, og med lav elproduktion kan det blive dyrt at have muligheden. I særdeleshed når brændslet er dyrere end den pris man får for el. Alt sammen selvfølgelig under den almindelige antagelse at 100kWh blandet el og varme kræver tæt ved 100kWh brændsel. Ved hjælp af store investeringer i varmepumper (og et sted at hente varmen fra), kan du godt få mere varme totalt og lidt el måske end de 100kWh brændsel, men det er en anden sag og investering. Med al den påståede gratis el fra vindmøllerne, er det måske på tide at genoplive den rene og investeringsbillige elvarme. Vi betaler i forvejen alt møllemaskineriet, så hvorfor må vi ikke bruge deres produkt uden at skulle køre det igennem dyre varmepumper.

27
30. marts 2014 kl. 19:26

JA! I 1990 fyldes 227000 Gj ind i kraftværker for at yde landets behov for el. I 2012 fyres der 210.000 Gj ind i værkerne for at yde landets behov for el. Men med den lille forsket at næsten 1/3 af 'brændslerne' var møllestrøm.

Nej - Niels For det første regnes i TJ og ikke GJ For det andet udgør vindkraftens andel "kun" 36.982 TJ i 2012.

24
30. marts 2014 kl. 18:36

Ja! Det går rigtig godt!</p>
<p>Se <a href="http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/..">http://www.ens.dk/sites/e…;
<p>Se side 13 og 17 og se specielt 2010 hvor fjernvarmebehovet var stort. Hvor hele 8 Twh kommer fra møllerne af landets el, og der bruges 286.000 Gj til el-produktion og brændselsforbruget til fjernvarme sætter record med hele 96000 Gj.</p>
<p>Altså i praksis har man brændt alt det brændsel af, for at yde 25 Twh strøm i 2010.

@Niels Det glæder mig at du nu er begyndt at læse Energistyrelsens statistik i stedet for bare at gøre dine egne antagelser. Du har endda også fundet et par af de meget interessante sider i statistikken. Netop på side 13 kan du se at brændselsforbruget til elproduktion er faldet med 7,5 % over de sidste 20 år. Og på side 17 kan du se at brændselsforbruget til fjernvarme i store træk følger merproduktionen over de sidste 20 år. Tilmed har man i samme periode Formået at øge andelen af vedvarende energi. I 1990 var andelen af vedvarende energi 21,7% og i 2012 nåede denne op på 43,7% (heraf biomasse 42% og øvrig vedvarende energi 1,7%). I modsætning hertil har der været et markant fald i forbruget af kul. Fra 1990 til 2012 er andelen af kul faldet fra 44,2% til 18,3% af det samlede brændselsforbrug til fjernvarme.

Så du behøver ikke komme med alle dine antagelser og mellemregninger. Tallene står sort på hvidt, og tilmed frit tilgængeligt for alle.

23
30. marts 2014 kl. 17:31

Se side 13 og 17 og se specielt 2010 hvor fjernvarmebehovet var stort. Hvor hele 8 Twh kommer fra møllerne af landets el, og der bruges 286.000 Gj til el-produktion og brændselsforbruget til fjernvarme sætter record med hele 96000 Gj.

286.000+96000 = 382.000 Gj inkl møllestrømmen. Ex møllestrøm = 354.000 Gj = 98 Twh brændsler for at producere 25 Twh strøm. Hvor der så afsættes 32 Twh fjernvarme i boligmassen i 2010 efter tab i fjernvarmenettet.

Det er så ubestridt verdensrecord i energisløseri... Som vel at mærke er tiltagende...

22
30. marts 2014 kl. 17:11

Hvorfor kommer du nu igen med flere antagelser ?
Du har jo adgang til statistikken og de faktiske tal.
Bruttoenergiforbruget er faldet med over 4 % de sidste 20 år.
Men du er måske blevet rundtosset af at stirre ind i "krystalkuglen"

Ja! Det går rigtig godt!

Se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energistatistik2012.pdf

Se side 13 og 17 og se specielt 2010 hvor fjernvarmebehovet var stort. Hvor hele 8 Twh kommer fra møllerne af landets el, og der bruges 286.000 Gj til el-produktion og brændselsforbruget til fjernvarme sætter record med hele 96000 Gj.

Altså i praksis har man brændt alt det brændsel af, for at yde 25 Twh strøm i 2010.

21
30. marts 2014 kl. 16:28

Ved en ligelig fordeling af kul og gas kræver denne el-produktion lige over 30 Twh brændsler i effektive kraftværker som ikke skal yde fjernvarme.</p>
<p>Om få år brænder vi i Danmark (et koldt år med stort varmebehov) til den tid over 100 Twh brændsler af årligt.

Hvorfor kommer du nu igen med flere antagelser ? Du har jo adgang til statistikken og de faktiske tal. Bruttoenergiforbruget er faldet med over 4 % de sidste 20 år. Men du er måske blevet rundtosset af at stirre ind i "krystalkuglen"

20
30. marts 2014 kl. 13:49

I år eller næste år producerer møllerne 15 Twh og for at yde landet resten af det årlige behov for strøm kræves 17 - 18 Twh.

Ved en ligelig fordeling af kul og gas kræver denne el-produktion lige over 30 Twh brændsler i effektive kraftværker som ikke skal yde fjernvarme.

Om få år brænder vi i Danmark (et koldt år med stort varmebehov) til den tid over 100 Twh brændsler af årligt.

En kold februar dag i 2011 se http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/Nyheder/NyhederFraPressen/Arkiv/2012/KuldeS%C3%A6tterVarmev%C3%A6rkerP%C3%A5Overarbejde.aspx 5000 ton kul gennem studstrup dagligt for at producere fjernvarme til århus.

19
30. marts 2014 kl. 11:36

@Niels

Der ingen grund til at begynde med dine sædvanlige antagelser og selvopfundne forudsætninger, når de faktuelle tal er til rådighed. Det er et faktum, at ved at samproducere el og fjernvarme er det muligt at udnytte den store mængde varme, der fremkommer ved termisk elproduktion. Nu er den officielle statistik for 2013 vist ikke kommet endnu, men i 2012 blev 74,6% af den termiske elproduktion (dvs. produktionen i alt ekskl. vindkraft og vand- kraft) produceret sammen med varme. Dette er faktisk en stigning på 11,4 procentpoint i forhold til 2011. (Skal ses på baggrund i den store nettoimport af el, som har fortrængt elproduktion på kondensværker.) Men set over en 20 årig periode er det en stigning på ca 20 procentpoint. Og som jeg tidligere skrev, så blev 73,0% af fjernvarmen i 2012 produceret sammen med el. Dette er et fald på 3,5 procentpoint i forhold til 2011.

Så ingen tvivl om at fjernvarme også hører fremtiden til. Og den nyligt offentliggjorte "Fjernvarmeanalyse" understøtter klart dette.

18
30. marts 2014 kl. 10:09

Det er aldrig så rart at skulle dokumentere "videnskabelig uredelighed" ved en andens debattørs indlæg, men i dette tilfælde er det så åbenlyst, at alle vist allerede har bemærket det.
Energistyrelsen tal siger konkret at i 2012 blev 73,0% af fjernvarmen produceret sammen med el.
<a href="http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/..">http://www.ens.dk/sites/e…;.

Man er vel nød til at se på hvor meget brændsel bruges ekstra for at producere fjernvarme. Og når der produceres fjernvarme sammen med strømproduktion så skal der også ses på hvor meget strøm produceres der så.

Se http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/dokumenter/publikationer/downloads/dkenergistatistik_2010_3.pdf I 2010 hvor varmebehovet er stort forbruges 98 Twh brændsler for at producere 25 Twh el og afsætte 32 Twh i boligmassen med fjernvarme.

