Raketmadsens Støtteforening vil opløse sig selv: Drømmen er bristet

23. august 2017 kl. 05:3063
Raketmadsens Støtteforening vil opløse sig selv: Drømmen er bristet
Platformen vakler under Raketmadsens Rumlaboratorium ApS, hvor man snart bliver nødt til at træffe en beslutning om fremtiden. Illustration: Hanne Kokkegård.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at lukke foreningen. Det sker efter en melding fra Raketmadsens Rumlaboratorium, der overvejer fremtiden.
Artiklen er ældre end 30 dage

De seneste tre år har Raketmadsens Rumlaboratorium, RML, fået omkring 300.000 kroner til hjælp til opsendelser, materialer og husleje fra Raketmadsens Støtteforening. Men nu er det formentlig slut.

I aftes besluttede den samlede bestyrelse at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af september med henblik på at lukke og opløse støttegruppen, fortæller den afgående formand Frederik Just til Ingeniøren.

»Forklaringen er de meget dramatiske begivenheder, hvor vi pludselig har set et andet ansigt af Peter Madsen, end vi havde forestillet nogensinde at se. Det er uendelig trist, og det gør, at vi totalt har mistet gejsten og troen på projektet. Drømmen er bristet,« siger Frederik Just til Ingeniøren.

RML opfordrer til at stoppe betalingerne

Meldingen kommer også efter, at RML’s flight director, Christoffer Meyer, tidligere på aftenen meddelte støtteforeningen, at dét set med hans øjne ikke længere gav mening, at foreningen opkræver kontingent af dets medlemmer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ingeniørens dækning af Peter Madsens sag

Sagen om den forsvundne ubåd Nautilus blev til en drabssag, der retter sig mod en blogger på ing.dk og markant profil i det danske opfindermiljø.
Ingeniøren har fra starten valgt at dække sagen med fokus på de tekniske aspekter og konsekvenserne.

Efterhånden som sagen har udviklet sig stadig mere ulykkeligt, er det blevet et åbent spørgsmål, om Ingeniøren skal fortsætte dækningen, og hvorvidt vi skal fastholde en åben debat under artiklerne.

Vi har valgt at fortsætte dækningen koncentreret om sagens hovedpunkter, fordi det fortsat handler om en markant person i ingeniørkredse, og fordi det har konsekvenser for raketmiljøet i Danmark.

Vi vil fastholde kendsgerninger og undgå spekulationer. Og vi fastholder muligheden for at lade brugerne kommentere, dog med tydelig håndhævelse af vores debatregler.

Da det i mandags kom frem, at Peter Madsen havde erkendt at have skaffet sig af med liget af den svenske journalist, Kim Wall, et ukendt sted i Køge Bugt, meddelte Frederik Just, at han trak sig som formand for støtteforeningen.

Nu tager bestyrelsen altså skridtet fuldt ud og anbefaler de cirka 180 medlemmer at lukke foreningen i stedet for kun at finde en ny formand. I forvejen har flere medlemmer meldt sig ud de seneste dage.

»Hvis støtteforeningen skal fortsætte, vil det kræve valg af en helt ny bestyrelse, og det har jeg meget svært ved at se kunne ske,« siger Frederik Just.

Flight director: Svært at se RML fortsætte

Hos RML bekræfter Christoffer Meyer beskeden til støtteforeningen.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Status fra rumlaboratoriet: Næppe nogen launch i år

»Jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at man fortsætter indbetalingen af penge til Raketmadsens Støttegruppe, for jeg kan ikke se, hvad det er, de ville skulle støtte op omkring over en længere periode,« forklarer han til Ingeniøren.

»For mig at se er det svært at se, at RML kan fortsætte på baggrund af, hvad der er sket i denne her sag og uden Peter Madsen. Der er ikke nogen, der vil associeres med Peter Madsen med den viden, vi har fået over de seneste dage,« siger Christoffer Meyer.

Han kan ikke forestille sig, at RML kommer til at lave en raketopsendelse. Så spørgsmålet er, om det så om kort tid er helt slut med de raketinitiativer, som har fundet sted under RML?

»Det håber jeg ikke, for jeg synes, at der rigtig mange gode mennesker i RML-regi, så forhåbentligt betyder det her ikke, at det hele glider fra hinanden. Kunne jeg forestille mig, at der rejser sig en Fugl Fønix ud af asken, eller der sker noget andet på kort eller længere sigt? Ja, det kan der måske godt ske,« siger Christoffer Meyer uden at ville komme nærmere ind på mulighederne.

RML’s ejer er klar til at hjælpe

Ingeniøren har været i kontakt med det selskab, der ejer 75 procent af Raketmadsens Rumlaboratorium ApS, Georg Poul Artmann Holding ApS.

Selskabet støttede oprindeligt Copenhagen Suborbitals, og fulgte senere med over i Raketmadsens Rumlaboratorium ApS, da Peter Madsen og Copenhagen Subortitals splittede op og skød oprindeligt 250.000 kroner ind i RML.

