Rapport: Aircondition bliver en af de helt store energisyndere

En netop offentliggjort rapport fra Det Internationale Energiagentur vurderer, at elforbruget til nedkøling af boliger vil stige drastisk i fremtiden.

Allerede nu står aircondition og ventilatorer for omkring 20 pct. af bygningers energiforbrug verden over. Det svarer til omkring 1 pct. af verdens elforbrug. Men det er hovedsageligt industrialiserede lande, der benytter teknologien.

Procent af landes huse, som bruger aircondition i dag. De industrialiserede lande har det absolut største forbrug af køling i forhold til befolkningsstørrelse. Illustration: IEA

Energiagenturet vurderer, at dette forbrug vil stige drastisk med købekraften i fattige lande, som formodes at blive store airconditionkunder, når det økonomisk råderum åbner mulighed for det.

I kombination med den forventede befolkningstilvækst i samme lande forventes elforbruget for aircondition at være tredoblet i 2050, hvilket svarer til hele Kinas elforbrug i dag.

Koldt vand i blodet kan holde elforbruget nede

Ifølge rapporten vil effektivisering af aircondition være den bedste løsning på det nuværende – og fremtidige – problem.

»Foranstaltninger, som skarpe energi effektivitets standarder, er velkendte og har tidligere vist sig at være effektive til at øge apparaters energieffektivitet hurtigt og omkostningseffektivt,« står der i rapporten.

Bedre designede bygninger vurderes også som en løsning. Hvis behovet for køling kan nedbringes med bedre isolering eller bygningsdesign, vil det afhjælpe en del af problemet.

Rapportens vurdering er, at målrettede og gennemtænkte politiske beslutninger, truffet i god tid, er nødvendige, hvis folk skal have den ønskede afkøling uden at overbelaste kølesystemer og miljøet.

Eksempelvis vil skrappere bygningsreglementer kunne begrænse behovet for afkøling af nyopførte boliger. Lovgivning og tilskud, der fordrer forbedringer af eksisterende bygninger, ses også som en del af løsningen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Energisyndere defineres vel ud fra hvordan energien produceres, og ikke hvordan den bruges? Selvom vi kan gøre AC mere effektivt og energibesparende, så er den altafgørende faktor vel om energien der bruges er grøn.

De fattige lande der omtales, gætter jeg på bla er afrikanske lande. Der er jo massere af sol som ville kunne bruges til at drive AC.

 • 25
 • 1

Energisyndere defineres vel ud fra hvordan energien produceres, og ikke hvordan den bruges? Selvom vi kan gøre AC mere effektivt og energibesparende, så er den altafgørende faktor vel om energien der bruges er grøn.

De fattige lande der omtales, gætter jeg på bla er afrikanske lande. Der er jo massere af sol som ville kunne bruges til at drive AC.

Problematikken ligger vel i, at det ekstra elforbrug ligger OVEN I det normalt voksende elforbrug? At bygge ekstra elkapacitet (=solceller) svarende til hele Kinas elforbrug er ikke en lille opgave. Det er nogle pææænt store solcelleparker.

 • 2
 • 12

At bygge ekstra elkapacitet (=solceller) svarende til hele Kinas elforbrug er ikke en lille opgave.

Ikke når det er aircondition og lande som Afrika, vi taler om.

Man installerer simpelthen et par billige solcellepaneler parallelt direkte til en 48 Vdc aircon unit - eller til en 48 Vdc laderegulator, og kører forsyningen over 4 bilbatterier.

Om det er en million eller en milliard mennesker, der ønsker forsyning af kold luft på denne måde på denne måde, når solen skinner og varmen er værst, bliver opgaven præcis lige stor af; der skal bare tilstrækkeligt mange billige solcellepaneler og aircons ud på hylder på hylderne.

For Kina's vedkommende er historien en helt anden, da ingen opgave synes at være for stor for kineserne.

 • 22
 • 1

De har ikke pengene til at købe solceller.

Hvis de ikke har pengene til at købe solceller, har de vel heller ikke penge til hverken aircondition eller strøm?

Pointen med solceller er, at de inden for små 10 år på per kWh basis ser ud til at blive billigere end de fleste andre energiformer. Især i solrige og varme lande, som jo netop må formodes at være dem med stor vækst i aircondition forbrug.