Det samlede brændselsforbrug kan fastslås af tabellen på side 16 og 17.

Der er vist ikke noget sted i verden hvor man kan nedlægge det individuelle opvarmningssystem og installerer fjernvarme til et betydelig beløb og så tilmed øge energiforbruget med 25 % eller mere.

Eller centralt ved fjernvarmeværket ha' et el-produktionsanlæg som yder strøm hvor samfundet overvejende skal afholde udgifter til at skaffe denne strøm af vejen.

H C Ørsted værket se http://www.dongenergy.com/da/forretningsaktiviteter/generation/aktiviteter/centrale_kraftvaerker/pages/h_c_oerstedvaerket.aspx

98 Mw el og 711 Mw fjernvarme. Med tab i røggassen har værket en samlet el-virkning på 10 %. Men det forudsat at værket ikke lukker el-produktionen ned, som sker når der ikke er behov for el men fjernvarme.

17
30. marts 2014 kl. 09:02

Samproduktion af el og varme kan jo ses fra to sider. Fra varmesiden og fra elsiden.

Den mængde el, der skal producers på traditional vis er faldende over tid, da vinden jo overtager mere og mere. Resultatet var i første omgang er ifølge statistikken at de traditionelle KRAFTværker helt er ude af billedet. Altså vinden har fortrængt de enheder, der havde den dårligste SAMLEDE udnyttelse af brændslet. Ikke dårligt.

Tilbage til kraftvarmeandelen, så er denne svagt faldende set fra varmesiden, hvilket jo netop er grunden til at fjrnvarme til nogen grad skal omstilles til at levere varme på en måde, hvor der ikke anvendes brændsler, når der kun skal produceres varme. og den omstilling er vi først lige begyndt på, med solvarme og geotermi som de mest oplagte temaer, men også med fokus på industriel oversudsvarme. Når vi så ser det fra elsiden, så er samproduktion med varme, for den del af elproduktionen som ikke kommer fra sol og vind, kraftigt stigende. Det reducere behov for el, som vi har, bliver produceret stadigt mere effektivt.

Derfor er fjernvarme ikke kun fortid, men er også fremtid.

16
30. marts 2014 kl. 07:04

Den langt overvejende fjernvarme der produceres, når der er et vist fjernvarmebehov produceres simpelthen ved at brænde noget af ved kraftværkerne, og der produceres altså ikke strøm. Og det fordi der er simplethen ikke brug for alt det strøm fjernvarmebehovet det afsætter....

Det er aldrig så rart at skulle dokumentere "videnskabelig uredelighed" ved en andens debattørs indlæg, men i dette tilfælde er det så åbenlyst, at alle vist allerede har bemærket det. Energistyrelsen tal siger konkret at i 2012 blev 73,0% af fjernvarmen produceret sammen med el.http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/statistik-noegletal/aarlig-energistatistik/energistatistik2012.pdf

15
29. marts 2014 kl. 17:18

Jeg er nu glad for Fjernvarme, men bor også i en by tæt på en større by.
Det langt billigere for El-produktionen sælge varmen ud til kunderne end bare smide det i havet. Det er også mere "miljø"-rigtigt også.

Den langt overvejende fjernvarme der produceres, når der er et vist fjernvarmebehov produceres simpelthen ved at brænde noget af ved kraftværkerne, og der produceres altså ikke strøm. Og det fordi der er simplethen ikke brug for alt det strøm fjernvarmebehovet det afsætter....

Og endnu være, at der virker kraftværker som producerer fjernvarme hele året som virker med mikroskopiske el-virkninger.

14
29. marts 2014 kl. 16:24

Hej Lars Endnu engang tillykke og hvis det gavner Dig er jeg eddermisundelig. Hvad der er den rette vej kan jo først vurderes når vi er døde og borte. Men bliv ved at skrive her så længe Du gider..

13
29. marts 2014 kl. 10:48

Ja Niels jeg tager fejl. Det er stort set ikke en hujene fis bedre her. Bare anderledes. Forleden var jeg til 30års fødselsdag for den første vindmølle i Catalonien. Møllen var godt nok taget ned for 27år siden, men i dagens anledning blev der rejst en mindesten :-0 Ingeniørerne der i sin tid byggede den, efter en studietur til Danmark, skabte udfra deres erfaringer et møllefirma som satte møller op rundt omkring i Spanien. Som dansker er jeg forbløffet over så vindstille her er langt det meste af tiden. Kun "tramuntana", vinden fra bjergene, kan ind imellem true med at vælte vasketøjsstativet, men det er overstået på et par timer. Så hvad skal de med vindmøller her ? Hvorfor er her så uendelig få solceller og solvarmeanlæg ? Hvorfor kan jeg bedre leve at at bygge ovne i et land hvor vinteren er halvt så lang ?

Mine egne bud på svar er: Fordi noget der snurrer rundt er sjovere for ingeniører Fordi her jo er KK, så hvad skal det andet "pjat" til for. Fordi den danske jungle af omskiftelige regler og afgifter og tilskud, her er en helt uopdyrket barmark, og andre varmekilder dybt forældet teknologi.

Niels du burde vide, at jeg ganske enkelt ikke kan holde min kæft, så jo selvfølgelig ;-)

12
29. marts 2014 kl. 06:17

Lars Helbro Du tager fejl. Din helt korrekte analyse af brændeovne,energipolitik og skatteaftaler lyder snarere som et befrielsens suk. Tillykke Dit heldige asen. Det er alligevel også for sent at overbevise dig om at kombinationen af KK til det daglige og ovne til katastrofe,spids og råhygge er det rigtige. Det der ildsted ,hvor røgen faldt nedenud ,varmede et ingeniørhjerte bare ved at blive set på. Du bliver ved med at skrive.Ik?

11
28. marts 2014 kl. 23:39

Er der overhovedet nogle som helt upolitisk kan finde hoved og hale i hele dette hurlumhej.

Som leverandør af supereffektive individuelle biomassefyrede løsninger uden ledningstab og procesenergiforbrug, må jeg desværre sige nej. Jeg kan ikke finde hoved eller hale i det. Det ødelægger min og mine kollegers mulighed for at gøre en indsats i den retning politikerne siger de ønsker, og som mange af os har arbejdet for i mere end 40 år, så jeg er flyttet udenlands.

Når man lever af at lave up to date teknologi som holder i flere hundrede år, så duer den slags politik ganske enkelt ikke. "Danmark har et stort potentiale for at eksportere grønne teknologier" sagde Ida Auken for ikke længe siden. Hun havde ikke øje for, at det er virksomhederne der "eksporteres" ikke kun teknologien. At Danmark ensidigt opsagde dobbelbeskatningsaftalen med Frankrig og Spanien i 2007 betyder kun, at os der vælger andre græsgange i sydgående retning melder os helt ud. Ellers er det godt 70% i skat af den først tjente krone uanset hvor den er tjent i verden :-( Arbejdskraftens frie bevægelighed - min bare............ Nå-hmm - bare et surt opstød fra en gammel anarkist Lars

9
28. marts 2014 kl. 18:28

Alle disse rapporter om fjernvarme og energisektoren efterlader mig med det indtryk, at regeringen helst så at det hele var styret planøkonomisk fra f.eks. energiministeriet eller lignende.

@Svend Al energipolitik i Danmark styres fra Finansministeriet ?

7
28. marts 2014 kl. 17:49

Alle disse rapporter om fjernvarme og energisektoren efterlader mig med det indtryk, at regeringen helst så at det hele var styret planøkonomisk fra f.eks. energiministeriet eller lignende. Nu er det desværre blevet privatiseret, så tilbage er kun regulativer og afgifter/tilskud, som til gengæld vælter ud i en hastighed, der langt overstiger nyquist-grænsen. Resultatet bliver derfor svaret på et reguleringssystem der er stærkt undersamplet. Så ønsker man at alle varmeværker skal lave el også (fordi så er varmen jo spild og næsten gratis), så ønsker man naturgas udfaset, som netop de små kraftvarmeværker bruger, så støtter man vindmøller, som gør elektriciteten så billig, at kraftvarmeværkerne ikke kan svare sig. Når værkerne så begynder at bruge biomasse, så er det også galt, straks kommer der afgift på. Er der overhovedet nogle som helt upolitisk kan finde hoved og hale i hele dette hurlumhej. Jeg tør næsten ikke nævne det, men hvornår mon politikerne kaster sig over vores fødevareforbrug, og begynder at regulere det lige så nidkært som energisektoren.

4
28. marts 2014 kl. 15:15

Flemming, jeg er skam enig i rapportens konklusioner og du kan have ret i at min overskrift var en kende upræcis.

Hvad jeg bl.a. vil pointere er at biomasse, uanset samfundsøkonomiske betragtninger, i høj udstrækning ikke er fossilfrit, hvilket står i kontrast til regeringens 2035 mål.

Jeg har intet i mod VE og en støtte hertil som sådan men vender mig også i mod differentieringen af støtten til forskellige typer VE. Giv tilskud per kWh til reelt fossilfri (sol-, vind-, bølgekraft ol.) så sørger markedskræfterne for at vi får størst CO2 reduktion for pengene.

3
28. marts 2014 kl. 14:43

Forskellen i de to udviklinger viser vel bare, at det ikke er for samfundsøkonomiens skyld, at det er besluttet at omstille fra kul til biomasse.

Uden at have rapporten virker det oplagt at man har forudsat at den besluttede omlægning til fossiltfrit DK i 2035 gennemføres. Derfor ender begge scenarier naturligvis med at al kulproduktion omlægges. At det samfundsøkonomisk optimerede scenarie venter med hele denne bundne investering til sidste øjeblik er vel blot et udtryk for, at omstillingen som sådan ikke direkte er samfundsøkonomisk favorabel. Den er motiveret af andre forhold.

2
28. marts 2014 kl. 13:58

Victor.

Jeg synes ikke din oversrkift svarer til det du skriver I dit indlæg. Dit indlæg svarer faktisk også godt til konklusionerne I rapporten, nemligt at der ved en samfundsøkonomiske betragtning ikke sker så kraftig en udskiftning til biomasse kraftvarme, som en selskabsøkonomisk betragtning lægger op til.

Men uanset tempo, så ender vi på nogenlunde samme mix. I 2035 - 2050 perioden. og bortset fra nuancer, så er det jo stort set en gentagelse af en lang række tidligere forslag til energiplaner.

Dybest set er det vel blot med at komme I gang. Og selvfølgeligt få overensstemmelse mellem afgifts-strukturen og incitamenterne til en samfundsøkonomiske fornuftig udvikling.

1
28. marts 2014 kl. 13:22

De store kraftvarmeværker nedlægges et efter et og i stedet for, at etablere CO2-tung kraftvarmeproduktion (biomasse eller andet) når der produceres større og større mængder vind- og solkraft må varmepumper i de enkelte husstande være det bedste alternativ med mindst energitab, særligt i tyndt befolkede områder samt i fjernvarmenettene. Det er med andre ord fint nok at fortsat bibeholde fjernvarmen i større byer, og bruge varmepumper og lagringskapaciteten til, at nyttiggøre varierende VE-elproduktion. Vi skal slet ikke komme ind på diskussionen omkring hvorvidt biomassen kommer fra restprodukter som alligevel ville udlede CO2 eller opdyrket biomasse. Sidstnævnte er jo slet ikke CO2 neutralt.