Her ser man tiden an, lyder det i en kommentar:

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Vi hylder hele raketmiljøet i Danmark, og vi føler med alle i denne tragedie. Vi ønsker, at raketarbejdet kan fortsætte, for der er en masse mennesker, der vil det her så meget og som brænder for det. Så kan vi på en eller andet måde hjælpe til, at arbejdet fortsætter, vil vi se konstruktivt på det.«

Sponsor: RML blev sænket i Køge Bugt

Udover ejerne af ApS-selskabet har RML to sponsorer. Hos den ene sponsor, selskabet Wismann Property Consult A/S, ser man også tiden an. Her besluttede ejeren, Lars Wismann, så sent som i juni at donere 25.000 kroner til RML, og sponsoratet løber et år.

Lars Wismann havde besøgt værkstedet på Refshaleøen i foråret, hvor han var blevet meget begejstret over, at RML tog ingeniørstuderende under dets vinger, inspirerede dem og lod dem lave projektopgaver sammen med raketbyggerne.

Derfor vil det være utrolig ærgerligt, hvis raketmiljøet omkring RML går tabt. Men Lars Wismann spår ikke RML mange chancer for en fremtid i Peter Madsens skygge. Det vil i hvert fald kræve en ny tilgang til raketbyggeriet:

»Jeg er overbevist om, at Raketmadsens Rumlaboratorium så at sige blev sænket nede i Køge Bugt. Peter Madsen har fået meget dårlig omtale. Og det værste er, at han har sagt, at han har begravet journalisten til søs. Så Peter Madsen er færdig, uanset hvordan retssagen ender,« mener Lars Wismann og pointerer, at Peter Madsen er uskyldig, indtil domstolen har sagt andet.

63 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
66
30. august 2017 kl. 09:41

Tak.

Hvis båden ikke er officielt registreret (med ejer), hvordan kan man så vide hvilken båd der er forsikret?

Hvis man læser tilbage i blog-indlæggene omkring Ubådsforeningen og Peter Madsen, så var registreret ejerskab et af omdrejningpunkterne. Foreningen ville registreres som ejer, da det var en forudsætning for forsikring (i det mindste den forsikring de kiggede på). Ligeledes ville ejerskab+forsikring gøre foreningsmedlemmerne til medejere og derfor medforsikrede. Peter Madsen mente på tidspunktet, at forsikring var komplet ligegyldigt.

65
29. august 2017 kl. 22:38

Er UC3 Nautilus overhovedet forsikret?</p>
<p>Jeg kan se i Skibsregisteret, at UC3 Nautilus ikke har registreret en ejer. Er det ikke et ufravigeligt krav, for at forsikre et fartøj?

Kun for både over 20 ton (bruttotonage). Lystbåde er som regel kun registreret så længe der er pant i båden. Før i tiden forblev de fleste registreret efter gælden var betalt, men så begyndte staten af indkræve 800kr/år i beskyttelsespenge for at blive stående i deres database, det har ryddet pænt op i registreringerne.

Forsikringsselskaberne stiller ikke registrering i skibsregisteret som krav når det gælder almindelige fritidsfartøj. Men de fleste skal til gengæld helst være CE-mærket efter et vist årstal for at kunne blive forsikret. Jeg tror en ubåd kræver en forholdsvis speciel forsikring :)

64
29. august 2017 kl. 22:22

Hmm... Ligner en fejlregistrering. Hvorom alting er så behøver man ikke registrere fritidsfartøjer under 20brt.

"Registrering i Skibsregistret er obligatorisk for danske fritidsfartøjer, som har en bruttotonnage på 20 eller derover. Danske fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mellem 5 og 20 kan frivilligt optages i Skibsregistret, og det sker typisk i forbindelse med pantsætning.​​​ "

Såvidt jeg kan se er Nautilus på 7.2.

61
29. august 2017 kl. 21:03

Nautilus ER registreret, men der er ingen ejer-data. Spørgsmålet er stadig, kan man overhovedet forsikre en båd, hvis der ikke er en ejer registreret. Var det ikke noget af tvisten med Ubådsforeningen. De mente det var nødvendigt, at foreningen ejede båden officielt, da de ikke kunne forsikre den uden. Peter Madsen kunne ikke selv eje båden pga insolvens.

60
29. august 2017 kl. 18:12

Da der formentlig ikke er gæld i Nautilus og derfor heller ingen pantebreve er det ikke usædvanligt at hun ikke figurerer i skibsregisteret.

59
29. august 2017 kl. 17:47

Er UC3 Nautilus overhovedet forsikret?

Jeg kan se i Skibsregisteret, at UC3 Nautilus ikke har registreret en ejer. Er det ikke et ufravigeligt krav, for at forsikre et fartøj?

58
28. august 2017 kl. 19:53

Det er heller ikke nemt at se i regnskabet om det går godt!

RML er jo lidt en atypisk virksomhed, da et overskud ikke tjener noget formål - hvilket iøvrigt gælder for mange mindre virksomheder. Som jeg ser det, så er det primære formål at bygge rakketer, det sekundære at finansiere dette - ved foredrag samt produktionen af diverse stumper, som bestilles af kunder. Dvs at økonomisk postring medfører færre raketter, hvilket strider imod det primære fokus.

At et nystartet selskab genererer et mindre underskud er det ikke noget unormalt i - tværtimod!

57
28. august 2017 kl. 17:43

Tak for svaret. Jeg har svært ved at se at det skulle gå særligt godt økonomisk ud fra regnskabet, men der kan være mange grunde til at det ikke ser sådan ud.

56
27. august 2017 kl. 19:00

Det står der jo faktisk i PDF filen: Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Årsregnskabsloven § 32

§ 32 Virksomheden kan sammendrage følgende poster og i stedet indføre en post benævnt »Bruttofortjeneste« eller »Bruttotab«:
    1) Posterne nr. 1-5 i bilag 2, skema 3, og
    2) posterne nr. 1-3 og 6 i bilag 2, skema 4.
Stk. 2. § 11, stk. 2, finder ikke anvendelse på poster, der er sammendraget efter stk. 1.
Stk. 3. Det første år virksomheden ikke længere benytter stk. 1, kan sammenligningstal, jf. § 24, for de omhandlede poster undlades.
55
27. august 2017 kl. 18:37

Er der nogen som kan forklare regnskabet for Raketmadsens Rumlaboratorium ApS. Jeg undre mig især over at der ikke er anført nogen omsætning. Jeg ville umiddelbart tro at foredragsvirksomhed og tilskud fra støtteforening ville fremgå af regnskabet.

Jeg har fundet to steder:https://www.proff.dk/regnskab/raketmadsens-rumlaboratorium-aps/københavn-k/-/50063089-0/

Og en pdf fra revisor måske:https://regnskaber.cvrapi.dk/70184063/ZG9rdW1lbnRsYWdlcjovLzAzLzcxLzA5LzNkLzY3L2FkYTgtNDBlOS05ODk3LWJkMzQyNWMxZjc5Yw.pdf

54
26. august 2017 kl. 21:02

Det blev vist oplyst allerede under efterlysningen, at journalisten ville skrive en historie "om Peter Madsen og hans ubåd"

Netop. Direktøren for Raketmadsens Rumlaboratorium ApS havde journalisten med ude at sejle med selskabets fartøj med det formål at promovere Raketmadsens Rumlaboratorium ApS.

Det er en klar arbejdsopgave for selskabet, fordi det skete med selskabets fartøj og ikke med direktørens private fartøj.

De juridiske aspekter tør jeg ikke kloges på.

52
26. august 2017 kl. 19:47

Glem det Martin, det er spild af tid at diskutere regelsæt og lovgivning med RML fanboys som Søren. Jeg HAR forsøgt via mailudvekslinger med Peter at forklare ham om miljølovgivningen for virksomheder som jeg har arbejdet med i 20 år men det er som vand på en gås.

RML har et stort problem i forhold til lovgivningen omkring brugen af den ubåd, og der er bestemt noget at komme efter hvis Kims familie ønsker at gå den vej. Det juridiske ansvar ligger hos virksomhedens bestyrelse, ubådens ejere, det er dem der har ansat virksomhedens direktør. RMLs ansatte har ikke det endelige ansvar medmindre de beviseligt har gjort noget ulovligt.

51
26. august 2017 kl. 18:22

Igen; Nautilus er registreret som et fritidsfartøj, ikke hverken som et arbejdsfartøj eller et passagerskib.

Hvordan den er registreret er underordnet; hvis KW er inviteret ombord ifbm. PR for RML så har det fungeret som arbejdsplads. Der er endda risiko for at RML skal betale for ubåden da den ikke kun har fungeret som fritidsfartøj.

Lovgivningen er generel meget hård imod virksomheder. RML skal bevise at KW har modtaget korrekt undervisning eller at ubåden er sikret efter reglerne. Ellers skal RML bevise at ubåden overhovedet ikke er brugt ifbm. RML. Begge dele bliver svært.

Det er forøvrigt den fungerende direktør som har ansvaret hvis der ikke er udpeget en sikkerhedsansvarlig arbejdsgiver.

49
26. august 2017 kl. 12:42

Jeg tror slet ikke familien har behov for pengene - men den gestus det er, at en hel forening beslutter at sende den støtte, der var tiltænkt Peter Madsen, til den familie, han gjorde fortræd, kan vise sig at være langt mere værd end selve pengene.

Kim Walls familie og venner er i gang med at udvikle en fond for at ære hendes minde. Fonden vil støtte unge, kvindelige journalister, der følger i sporet på Kims interesse om at rapporterer fra subkulturer, så penge er nok velkomne; men hvad de efterladte vælger at bruge en evt. donation fra RMSG til, må være helt op til dem.

48
26. august 2017 kl. 11:15

Der er desværre ikke noget at hente for de efterladte da det selskab højest sandsynligt går konkurs.

