Rambøll satser stort med tilbud på Scandiaconsult

Rambølls koncernchef Flemming Bligaard Pedersen erkender, at mandagens indløsningstilbud til aktionærerne i børsnoterede Scandiaconsult, Scc, er en stor mundfuld.

»Jeg skal gerne indrømme, at det her er en stor satsning. Men der er tale om et perfekt match for Rambøll, og jeg vil gerne understrege, at vi satser på en stærk virksomhed med en solid indtjening,« siger han til Ingeniøren|net.

Og solid indtjening bliver der brug for i de kommende år. Overtagelsen sker nemlig for lånte penge, som Rambøll har sikret sig gennem aftaler med Danske Bank og Nordeas danske afdeling. Såfremt alle aktionærer accepterer tilbuddet, skal Rambøll således låne cirka 560 millioner danske kroner. Hertil kommer yderligere 100 millioner, som koncernen måtte låne i forbindelse med overtagelsen af aktieposter på tilsammen 35,3 procent i oktober måned, hvor Rambøll samtidig bandt stort set alle sine likvide midler, cirka 200 millioner kroner.

Tilsagnet om millionlånene er sket ud fra normale markedsvilkår. Sættes renten til 6 procent, vil en fuld udnyttelse af låneretten således belaste den nye koncern med knap 40 millioner kroner om året. Det tal skal ses i lyset af, at de to virksomheder i 2002 selv venter at komme ud med et samlet resultat før skat på cirka 190 millioner danske kroner, forklarer Flemming Bligaard Pedersen.

Tilbuddet på 46 svenske kroner pr. aktie svarer til Scandiaconsults aktiekurs på Stockholm-børsen i fredags. Set i forhold til de seneste 10 børsdage er der dog tale om en præmie på cirka 6 procent – og i forhold til de sidste 10 dage før Rambølls opkøb 29. oktober er der tale om en præmie på godt 22 procent.

Scandiaconsults nuværende koncernchef Torbjörn Torell, der har udtalt sig stærkt kritisk om Rambølls overtagelsesforsøg, vil blive tilbudt en post som vice-direktør i den samlede koncern med særligt ansvar for den svenske del af forretningen.

»Scc er en yderst veldrevet virksomhed med en god ledelse, og derfor vil der også være et tilbud til ledelsen om at deltage i den nye virksomhed,« siger Flemming Bligaard Pedersen, som regner med, at Torbjörn Torell tager imod jobbet.

De to virksomheder tilbyder i dag en bred vifte af teknisk rådgivning inden for blandt andet byggeri og infrastruktur, IT, ledelse og miljø. Såfremt overtagelsen lykkes, vil den nye koncern få en samlet omsætning på knap 3 milliarder danske kroner, flere end 70 lokalkontorer i Sverige, Norge, Danmark og Finland og cirka 4.000 ansatte. Rambøll har desuden en række internationale kontorer. Der er ingen planer om fyringer i forbindelse med sammenlægningen.

Scandiaconsult blev mandag kl. 10.50 handlet i kurs 45, hvilket er en krone ned i forhold til fredag.