Rambøll låner cirka 650 millioner til at købe Scandiaconsult

Efter måneders uvished fremlagde Rambøll mandag morgen endelig en model for en komplet overtagelse af den børsnoterede svenske rådgiverkoncern Scandiaconsult.

Med lån på cirka 560 millioner danske kroner fra Danske Bank og Nordea tilbyder Rambøll 46 svenske kroner pr. aktie. Hertil kommer lån på cirka 100 millioner danske kroner fra købet af en aktiepost på godt 35 procent i slutningen af oktober 2002.

Scandiaconsults bestyrelsesformand Lars-Ove Håkansson og adm. direktør Torbjörn Torell takkede i oktober nej til Rambølls planer om en hurtig sammenlægning, som de kaldte et fjendtligt overtagelsesforsøg.

Men i dag anbefaler en samlet bestyrelse i Scandiaconsult, der tilsammen kontrollerer 10,6 procent af virksomheden, at de øvrige aktionærer tager imod tilbuddet, der løber frem til 19. marts. En overtagelse sker dog under forudsætning af, at aktionærer med mindst 90 procent af aktierne accepterer, skriver Rambøll i en pressemeddelelse.

Lykkes overtagelsen vil Rambøll-Scandiaconsult blive Nordens største tekniske rådgiverkoncern med en omsætning på knap 3 milliarder danske kroner og cirka 4.000 medarbejdere.