Højest sandsynligt. Men uanset om RML har noget at betale, eller ej, så ville jeg da, hvis jeg var engageret i RML, finde det højest urimeligt at skulle forholde mig til at RML, som organisation, på nogen måde blev gjort ansvarlig for Kim Walls skæbne.

Vi kan vel håbe at Kim Wall havde en passende livsforsikring eller arbejdsforsikring, når hun arbejdede som opsøgende journalist.

Så er det jo derefter op til forsikringsselskabet at hive alt det ud af den ansvarlige, som han evner at betale.

47
26. august 2017 kl. 10:56

Som tidligere sikkerheds-"repræsentant" (var mere proforma titel) harmonerer det slet ikke med min opfattelse af sikkerheds-lovgivningen. Nautilus var ejet af RML, og hun var ude ifbm. aktiviteter for RML. Derfor kan Nautilus betragtes som en arbejdsplads hvor der er sket en ulykke.

Igen; Nautilus er registreret som et fritidsfartøj, ikke hverken som et arbejdsfartøj eller et passagerskib.

Altså et fritidsfartøj, som stod til rådighed for Peter Madsen i hans fritid.

Og jeg tror næppe heller man kan påstå at båden var ude på en arbejdsopgave for RML, da PM tog en journalist med ud at sejle i (hvad der nok må betegnes som) sin fritid.

Det blev vist oplyst allerede under efterlysningen, at journalisten ville skrive en historie "om Peter Madsen og hans ubåd" - hvilket alene blev arrangeret af PM, uden at oplyse eller inddrage organisationen RML som sådan.

Det gør næppe heller ubåden til en arbejdsplads eller et passagerskib, eller organisationen ansvarlig.

46
26. august 2017 kl. 10:39

Da copiloten med fuldt overlæg i 2015 fløj et Airbus A 320 fly fra Germanwings (Lufthansa) ind i et alpebjerg, hæftede Lufthansa

Det er egentlig ganske godt set, og jeg skal hurtigt erkende at jeg slet ikke er juridisk ekspert nok til helt at kunne afvise tesen: "når det gælder for Lufthansa, så gælder det også for RML"

Jeg skal dog starte med at præcisere at Nautilus er registreret som et fritidsfartøj, altså hverken en arbejdsplads eller et passagerfartøj, men et fritidsfartøj - præcis som min egen båd.

Når vi taler passagerfartøjer, taler vi jo om ganske andre regler og krav, og når vi endvidere taler luftfart, er vi ligefrem i en helt anden liga. Her har luftfartselskabet jo ligefrem ansvar for piloternes mentale tilstand, og for at sikre at passagerernes sikkerhed ikke kun afhænger af én pilots evner og tilstand.

Mange af de samme regler, gælder dog også for de store passagerskibe.

Så efter min opfattelse, er der altså himmelvid forskel på de to sager, hvad placering af ansvar angår.

Som ejer af et fritidsfartøj (en 39 fods sejlbåd, med 7 køjepladser), opfatter jeg mit ansvar således:

Jeg har ikke stiftet et ApS, og overdraget båden til dette, men kunne jo gøre det, hvis jeg så noget formål med det, og der er givetvis også en del lystbådejere, der har gjort det - eksempelvis hvis de er flere om at eje/dele en lystbåd. Men det gør mig bekendt ikke den store forskel ift sådanne ansvar, om man ejer den via eget anpartsselskab, eller bare almindeligt privat ejerskab.

Tager jeg nogen med ud at sejle, hvad jeg stort set altid gør, når jeg sejler, så er de ikke passagerer i den forstand, men jeg har som skipper et vist ansvar for deres personsikkerhed, for skibets sikkerhed samt for at følge regler og god skik.

Har jeg to personer, A og B, med om bord, og den B falder og kommer tilskade og dør, pga forhold ombord, som kan tilskrives mit ansvar, så formoder jeg det er min lystbåd-forsikring, der skal dække, og jeg kan evt. blive straffet, hvis jeg har tilsidesat væsentlige hensyn til sikkerheden.

Men hvis det var (eller der af retten er rejst begrundet mistanke om) den anden person A der blev jalous og slog B ihjel, enten med fuldt overlæg, eller ved en så groft uagtsom handling, at det kostede B livet, så er det naturligvis alene A's ansvar og ikke mit, selvom det skete ombord på min båd.

Lad os så dreje den lidt, og sige at jeg har lejet min båd ud til A og B, med A som skipper (under behørigt krav om yachtskipperbevis osv), og de sejler ud midt på havet, båden går ned, og B drukner mens A bliver reddet af en forbipasserende båd.

Hvis båden gik ned pga min lemfældige vedligeholdelse af båden, nødraketterne var for gamle, så de ikke virkede osv, så formoder jeg bestemt ansvaret hviler på mig.

Var det derimod fordi A valgte at sejle rundt, midt om natten, uden at tænde lanterne, og tilmed skære lige ind foran et tankskib, som så torpederede båden - altså grov uagtsomhed - så tilfalder ansvaret naturligvis A, ligesom hvis A slog B ihjel, som i førnævnte eksempel.

Og igen, har retten fængslet A på en begrundet mistanke, så formoder jeg bestemt at denne mistanke skal modbevises, før der kan blive tale om at ansvaret tilfalder mig. Det er naturligvis ikke sådan at jeg automatisk bliver ansvarlig for B's død, bare fordi det ikke kan bevises at det var A, der gjorde det.

Men det kunne nu være interessant at få ovenstående be- eller afkræftet af en rigtig juridisk ekspert. ;-)

44
26. august 2017 kl. 09:00

Så det placerer på ingen måde ansvaret hos RML.

Som tidligere sikkerheds-"repræsentant" (var mere proforma titel) harmonerer det slet ikke med min opfattelse af sikkerheds-lovgivningen. Nautilus var ejet af RML, og hun var ude ifbm. aktiviteter for RML. Derfor kan Nautilus betragtes som en arbejdsplads hvor der er sket en ulykke. Hvis ikke det lykkes at placere ansvaret hos PM så hæfter RML altså for dødsfaldet. Der er dog en mellemvej: uagtsomt manddrab. Hvis PM har ansvaret for sikkerheden på Nautilus, kan han blive dømt for uagtsomt manddrab hvis KW døde pga. Nautilus' tilstand/udstyring. Man kan sammenligne det med en arbejdsplads, hvor vedkommende som er ansvarlig for service af en kran ikke har udført sit arbejde ordentligt. Hvis kranen falder ned og slår nogen ihjel, kan man efterfølge service-manden for uagtsomt manddrab.

Tankegangen bag lovgivningen er: På en arbejdsplads skal der altid være nogen, som er ansvarlig for sikkerheden. I dette tilfælde kunne det være et glat trin som KW gled på og slog hovedet imod et dørhåndtag. Som en tidligere tilknyttet til Nautilus sagde (har glemt hans navn) så kunne man sagtens forhindre at trinene var glatte, ved at smøre dem ind i en blanding af resin og sand. Juridisk kan man altså efterfølge RML for ikke at sikre Nautilus ordentligt for gæster.

Og, fordi folk herinde har det med at blive tungnemme i følelsesladede sager, så siger jeg IKKE at KW døde på den ene eller anden måde. Vi ved stadig ikke hvad der er sket.

43
26. august 2017 kl. 06:29

Så det placerer på ingen måde ansvaret hos RML.

Da copiloten med fuldt overlæg i 2015 fløj et Airbus A 320 fly fra Germanwings (Lufthansa) ind i et alpebjerg, hæftede Lufthansa og tilbød en strakshjælp på € 50.000 til hver familie til de mange omkomne. Den endelige erstatning bliver (blev ?) formentlig mangefold større.

Jeg aner ikke, om tilfældet kan overføres til Nautilus og Raketmadsens Rumlaboratorium ApS, som er selskabet bag Nautilus. Det er selskabets direktør, som var skibsfører på den skæbnesvangre sejlads. Madsen er i følge CVR stadigvæk direktør for Raketmadsens Rumlaboratorium ApS.

42
26. august 2017 kl. 01:25

Som sagt, så syntes jeg Carstens foreslag er godt, præcist som det er formuleret. Prøv lige at gøre dig umage og læs hvad der rent faktisk er skrevet Søren.

Det har jeg hermed endnu engang gjort, endda med stor umage, og må endnu engang konstatere, at der ikke er tale om et forslag om hverken erstatning eller kompensation, men derimod om en "donering" med det formål at "sende et signal om, at de, der hidtil har støttet Peter Madsen og dermed indirekte har gjort hans handling mulig, tager meget stærkt afstand fra det, han har gjort".

Altså nøjagtig som jeg skriver; et smukt forslag om støtte - til familien, fra de mennesker, der før støttede Peter Madsen.

Hvis Kim er omkommet som følge af en ulykke på ubåden, hvilket Peter Madsen angiveligt anfører, så er Aps juridisk ansvarlige for at passagernes sikkerhed.

At Peter Madsen fremfører det, gør på ingen måde RML erstatningsansvarlig - heller ikke om han så skulle få medhold.

Det betyder højest at PM kan slippe for at blive dømt for mord, såfremt bevisets stilling i øvrigt ikke er stærkt nok.

Men det at de ikke kan bevise at han myrdede hende med vilje, er jo ikke et bevis for at det så var et uheld, og heller ikke at det ikke var ham, der var ansvarlig for uheldet.

Så det placerer på ingen måde ansvaret hos RML.

Får han held med sit forsvar, er det langt mere sandsynligt, at han dømmes for uagtsomt manddrab, med eller uden særligt skærpende omstændigheder, hvilket ikke gør RML erstatningsansvarlig, da Peter Madsen dermed dømmes personligt ansvarlig for hendes død.

Så du kan roligt holde RML og de øvrige personer helt ude af sagen!

41
26. august 2017 kl. 00:32

Som sagt, så syntes jeg Carstens foreslag er godt, præcist som det er formuleret. Prøv lige at gøre dig umage og læs hvad der rent faktisk er skrevet Søren.

Jeg nævner ikke RMSG overhovedet. RML er et Aps som i medierne har erkendt ejerskab af ubåden. Hvis Kim er omkommet som følge af en ulykke på ubåden, hvilket Peter Madsen angiveligt anfører, så er Aps juridisk ansvarlige for at passagernes sikkerhed. Det vil sige at båden er forsvarligt indrettet til passagerdrift, redningsmidler osv. Eneste vej uden om det er at passagererne inden afsejling har udfyldt en erklæring om ansvarsfritagelse. Tror du selv på at det er sket?

RML Aps hæfter her fordi ubåden er deres, og fordi der har været en præcedens for sejladser med passagerer i Aps regi. Det skal nok ende med at blive dyrt.

40
25. august 2017 kl. 23:57

Jeg syntes dit foreslag er godt Carsten, og mon ikke Kims familie vil søge kompensation juridisk direkte fra RMLs bo. Det ville være naturligt når nu hun har mistet livet i deres varetægt.

Det er simpelthen noget forfærdeligt vrøvl!

For det første er det ikke RML's, men RMSG's penge, der er tale om.

For det andet er der ingen andre end personen Peter Madsen, der kan stilles til ansvar for Kim Walls skæbne.

Organisationen RML, og personer som RML i øvrigt inkluderer, eller inkluderede, har overhovedet intet med disse modbydelige hændelser at gøre!

For det tredje er Carstens forslag, som jeg læser det, ikke et forslag om hverken kompensation eller erstatning.

Det er derimod et smukt forslag om støtte - til familien, fra de mennesker, der før støttede Peter Madsen.

Jeg tror slet ikke familien har behov for pengene - men den gestus det er, at en hel forening beslutter at sende den støtte, der var tiltænkt Peter Madsen, til den familie, han gjorde fortræd, kan vise sig at være langt mere værd end selve pengene.

39
25. august 2017 kl. 23:31

Jeg vil også foreslå at vi dropper tilnavnet Raketmadsen. Han har ikke skudt én eneste raket siden han forlod CS, og hans seneste handlinger fortjener ikke et positivt ladet tilnavn.

Jeg er gammel nok til at huske hvad han blev kaldt i folkemunde tidligere, og det vil jeg fra nu af og fremefter bruge igen. GALEMADSEN!

38
25. august 2017 kl. 23:26

Jeg syntes dit foreslag er godt Carsten, og mon ikke Kims familie vil søge kompensation juridisk direkte fra RMLs bo. Det ville være naturligt når nu hun har mistet livet i deres varetægt.

Apropos det med at tage afstand, så savner jeg i den grad en klar udmelding fra Ingeniøren om deres videre samarbejde med Peter. De har om nogen været med til at skabe manden over de sidste mange år, men alligevel har vi ikke hørt et kvæk om den såkaldte "redaktionelle linie" siden det blev klart at Peter har ændret forklaring til at hendes død er indtruffet i hans varetægt. Peter har været Ingeniørens guldkalv i mange år nu og de har givet ham meget vide rammer til at skrive alt muligt injurierende i hans blogs over flere år, næsten uden moderation. Nu er lokummet væltet ud på redaktionens gulv og ingen ved hvordan det skal ryddes op. Sådan ser det ud udefra.

Så Henrik Heide og venner, tag jer sammen, stram op! Sig noget! Jeres troværdighed som medie er i den grad på spil i denne sag!

36
24. august 2017 kl. 10:01

Ved en opløsning af RMSG skal generalforsamlingen ifølge paragraf 11 i vedtægterne beslutte, hvordan de opsparede midler skal doneres iht. paragraf 2, der dog omhandler støtte til RML, hvilket ikke er aktuelt længere.

Såfremt man på den ekstraordinære generalforsamling beslutter at opløse RMSG, vil jeg foreslå, at man donerer midlerne til Kim Wall's efterladte. Selvfølgelig kan penge ikke bringe hende tilbage i live; men de kan måske lette presset lidt og f.eks. give mulighed for en pænere begravelse, og det vil sende et signal om, at de, der hidtil har støttet Peter Madsen og dermed indirekte har gjort hans handling mulig, tager meget stærkt afstand fra det, han har gjort.

Såfremt i vælger at følge mit forslag, kan I evt. lade et kontonummer stå åbent en vis tid, så yderligere donationer til de efterladte kan indbetales her.

33
24. august 2017 kl. 05:48

på dansk hedder det 'drømmen er bristet' mvh Peter Westh

31
23. august 2017 kl. 22:58

Skal et medlem stå i vejen for 179 eller mere's drøm?

Husk lige at der er forskel på RML og RMSG. Det er ikke RML der lukker, men RMSG

Hvis du hentyder til at PM skulle stå i vejen for de øvrige medlemmers drøm i RMSG, så er det ikke tilfældet, da PM ikke er medlem af RMSG.

Men du skal da være velkommen til at samle en ny bestyrelse som vil køre RMSG videre, og forsøge at overbevise delatgerne i vores kommende generalforsamling om at det vil være en god ide. Bemærk at for at du har stemmeret til GF skal du have betalt kontigent til RMSG de sidste tre måneder, for at have stemmeret.

/Henning

30
23. august 2017 kl. 22:51

Kan man sælge udstyr til Copenhagen Subtotals for et symbolsk beløb?
og overføre medlemmer fra RML. til CS? ( rabat ved klub skift)

RMSG har i princippet intet med RML at gøre. Vi har samlet penge ind, som PM kunne bede om.

Helt lige som mange (fri)skoler har en støtteforening som hjælper med forskellige ting. De har i princippet heller ikke noget med hinanden at gøre.

RML lave(r/de) blandt meget andet raketter. RMSG samlede penge ind.

RML er et APS (firma) og RMSG er en frivillig forening.

Hvis CS vil købe grej fra RML skal de kontakte RML (eller en eventuel kommende bobestyrer hvis RML går i betalingsstandsning)

Jeg tvivler på at RMSG (som artiklen handler om) har nogle aktiver af interesse for CS. Medlemslisten vil under ingen omstændigheder blive overdraget til andre hvis det bliver besluttet på den kommende GF kan vi opfordre folk til at kigge på andre proekter, men der vil IKKE blive overdraget medlemsoplysninger til andre organisationer.

/Henning

28
23. august 2017 kl. 20:16

Skal et medlem stå i vejen for 179 eller mere's drøm? MVH JE.

27
23. august 2017 kl. 20:08

PS Er ikke medlem hos RML eller CS.

Men kan godt lide en god raket til nytår eller i sen sommeren med lidt flere hk.

MVH JE.

teknik begejstret ;-)

26
23. august 2017 kl. 20:02

Jeg er godt klar over der er økonomisk jura.

Det jeg opfordre til er at entusiaster forfølger drømmen om danmark som rumfarts nation der overvinder problemer med innovation ( juststiske, økonomiske)

MVH JE.

25
23. august 2017 kl. 19:42

RML og RMSG er to forskellige enheder Artiklen handler om Støtteforeningen RMSG som er under nedlukning. RMSG har støttet PeterMadsen økonomisk og RML Aps har drevet rumlabotoriet. Hvad medlemmerne af RMSG vælger at gøre med deres måndelige indbetaling efter lukningen er jo op til hver enkelt Hvad CS vil er helt op til dem,. de må rette henvendelse til RML Aps hvis de ønsker noget

23
23. august 2017 kl. 18:59

Der røg Storm Ps udgave af raketdrifter.

22
23. august 2017 kl. 18:57

Ubåden Freya Frit efter Wikipedia .... Freya, der blev søsat 4. maj 2002......

I efteråret 2009 blev Freya sænket i Øresund, efter at alle miljøskadelige objekter var fjernet

20
23. august 2017 kl. 18:24

Kan man sælge udstyr til Copenhagen Subtotals for et symbolsk beløb? og overføre medlemmer fra RML. til CS? ( rabat ved klub skift)

Saml kræfterne i et projekt.

Begrav stridigheder over en kop øl og en fælles vision om Danmark som en rumfarts nation med perspektiv på udvikling, innovation og godt kammeratskab.

MVH JE.

19
23. august 2017 kl. 15:44

Man sku' kikke ind i den ubåd, der blev synket flere år siden.

18
23. august 2017 kl. 15:09

Afhold ekstraordinær generalforsamling, men først en måned efter han er dømt.

Fakta er stadig at han har forklaret at han har "begravet hende til søs" samt at torso er fundet med voldsomme skader som kun kan være påført af ét menneske, nemlig Peter. Om han har slået hende ihjel eller hun er død af en ulykke er da fuldstændig underordnet for støtteforeningen. Hans handlinger er allerede så horrible at de selvfølgelig er i deres gode ret til at lukke og slukke.

17
23. august 2017 kl. 14:30

Ja han er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Men at han har udtalt at han har begravet hende til havs, og at der er sket et uheld , er årsagen til at bestyrelsen trækker sig. Støtteforeningens formål er at støtte Peter Madsens aktiviteter økonomisk. Bestyrelsen vil ikke fortsætte, derfor opløses foreningen Jf vedtægterne medmindre at der findes en ny bestyrelse. Derfor den ekstraordinære generalforsamling til at forsøge at finde nogle mennesker der vil drive foreningen videre. Sker dette ikke opløses foreningen Jf vedtægterne. Man kan ikke tvinge folk til at side i en bestyrelse når de føler at de ikke kan stå inde for foreningens formål.

16
23. august 2017 kl. 14:11

Det skulle være en ny forening med nyt navn. Man kunne jo kalde dem Spacelab eller så. Og se hvad der kan fremstilles ud fra stumperne af det nuværende inventar og byggede dele.
I alle tilfælde: ualmindelig trist udvikling!

Hvad med den nye forening som Stefan og Jop har lavet:https://destinationmoon.space/Stefan kender ihvertfald RML's materialer og aktiviteter indefra. Kan man overdrage aktiverne til dem på en eller anden måde? De får jo også brug for en affyringsplatform. Så måske kan de hjælpes lidt i gang med resterne af RML.

15
23. august 2017 kl. 14:09

Husk, det danske samfund bygger på nogle helt fundamentale normer og regler. En af de vigtigste er at man er uskyldig indtil at man er dømt af en dommer.

Så på den ene side bør man ikke allerede opløse støttegruppen, for det vil være at dømme ham på forhånd.

På den anden side, kan jeg godt følge at der ikke er meget lyst til at betale til støtteforeningen, som situationen ser ud i dag.

Den korrekte løsning må derfor være:

  • Suspendere indbetalingerne med det samme
  • Afhold ekstraordinær generalforsamling, men først en måned efter han er dømt.
14
23. august 2017 kl. 13:25

Et nyt Navn er vel en god ide. Og der er sikkert noget med ejerforhold.

Nu er RMSG en forening. Og foreninger er principilet selvejende, så der er ingene ejere at tage hensyn til. Kun eventuelle kreditorer som vi ikke har nogle af.

Foreningen bliver lukket ned, medmindre der er an stillen en ny bestyrelse til den kommende generalforsamling, hvilket jeg ser som yderst usandsynligt.

Men skulle der på et senere tidspunkt være nogen som har lyst og evnerne til at lave et nyt raket-projekt baseret på de ting RML har udviklet er der jo intet problem at der oprettes en ny støtteforening til at støtte det nye projekt.

/Henning

13
23. august 2017 kl. 13:03

Meget fint formuleret, Tommy! Det er også sådan jeg forstod det I meldte ud.

Men derfor kan man da godt tænke tanken videre for fremtiden af RML ApS aktiverne. Det er selvfølgelig en anden problemstilling omend relateret til årsagen for RMSG foreningens opløsning.

Og i alle tilfælde en meget trist sag! Og en meget trist måde at en af hovedkræfterne bag opstarten af det danske raketmiljø lader til at være ved at parkere sig selv på. Særligt når man ser på de tragiske konsenvenser der begynder at tage sig et billed af at det har haft.

11
23. august 2017 kl. 12:37

For at gøre det helt klart. Støtteforeningen RMSG som har ydet økonomisk støtte til RML opløser sig selv Jf vedtægterne. RMSG har intet at gøre med RML Aps. RMSG bestyrelse ønsker ikke at støtte Peter Madsen hvilket er formålet med støtteforeningen Jf vedtægterne. Bestyrelsen i RMSG fremlægger forslag til opløsning af foreningen RMSG Jf vedtægterne. Hvad der skalske med RML Aps er op til ejerkredsen bag RML Aps.

10
23. august 2017 kl. 11:33

Den vil nok gå på auktion og blive opkøbt billigt. Men skal den ud og sejle kræver det en ordentlig renovation af folk som kender Nautilus, og de vil næppe involveres i ubåden igen.

Det er meget svært at sige hvad der sker med ubåden i fremtiden. Men der er klart nogle følelser omkring hvad der er hændt i den som kræver lang tid før folk vil overveje genanvendelsen. Og der er nogle hensyn til de pårørende som der bestemt også skal tages med i overvejelserne.

Desuden er der jo det problem at den skal renoveres ganske omfattende før den kan anvendes igen. Og hvem siger at det kan nås i tide inden saltvandet gør sin endegyldige skade? Så måske det ville være lettere at bygge en ny ubåd i stedet for?

7
23. august 2017 kl. 11:03

Det skulle være en ny forening med nyt navn. Man kunne jo kalde dem Spacelab eller så. Og se hvad der kan fremstilles ud fra stumperne af det nuværende inventar og byggede dele.

I alle tilfælde: ualmindelig trist udvikling!

6
23. august 2017 kl. 10:57

Men det lyder lidt som en chokreaktion...?

Det synes jeg ikke. Foreningen har mistet en af de afgørende drivkræftter, samt deres ubåd - som vel også var en afgørende drivkraft? De mangler både ressourcer og mindst et nyt skib til at få raketten til bornholm.

Og hvorom alting er vil det altid klæbe til RML hvad der er sket.

Når vi nu har en anden amatørforening der forsøger sig med raketbyggeri ville det måske være smartere at lægge tid og kræfter hos dem.

5
23. august 2017 kl. 09:25

Et nyt Navn er vel en god ide. Og der er sikkert noget med ejerforhold. Men var Peter virkeligt den eneste tekniske kapacitet i det foretagende? Er der ikke en masse menneskers arbejde bundet op i dette projekt, som kan videreføres?

Der er så mange positive elementer ved dette projekt, som burde kunne videreføres, også uden skaberens medvirken.

Jeg kan godt forstå den følelsesmæssige turbulens. Men det lyder lidt som en chokreaktion...?