Rædsels-rapport: Klima-ændringer overgår selv de mest pessimistiske prognoser

En international alliance af klimaforskere fra alle kontinenter har i dag, torsdag, afleveret deres endelige rapport om klimaets tilstand til værten for klimatopmødet i december, statsminister Lars Løkke Rasmussen. Det skete ved et dialogmøde i Bruxelles, hvor statsministeren kl. 11 fik overrakt 32 siders syntese-rapport, der opsamler den nyeste viden fra klimaforskningen, og som i klare vendinger advarer mod manglende politisk handling.

Rapporten er skrevet af Den Internationale Alliance af Forskningsuniversiteter, IARU, og opsummerer bl.a. forskningsresultaterne fra klimakongressen i Bella Center i marts, hvor over 2000 forskere fra over 80 lande deltog, mange af dem som også har bidraget til FN's klimapanel.

Konklusionspapiret repræsenterer dermed det hidtil mest seriøse videnskabelige vurdering af omfanget og konsekvenserne af klimaforandringerne ud fra de nu tilgængelige data.

»Denne rapport er frisk fra fabrikken og skal ses i lyset af rapporten fra FN's klimapanel IPCC fra 2007,« siger en af hovedforfatterne, professor John Schellnhuber, som er direktør for Potsdams Institut for Klimafølgeforskning.

Han henviser til, at IPCC's rapport baserer sig på data indsamlet frem til 2005.

»Den nye rapport er fire år klogere og ikke filtreret af politiske hensyn. Den viser den ubekvemme sandhed om, at klimaforandringerne er reelle. Den viser, hvordan virkeligheden hænger sammen, og hvad sandheden er,« siger John Schellnhuber til Ingeniøren.

Værre end hvad pessimisterne havde forestillet sig

Det overordnede budskab i rapporten er, at virkeligheden er ved at overhale de gamle forudsigelser. På langt de fleste punkter viser klimaet en entydig afvigelse fra den naturlige variation, hvilket entydigt peger på at klimaforandringerne er menneskeskabte.

Desuden viser IARUs rapport, at der ved flere af de centrale indikatorer er tale om en større afvigelse, end hvad IPCC angav som deres øvre grænse.

Det drejer sig f.eks. om havvandet, der stiger hurtigere end forventet, og om oceanerne, der bliver varmere, end hvad IPCC havde beregnet.

En af de mest dramatiske nyheder siden IPCC's rapport fra 2007 er den hurtige afsmeltning af iskappen omkring Nordpolen.

Samlet bevæger trenden sig entydigt hen imod en øget global gennemsnitlig overfladetemperatur, en større havvandsstigning, en øget arktisk isafsmeltning, en lavere pH-værdi i oceanerne og et mere ekstremt klima.

»Alt dette øger risikoen for spontane og irreversible klimaforandringer, som i stigende grad vil destabilisere samfund og økosystemer,« siger John Schellnhuber.

»Mest bekymrende er feedback-effekter fra den smeltende tundra og de forventede metan-udslip. Vi kan faktisk kun håbe, at systemet er mere stabilt end antaget, men hvis vi sammenligner det med de nyeste data, der viser, at den slags effekter kun accelererer, så kan vores optimisme ligge på et ganske lille sted.«

Et holistisk problem

Ud over sit klare budskab om, at politikerne skal se at komme i gang, hvis de skal kunne se deres børn i øjnene, er syntese-rapporten også overraskende på et andet punkt. Den udtrykker klart, at man kun kan løse klimaproblematikken, hvis man kobler den til de andre sociale udfordringer, såsom bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion, menneskerettigheder og et bedre udviklet demokrati.

At videnskabsfolk på denne frigjorte måde bevæger sig imellem de videnskabelige fakta og tolkningen af dem i en social og politisk ramme er nyt. Men det bekymrer ikke John Schellnhuber.

»Jeg kan godt se at det kan lyde lidt grotesk, men klimaudfordringen er et holistisk problem, som kun kan løses på en holistisk måde,« insisterer han.

»En overgang til bæredygtig produktion og forbrug kræver en ændring af vores kulturelle vaner. Der findes ikke længere nogen undskyldning for de manglende politiske tiltag til at igangsætte dette, netop fordi tiden løber fra os så hurtigt. Hvis du kigger på tallene, så burde overgangen starte i dag, og ikke i morgen.«

Klimaet er ikke et enkeltstående tema, som kan løses alene. Hvis det globale samfund skal spores i retning af et stabiliseret klima, kræver det en omstilling i mange sektorer af samfundet. Rapporten fremhæver blandt andet støtte til den socioøkonomiske udvikling i fattige og udsatte lande og en omfattende omlægning af landbruget.

»Ja, der er visse mennesker, som ikke kan lide at koble klimaet med menneskerettigheder og demokrati, men vores opgave er også at fortælle en konsistent fortælling om, hvordan fremtiden kunne se ud. Vi foreskriver den ikke, men kan kun forestille os, hvordan det kunne gøres, og her har de andre civilisatoriske fremskridt også en rolle at spille,« siger John Schellnhuber.

»Vi i de industrialiserede lande lever langt over den bæredygtige standard, og man bliver nødt til at adressere fordelingen af rigdom, om man vil det eller ej. Hvis vi vil tackle klimaet på en effektiv måde, kan vi ikke komme uden om at løse uligheden også. Det er den nøgne sandhed.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Klimatologer verden over siger, at vi har 10 år til at gøre hele planetens energiforbrug klimaneutral - ellers er det "all bet's off for humankind".

Hvordan skifter vi energikilde på kun 10 år? Et rigtigt godt svar på det spørgsmål er, at gøre al ren energi gratis. Ren gratis energi har mange mange andre positive fordele og meget meget få ulemper.

Læs mere på http://www.jordkraft.dk

Se også denne smukke og gratis film af Luc Besson (Taxi, Transporter, Det femte element) med Glenn Close som fortæller om vores planets tilstand (kan ses i HD-kvalitet): http://www.youtube.com/homeproject

 • 0
 • 0

Det undrer mig at rapporten ikke nævner den mentale del af livskvaliteten. Altså at vi, hvis vi fortsætter ud ad det gale spor, må leve med visheden om at vi graver vor egen og de andres grav. (Ovenstående gælder osse for den gruppe der fornægter klimaforandringer, da det ubevidste spiller en stor rolle for din livskvalitet). Hvis det viser sig at klimaforandringerne er vildt overdrevne, er vi stadig nødt til at handle. Alene risikoen for forandringerne, og det socialt uacceptable i at fornægte dem/fortsætte som hidtil vil ødelægge livskvaliteten hvis vi ikke handler.

Jeg mener også at de meget økologisk indstillede forbrugere og producenter må sadle om. Der er risiko for at mere økologi resulterer i problemer, feks dioxin i fødevarer, fældning af regnskov og måske vigtigst, den megen jordbehandling i både konventionelt og øko landbrug, giver ekstremt store udslip af co2 fra landbrugsjorden. Så GMO, som kan reducere jordbehandling drastisk, kan være en del af løsningen, lisom et stærkt begrænset forbrug af kød og mælkeprodukter.

En hurtig reaktion fra det politiske kunne være at bruge rapporten som udgangspunkt for grønne afgifter på de problematiske produktioner/produkter, med de indkomne afgifter brugt til massive oplysningskampagner.

 • 0
 • 0

Hvornår fatter de klima forskere at vi er LIGEGLADE med deres forskning og forudsigelser.

VI er sikre på at disse klimaændringer er naturlige og at de skyldes solen og at klimaet alligevel altid har varieret. Vi vil ikke slagte firehjulstrækkeren p.g.a. nogle hysteriske forskere.

 • 0
 • 0

Måske er vi alligevel nødt til at kigge på atomkraft som en seriøs energikilde, hvis vi står overfor så store problemer som forskerne forudser. Vindmøller,solceller osv er desværre nok ikke tilstrækkeligt hvis vi skal rykke på så kort tid. Der skal noget til der har en stor kapacitet, også når det ikke blæser og solen ikke skinner.

 • 0
 • 0

At forskerne er begyndt at bevæge sig ind på områder som de ikke har nogen viden om er dybt bekymrende, og jeg syntes at det fortæller om en idealistisk indstilling frem for den objektivt videnskabelige. Skomager bliv ved din læst. Klimaforskerne bør blive ved deres, som dommedagsprofeter. Objektiv videnskab er vist ikke det som de bedriver.

Vh Troels

 • 0
 • 0

"På langt de fleste punkter viser klimaet en entydig afvigelse fra den naturlige variation, hvilket entydigt peger på at klimaforandringerne er menneskeskabte" Det skal blive spændende at læse i selve rapporten hvordan de er nået frem til det nonsens!

Til gengæld er det befriende at de sælger al seriøsitet med udtalelsen "Vi i de industrialiserede lande lever langt over den bæredygtige standard, og man bliver nødt til at adressere fordelingen af rigdom, om man vil det eller ej" Pyha jeg var et kort øjeblik i tvivl om det virkelig var alvor nu, men så kunne de ikke dy sig for at åbenbare den virkelige dagsorden! Det er rigtigt at hvis man regner den i gennemsnit bæredygtige standard ud, så ligger vesten over. Men når man regner det snit ud, skal man lige huske at det som står som divisor også lader sig ændre - der er alternativer til at vi i vesten skal lade os trække ned i sølet som følge af at resten af verden har formeret sig uhæmmet - selvom vi er medskyldige pga. medicin, vaccinationsprogrammer mv. og accept af religiøse forbud mod prævention. Det vil mao. klæde de politiserende "klimaforskere" hvis de kunne mande sig op til at forholde sig til den problematiske tilvækst i antalet af mennesker på kloden, stedet for på autopilot at sælge ud på vegne af de samfund der har betalt deres uddannelse...

 • 0
 • 0

Videnskab er ikke og har aldrig været objektiv. Det er en kedelig illusion der ofte bliver misbrugt. Der er tale om mennesker på arbejde. Og det er sagt som videnskabsmand.

Man kan kalde smeltevand om anklerne for naturskabt eller menneskeskabt. Det er i grunden ragende ligegyldigt. Man kan tale meget om problemer der vil ske, men vi har problemer allerede (hvis man tør se dem).

Videnskabsmænd bør af moralske og etiske grunde tale politisk - specielt i dette tilfalde hvor dem der kan tage en afgørende beslutning piller navlefnuller (sammen med store dele af befolkningen). Videnskab bliver i enorm grad misbrugt og misfortolket af politikkere og medier. Så hvis videnskabsfolk ikke kan tale deres sag fordi de ikke er uddannet i flere fagområder er der tale om et nyt sygdomstegn i et allerede sygt samfund - efter min ydmyge mening.

 • 0
 • 0

Læs rapporten - den er seriøs beskriver nøgternt de observationer der kan gøres over alt på planeten.

Der er tale om reel forskning bedrevet af de på deres felt førende forskere/universiteter i verden.

Til klima skeptikere - kom venligst med en samlet pakke af argumenter på linie med det der her er præsenteret.

Jeres udmeldinger om hvad i synetes og føler er irellevante. Præsenter os for fakta og målinger.

 • 0
 • 0

Fakta er at verdenshavene og temperaturen stiger.

Fakta er at et meget stort antal klimaforskere er rygende enige i at forandringerne skyldes mennesker - hvilket ganske rigtigt kun kan bevises ved at "lave eksperimentet". På trods af det meget store antal indikationer, er det trods alt kun indikationer.

Man kan også sagtens køre en tur i en bil med en promille på 5 uden at få en skramme.

Er det virkeligt nødvendigt at lave eksperimentet?

 • 0
 • 0

Læs rapporten - den er seriøs beskriver nøgternt de observationer der kan gøres over alt på planeten.

Der er tale om reel forskning bedrevet af de på deres felt førende forskere/universiteter i verden.

Til klima skeptikere - kom venligst med en samlet pakke af argumenter på linie med det der her er præsenteret.

Jeres udmeldinger om hvad i synetes og føler er irellevante. Præsenter os for fakta og målinger.

 • 0
 • 0

Det er rigtigt at hvis man regner den i gennemsnit bæredygtige standard ud, så ligger vesten over. Men når man regner det snit ud, skal man lige huske at det som står som divisor også lader sig ændre - der er alternativer til at vi i vesten skal lade os trække ned i sølet som følge af at resten af verden har formeret sig uhæmmet

Jeg forstår ikke denne frygt for at omstille sig til CO2 neutrale brændstoffer og skære ned på overforbruget. Det er som om at hele verden bryder sammen så snart folk skal køre på el/brint i stedet for benzin, og hvis man skal bruge elsparepærer i stedet for glødepærer. Og tænk hvis nu at man også slukke computeren om natten på arbejdspladsen og lade være med at bruge penge på latterlige ting i søsterne grene og engangs plastflasker til vand, uha uha .. Det kunne jo ske at luftforureningen også blev mindre og at der kom flere arbejdspladser ud af omstilligen, dermed også bedre folkesundhed og velfærd for fremtidige generationer. For vi kan nok ikke forvente at blive ved med at leve på olie og gammel industri.

 • 0
 • 0

Læs rapporten - den er seriøs beskriver nøgternt de observationer der kan gøres over alt på planeten.

Nu er det ikke gyldigt hvad og hvor man observere.

Der er tale om reel forskning bedrevet af de på deres felt førende forskere/universiteter i verden.

Udvalgte forsker, der bygger deres forskning på en langrække andre forskeres resultater. Så hvis bare en svigter så falder det hele.

Til klima skeptikere - kom venligst med en samlet pakke af argumenter på linie med det der her er præsenteret.

Det er ikke nødvendigt at argumenter imod alle fornuftige meninger, eller klippe alle nåle af hvis man kan fælde træet ved roden. 1. Der er ingen drivhuseffekt på jorden. 2. En forøget mængde CO2 spreder solens lys, så at jorden afkøles når der bliver mere CO2 i atmosfæren. 3. Langt det meste CO2 kommer fra verdenshavene.

Jeres udmeldinger om hvad i synetes og føler er irellevante.

Er du sikker? Hvis ja, hvorfor så nævne det?

Præsenter os for fakta og målinger.

Vil det kunne ændre noget? Og hvor stort et temperatur fald kræves der for at ændre din holding? Og har det nogen som helst effekt hvis jeg har ændret din holding?

 • 0
 • 0

Til klima skeptikere - kom venligst med en samlet pakke af argumenter på linie med det der her er præsenteret.