Og hvis solceller er den billigste strøm at producere, og produktionsprofilen er rimeligt sammenfaldende med forbrugsprofilen, så er det jo et ret fornuftigt match, både energimæssigt og økonomisk. Om natten er der selvfølgelig ikke sol, men til gengæld en del overskudskapacitet på de centrale kraftværker og transmissionsnettet ... omend natforbrug selvfølgelig er mindre godt for CO2 udledningen.

Og som John skriver så skader det bestemt heller ikke, at lokalt genereret solcellestrøm ikke kræver transmissionsledninger fra store centrale kraftværker af den ene og anden slags.

 • 16
 • 0

I Iran har de haft årtusinde gammel nedkølingsteknik der går på at at have et stort lys og varmeisoleret rum med træk via luftsluser og skorsten, på den måde alene kan man nedkøle området til 11 grader i gloende hede.

 • 10
 • 0

Supplering af:

I Iran har de haft årtusinde gammel nedkølingsteknik der går på at at have et stort lys og varmeisoleret rum med træk via luftsluser og skorsten, på den måde alene kan man nedkøle området til 11 grader i gloende hede.

Dette opnås via kareze/qanat/osv. underjordiske vandkanaler og en luftstrøm fra vandkanalen via huset og vinden trækker luften ud af "skorstenen". Kareze/qanat er eller var udbredt i hele mellemøsten til og med Indien og Grækenland:

Dansk Wikipedia: Kareze: Citat: "...I 2016 blev den persiske Qanat erklæret for verdensarv..."

Engelsk Wikipedia: Qanat: Cooling: Citat: "...By 400 BC, Persian engineers had mastered the technique of storing ice in the middle of summer in the desert.[15]...A large underground space with thick insulated walls was connected to a qanat, and a system of windcatchers or wind towers was used to draw cool subterranean air up from the qanat to maintain temperatures inside the space at low levels, even during hot summer days. As a result, the ice melted slowly and was available year-round.[15]..."

Der er også lavet en enkelt qanat i Luxembourg: Raschpëtzer Qanat:

Engelsk Wikipedia: Category:Persian_developed_underground_aqueducts.

 • 6
 • 0

Noget af det smarte ved solceller direkte ved AC'en er, at der ikke skal etableres en omkostningstung infrastruktur.

Man installerer simpelthen et par billige solcellepaneler parallelt direkte til en 48 Vdc aircon unit - eller til en 48 Vdc laderegulator, og kører forsyningen over 4 bilbatterier.

Er det nu så simpelt som det lyder? Det skal jo køre hele natten også. Det må ikke kræve nogen vedligeholdelse, og system holdbarheden skal være meget lang tid. Simpelt så selv den mest teknologi forskrækkede kan finde ud af det. Hvorfor gøres ovenstående ikke allerede? Jeg har været masser af steder med aircon, og det fungerede altid med "direkte forbundet til elsystemet".

 • 1
 • 1

Er det nu så simpelt som det lyder? Det skal jo køre hele natten også. Det må ikke kræve nogen vedligeholdelse, og system holdbarheden skal være meget lang tid. Simpelt så selv den mest teknologi forskrækkede kan finde ud af det.

Ja, det er så simpelt som det lyder.

Hvorfor skal det køre hele natten også? - Det kræver ikke megen strøm at drive en cirkulationspumpe og et par blæsere. - Kulden laves om dagen og lagres i en "kummefryser" til natten. - Betjening er lige så simpelt som en aircon tilsluttet elnettet.

Service problematik? Hvis der lokalt kan findes en mand der kan servicere et traditionelt aircon er denne såmænd også klog nok til at kunne servicere solceller, inverter og batteribank, samt den tilsluttede aircon.

Hvorfor gøres ovenstående ikke allerede?

Ovenstående findes allerede produkterne er i produktion: Solceller, batteri, inverter, og en "kummefryser" kaldet en IceBear Bare sæt dem sammen og du har køling 24 timer i døgnet, med kun 10 timers solskin og 2Kwh batteribank.

 • 5
 • 1

Supplering af:

Solceller, batteri, inverter, og en "kummefryser" kaldet en IceBear

PS: Vindmølleenergi kan selvfølgelig også anvendes :-)

Youtube: Ice Energy "Ice Bear" NEW Technology: Citat: "... Using thermally efficient, off-peak power to produce and store energy for use the next day, Ice Energys Ice Bear is the industrys first energy storage solution specifically developed for small to mid-sized commercial buildings. When paired with a standard rooftop air conditioning unit, this unique hybrid system uses only a fraction of the peak energy required by conventional systems, dramatically lowering electricity costs and reducing greenhouse gas emissions. ..."

