Raffinaderi-grund skal undersøges for olie-forurening efter brand

En voldsom brand på Kalundborg havn kan have ført til forurening med spildolie, som følge af nedsivet slukningsvand. Illustration: Politiet

Sort, kraftig røg fik om morgenen den 24. juli Midt- og Vestsjællands Politi til at bede Kalundborgs borgere om at holde sig inden døre. Avista Oils raffinaderi stod i flammer, og en større brandslukning var i gang.

Allerede omkring middagstid havde Vestsjællands Brandvæsen dog fået styr på ilden efter at have spulet litervis af vand ud over den brændende bygning. Men med vandets standsning af flammerne kan også være fulgt en mindre forurening af Kalundborg Havn.

Læs også: Voldsom brand i olieraffinaderi på Kalundborg Havn

Det påpeger en miljørapport, som Dansk Miljørådgivning (DMR) har lavet for Kalundborg Kommune, og som Ingeniøren har fået indsigt i. Her fremgår det, at græsarealer på og omkring raffinaderigrunden efter ulykken var dækket af en fin film af olie, som havde blandet sig med slukningsvandet og herefter spredt sig over området omkring branden.

I hvilket omfang forurenende olierester er sivet ned i jorden omkring det brændte raffinaderi, skal Avista Oil nu undersøge.

Kommunen påpeger risiko for forurening

Undersøgelserne er officielt set startet, eftersom Kalundborg Kommune nu har ‘varslet et undersøgelsespåbud’ overfor Avista Oil. Det fortæller sagsbehandler ved kommunen Ole Winther Christensen.

Læs også: Fredericia Kommune holder virksomhed økonomisk ansvarlig for gødningsulykke

Varslingen vil den 7. august blive fulgt op af et egentlig påbud om at igangsætte undersøgelse og efterfølgende krav om rensning af grunden, hvis olien har nået at sprede sig. Og det er der ifølge Ole Winther Christensen en vis risiko for:

»Der har været opstuvet slukningsvand, som man ikke kan afvise har indeholdt olie,« lyder det fra sagsbehandleren, som uddyber:

»Vi har jo en begrundet mistanke om, at når der er løbet slukningsvand ud på et græsareal og på områder, der ikke er helt tæt befæstet, vil der være en risiko for forurening med oliestoffer fra det vand, der er sivet ned.«

Viser mistanken sig at holde stik, skal Avista Oil rense de forurenede områder og genoprette den oprindelige tilstand af jorden ved eksempelvis at afskrabe et større område af de øverste jordlag.

Det står ifølge Ole Winther Christensen Avista Oil frit for at starte både undersøgelser og en mulig oprensning allerede nu. Virksomheden skal blot dokumentere resultaterne overfor kommunen. Desværre har det ikke været muligt at spørge Avista Oil, om, hvorvidt virksomheden allerede har igangsat arbejdet.

Læs også: Fredericia-brand sendte mindst 4.000 ton kvælstof ud i Lillebælt

Begrænsede yderlig forurening

På den brændte fabrik genraffinerede Avista Oil spildolie fra industrien, som blev omdannet til baseolie. Derfor er det hovedsageligt spildolie, der kan have spredt sig i området. Det kan ifølge Ole Winther Christensen have begrænset en potentiel forurening:

»Der er tale om spildolie, så det er ikke lige så mobilt som eksempelvis benzin eller dieselolie,« forklarer han.

Ifølge DMR’s miljørapport har vandmasserne fra slukningsarbejdet ikke forurenet havnebassinet bemærkelsesværdigt. De olierester, som er endt i havnen med slukningsvandet, har været holdt i skak ved hjælp af flydespærrer, men har ikke været omfattende.

Læs også: Skærpet tilsyn med Mærsk efter ulovlig kemikalie-dumpning

På Kalundborgs Rensningsanlæg har man bremset det forurenede slukningsvand ved at ophobe det i et bufferbassin. Herfra kan det ud fra DMR’s vurdering langsomt ledes til rensningsanlægget, da der vil være tale om begrænset forurening med olie og kemikaliet NMP, som bruges til at hjælpe genraffineringen på vej.

Over for Ingeniøren oplyser Kalundborg Kommune dog, at de fortsat afventer svar på analyserne af vandet på Kalundborg Rensningsanlæg.