Rambøll: Offentlige it-systemer er skrøbelige

»It-arkitektur vil de kommende år være en af de største udfordringer for den offentlige sektor, og der skal både skabes resultater på kort sig – og samtidig skal man holde det længere sigt for øje. Ingen har råd til at skulle skifte alt ud på et tidspunkt.«

Det sagde underdirektør Ejvind Jørgensen, Rambøll-management, på et pressemøde i dag under præsentationen af den årlige rapport om it-anvendelsen blandt danske top-500 virksomheder i det offentlige såvel som det private erhvervsliv.

Kommentaren om det offentliges problemer med at skabe sammenhængende it-systemer faldt i forbindelse med et delresultat i undersøgelsen, der viser, at 50 pct. af de offentlige topledere opfatter it-systemerne i deres forvaltning som værende for komplekse og for skrøbelige.

Interessant er det imidlertid også, at it-cheferne i netop dette spørgsmål er enige med de offentlige topchefer.

Hvor antallet af myndigheder, der har elektronisk sagsbehandling, er fordoblet til 40 pct. i år, ser det ikke så godt ud i forhold til digitaliseringen af de bagvedliggende systemer (back-office).

Kun 1 pct. af de offentlige myndigheder har en fuld integration – eller digital sammenkobling – mellem de borgervendte systemer og hjemmesider på den ene side og de bagvedliggende administrative systemer til f.eks. lagring samt elektronisk sags- og dokumenthåndtering på den anden side.