Youtube: 14. aug. 2015, International District Energy Association: Enwave Chicago District Cooling System features large-scale Thermal Energy Storage (TES): Citat: "... Enwave Chicago is one of the largest district cooling systems in the world. Its 5 interconnected plants and 100,000 Tons of cooling capacity serve over 100 buildings totaling 45 million sq ft. By utilizing ice thermal energy storage, the system reduced its peak electric demand by over 30MWe. ..."

 • 4
 • 1

Supplering af:

Eller som produktet faktisk oprindeligt blev designet til på de nordlige bredde grader; At aftage billig strøm om natten og gemme kulden til dagen, f.eks strøm fra Kul og Akraft samt aflaste elnettet.

Hvis systemet er rigtig smart kan det også anvendes til at gemme varme om vinteren. :-)

Wikipedia: Akkumuleringsbeholder: Citat: "... Men med en vigtig ændring. Det skal undgås at lave opblanding mellem de forskellige lodrette vandlag i akkumuleringsbeholderen. Disse vandlag har typisk forskellige temperaturer. Formålet er bibeholdelse af stratificeringen (den lodrette lagdeling) i akkumuleringsbeholderen. En akkumuleringsbeholder anvendt på denne måde kan kaldes en stratificeret akkumuleringsbeholder eller termoklin akkumuleringsbeholder - med lukket vandkredsløb. Dette opnås på følgende måde: ... Fordelen ved at man kan gemme vand ved 90...95 °C i denne akkumuleringsbeholdertype er, at man kan opnå en højere energitæthed og at man kan have varmt vand gemt i langt tid uden, at der laves lunken vand grundet beholdervandopblanding. ..."

Hvis beholderen er under tryk, kan vandet være op til 200 °C.

 • 1
 • 1

Det er sjovt som AC i bygninger altid fremstilles som noget farligt og energifråds, men der er aldrig nogen der kommenterer på AC i køretøjer. Måske fordi det der er "for nødvendigt" (det er jo ikke rart at svede i ministerbilen), og dermed ikke er underlagt samme miljømoral ? Det er tilsyneladende helt OK og i orden at lade AC'n køre i elbiler under opladning så de er dejligt nedkølede når man skal køre i dem. Men AC i mit hus er fy fy, overflødigt luksus, og effektiviseringer skal påtvinges os. Ja, det er sat på spidsen, men jeg synes der er lidt sjovt at man vælger at ignorere alle køretøjerne i de her diskussioner.

 • 8
 • 3

Lokalt produceret strøm kommer heller ikke med en regning, afgifter, abonnement, forsyningssikkerhedsgebyr, betalingsservice gebyr og hvad der ellers er opfundet.

 • 7
 • 0

,,Ikke når det er aircondition og lande som Afrika, vi taler om.

Man installerer simpelthen et par billige solcellepaneler parallelt direkte til en 48 Vdc aircon unit - eller til en 48 Vdc laderegulator, og kører forsyningen over 4 bilbatterier.,,

Med omgivelse temperaturer på 40 - 50 C og solindfald på 1000 - 1500 W / m2, vil afkøling med AC være forfriskende.

Jeg er bare lidt betænkelig ved nødvendig størrelse af anlæg.

Jeg formoder at isolering ikke har højeste prioritet, så der skal stor effekt indover, om det skal gøre en forskel i hus.

Et par m2 solcellepaneler og 48 Vdc tror jeg ikke rækker længere end, at demontere låg af en stor kummefryser, så kan familien sætte sig ned i den og få en afsvaler på skift ;o)

 • 2
 • 0

De har ikke pengene til at købe solceller.

Da jeg først kom til Singapore og mærkede varmen, spurgte jeg en kollega hvad man gjorde i Asien inden man fik aircon. Svar: Der var ikke noget Asien før aircon. (Jeg bemærkede også at vægene kun var ca 10 cm tykke, typisk muret og pudset. Med 25 indvendigt, og deltaT på typisk 5 grader kan det nok ikke betale sig at isolere. Elforbruget løb dog gerne op på 1 MWh/måned.)