Helt enig! Der er for mange signaler, hvis man er uenig med rapporten må man organisere sig og komme med en samlet kritik til denne rapport. Alt andet er useriøst.

 • 0
 • 0

Ingen skal komme og sige at min firehjulstrækker, mine fire årlige flyveture til Thailand, det glashus jeg arbejder i, mit 70'er uisolerede parcelhus, min terassevarmer eller mit daglige ½ kg kødforbrug, bruger 10 gange flere resourcer end der tilkommer mig ! Og hvad pokker rager Jeres børnebørn mig - lad os i stedet følge Lomborgs råd: Giv vitaminpiller til børnene i Afrika !

 • 0
 • 0

De / vi fatter ikke en disse ! Hvis der skal komme en seriøs debat og et ordentligt og redeligt indlæg om hvorfor CO2 ikke er skadelig og at alt det sludder der menes om at vi har en drivhus gas af værste kaliber...ja så bliver vi nødt til at få tildelt midler til at lave dette arbejde på nøjagtig samme måde som vores politikere uddeler midler til de forskere som mener det sammme som de (politikerne) gør. Det gælder i alle de andre lande også ! Jeg har prøvet at "råbe" dem op gennem det sidste år uden succes. Jeg tror vi skal vente til at den her famøse konference er overstået så kan vi måske komme til orde. Tænk bare man kan med overbevisning få midler til at pumpe CO2 ned i undergrunden, det er jo politisk korrekt- jeg gad godt at komme med et projekt der var politisk korrekt !

 • 0
 • 0

Nu er rapportens budskab at ændringerne er accelereret på det seneste.

Hvorfor er temperaturen så ikke steget på det sidste? (se temp grafer i den rapport jeg linkede til ovenfor...)

Vh Troels

 • 0
 • 0

Skal vi snart se nogle seriøse væddemål om, hvordan verden kommer til at håndtere denne faktuelle situation?

Træder menneskeheden sammen om at hjælpe dem i Bangladesh, der kommer til at gå i vand til halsen, og dem, der er nødt til at spise sand pga. ørkenspredning?

Eller vil vesten satse på den form for damage-control, der indebærer høje murer og folk i skudsikre veste?

Place your bets!

 • 0
 • 0

Igennem historien har Grønland været varmere end i dag. I viningetiden var der højere temperaturer på den nordlige halvkugle end i dag. I 1300 tallet blev det koldere og og nordboerne måtte flytte fra Grøndland og kom først tilbage efter den såkaldte "Lille istid" som varede frem til 1700 tallet. Der er ca. 2,4 mill km3 vand i indlandsisen på Grønland svarende til en vandstigning på ca. 5-7 m, men Sydpolen har 22,3 km3 vand bundet i indlandsisen, hvilket tilsammen giver det en vandstigning på mellem 45-68 m. Der er ingen beviser for at forurening eller CO2 er årsagen til at isen smelter, hvilket heller ikke var årsagen til det mildere klima i vikingetiden. Al Jordens væsentlige varme kommer fra solen, og øgede solaktiviteter giver som bekendt øget øget stråling fra solen, hvilket nok er årsag til klimaskiftet som pågår. Jeg mener dog ikke, at vi skal lukke øjnene for forureningen - det bør vi bestemt forholde os til, men jeg er mere bekymret for at Amazonjunglens store skovarealer fældes. Det med at se på Atomkraft som energikilde skulle man have gjort noget før - men kraftværkerne på de fosile brandbare energireserver vandt kapløbet i 60´erne. Der er private økonomiske interesser der gjorde udslaget for hvis man havde indført Atomkraft som gennemgående energikilde så havde det været nationalt udviklet og styret, og ingen penge til kul- og olieselskaberne. Det er ikke for sent at ændre udviklingen, men det bliver svært for det kræver en ny måde at tænke på. Atomkraft forurener også, men det påvirker ikke vores miljø som kul og olie.

 • 0
 • 0
 1. Der er ingen drivhuseffekt på jorden.

Er det en form for joke? Eller tror du virkelig på, at drivhuseffekten ikke eksisterer?

Måske du lige skulle google drivhuseffekten og finde ud af hvad begrebet indebærer.

 • 0
 • 0

øgede solaktiviteter giver som bekendt øget øget stråling fra solen

Solen er på sit svageste niveau lige nu, lige så længe man har målt (den har en cyklus på 11 år). Så det er vist heller ikke grunden.

 • 0
 • 0

Det er bemærkelsesværdit som man altid skal bombarderes af uvidenskabelige og følelsesladede indlæg fra klimaskeptikernes hylekor hver gang der fremkommer en videnskabelig rapport der viser at jordens tilstand bliver værre og værre pga. drivhuseffekten. Tak fordi I udstiller jer selv. Når jordens klima så er blevet slemt påvirket kan man gå tilbage i arkiverne og læse hvem der hævdede sig. Stakkels jeres børnebørn når de læser hvad I har fremturet med.

 • 0
 • 0

Jeg håber da at det er et forfejlet humoristisk indlæg..ellers er det umådeligt indskrænket!! Skulle det sidste være tilfældet, så beklager jeg udtalelsen der er relateret dertil og vil hellere udtale...hvor ind i h''' kan det være at du er så sat'' skråsikker..Du har sikkert ikke nogle børn og derfor ingen ansvarsfølelse..men du bliver klogere efterhånden som du bliver voksen NOK.

 • 0
 • 0

Dårlig er der blevet sagt klima før alle har travlt med at placere sig på det ene eller andet hold? Debatten raser med argumenter fra velformuleret til personlige overfald, gerne krydret med personlige kæpheste, men jeg synes aldrig nogen rigtigt tager stilling til hvad det mulige resultat af jordens opvarmning er?

Snakker vi om en jord hvor al plante og dyreliv er truet eller snakker vi om at vandstanden stiger nogle meter og ørkenerne udvides?

Det sidste er et spørgsmål om tilpasning og svarer vel til at ens liv ikke stopper fordi man er blevet fyret, mens det første kræver en massiv indsats fra den menneskelige race og ender sikkert meget grimt på niveau med distopisk Sci-Fi.

Uanset hvad så er det jo ikke videnskabsfolk eller ingeniører der kommer til at løse denne krise. Jeg tror sku at de overstående indlæg giver et meget godt billede af hvorfor videnskabsfolk aldrig får taget en brugbar beslutning ;)

 • 0
 • 0

Hvis man er ligeglad med om historikere, arkeologer, glaciologer etc. stadig kan gøre os klogere på vores baggrund og den verden vi lever I, og hvis man er ligeglad med at fattige enten sulter ihjel eller vi skal forholde os moralsk til om de må komme hertil som flygtningen, og hvis man er ligeglad med at stå på skiture i Alperne; så er selv "mindre" klimaændringer vel noget man bare kan tilpasse sig. Men for alle som ikke har en snæver ingeniørmæssig tilgang til livet, så betyder de varsler som allerede er fremkommet en hel del - og det er her følelserne kommer i spil.

 • 0
 • 0

[quote]En forøget mængde CO2 spreder solens lys, så at jorden afkøles når der bliver mere CO2 i atmosfæren.[quote]

Det må vist, som minimum, siges at være i kontrast til den gængse opfattelse. Det er rigtigt at spredning sker ved nogle bølgelængder (Rayleigh og Mie scattering) men det gælder specifikt ikke for andre bølgelængder. Det er essensen i det man kalder "drivhus effekten".

 • 0
 • 0

Grunden til at "debatten" altid tager den form den gør, er at begge sider at argumentet er ligeså overbevist om at de har ret. Derfor afvises den anden sides argumenter altid - per definition. Der er sikkert også nogen der nu mener jeg er "klimaskeptiker", men det tager jeg helt rolig, for det kan disse selvbestaltede eksperter jo naturligvis ikke vide noget som helst om :-) Det meste af ovenstående argumentation i "debattråden" er lige til skraldespanden - fra begge sider af.

Måske skulle man tage sig sammen og indse at det der betyder noget for fremtiden er vores evne til at tilpasse os de forandringer der vil komme - ikke omvendt at tilpasse klimaet efter hvad vi tror er "bedst" for jorden.

Det ville også være både mentalt og politisk meget sundere idet det vil være en konstruktiv, fremadskuende og grundlægende optimistisk tilgang. Modsat den nuværende "vi er skyld i alt, og må heller begnde at skære ind til benet" mentalitet. Det er jo ren falliterklæring som ikke er menneskeheden værdig!

 • Jesper
 • 0
 • 0
 1. Der er ingen drivhuseffekt på jorden.

Det tror jeg at du har misforstået. Er det du mener at "Der er ingen menneskeskabt påvirkning af drivhuseffekten"? Dette kan man jo diskutere for og imod som denne tråd er et godt eksempel på, men en diskussion af "om der overhovedet er en drivhuseffekt" tror jeg de færreste gider bruge tid på. Uden drivhuseffekten ville gennemsnitstemperaturen på kloden ligge et sted omkring 253K (= -20 oC), og det ser jo ikke umiddelbart ud til at være tilfældet...

Man skal ikke lade en god krise gå til spilde! Det gælder klimakrisen såvel som den økonomiske "krise". Det kunne jo være at der var nogen i den tunge ende der rent faktisk lærte en ting eller to om bæredygtighed? Den vestlige model er efter min mening kørt så meget af sporet at store dele af befolkningerne i den "civiliserede del af verden" klamrer sig til deres kamikaze-livsstil, for at undgå at skulle se realiteterne i øjnene og lægge de forlorne forestillinger om materiel "lykke" og evig ungdom på hylden...

og gmo ... tjaa, hvis det kan bruges til implementering af fotosyntese eller drøvtygger-egenskaber i mennesker, så lad os da bare tage dén chance ; )

de venligste hilsner Tobias

 • 0
 • 0

De 2 seneste uger er debatten taget til i styrke, idet der nu er en bred forståelse for vores energibehov, som primært baseres på fossile brændsler. Dette er den primære opgave at udfase disse, og her er atomkraft en helt afgørende faktor.

Så stop denne ensidige C02 snak, da det kun er det ssekundære mål. Den nuværende snak om C02 og klimapåvirkning kan ingen svare endegyldigt på alligevel. Men en udfasning af fossile brændsler vil med sikkerhed løse dette sandsynlige problem.

Men nu skal der handles og atomkraft skal indgå, alt andet er nonsens.

 • 1
 • 0

Men for alle som ikke har en snæver ingeniørmæssig tilgang til livet, så betyder de varsler som allerede er fremkommet en hel del - og det er her følelserne kommer i spil.

Vi er enige om at følelserne er uden på tøjet og der er masser af varsler, men ene lejr lægger armene overkors og siger: "NEJ!", mens den anden lejr løber rundt og forstår ikke, hvorfor de andre ikke forstår, hvad ingen forstår.

Det reelle er dog at der ikke er et politisk grundlag for at forbyde forbrændingsmotorer og kulkraftværker, lave A-kraft i DK, indføre rationering på el, indføre en klimaSKAT til at lave ændringer, eller på anden måde besværliggøre eller fordyre vælgernes hverdag. Samtidig har vi en stor del af verden som stadig bruger kul til at fyre med, og selv om vi i "vesten" vælger ikke at bruge kul, så bliver det billigere at bruge det i de lande hvor det bliver udvindet.

Derfor siger jeg at vi måske i stedet burde bruge noget af vores krudt på at finde bæredygtige løsninger og forberede os på de forandringer klimaændringen medfører.

Men det er så min følelsesladet holdning ;)

 • 0
 • 0

Måske skulle man tage sig sammen og indse at det der betyder noget for fremtiden er vores evne til at tilpasse os de forandringer der vil komme - ikke omvendt at tilpasse klimaet efter hvad vi tror er "bedst" for jorden.

Det ville også være både mentalt og politisk meget sundere idet det vil være en konstruktiv, fremadskuende og grundlægende optimistisk tilgang. Modsat den nuværende "vi er skyld i alt, og må heller begnde at skære ind til benet" mentalitet. Det er jo ren falliterklæring som ikke er menneskeheden værdig!

 • Jesper

Jeg kan kun være enig. Velskrevet og velformuleret :)

 • 0
 • 0

[quote]

Er temperaturen steget de sidste 10 år?

Vh Troels

Ja.

Check: http://www.freerepublic.com/focus/news/219...

Søg efter "In summary, to say that warming has "ceased' when looking at only 10 years of data is obviously fallacious. But because the current ten-year trend is flat, it's a popular thing for skeptics to do."

Venlig Hilsen Martin[/quote]

En af os har problemer med engelsk, for som jeg læser det står der jo netop at temperaturen ikke er steget i 10 år.

"because the current ten-year trend is flat"

Ikke dermed sagt at den kan begynde at stige igen.

 • 0
 • 0

Søg efter "In summary, to say that warming has "ceased' when looking at only 10 years of data is obviously fallacious. But because the current ten-year trend is flat, it's a popular thing for skeptics to do."

Jeg citiere lige fra din kilde:

We have been in a period of global warming over the past 200 years, but there have been several periods, like the last ten years, when the warming has ceased, and there have even been periods of substantial cooling, as from 1940 to 1970.

Så svaret på mit spørgsmål om temp er steget de sidste ti år er nej.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Til alle jer der blot mener, at vi skal fokusere på at indrette os. Nu er jeg følelsesladet, men jeg fatter altså ikke at I blot vil lade vores klode, kulturminder, fauna og flora etc. ændres (og delvis udryddes) uden at man skal gøre noget for at dæmme op imod det. Jeg har tidligere kort nævnt nogle af de værdier (for mig) der ødelægges af klimaændringerne. De er da værd at kæmpe for. Ligesom vi (nogen) ønsker at kæmpe for menneskerettidigheder, historiske bygninger og dokumenter og så meget andet der giver indhold i tilværelsen. Og så er det da også en spændende ingeniør-mæssig udfordring at udvikle teknologi og samarbejdsformer der kan modvirke klimaødelæggelsen.

 • 0
 • 0

Jeg håber da at det er et forfejlet humoristisk indlæg..ellers er det umådeligt indskrænket!!

Jeg er bestemt ikke ligeglad. Denne debat minder mig bare desværre alt for meget om debatten om sprøjtegifte i grundvandet i 70'erne og 80'erne.

Dengang blev der også diskuteret frem og tilbage i rigtig mange år om der var beviser for at sprøjtegifte havnede i grundvandet. Da man så begyndte at finde sprøjtegift i boringerne, så lød budskabet at det måtte vi acceptere for at have et konkurrence dygtigt landbrug. Sagen var den at landmændene havde været med til at debattere, men inderst inde var de LIGEGLADE fordi uanset hvad, så skulle der bruges sprøjtemidler.

Jeg frygter vi er i samme situation nu. Argumenterne er totalt spildte fordi det er ligegyldigt hvilken side der har ret, fordi uanset hvad så skal vi bruge fossile brændsler i rå mængder for at leve som vi gerne vil.

 • 0
 • 0

Et spørgsmål. Med lidt hovedregning giver en varmeafgivelse på ca. 100 w pr. person en nuværende forøgelse af frigivet varme på over 600 milliarder w, og det vel at mærket ved at folk bare står op. Hvis man adderer dette tal til alle (livs-)nødvendige processer for at holde folk i live vil det formentligt stige ret betydeligt. Denne varmeafgivelse vil være absolut minimum for den nuværende situation og befolkningen stiger stadigt eksplosivt. Jeg mener bare - når jeg seer et billede af jordens natteside får jeg flashback til matrix og referencen til virus. nogen der har links til beregninger ang. dette?

 • 0
 • 0

Jeg citiere lige fra din kilde: ... snip ... Så svaret på mit spørgsmål om temp er steget de sidste ti år er nej. Vh Troels

Du må undskylde hvis det gik for hurtigt.

Temperaturen er stege de sidste 10 år. det seneste 1 år har haft temperaturrekorder snart hver eneste måned... Det kan du få bekræftet hos DMI

Pointen er at man, når man taler om klima, kan påvise en snart hvilkensomhelst trend hvis man vælger at midle over korte perioder, som fx 10 år.

Martin

NB. Det var ikke mit spørgsmål

 • 0
 • 0

En af os har problemer med engelsk, for som jeg læser det står der jo netop at temperaturen ikke er steget i 10 år.

Pointen er ikke om temperaturen er stege over 10 år eller ej. Pointen er at så korte perioders trend ikke er anvendelige til at sige noget om klimaet. Temperaturen, og mange andre parametre, varierer. Menneskeskabt og naturligt.

 • 0
 • 0

..eller ej. På et eller andet tidspunkt vil vi nå den grænse for vækst som jorden logisk må have for mængden af mennesker. En eller anden har kaldt menneskeheden for "et midlertidigt eksem på jordens overflade", og sammenligner man på et nattebillede fra en sattelit, lysene i vesteuropa, med bakteriers vækst i en petriskål, er sammenligningen mellem mennsker og bakterier fristende. - Næringsmidlet er olie, og affaldsstoffet er CO2.- På et eller andet tidspunkt har især fjolserne i firehjulstrækkerne "ædt" al olien og bliver kvalt i CO2. - Spørgsmålet om hvorvidt vi allerede er gået over stregen, eller skal være 6, 12 eller 20 mia mennesker før det sker, og vi reagerer på det, er vel ikke det mest interessante. Det som er mere interessant må vel være hvornår vi som "menneskehed" beslutter os for selv at tage ansvar for vores adfærd som art: Og det som virkeligt kan undre, er at så mange tilsyneladende ikke gider. Hvor er ingeniørene?

 • 0
 • 0

Lad os dog se det positive i den påståede globale opvarmning. Når (hvis) permafrosten forsvinder fra de udstrakte tundraområder fra Finland over Rusland helt over til Kamchatca, vil disse områder være åbne for skovvækst og landbrug. Da kloden var varmere var der udbredte skove i disse områder (og på Grønland). Fremtidige skove her kan meget vel erstatte de truede Amazonskove som "jordens lunger". Og tænk, hvad der kan dyrkes her( fødevarer og biomasse). Tænk, hvor meget CO2 der kan absorberes. Det er bare med at komme i gang med skovrejsningen. Hvad dælen nøler vi efter? Men det er naturligvis lettere at sætte sig ned og slutte sig til hylekoret af klimaforskere. Hvis de globale bevillinger koncentreredes mod sådanne problemløsninger, vil der såmænd stadig være både fødevarer og energi nok til den voksende befolkning. venlig hilsen Ib

 • 0
 • 0

Menneskeligt bør vi hjælpe U-landene med at skabe sig en bedre tilværelse. Vi må imidlertid samtidig gøre os klart at et øget forbrug og produktionen hertil vil også skabe en enorm stigning i Co2 og et ordentlig indhug i verdens naturrigdomme der vil slippe op i endnu hurtigere tempo . Derfor må resultatet blive at vi skal nedtrappe vort forbrug i takt med forbrugsstigningerne i U-landene . Nu kommer denne nedtrapning muligvis af sig selv efterhånden som vor dekadance stiger og U-landenes stræbsomme langtidsarbejdende indbyggere indhenter og overhaler os teknologisk og produktionsmængdemæssigt til lavere priser .

 • 0
 • 0

klimakonferencen i marts 2009.

»Dette er ikke en almindelig videnskabelig konference. Dette er et velovervejet forsøg på at øve politisk indflydelse,« siger Richardson til avisen The Guardian (UK), og det bekræfter hun over for Berlingske Tidende.

 • 0
 • 0

Det er ikke befordrende for en meningsfuldt debat, at der forekommer ikke-saglige indlæg.

Jeg kan kun tilslutte mig tidligere indlæg: Fremlæg dokumentation for at CO2 mv ikke har betydning for global opvarmning.

I mine øjne er det helt betimeligt, at personer med viden indenfor et særligt område, bekymrer sig om globale effekter af deres særlige viden - fx. Niels Bohr.

 • 0
 • 0

på temperaturkurven på samme link. Fra 1910 til 1940 steg temperaturen næsten 0,5 grad. Altså svarende til den halve grad den er steget siden 1970, og som vi nu betegner som global opvarmning.

Men under den første opvarmning var CO2 nærmest ikke steget over pre-industrielt niveau. Det var først i 1950'erne det skete. Så den første stigning kan jo ikke være forårsaget af CO2, hvilket jo alt andet lige påpeger at der kan være andre årsager end CO2 til den nuværende stigning. (Som godt nok er stagneret de sidste 10 år).

 • 0
 • 0

Lars,

Kender du det gamle ordsprog med at man skal stikke fingeren i et glas vand og vælge sin egen rolle proportionalt med størrelsen af hullet den efterlader ?

Slår det dig aldrig, at forskere der har geofysik som fagområde måske ved mere end du gør om det emne ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

men jeg fatter altså ikke at I blot vil lade vores klode, kulturminder, fauna og flora etc. ændres (og delvis udryddes) uden at man skal gøre noget for at dæmme op imod det.

Jeg fatter til gengæld ikke at "folk" ikke forstår at det, der forårsager ovenstående, næsten udelukkende er exponentiel vækst i ressourceforbrug og befolkningstal - man kan ikke ændre udfaldet uden at det går ud over "væksten", "globaliseringen" og alle de andre plus-ords-projekter "folk" går ind for.

CO2/Klima hysteriet er af præcis samme skuffe som diverse præster siden før cro-magnon altid har lukreret på: "Send os nogle penge og vi skal redde dig fra den imaginære trussel engang i fremtiden. PS: Måske kan vi kun redde din sjæl".

En afledningsmanøvre fra det faktum at vi virkeligt har brug for en anden plan - primært en verdensøkonomi der ikke er baseret på exponentiel vækst - noget som alle beslutningstagere er imod alligevel fordi de er perfekt adapterede parasitter til den samfundsorden der er Nu.

 • 0
 • 0

Jeg fatter til gengæld ikke at "folk" ikke forstår at det, der forårsager ovenstående, næsten udelukkende er exponentiel vækst i ressourceforbrug og befolkningstal.

Forbrug, ja, befolkning nej.

Stigningen i befolkningen er "kun" linear og forventes at toppe omkring 9-11 mia mennesker.

Men ellers ja: det er roden til problemet.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Slår det dig aldrig, at forskere der har geofysik som fagområde måske ved mere end du gør om det emne ?

Poul-Henning

Hej Poul-Henning

Jo selvfølgelig, jeg påstår heller ikke at vide alt, eller specielt meget. Jeg deltager blot i debatten som menigt debatmedlem, med grundlovssikret ret til at have en fri mening om tingene. Og er i øvrigt ikke på lønningslisten hverken i olieselskabernes, eller klima forskernes lejr. Derfor behøver jeg ikke tage hensyn til om mine udtalelser er 'politisk korrekte', jeg kan blot rejse emner jeg finder interessante.

Men hvad mener du om det emne jeg rejser, nemlig at temperaturen steg næsten en halv grad inden CO2 overhovedet var begyndt at stige fra 280 ppm før industrielt niveau? Var det pga. CO2? Eller kunne det have andre årsager?

 • 0
 • 0

Politik ved nogle, er Spin. Forskning ved de færeste er Spin.

http://www.telegraph.co.uk/scienceandtechn...

Manipulation med vejret/klimaet har militæret "eksperimenteret" med minimum siden WW2. US. Militær har udfærdiget en rapport: Owning the Weather by 2025

Mon de ionosfæriske opvarmere (eiscat, haarp, etc...) der bruges dagligt, kan have en opvarmende effekt ? Nogen der tør svare ?

Spørg evt. blot Ole Humlum fra climate4you, han har vist også arbejdet med eiscat eller spørg Henrik Svensmark der også har arbejdet med eiscat.

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO4...

Dette omtales aldrig i klima debatten. Hvorfor ? fordi det er en politisk agenda fra bla. Club of Rome, de skrev tilbage i 1972 at De havde en ide om at klimaændringer vil kunne få verdens befolkning til at gå med til bla. befolkningsreduktion og styret kan kaldes kommunitarianisme.

Undersøg evt. hvad Hegelian dialectic er.

 • 0
 • 0

Kristian Brems,

Til alle jer der blot mener, at vi skal fokusere på at indrette os. Nu er jeg følelsesladet, men jeg fatter altså ikke at I blot vil lade vores klode, kulturminder, fauna og flora etc. ændres (og delvis udryddes)

du er et let offer for dommedagsprofeter. Sagen er den, at vi - ifølge IPCCs upålidelige klimamodeller - kan risikere at få et klima svarende til det, man har i Midtfrankrig i dag. At kulturminder, flora, fauna her er lagt i ruiner er vist en lille overdrivelse. Sagen er den, at de upålidelige klimamodeller - som klimaalarmister ikke gerne vil tale om - måske overdriver CO2- rolle. CO2 er trods alt en meget lille og ineffektiv klimagas, den dominerende klimagas - vanddamp - har en 100 gange større effekt. CO2s klimaeffekt aftager meget hurtigt - se http://www.akraft.dk/CO2-effektenfalder.jpg Det er en kenddsgerning, at klimaet i vikingetiden flere gange var højere end i dag - ingen katastrofer. Tværtimod har klodens varmeste perioder vist en fremgang for kunst, viden og øget biodiversitet. http://www.akraft.dk/GWi1200aar.jpg Klimaalarmister benytter diverse målemetoder - f.eks.: http://www.akraft.dk/Ohio-termom.jpg Blandt alarmisterne findes samtidig mange, der har medansvar for det stigende CO2-udslip, menlig de, der med næb og klør modarbejdede den nukleare udvikling for ca. 30 år siden, og gjorde os afhængige af fossile brændsler.

Mange mener at Jordens temperatur stiger - de sætter klimamodellerne over naturens realiteter: http://www.akraft.dk/NOAAGlobalTemp2002-20... Det er ikke sært at skeptikere mener, at CO2 kun er en lille brik i spillet om klimaet?

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Per A Hansen, der er bla fare for at mangfoldigheden i vor natur er i fare. Og det er ikke små CO2-stigninger vi snakker om:

"Indholdet af CO2 i atmosfæren på 385 PPM (parts per million) er det højeste i 2,1 millioner år – 38 pct. højere end gennemsnittet for hele perioden, som var 280 PPM." http://ing.dk/artikel/99615-indholdet-af-c...

Men jeg mener da, som du vidst osse har sagt, at det vigtigste er at få de fossile brændstoffer udfaset så hurtigt som muligt.

 • 0
 • 0

Per A Hansen, der er bla fare for at mangfoldigheden i vor natur er i fare.

Ro på. Klimaet har altid forandret sig og vil altid gøre det. Naturen har forandret sig med den og vil fortsætte med det.

Meget af det pressegejl som visse har brugt er kun gejl. De to isbjørne i gores film, var ikke ofre for en klimakatastrofe men for en storm. At isbjørne desuden er glimrende svømmere og indimellem findes i åbent farvand er også helt normalt. Men desværre noget som "nogen" glemmer at oplyse om... For målet helliger alle midler.

Det som undrer, er at det slet ikke burde være nødvendigt med disse løgne, hvis ellers at man havde en klippefast sag.

Men nej, i stedet spiller man på folk følelser med løgne og bedrag.

Så må jeg være skeptisk.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Undskyld alle I optimister, men det kan jeg ikke. Inden politikerne får taget sig sammen går der lang tid; de har jo ansvaret for baglandet og hvis de får dårligere forhold; glem det. Bagefger skal resten af verden overtales til at geare ned - men det kan man ikke.

 • Man får ikke en producent til at reducere sin produktion hvis han tjener færre penge. Det er grundtanken i den kapitalistiske system.

 • Det er utænkeligt at slukke for Internettet (selvom den biddrager til en stor del af CO2 udslippet; var det 20% af verdens strømforbrug jeg læste?). Det samme gælder mobiltelefonien. Der er ingen der vil give disse goder fra sig.

 • Man får ikke en bonde i Brasillien eller Borneo til at stoppe med at fælde træer hvis han skal skaffe mark til mad til hans børn.

 • Fiskerene vil udfiske havene for de skal betale afdrag.

 • Hvordan får man vendt befolkningstilvæksten? Vi er alt for mange. Der er ingen der tør sige, at nu får vi ikke længere medicin, for nogen af os skal dø.

Jeg synes egentlig det ser håbløst ud. Atomkraft eller ej. Jeg sætter min lid til en ordentlig gang Gamma-glimt fra Betelgeuse og håber jeg er på bagsiden når de kommer.

 • 0
 • 0

Henrik Carlsen skrev: Jeg synes egentlig det ser håbløst ud. Atomkraft eller ej. Jeg sætter min lid til en ordentlig gang Gamma-glimt fra Betelgeuse og håber jeg er på bagsiden når de kommer.

Du behøver ikke give op. Der er masse af gode ideer og innovative mennesker derude. Vi er blot lidt forvent med, at det er politikerene der skal redde vores samfunds-skin. Denne gang er det alm. mennesker som fx mig og mit projekt (http://www.jordkraft.dk) der kommer med ideerne og gåpåmodet.

At vi gør noget - noget drastisk og meget snart, er ikke uden for rækkevide.

 • 0
 • 0

Her hvor jeg bor er der i juni måned p....koldt.

Mennesket har altid ønsket at kunne gøre noget ved vejret, hvilket også kan ses i adskillige Science fiction film. De eneste der kan gøre noget ved vejret er Gud og Georg Gearløs.

 • 0
 • 0

[quote] Men hvad mener du om det emne jeg rejser, [...]

Jeg mener at det er en distraktion fra det store alvorlige problem vi har travlt med at løse.

Poul-Henning[/quote]

Hø hø... Du kan med andre ord ikke svare på det. Jeg hælder selv til at der formentlig er en menneskeskabt opvarmning, men når relevante indvendinger affejes på den måde kan man godt blive lidt betænkelig.

 • 0
 • 0

Hø hø... Du kan med andre ord ikke svare på det.

Jo, det kunne jeg 100% sikkert godt, hvis jeg ville ofre en times tid på at finde ud af hvad det er du har misforstået.

Men det ville være at spilde en 60 gode minutter, for erfaringen viser at hver gang man skyder en af dine stråmænd ned, kommer du bare med den næste.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Men det ville være at spilde en 60 gode minutter, for erfaringen viser at hver gang man skyder en af dine stråmænd ned, kommer du bare med den næste.

Poul-Henning

Jeg aner ikke hvad du taler om. Mine ståmænd... Men jeg kan konstatere at det øjensynligt relevante spørgsmål Lars Clausen rejste kun mødes med arrogance. Jeg har ikke selv gravet i hans tal, men må notere at hverken du eller andre her har givet et seriøst svar. Men forstå mig ret. Jeg mener bestemt der er mange gode grunde til at udfase fossilt kulstof som brændsel. Måske også menneskabt global opvarmning, selvom den teori øjensynligt tiltrækker den type medløbere som normalt bør få alle alarmklokker til at ringe.

 • 0
 • 0

Måske også menneskabt global opvarmning, selvom den teori øjensynligt tiltrækker den type medløbere som normalt bør få alle alarmklokker til at ringe.

En teori som et overvældende flertal af verdens forskere indenfor de relevante naturvidenskaber tilslutter sig vil helt klart få alarmklokkerne til at ringe.

Det er der slet ingen tvivl om, 100% enig.

Men hvilke klokker og hos hvem ?

Er der profitalarmen hos de fossile pengemaskiner ?

Er det kasseklokken hos deres politiske lakajer ?

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Vores optimisme kan ligge på et ganske lille sted,« og den politiske apati kan ikke undskyldes længere, siger en af forskerne.

Jeg synes ellers det er udmærket med noget apati i denne ophedede debat. Andre nævner samtidig at uanset hvad vi gør stiger temperaturen/havet/stormene osv, og det betragtes altsammen som katastrofalt. Problemet er bare, at vi ikke kan gøre noget, der har en mærkbar virkning indenfor de første 50år. Vel at mærke virkning på klimaet. For vi kan gøre meget for at reducere forbruget af fossile brændsler, og det vil have en umiddelbar virkning, men det har CO2 mafiaen, hjulpet af politikere som ser en mulighed for magt og indflydelse, forpurret med deres ensidige fokusering på CO2 (læs varm luft). I den sammenhæng synes jeg det er fint med "apati", hvis blot der blev gjort lidt mere ud af fossilbesparelser, og helst uden det idiotiske CO2 vrøvl samtidig.

 • 0
 • 0

John,

Per A Hansen, der er bla fare for at mangfoldigheden i vor natur er i fare. Og det er ikke små CO2-stigninger vi snakker om: "Indholdet af CO2 i atmosfæren på 385 PPM (parts per million) er det højeste i 2,1 millioner år – 38 pct. højere end gennemsnittet for hele perioden, som var 280 PPM." http://ing.dk/artikel/99615-in...-aar Men jeg mener da, som du vidst osse har sagt, at det vigtigste er at få de fossile brændstoffer udfaset så hurtigt som muligt.

Jamen det gør jeg da stadig - det er nødvendigt uanset om det har nogen målelig klimaeffekt eller ikke. John, du læser ikke, hvad jeg skriver, har du overhovedet se på de link, jeg satte ind? De største fremskridt i menneskets historie er sket i varme perioder - i Bronze- og Stenalderen, hvor der i perioder var varmere end nu. På et af mine links kunne du se, at der har været varmere perioder flere gange - uden CO2 har haft nogen indflydelse - du må hellere få den igen: http://www.akraft.dk/GWi1200aar.jpg Der forsvandt ingen dyr eller planter i de varme perioder, tværtimod steg biodiversiteten - i følge mange forskere. Jeg vil gerne have at du dokumenterer det. Blomstrede den nordlige halvkugle op under det Maunderske Minimum? Svaretr er nej - tværtimod. Hvorfor ignorerer du og mange andre, at klimamodellerner er upålidelige? Hvad mener du om dette kurvesæt` http://www.akraft.dk/NOAAGlobalTemp2002-20...

Mvh Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Per, jeg anerkender din viden og erfaring, men du har altså den der påståelighed som gør at jeg alligevel står af. Jeg mener 1, forsigtighedsprincippet, vi skal ikke tage chancer her. 2, en nedgang i velstand er ikke nødvendigvis en nedgang i velfærd, jvf mit indlæg 18 jun 1145

 • 0
 • 0

læs venligst rapporten's figur 3 der viser nogenlunde det samme blot med data tilbage fra 1970.

Kom samtidigt venligst med blot een god begrundelse for at trenden i en 10 års udvikling skulle være bedre en 40 års dito.

 • 0
 • 0

I den sammenhæng synes jeg det er fint med "apati", hvis blot der blev gjort lidt mere ud af fossilbesparelser, og helst uden det idiotiske CO2 vrøvl samtidig.

Præcis, helt enig.

Det allerværste aspekt af CO2-kulten er afladsbetalingerne; man har i ramme alvor tænkt sig at blive ved med at brænde fossile brændstoffer af i rå mængder, lægge en extra skat på det og så sende pengene eet eller andet sted hen i FN-systemet - I Stedet for at investere i energibesparende teknologier HER hos de der betaler afgifterne!

Bevarelsen af provenuet er over enhver rationel tankegang!

 • 0
 • 0

Men når man regner det snit ud, skal man lige huske at det som står som divisor også lader sig ændre - der er alternativer til at vi i vesten skal lade os trække ned i sølet som følge af at resten af verden har formeret sig uhæmmet - selvom vi er medskyldige pga. medicin, vaccinationsprogrammer mv. og accept af religiøse forbud mod prævention. Det vil mao. klæde de politiserende "klimaforskere" hvis de kunne mande sig op til at forholde sig til den problematiske tilvækst i antalet af mennesker på kloden, stedet for på autopilot at sælge ud på vegne af de samfund der har betalt deres uddannelse...

Åh ja- vi i Danmark kunne såmænd klædeligt beslutte os for, at vi skal ned på den 1 mio. - 800.000 indbyggere som landet i historisk tid har kunnet brødføde. Så vi kan trække os op af det postulerede overbefolkningsmorads. At vi så også producerer 20 mio. svin/år- kan man af gode grunde også se kritisk på.

(Kilde til befolkningstal i DK med gode betragtninger om kummerformer: Søren Mørch "Den sidste Danmarkshistorie" (interessante kurver for energiforbrug fx) og især Søren Mørch "Den ny Danmarkshistorie 1880-1960"- de er til dels overlappende.).

Jeg nægter at tisse i bukserne fordi "nye videnskabelige resultater" og et politisk hysteri med spin IGEN forener sig.

Så var det "Grænser for vækst", så "Populationbomb" og jeg skal komme efter dig. Alle samfund har brug for en "leopard" (fjende), men man skal passe på ikke at se leoparder, hvor ingen er.Meget nye resultater er som regel ikke modsagt/verificeret af andre forskere- endnu!

I sidste mellemistid bølgede temperaturen op og ned- og klimaet var varmere end nu- den varede også længere end de sidste 10.000 år, vi kan måle på gør. "Vores" mellemistid har indtil nu haft et ret stabilt klima (og enorme havvandsstigninger- man kunne engang gå til England). Det handler nok mest om grov-/finhedsgraden i målemetoder.

Ja, vi kan udrydde os selv som art. Det er muligvis et problem, men når vi er væk vil jordens liv nok igen finde en vis ligevægtstilstand (og så kommer der vel en meteor eller en serie vulkanske udbrud og ændrer på dét).

Jeg synes klart, vi skal skære ned på forureningen og dele energien med mindre velstillede lande- men samfund er en proces. Se på os efter energikrisen, så kunne vi isolere huse som aldrig før- men samtidig steg og steg privatbilismen....

Der MÅ være en mellemvej mellem stram statsstyring og uhæmmet privatforbrug/industri/landbrug.

Hvis nu det danske landbrug blev A/S og samlet i 20- 30.000 storbrug, så ville man kunne spare en del redundans og effektivisere. Man kunne endda binde vildtremiser/skovplantning/miljøhensyn i halen på dem. Som det er nu- er det enormt dyrt og ret ineffektivt- og dyr (de industrialiserede stakler i landbruget og vilde dyr) lider mest.

Mvh Tine- der var "bekymret miljøfreak"- men nu er er lost at sea.

 • 0
 • 0

Jeg mener 1, forsigtighedsprincippet, vi skal ikke tage chancer her.

Hvis vi sætter ind med massive nedskæringer i co2 udslippet, så koster det enormt. Den krise som vi har set er vand i forhold til. En tønde olie koster 60$ og indeholder omkring samme energimængde som hvis en person arbejdede i 12 år. Det er ene og alene kulbrinterne som har gjort at vores samfund er der hvor det er i dag. Hele vores økonomi bygger på billig energi og billig olie. Vi bruger 10 kalorier i energi for hver kalorie som vi putter i munden.

Ja, vi kan spare noget af den og noget kan komme fra vind mv, men hvis det skal batte noget på udslipskontoen, så skal der mere til og så stiger prisen på energi.

Hvad der sker med den globale økonomi i sådan en situation kan man kun gætte på, men det kan potentielt blive meget alvorligt. Langt mere alvorligt end den nuværend finansielle krise.

Forbindelsen mellem co2 og temperaturen og den påstående temperaturstigning er svag. Vi har ikke set yderligere opvarmning de sidste 10 år.

Det vi kan gøre på 10 år er alligevel minimalt. Vi kan udsætte temperaturstigningen 10 år i den anden ende. Ikke noget som nogen dør af.

Mon ikke at forsigtighedsprincippet siger at hvis handling har en konsekvens, så skal man lade være med med at gøre noget indtil man rent faktisk ved om der er et problem?

Vh Troels

 • 0
 • 1

Mon ikke at forsigtighedsprincippet siger at hvis handling har en konsekvens, så skal man lade være med med at gøre noget indtil man rent faktisk ved om der er et problem?

Iflg Stern mfl, koster det under 2% af BNP hvis vi rykker nu. Hvorfor lave større skader og regninger end nødvendigt?

 • 0
 • 0

Iflg Stern mfl, koster det under 2% af BNP hvis vi rykker nu.

Hvis der går 10 "olie" kalorier til en mad kalorie, hvor prisen stiger til det dobbelte fordi det skal være co2 neutralt, hvad tror du så selv?

Hvad sker der når vi er nød til at fordoble eller triple prisen på energi?

Vi I DK skal nok have vores på det tørre, selvom vi må nøjes med en 35" fladskærm og vi bliver tvangsindlagt til at køre i en yugobil. Men hvad sker der med alle de 2 mia. fattige som lever for under en dollar om dagen?

Så fordi vi ikke vil have at klimaet ændrer sig, så udsætter vi en del af denne gruppe for en betydelig risiko for at fastholde dem i deres fattigdom. Nødhjælp og alt det andet er meget godt, men der er kun en ting som har trukket mange ud af fattigdom, og det er økonomisk vækst. En økonomisk vækst som er drevet at billig energi. Og den energi er billig fordi den stammer fra olie, kul og gas.

Det er slemt nok, men der er jo så også lige den sideeffekt at fattige ofte får mange børn. Så derfor er det vel en fordel jo flere som kommer ud af fattigdom...

Moral er godt, men dobbeltmoral er dobbelt så godt er der nogle som siger.

Vh Troels

 • 0
 • 3

Så fordi vi ikke vil have at klimaet ændrer sig, så udsætter vi en del af denne gruppe for en betydelig risiko for at fastholde dem i deres fattigdo

Jeg mener det er lige omvendt. Hvis der kommer alvorlige klimaændringer vil de primært ramme dem der allerede er ramt.

 • 0
 • 0

Det er ene og alene kulbrinterne som har gjort at vores samfund er der hvor det er i dag

Ja, incl at vi holder med forhjulene udover afgrunden. At vores børn fødes misdannede, og at vi ikke har styr på ret meget.

Lad os nu bruge videnskab og erfaringer til at rykke, til gavn for hele planeten...

 • 0
 • 1

Men man har jo sådan set allerede lavet eksperimentet i hvertfald så langt som at vi har kunnet observere drivhuseffekten, vi har kunnet observere at denne skyldes CO2 og vi har tillige bevist at den øgede CO2 i atmosfæren stammer fra fossile brændstoffer. Vi er vist enige i det meste, bortset fra at man jo netop har udført eksperimentet, eller er midt i det så at sige.

 • 1
 • 1

Man skulle ikke tro der var gået 6 år. Selv de forespåede katastrofale udviklinger har man ikke set.

 • 4
 • 7

"Jeres 13 millioner svin er alt for mange"

Ja, han virker ikke særlig humanistisk, for hans løsninger vil i det væsentligste indebære en mindskning af antallet af mennesker. Hvordan han så samtidig kan blive konsulent for Paven er et mysterium. Det må jo afhænge af hvordan mindskningen foregår, for kondomer er jo ikke sagen.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten