Rapport: Ansaldobredas første IC4-tog var bedre end DSB's nyere serieproducerede modeller

De mest driftssikre IC4-tog er fortsat de første togsæt, som Ansaldobredas håndværkere selv byggede færdig på fabrikken i Italien.

Ifølge nye oplysninger er de 14 ældste togsæt, som Ansaldobreda 'byggede i hånden' (individuelt opbyggede togsæt) nemlig fortsat mere driftssikre end de langt nyere serieproducerede togsæt, som DSB fra 2009 og fremefter selv har haft ansvaret for at færdiggøre. Efter forliget med Ansaldobreda i 2009 overtog DSB ansvaret for at færdiggøre og opgradere Ansaldobredas togsæt.

De nye oplysninger er blevet tilgængelige, fordi transportminister Henrik Dam Kristensen (S) efter pres fra især Enhedslisten nu har valgt at offentliggøre mere baggrundsmateriale fra den meget omtalte IC4-analyse, som rådgivningsvirksomheden Atkins har udarbejdet. I slutningen af oktober nøjedes Transportministeriet med at offentliggøre analysen som overordnede pointer i en powerpoint-præsentation.

Pointen er også fanget af en af Ingeniørens læsere, Mads Mikkel Tørleff, der har grebet opfordringen, læst rapporten og tippet redaktionen og læserne om interessante emner. Han er faldet over disse formuleringer på rapportens side 50:

'Due to the number of modifications introduced by AB and IC4PT between the NT++ (første 14 sæt, godkendt til enkeltkørende drift) and MPTO P1 (referencetogsættet, jvf. Forliget fra 2009, godkendt til koblet drift+upgrade1) designconfigurations, IC4PT had expected the MPTO P1 trainsets to perform much more reliably than NT++, but these analyses demonstrate that the performance has, so far, been comparable or slightly worse'.

Læs også: Her er Atkins' baggrunds-rapport om IC4 - giv os en hånd

I rapporten fremhæver Atkins, at DSB ikke havde tilstrækkeligt fokus på driftssikkerheds-forbedrende tiltag i den første opgraderingspakke, som DSB løbende har installeret på de nye serieproducerede togsæt, som DSB har fået leveret gradvist fra Italien i 2010 og 2011.

De 14 ældste IC4-togsæt bærer betegnelsen NT++, hvilket betyder, at de er bygget, inden Ansaldobreda fik stablet en egentlig IC4-serieproduktion på benene i Italien. De 14 NT++-togsæt er altid blevet omtalt som de mest fejlfyldte, og det var oprindelig planlagt, at de skulle sendes tilbage til Italien for at blive 'genopbygget'. Ansaldobreda havde dog svært ved at finde værkstedskapacitet til opgaven, og derfor indgik DSB og Ansaldabreda en aftale om, at italienerne betaler DSB for at ombygge IC4-togsættene på lejede værkstedsfaciliteter i Randers.

Som det fremgår af rapporten, påpeger de britiske Atkins-eksperter, at DSB havde en sikker forventning om, at den første opgraderingspakke ville betyde, at de serieproducerede IC4-togsæt ville blive 'meget mere pålidelige' end de 14 gamle IC4-togsæt, som Ansaldobreda selv havde færdiggjort.

Sådan kom det bare ikke til at gå.

Snarere tværtimod.

'Analysen viser, at driftsikkerheden på de opgraderede togsæt indtil videre har ligget på niveau med - eller sågar et stykke under - de 14 oprindelige togsæt', står der i Atkins-analysen.

Ifølge den statistik, som Atkins-eksperterne har fået indsigt i, kørte de 14 håndbyggede ('individuelt opbyggede') IC4-togsæt i gennemsnit 2014 kilometer mellem 'hændelser' (forstået som tekniske problemer, der forårsager en forsinkelse på fem minutter og derover). De nyere serieproducerede togsæt, som DSB selv har givet den første opgraderingspakke kørte derimod i gennemsnit 1.771 kilometer mellem forstyrrende hændelser i den samme periode.

Til sammenligning påpeger Atkins, at et IC3-tog i gennemsnit kører 33.750 kilometer mellem hændelser.

Hos DSB påpeger man, at det er nødvendigt teste og fejlrette togsættene under såkaldt 'erfaringskørsel' for at få de nye tog til at køre med høj driftsstabilitet på lidt længere sigt.

»Det er rigtigt, at de såkaldte NT++-tog på nuværende tidspunkt har en højere driftsstabilitet. Men det er vigtigt i den sammenhæng at huske på, at vi har kørt med dem i 2½ år, og vi har derfor et helt andet erfaringsgrundlag med dem end med de nye serieproducerede tog. Derfor er det svært direkte at sammenligne de to forskellige typer IC4-tog,« siger IC4-programchef Torben Kronstam.

Atkins-rapporten er dog heller ikke i tvivl om, at DSB's efterfølgende opgraderingspakker (hvoraf mange IC4-togsæt allerede er blevet opgraderet med den nyeste såkaldte Pakke2D) vil betyde en gradvis forbedring af IC4-togenes driftssikkerhed, hvorved de serieproducerede togsæt langsomt, men sikkert vil distancere de 14 gamle og håndbyggede togsæt, når de gælder driftssikkerhed.

F.eks. indeholder den nye pakke en kraftig modernisering af de automatiske skydetrin under IC4-dørene, som hidtil har givet anledning til mange driftsforstyrrelser. Forbedringen af dørtrinene samt øvrige aktuelle opgraderinger vil ifølge Atkins forventeligt forbedre de serieproducerede IC4-togs pålidelighed til 2820 kilometer mellem forstyrrende hændelser.

Ifølge Atkins vil det tage fem-seks år at få IC4-materiellet op på en driftspålidelighed på mere end 20.000 kilometer mellem hændelser.

Emner : Tog