Det samme ses i f.eks. Mississippi, der kom først økonomisk vækst da der kom køling på (menneske) hjernen.

Så de penge bliver fundet ved første lejlighed. Hvis der også er strøm nok til at trække en kogeplade så folk kan blive fri for at samle brænde, så er værdien af installationen langt højere end man umiddelbart tror.

I kystnære områder er det også nødvendigt med aircon om natten, men så snart der bliver lidt fastlandsklima er det køligt nok.

 • 7
 • 0

Med omgivelse temperaturer på 40 - 50 C og solindfald på 1000 - 1500 W / m2, vil afkøling med AC være forfriskende.

Jeg er bare lidt betænkelig ved nødvendig størrelse af anlæg

AC har én anden vigtig funktion, udover at nedkøle, det er at affugte luften. Når luften er tør, arbejder kroppens eget "klimaanlæg" langt mere effektivt. Komforttemperaturen ligger derfor ikke nødvendigvis helt nede i de lave 20'ere. Med affugtet luft vil en temperatur på kun 10° under omgivelserne føles langt mere behageligt.

Fra min søster, der rejser meget, har jeg ofte hørt om ubehageligt kolde lufthavne, hvor luften også var alt for tør. - Så, for lidt og for meget.

 • 8
 • 0

Stil krav om solcelleudligning. Når solen varmer lokalerne op over dagen er der samtidig gratis energi til udligning af energiforbruget til aircon anlæg...

....keep it simple....

 • 2
 • 0

Mange af de steder, hvor man anvender AC er husene så ringe konstruerede at virkningen ag AC er væk mindre end en halv time efter det er slukket. Bygningerne er stort set uisolerede, bygningerne er utætte. Der gælder de samme behov for varme som kulde - der skal isoleres. Der er en udfordring danske erfaringer duer ikke med en dampspærrre indvendigt?? ( I Danmark tænker man jo kun på kulde ikke på varme)

 • 3
 • 0

Den dyre del af at forsyne et hus (off grid) med solcelleenergi er oplagringen, altså batterier. I forbindelse med områder hvor AirCondition er den største forbruger og der også er brug for køling udenfor soltimerne, er generering af is (is og vand) nok den billigste løsning.

Der findes allerede kommercielle systemer (see for eksempel IceBear fra USA), men det er forholdsvis enkelt at lave det i områder hvor det er for dyrt at importere.

Batterier koster ca. 150-200 US$ per KWH (og kan ikke udnyttes 100%) mens vand næsten intet koster og (teoretisk) holder på mere end 80KWH per ton/m2.

 • 1
 • 0

Er det nu så simpelt som det lyder?

Tag en tur rundt i det nærmeste kolonihave-kvarter, og spørg. Du vil sandsynligvis erfare at der er simplere end det lyder.

I danske kolonihaver bruges disse lavspændings DC solcelleinstallationer sjældent til aircon, men lader ofte nogle 12 V batterier, hvorfra der så trækkes strøm til camping-tv, mindre køleskabe, LED-pærer osv.

I andre dele af verden - f.eks. Afrika - hvor der mange steder heller ikke er tilgængelig elforsyning, er solceller ideelle at drive med solceller. Derfor laves der masser af aircon units med 48 Vdc-motorer i stedet for 110/230 Vac motorer, så de kan forsynes direkte fra solcellerne.

Det skal jo køre hele natten også.

I varme, tørre egne, som f.eks. det meste af Afrika, er det typisk meget varmt om dagen og relativt køligt om natten - så nej, i den udstrækning vi taler AC, kan man nøjes med at forsyne unit'en, når solen skinner.

Men det forhindrer jo ikke brugeren i at installere et panel eller to mere, og lade på et bilbatteri, så de også har elektrisk lys, og kan holde liv i køleskabet, efter solen er gået ned.

Det må ikke kræve nogen vedligeholdelse, og system holdbarheden skal være meget lang tid.

Nej, i vores del af verden, hvor vi skal passe vores 8-16-jobs, og reservere fritiden til "kvalitetstid" med familien, og hvor love og regler forbyder os at pille ved vores energi-installationer, og derfor er nødt til at betale fagfolk i dyre domme, når tingene går i stykker, må tingene helst ikke kræve vedligeholdelse - og tingene bliver hurtigt skiftet ud med nyt, hvis de gør.

Så for mange af os er det måske svært at forstå, at mange af de udtjente diesel-varebiler, vi sendte til Afrika i 90'erne og 00'erne, i stedet for at skrotte dem, kører lystigt videre i Afrika, den dag i dag - sikkert i en sikkerhedsmæssigt uforsvarlig, men trods alt brugbar, stand.

Et 12 eller 48 Vdc solcelle system, er langt enklere at forstå og vedligeholde end en bil, og ikke engang specielt farligt at pille ved.

 • 5
 • 0

Med affugtet luft vil en temperatur på kun 10° under omgivelserne føles langt mere behageligt.

Nøgletallet er dugpunktstemperaturen, som helst skal være omkring 12 grader.

Affugtningen foregår jo når luften passerer fordamperen, hvor temperaturen er meget lavere end dugpunktet. Derfor er fordampereren som regel forsynet med et dræn, som opsamler rim og dug, og leder det ud i afløbet eller ud gennem ydervæggen.

John Johansen taler jo nok om rum-temperaturen, og ikke temperaturen ved fordamperen.

 • 1
 • 0

,,Affugtningen foregår jo når luften passerer fordamperen, hvor temperaturen er meget lavere end dugpunktet. Derfor er fordampereren som regel forsynet med et dræn, som opsamler rim og dug, og leder det ud i afløbet eller ud gennem ydervæggen.,,

Bare en tanke.

Rent vand er ikke altid en selvfølge.

En tår koldt kondensvand, at læske ganen med en lummer dag, er måske en sidegevinst ?

 • 0
 • 1

Bare en tanke.

Rent vand er ikke altid en selvfølge.

En tår koldt kondensvand, at læske ganen med en lummer dag, er måske en sidegevinst ?

Det fugtige område omkring fordamperen, er det mest ideelle sted for Legionella, så den form for forfriskning ville jeg nødig anbefale.

Desuden kommer væsken i indendørsluften jo fra mange spændende kilder, herunder kropsvæsker og mados.

I tørre klima er der næppe meget vand at vinde fra luften. Til gengæld har de nok ikke de store problemer med Legionella.

 • 1
 • 1

Noget af det smarte ved solceller direkte ved AC'en er, at der ikke skal etableres en omkostningstung infrastruktur.

En anden stor (overset?) fordel er, at solcellerne skygger, så tagkonstruktionen typisk ikke varmes op til 60-70 grader; men holder sig på temperaturen i skyggen, som kun undtagelsevis overstiger 40 grader i længere tid af gangen.

Solcellerne medfører altså, at der bruges mindre energi til aircondition - også om natten. Overskydende energi kan bruges til andre formål, så når der ikke er brug for aircondition aflaster solcellerne kraftværker.

Er der rigeligt med vand i området, kan man endda med en smule overrisling af taget under solcellerne holde bygningen på en tålelig temperatur, der fjerner en stor del af behovet for aircondition om natten; men det er selvfølgelig ikke alle steder.

 • 2
 • 1

Ok. Kan se på de fleste indlæg at det skulle være nemt nok.

Så konklusionen her i forummet bliver at: "Aircondition bliver IKKE en af de helt store energisyndere".

Det er jo en dejlig nyhed :-)

Lappeenranta University of Technology. (2018, May 17). Can we get 100 percent of our energy from renewable sources? New article gathers the evidence to address the sceptics. ScienceDaily: Citat: "... Now scientists have hit back with their response to the points raised by Heard and colleagues. The researchers from the Karlsruhe Institute of Technology, the South African Council for Scientific and Industrial Research, Lappeenranta University of Technology, Delft University of Technology and Aalborg University have analysed hundreds of studies from across the scientific literature to answer each of the apparent issues. They demonstrate that there are no roadblocks on the way to a 100% renewable future. ... "Furthermore, these solutions are absolutely affordable, especially given the sinking costs of wind and solar power," says Professor Christian Breyer of Lappeenranta University of Technology, who co-authored the response. ... For maintaining stability there is a series of technical solutions, from rotating grid stabilisers to newer electronics-based solutions. The scientists have collected examples of best practice by grid operators from across the world, from Denmark to Tasmania. Furthermore, these solutions are absolutely affordable, especially given the sinking costs of wind and solar power. ... "There are some persistent myths that 100% renewable systems are not possible," says Professor Brian Vad Mathiesen of Aalborg University, who is a co-author of the response. ..."

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten