Rambøll godkendt til at certificere brandrådgivere

Illustration: Rambøll

Om et års tid vil en kommunal byggesagsbehandler lade øjnene glide hen over den brandtekniske dokumentation i endnu en byggesag for at tjekke, om bygherren og dennes rådgiver nu har sikret, at bygningen lever op til lovens krav. For eksempel loven om at personer skal kunne evakueres sikkert i tilfælde af brand, og at konstruktionerne har tilstrækkelig bæreevne, selvom flammerne skulle slippe løs. Når sagsbehandleren har klikket godkendt på sin computer og lukket sagen, vil det imidlertid som noget nyt også være slut med kommunernes uafhængige tilsyn med brandsikkerheden.

Læs også: Analyse: Privat kontrol kan sætte bygningssikkerhed over styr

Fra 31. december 2019 skal kommunerne nemlig ikke længere udføre teknisk byggesagsbehandling. Fra nytårsmorgen 2020 vil det i stedet være privatansatte certificerede brandrådgivere, der skal godkende at lovgivningens krav til brandsikring er overholdt. Som det første firma har rådgivningsvirksomheden Rambøll nu fået lov til at certificere brandrådgivere. Det fortæller leder af certificering i Rambøll Susanne Wrist-Jensen i en pressemeddelelse.

»Vi har stor erfaring inden for brandrådgivning, så ud fra et forretningsmæssigt synspunkt var det oplagt at søge om at blive certificeringsorgan. Som den største rådgiver i branchen har vi imidlertid også et samfundsansvar for at sikre et højt sikkerhedsniveau i den danske bygningsmasse,« siger hun.

Bliver urimeligt svært dilemma

Sideløbende med overgangen til certificerede brandrådgivere indføres der også krav om, at der skal anvendes certificerede statikere til at godkende dokumentationen for bygningernes konstruktionsmæssige sikkerhed. Men den måde, som certificeringsordningerne er skruet sammen på indebærer stor risiko for, at der kan opstå mistanker om inhabilitet, har blandt andre det nuværende statikeranerkendelesudvalg advaret om.

»Dem, der sidder i certificeringsorganerne, vil få ansøgninger fra både kolleger og konkurrerende virksomheder. Det er i sig selv problematisk. Men hvad så, hvis de finder alvorlige fejl i det projektmateriale, ansøgerne har sendt ind? Vil de anmelde det, hvis der er tale om fejl i et af deres moderselskabs projekter? Det er naturligt at være solidarisk med sin egen virksomhed, så de vil komme i et urimeligt svært dilemma, og man vil nok kun sjældent se anmeldelser,« sagde Niels Jørgen Aagaard, der er direktør for DTU Byg og næstformand i Statikeranerkendelsesudvalget således til Ingeniøren i november.

Læs også: Nye regler skaber dilemma: Brandrådgiver vil godkende sine egne folk

For at forhindre at der skal opstå mistanke om, at Rambøll godkender egne ansatte uden at de har de rette kompetencer, har Rambøll valgt, at deres egne brandrådgivere skal certificeres 'udenhus.' Men der er flere andre steder i både certificeringsprocessen og den faktiske sagsbehandling, hvor der kan opstå interessekonflikter.

Bussemanden vil mangle

Eksempelvis kan brandrådgivere godkende brandsikkerheden i deres arbejdsgivers egne projekter – medmindre det er i så høj en brandklasse, at det skal godkendes af en uvildig certificeret brandrådgiver. Når brandrådgiverne ikke længere kan henvise til, at en given løsning skal kunne godkendes af den kommunale byggesagsbehandler, kan det blive sværere at modstå pres fra bygherrer, kolleger og chefer for at bruge billigere og mindre sikre metoder. Bussemanden vil mangle, som det er blevet udtrykt i et oplæg om den nye ordning.

Læs også: Forslag skaber usikkerhed om byggesager

Helt fraværende bliver bussemanden dog ikke. Hver tiende byggesag skal således udtages til kontrol.

Udover Rambøll har DBI Certification ansøgt om at blive akkrediteret til at certificere brandrådgivere. Dancert har ansøgt om at kunne certificere statikere. Andre virksomheder kan også have ansøgt, men da der ikke er offentlighed om, hvem der har ansøgt, er der kun offentlig kendskab til de virksomheder, der har fortalt om deres ambition.