Rambøll-ingeniør kræver 1,3 millioner i erstatning – blev fyret på grund af én e-mail

Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll blev i 2017 i Norge dømt til at betale en opsagt civilingeniør 789.000 norske kroner i erstatning.

Manden hævdede, at han blev afskediget på grund af én e-mail sendt til konkurrenten Asplan Viak, og at afskedigelsen var ugyldig.

Dommen, der blev afsagt i en norsk byret, var ikke enstemmig. Civilingeniøren fik støtte fra de to dommere med viden om arbejdsliv. Fagdommeren, som var i mindretal, mente imidlertid, at opsigelsen var saglig, og at civilingeniøren dermed ikke havde krav på erstatning.

Rambøll ankede dommen. I starten af oktober bliver der en ny behandling af sagen i den norske appelret.

Illoyal e-mail

Den e-mail, civilingeniøren sendte, lød som følger:

»Betragt dette som en uformel henvendelse. Vi er et større vejmiljø (...). Grundet stigende utilfredshed med ledelsen snakker vi om at forlade skuden. Er dette noget, som kan være interessant for jer at diskutere?« (enkelte oplysninger er fjernet i anden sætning for at undgå identifikation af civilingeniøren, red.).

Den skæbnesvangre e-mail blev sendt til konkurrenten Asplan Viak i januar 2017, og samme måned blev civilingeniøren afskediget fra Rambøll.

Byrettens flertal mente, at civilingeniørens e-mail uden tvivl var illoyal og i strid med Rambølls interesser, men samtidig at dette ikke var tilstrækkeligt til at afskedige manden.

Uenige om skadeevne

E-mailens skadeevne, hvorvidt den var sendt i affekt, og hvorfor den var sendt, var blandt det, som de tre dommere var uenige om i byretten.

Kort fortalt mener Rambøll, at arbejdslivsdommernes vurderinger af afskedigelsen var forkert, og at fagdommeren vurderede sagen rigtigt. Det kan man læse ud af slutindlægget, de for nylig sendte til appelretten.

»Sagen indeholder et principielt spørgsmål, der handler om loyalitet over for en arbejdsgiver, og vi kan se værdien af at få dette vurderet ved en højere retsinstans,« skriver Pernille Berg, pressekontakt i Rambøll, i en e-mail.

»Vi vil gerne have, at sagen bliver grundigt belyst, og at begge parter bliver godt varetaget. I personalesager som denne er der ingen vindere uanset udfaldet af retssagen,« fortsætter hun.

Konsulentfirmaet mener ifølge sluttindlægget, at afskedigelsen var saglig, og at der derfor ikke er grundlag for at udbetale erstatning.

Skadet rygte

Den afskedigede civilingeniør mener for sin del, at meddommernes vurdering var korrekt. Manden kræver også et højere erstatningsbeløb, end det han blev tilkendt.

Han kræver nu 1,3 millioner norske kroner i erstatning fra Rambøll.

»Arbejdsgivers usaglige opsigelse har skadet (navn fjernet, red.) rygte inden for en lille branche og dermed begrænset hans muligheder for at komme i nyt arbejdsforhold til trods for hans store kompetence,« skriver civilingeniørens advokat til retten.

»Vores medlem er overordnet og i det væsentlige enig i dommen fra byretten,« fortæller advokat i fagforeningen NITO Farah Ali, som repræsenterer civilingeniøren.

Fagforeningen bistår manden i sagen.

»Sagen er en belastning for ham, men han må forholde sig til, at arbejdsgiver har valgt at anke sagen. Han håber, at appelretten kommer til samme resultat som byretten, og at han kan lægge denne sag bag sig,« fortsætter Ali.

Måtte vurdere risikoen på stedet

Rambølls advokat mener, det er afgørende, at retten vurderer civilingeniørens hensigt ud fra blandt andet ordlyden i den sendte e-mail.

Flertallet i retten mente, at hensigten med e-mailen først og fremmest var at finde et nyt job til ham selv – og at e-mailen var sendt i frustration og affekt.

De mente også, at e-mailen havde en ret begrænset skadeevne, og at civilingeniøren ikke var i en position, hvor han kunne få andre med sig ud af selskabet.

Fagdommeren mente imidlertid, at e-mailen havde betydelig skadeevne, og at der var en risiko for, at hele afdelingen, som civilingeniøren var ansat i, kunne blive »absorberet af konkurrenten Asplan Viak«.

Fagdommeren mente også, at den påståede affekt, e-mailen var sendt i, var stærkt overdrevet.

Rambølls advokat mener, at opsigelsen af civilingeniøren skal vurderes i lyset af situationen, da opsigelsen blev besluttet, og ikke i lys af det, der skete, efter at e-mailen var sendt.

»At man mange måneder efter kan konstatere, at der ikke indtraf en realisering af arbejdstagers primære skadehensigt, er uden betydning for opsigelsesvurderingen,« skriver advokaten til retten.

Selskabet mener også, at meddommerne åbenlyst tog fejl, da de vurderede, at e-mailen udelukkende blev sendt for, at civilingeniøren kunne skaffe et nyt job til sig selv. Advokaten mener, at ordlyden i e-mailen »taler for sig selv«.

Rambøll mener også, at det ikke var et tilstrækkeligt alternativ at give civilingeniøren en advarsel, som meddommerne i byretten mente.

Loyalitetspligten

Helt centralt i konflikten er den uskrevne loyalitetspligt i arbejdsforhold.

Rambølls advokat peger på, at der ikke er noget krav til økonomisk målbar eller beviselig skade, når loyalitet skal vurderes.

»Enhver interesse på arbejdsgivers side er relevant for en loyalitetsvurdering, også ikke-økonomiske ulemper af forskellige slags, som ikke er objektivt målbare,« skriver advokaten til retten og mener, at flertallets vurdering af dette er alt for snæver i byretsdommen.

Negligerede arbejdsmiljøet

Civilingeniørens advokat argumenterede i byretten med, at han tidligere blev udelukket fra sit faglige netværk, og at dette var blevet indberettet som en mobbesag i Rambøll.

Meddommerne slog fast, at Rambøll havde negligeret civilingeniørens krav om et fuldt forsvarligt arbejdsmiljø. De mente, at e-mailen var inden for det, Rambøll måtte tolerere i denne sammenhæng.

Rambøll er også uenig i dette.

De fremhæver, at fagdommeren mener, at civilingeniørens affekt var stærkt overdrevet. Fagdommeren lagde vægt på, at mandens indvendinger i medarbejdersamtaler var blevet fulgt op af Rambøll, og at hans situation var blevet bedre.

»Der har ikke været konkrete oplysninger, som underbygger arbejdstagers generelle påstande om at have været udsat for chikane, og der har følgelig ikke været aktuelle tiltag at sætte i værk i forbindelse med arbejdstagers påstand om dette,« skriver selskabets advokat til retten.

Rambøll har ikke ønsket mægling i sagen, mens civilingenøren har været indstillet på dette, fremgår det af et retsdokument.

Denne artikel er fra tu.no (Teknisk Ukeblad), som er delvist ejet af NITO, som civilingeniøren får juridisk bistand fra i denne sag.

Emner : Arbejdsmarked
sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Som jeg forstår det, overvejer civilingeniøren at sige op.

Han anvender virksomhedens email adresse til at sende jobansøgninger.

Herefter bliver han opsagt. Hvorfor, skulle han dog kræve 1.3 mio kr. i erstatning??

Det må da være lidt af et godt fif for dem der ønsker at sige op. Tilmed, ved at blive opsagt, får han jo sikkert også understøttelse uden karantæne.

  • 13
  • 1

Rambølls politik for anvendelse af firma mail til personlig brug, hvilket jo nok ville kaste nogen klarhed over sagen.

For i Danmark ville det faktisk være ulovligt at anvende en åbenbart personlig mail sendt fra ens firmamail til brug for personalesager. Med mindre medarbejderen er oplyst om at noget sådant kan ske.

Det kunne også være spændende at vide hvordan arbejdsgiver overhovedet blev opmærksom på denne mail, for der sidder vel ikke et censurbureau der gennemlæser alle mails?

(at det så var dumt at bruge firmamailen er jeg sådan set helt enig i)

  • 8
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten