Radioaktivt vand lækker fra japansk atomkraftværk

Forurenet vand siver i øjeblikket ud af reaktor nummer to i atomkraftværket Fukushima Dai-Ichi i Japan, og det kan snart ramme havet, advarer Japans Nuclear and Industrial Safety Agency, skriver flere internationale medier mandag.

Uden for reaktor to er der fundet vand med stråling på 1.000 millisievert pr. time i en U-formet tunnel, der ender blot 55 meter fra havet. I øjeblikket skulle vandet være omtrent en meter fra overfladen af tunnelen, og det er stadigt stigende, oplyser Hidehiko Nishiyama, der er generalsekretær hos agenturet, på dagens pressemøde, skriver New York Times.

»Vi er usikre på, om vandet allerede er løbet over,« sagde Nishiyama på pressemødet. Han fortalte, at arbejderne har øget deres indsats på at fjerne vand i turbinebygningen. Talsmænd for regeringen har sagt, at vandet sandsynligvis lækker fra rør, der er gået i stykker, eller fra et brud inde i kernen af reaktoren, hvor det radioaktive brændstof er.

Samtidig arbejdes der på at få vandet til at stige inde i selve kernen, som gerne skulle køles ned ved hjælp af vand. I reaktor ét, to og tre er det dog ikke lykkedes at få vandet til at stige som forventet inde i kernen, hvilket også kan indikere, at kernen i reaktorerne ikke er helt forseglede, selv om den er omgivet af stålmure, som er 16 centimeter tykke, skriver japanske Asahi.com. Arbejderne pumper vand ind for at køle brændstoffet af, men det er altså ikke lykkedes at nå den vandstand, som skal til for at sikre en stabil nedkøling.

Dermed ser det i første omgang ikke ud til at lykkes for Tokyo Electric Power Company, der driver kraftværket, at få forhindret udslippet. Forsøgene blev også sat alvorligt tilbage lørdag, hvor en arbejder målte radioaktiv stråling ved et bassin med vand, som var 100.000 gange højere end normalen, hvorefter der blev slået alarm. Det viste sig dog at være falsk alarm, da målingen var forkert, og der ikke blev lavet en kontrolmåling.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nul CO2 udledning - REN energi osv. Der er ikke det tillægsord, der ikke kan beskrive hvor dejlig EL man kan få fra A-kraft. Men hvem mon skal betale for "et defekt anlæg" plus al det vand, mad og jord som man nu ikke kan betræde. Ja atter er det "utænkelige" sket. Lad ejerne af A-kraftværker betale regningen, men mon så det kan betale sig at drive A-kraft værker

 • 0
 • 0

Men hvem mon skal betale for "et defekt anlæg" plus al det vand, mad og jord som man nu ikke kan betræde.

Netop det diskuteres ret kraftigt i Sverige lige nu.

 • 0
 • 0

Den tyske offentlighed har reageret konsekvent på risikoen ved atomkraften. Nu er der gennem en demokratisk proces indledt afvikling af atomkraften i Tyskland, hvor de store elselskaber naturligvis stritter imod og endog forlanger erstatning for ikke at kunne holde deres anlæg i driften.

Ganske absurd kan man forlange erstatning for driftstab fra produktionsanlæg, som ingen forsikringsselskaber vil levere dækning for, dersom der opstår uheld, ligesom skader på tredieperson, dvs omverdenen, heller ikke er dækket forsikringsmæssigt. Sådan har atomkraften særstatus på mange områder, hvorfor det er på tide, at der definitivt sættes en stopper for atomkraften. Den hører til på teknisk museum.

Nu sker der tilsyneladende radioaktivt udslip til havet med helt uoverskuelige følgevirkninger. Heller ikke det skal skadevolderen erstatte. TEPCO beklager dybt, meget dybt, at man forurener med radioaktivitet, men hvad kan det bruges til?

Der er ingen grund til at køre kravet om lukning af atomkraften af sporet ved at sige, at fossile brændsler også forårsager miljøskader. Der skal ikke ske en omstilling fra atomkraft til fossile brændsler men fra atomkraft & fossile energiformer til vedvarende energi.

For 30 år siden var de ikke teknologisk modne og veludviklede teknologier. Det er de idag. Med de rigtige former for balancekraft til op- og nedregulering kan vi komme videre - ud af atomkraftens blindgyde. Tænk dersom IEA landenes energiforskning blev lagt om, så man ikke brugte 70% på atomare løsninger og 8% på vedvarende energi - men omvendt!

Det er ren mafia at atomkraften i årtier har kunnet hente så mange af skatteydernes penge til en teknologi, hvor "branden" ikke kan slukkes, når det bryder løs, dvs når der sker det, vi pt. ser i Japan.

Også Japan kan klare sig uden atomkraft. Se det på animationen af forskningsprojektet www.energyrichjapan.org

 • 0
 • 0

Retorik af værste skuffe - sorry

A-kraft er STADIG den sikreste metode til fremstilling af el - selv Fukushima medregnet - vi taler antal dødsfald per produceret khw på en brøkdel af en promille af kul, som er det du direkte eller indirekte promoverer ved at tordne mod A-kraft.

Det er svært at tage KK modstandernes retorik alvorligt, så længe der ikke præsenteres et sikrere alternativ - - -

Lad os dog få en saglig debat om vores energiforsyning i stedet for.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Jeg er ikke glad for a-kraft baseret på fission, men jeg tolererer den.

Jeg tolererer a-kraft, fordi jeg synes at CO2 fra fossil energi er værre end a-kraft baseret på fission.

Når jeg hele tiden skriver "a-kraft baseret på fission" er det fordi at jeg går ind for a-kraft baseret på fusion. Problemet med fusion er bare at det indtil videre ser sådan ud herfra at 1 års forskning i fusion giver problemer nok for 2 års forskning i fusion.

Jeg mener at man godt kan lukke usikre a-kraftværker fra 70'erne, hvis det er for dyrt at opgradere dem. De mest usikre bør efter min mening bare lukkes, så hurtigt som muligt. Eksempelvis er jeg meget lidt glad for RBMK-1000 (Chernobyl type) reaktorerne ved Sct. Petersborg, Rusland: http://en.wikipedia.org/wiki/Leningrad_Nuc... http://www.lnpp.ru/new_lnpp/eng-htm/index....

Jeg gør i den forbindelse opmærksom på at der på slum ser ud til at være en 700-800 km i luftlinie fra Sct. Petersborg til københavn. Det er vel ca 1/10 af afstanden til Fukoshima Daiichi.

 • 0
 • 0

Vindkraft forurener jo ikke - eller hvad siger arbejderne mon efter styren balladen fornylig. Kulfyrede værker - de har givet mange flere døde mennesker på samvittigheden end A-kraft har haft til dato. Men essensen i al dette er at man skal skabe en model hvor forureren skal betale. Så vindmølleproducenten må skaffe en garanti for at produktionen sker forsvarligt. Det kulfyrede værk skal fjerne AL forurening og A-værkerne må betale for et system som uafhængigt inspicere og udsteder regler for anvendelsen og har kompetencen til at lukke et a-værk.

 • 0
 • 0

Retorik af værste skuffe - sorry

A-kraft er STADIG den sikreste metode til fremstilling af el - selv Fukushima medregnet - vi taler antal dødsfald per produceret khw ... mvh Flemming

Hej Fleming

Tænk dog noget bredere end "lig på bordet" !

Læs Allan Olsen indlæg:

... Men hvem mon skal betale for "et defekt anlæg" plus al det [b]vand[/b], [b]mad[/b] og [b]jord[/b] som man nu ikke kan betræde. ...

Og så vil jeg tilføje:

 • Tabt industriomsætning for Japan
 • Tabt arbejdsfortjeneste for Japan
 • Japans sandsynligvise tabte markedsandele på verdensmarkedet
 • Tabt industriomsætning for resten af verden grunden mangel af Japanske varer

Regningen er voldsom!

 • 0
 • 0

Det ville klæde "Ingeniøren" at bringe referancer til de målinger/rygter, som man offentliggør.

Ingeniøren burde være et tidskrift, hvor man kan finde sikker viden.

Her kan de sidste målinger i havet ud for værket aflæses (se venligst også kortet): http://eq.wide.ad.jp/files_en/110328ocean_...

Har Ingeniøren en kommentar til de faktiske målinger ?

 • 0
 • 0

[quote]Retorik af værste skuffe - sorry

A-kraft er STADIG den sikreste metode til fremstilling af el - selv Fukushima medregnet - vi taler antal dødsfald per produceret khw

...

mvh Flemming

Hej Fleming

Tænk dog noget bredere end "lig på bordet" !

Læs Allan Olsen indlæg:

...

Men hvem mon skal betale for "et defekt anlæg" plus al det [b]vand[/b], [b]mad[/b] og [b]jord[/b] som man nu ikke kan betræde.

...

Og så vil jeg tilføje:

 • Tabt industriomsætning for Japan

 • Tabt arbejdsfortjeneste for Japan

 • Japans sandsynligvise tabte markedsandele på verdensmarkedet

 • Tabt industriomsætning for resten af verden grunden mangel af Japanske varer

Regningen er voldsom!

[/quote]

Jeg HAR læst det indlæg, som jeg stadig vil betegne som retorisk.

Ligene bordet, når det gælder kul eller styren tæller ikke ? - jeg ved godt, at vi (potentielt) står med et område, der vil være ubeboeligt i en årrække - and so what ? - hvordan ser det ud med de kæmpe områder, man graver tjæresand i (for at blive i retorikken).

Trods alt har Tjernobyl vist os, at moder natur klarer sig rigtigt fint det område, der er blevet forladt af menneskene - og hvor mange, der egentlig døde direkte relateret til ulykken strides de lærde (og ulærde) jo en del om. Inegn tvivl om, at begge parter i sagen har hver sin interesse i at trække tallene i deres retning.

M.h.t. din tilføjelse: Den situation havde vel ikke været anderledes, hvis Fukushima havde været et et kulfyret værk - det var stadig blevet smadret af tsunamien -måske med en kortere genopstartstid - men alligevel.

Og jeg vil stadig gerne have er seriøs debat om sikker energiforsyning (både forsyningssikkerhed og sikkerhed for omverdenen) - og ikke så meget "der er sket en atomkatastrofe" skinger retorik.

Jeg tager som Lars Tørnes ovenover en pragmatisk holdning til emnet. A-kraft er langt far ideelt, men i øjeblikket er der ikke rigtigt noget, der spiller bedre.

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Manner

Det her energiforum kan virkelig få folk op på mærkerne især hvis man tilblander et par deciliter isotoper og lader hæve i 3 kvarter...

Der er mange stærke meninger på begge sider og jeg vil forsøge tilføre et par nuancer til debatten: Når man nu kommer ud i det stærkt retoriske og begynder tælle gravsten, så glemmer man, synes jeg, at den ene teknik er fattigmandsteknik hvor kul brydes i ulovlige og uregulerede miner med total mangel på kontrol af mennesker uden anden mulighed for en dagsløn.

Uran derimod er ikke noget man bare bryder og fyrer ind i ovnen, det kræver altså organisation, industrielt udstyr raffineringsteknikker osv osv osv, ikke just noget enhver nation eller firma påtager sig. Til de pedantiske ønsker jeg at understrege at jeg på ingen måde ønsker at sammenligne dødeligheden mellem de to teknologier pr. KWH, men udelukkende at gøre opmærksom på at udgangspunktet og grundlaget for en sådan debat tager afsæt i to udgangspunkter der er så forskellige at de lige så godt kunne befinde sig i hver sin dimension. Det er sammenligning af pærer og bananer og det bliver aldrig godt.

Og det dér med CO2 neutral A-kraft, det vil jeg gerne se nogle beregninger på af interesse, hvis nogen skulle have et link. Jeg har stået og gloet ned i Ranger-minen i Kakadu Australien (http://en.wikipedia.org/wiki/Ranger_Uraniu...) og fået en rundvisning. Det samme ved Olympic Dam omend det er en underjordisk mine, komplekset er dog ikke så klejnt endda over jorden. (http://www.infomine.com/minesite/minesite....).

Når alt det CO2 der er produceret før brændselsstængerne placeres i kølevandet i den dertil opførte A-kraft katedral, hvad har vi så sparet i den sidste ende? Jeg ved gost vugge til grav analyser er totalt umulige, men er besparelsen 10%, 40% måske 80% og er det i lyset deraf risikoen værd (hvor lille den end måtte være)?

Sune

 • 0
 • 0

Sune Pedersen:

Manner

Det her energiforum kan virkelig få folk op på mærkerne især hvis man tilblander et par deciliter isotoper og lader hæve i 3 kvarter...

Der er mange stærke meninger på begge sider og jeg vil forsøge tilføre et par nuancer til debatten: Når man nu kommer ud i det stærkt retoriske og begynder tælle gravsten, så glemmer man, synes jeg, at den ene teknik er fattigmandsteknik hvor kul brydes i ulovlige og uregulerede miner med total mangel på kontrol af mennesker uden anden mulighed for en dagsløn.

Uran derimod er ikke noget man bare bryder og fyrer ind i ovnen, det kræver altså organisation, industrielt udstyr raffineringsteknikker osv osv osv, ikke just noget enhver nation eller firma påtager sig. Til de pedantiske ønsker jeg at understrege at jeg på ingen måde ønsker at sammenligne dødeligheden mellem de to teknologier pr. KWH, men udelukkende at gøre opmærksom på at udgangspunktet og grundlaget for en sådan debat tager afsæt i to udgangspunkter der er så forskellige at de lige så godt kunne befinde sig i hver sin dimension. Det er sammenligning af pærer og bananer og det bliver aldrig godt.

Og det dér med CO2 neutral A-kraft, det vil jeg gerne se nogle beregninger på af interesse, hvis nogen skulle have et link. Jeg har stået og gloet ned i Ranger-minen i Kakadu Australien (http://en.wikipedia.org/wiki/Ranger_Uraniu...) og fået en rundvisning. Det samme ved Olympic Dam omend det er en underjordisk mine, komplekset er dog ikke så klejnt endda over jorden. (http://www.infomine.com/minesite/minesite....).

Når alt det CO2 der er produceret før brændselsstængerne placeres i kølevandet i den dertil opførte A-kraft katedral, hvad har vi så sparet i den sidste ende? Jeg ved gost vugge til grav analyser er totalt umulige, men er besparelsen 10%, 40% måske 80% og er det i lyset deraf risikoen værd (hvor lille den end måtte være)?

Sune

Jeg er sådan set ligeglad med om kularbejderne er døde som følge ef low tech eller high tech - de er døde - og kularbejderne er LANGT den mindste del af dødsfaldene p.g.a. kul - det er alle dem, der dør af luftforurening, der er hovedproblemet. For øvrigt (for at tilføje en af dine "nuancer") er der væsentligt mere radioaktivt udslip fra et kulfyret kraftværk end fra et KK (hvis der ikke er hul på det).

Ang. CO2:

Lad os få nogle tal på bordet Sune - ellers det blot endnu mere - - - RETORIK :-(

Se f.eks. http://www.world-nuclear.org/education/com...

Fundet ved en meget hurtig google. Hvis jeg læser den rigtigt anslår de KONSERVATIVT, at CO2 belastningen ved KK - alt inklusive - ligger på omkring 2% af kul (op til 3% ved fattige uranårer) - så det var ikke hverken 10%, 40% eller endda 80% men MINIMUM 97% besparelse !

Atr tage bygningen af værket ind som en ekstra CO2 belastning virker en anelse ynkeligt - mon ikke også det koster CO2 at bygge et kukraftværk eller en vindmølle ;o)

Lad os nu få sagligheden tilbage i debatten - det er trods alt et site for ingeniører - ikke prædikanter . . .

mvh Flemming

 • 0
 • 0

Tænk dog noget bredere end "lig på bordet" !

Jeg synes at menneskeliv er noget af det mest værdifulde man kan tælle.

 • Tabt industriomsætning for Japan
 • Tabt arbejdsfortjeneste for Japan
 • Japans sandsynligvise tabte markedsandele på verdensmarkedet
 • Tabt industriomsætning for resten af verden grunden mangel af Japanske varer

Regningen er voldsom!

Og den regning skyldes kombinationen af et overordentligt kraftigt jordskælv og en efterfølgende tsunami, der ramte alle dele af et moderne, industrialiseret samfund!

Jeg må sige at A-kraftværkerne, på trods af fejldesign og nærmest kriminel sjusk, klarede sig imponerende godt.

Langt bedre end f.eks. det vandkraftværk, der ødelangde 1800 hjem. Et kystnært olieraffinaderi endte også med at forurene temmeligt meget.

I stedet for at diskutere den helt langsigtede energipolitik ud fra daglig udvikling i en igangværende natur- samt A-kraft-katastrofe, så synes jeg vi skal vente indtil regningen kan gøres op, og erfaringerne fra de japanske A-kraftværker kan evalueres.

 • 0
 • 0

Nogle A-kraftfortalere her bliver ved med at gentage at eneste alternativ til A-kraft er kul. Også selvom de samme mennesker udmærket ved at det ikke er sandt.

Man kan for eksempel se på den energiplan som IDA har udarbejdet. Her har i en køreklar plan for hvordan hele energisystemet omlægges til sol, vind og biomasse. Nul kul.

Det er sandt at det ikke bliver ligeså billigt som atomkraft hidtil har postuleret at være. Men lad os nu se om den beregning også holder hvis man indregner det tab, som Japan nu må indregne. Vi finder givetvis ikke en metode til at kapitalisere den forurening af hav og omgivelser der er sket, men nogen af os tillægger det altså ret høj værdi.

 • 0
 • 0

Nogle A-kraftfortalere her bliver ved med at gentage at eneste alternativ til A-kraft er kul. Også selvom de samme mennesker udmærket ved at det ikke er sandt.

Man kan for eksempel se på den energiplan som IDA har udarbejdet. Her har i en køreklar plan for hvordan hele energisystemet omlægges til sol, vind og biomasse. Nul kul.

Det er sandt at det ikke bliver ligeså billigt som atomkraft hidtil har postuleret at være. Men lad os nu se om den beregning også holder hvis man indregner det tab, som Japan nu må indregne. Vi finder givetvis ikke en metode til at kapitalisere den forurening af hav og omgivelser der er sket, men nogen af os tillægger det altså ret høj værdi.

Jeg tror ikke på nul kul - i hvert fald ikke i lang tid fremover. det virker meget urealistisk. Sol, vind, og biomasse rækker bare ikke til det energiforbrug vi har i dag, og dertil er især vind en ustabil kilde. Sol er mere forudsigeligt - og biomasse er der ikke så meget af, men det kan alge energi-farme muligvis gøre noget ved. Det er et særligt problem for vind og sol at energien ikke for tiden kan lagres.

 • 0
 • 0

Når alt det CO2 der er produceret før brændselsstængerne placeres i kølevandet i den dertil opførte A-kraft katedral, hvad har vi så sparet i den sidste ende? Jeg ved gost vugge til grav analyser er totalt umulige, men er besparelsen 10%, 40% måske 80% og er det i lyset deraf risikoen værd (hvor lille den end måtte være)?

Fra http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fissi...

Typical fission events release about two hundred million eV (200 MeV) of energy for each fission event. By contrast, most chemical oxidation reactions (such as burning coal or TNT) release at most a few eV per event, so nuclear fuel contains at least ten million times more usable energy per unit mass than does chemical fuel.

Altså svarer 1 kg uran-235 til 10 millioner kg eller mere kemisk brændstof. Det er ret meget energi der i sådan noget uran-235.

Over en reaktor-levetid på 40 år må vi komme op på over 95 % vuge-til-grav (mit uvidenskabelige og udokumenterede gæt).

 • 0
 • 0

Nogle A-kraftfortalere her bliver ved med at gentage at eneste alternativ til A-kraft er kul. Også selvom de samme mennesker udmærket ved at det ikke er sandt.

Man kan for eksempel se på den energiplan som IDA har udarbejdet. Her har i en køreklar plan for hvordan hele energisystemet omlægges til sol, vind og biomasse. Nul kul.

Preben Majgaard præsenterede i en anden tråd dette link http://www.energyrichjapan.info/en/animati... som viser at det faktisk også er muligt i Japan, selvom jeg havde min tvivl.

Det jeg hidtil har overset, er at de jo i kraft af deres noget spektakulære beliggenhed, har enorme resourcer af geotermi, og at Japan strækker sig over samme breddegrader som Nordafrika og Sydfrankrig, hvilket gør deres solenergiprofil en hel del mere taknemmelig end vores egen.

(Og selvfølgelig var den til sidste mand kæmpende akraftlobby da hurtigt ude med krigsargumentet om at linket har relation til Greenpeace)

 • 0
 • 0

[quote]Nogle A-kraftfortalere her bliver ved med at gentage at eneste alternativ til A-kraft er kul. Også selvom de samme mennesker udmærket ved at det ikke er sandt.

Man kan for eksempel se på den energiplan som IDA har udarbejdet. Her har i en køreklar plan for hvordan hele energisystemet omlægges til sol, vind og biomasse. Nul kul.

Det er sandt at det ikke bliver ligeså billigt som atomkraft hidtil har postuleret at være. Men lad os nu se om den beregning også holder hvis man indregner det tab, som Japan nu må indregne. Vi finder givetvis ikke en metode til at kapitalisere den forurening af hav og omgivelser der er sket, men nogen af os tillægger det altså ret høj værdi.

Jeg tror ikke på nul kul - i hvert fald ikke i lang tid fremover. det virker meget urealistisk. Sol, vind, og biomasse rækker bare ikke til det energiforbrug vi har i dag, og dertil er især vind en ustabil kilde. Sol er mere forudsigeligt - og biomasse er der ikke så meget af, men det kan alge energi-farme muligvis gøre noget ved. Det er et særligt problem for vind og sol at energien ikke for tiden kan lagres.[/quote]

Jeg glemte lige at bemærke at det ikke gør mig til a-kraft tilhænger bare fordi at jeg ikke tror på VE alternativet, som eneste leverandør af strøm.

Lidt mindre retorik, tak - ellers er du bare useriøs.

 • 0
 • 0

Man kan for eksempel se på den energiplan som IDA har udarbejdet. Her har i en køreklar plan for hvordan hele energisystemet omlægges til sol, vind og biomasse. Nul kul.

Ingeniørforeningen, IDA er en moderne [b]interesseorganisation[/b] og [b]fagforening[/b] for tekniske og naturvidenskabelige akademikere. http://ida.dk/omida/Sider/omida.aspx

Selvfølgelig vil IDA da arbejde for at vælge den dyreste og mest langsomme metode, det tjener medlemmerne bedst!

 • 0
 • 0

Over en reaktor-levetid på 40 år må vi komme op på over 95 % vuge-til-grav (mit uvidenskabelige og udokumenterede gæt).

Gen3+ LWR har typisk en levetid på 60 år.

 • 0
 • 0

A-kraften vintervejen.... De nys overstående delstatsvalg, hvor de Grønne (a-kraftmodstandere) vandt overlegent over de andre partier, varsler begyndelsenn til enden på a-kraften i de demokratiske samfund.

De er egentligt ret enkelt: Vi - borgerne - ønsker IKKE A-kraft ...... Så enkelt er det.

Så kan I kalde os dumme, uvidende, fjolser, miljøfanatikkere, romantiske tåber, alamister og så meget andet - jeg er faktisk ligeglad, så længe vi tosser bare har flertallet, og ALDRIG lader Jer teknokratiske "ubermenchen" med alle de rette KK-løsninger komme til fadet og få indflydelse så er det fint....

KK skal nok vinde udbredelse i mange ikke demokratier, men i demokratierne er KK en død sild, der som Magaard siger det - hører hjemme på et museum for forældet teknologi.

Så nu er det bare op til Jer KK tilhængere, lige så stille at lade fakta sive ind - KK bliver fravalgt af befolkningerne - uanset Jeres argumenter om sikkerhed, pris osv.

Vi vil ganske enkelt ikke have det skidt.... Så nemt er det faktisk.

Punktum!

 • 0
 • 0

Vi vil ganske enkelt ikke have det skidt.... Så nemt er det faktisk.

Punktum!

-Sagde Jehovas vidner om blodtransfusion!

Ned med de bedrevidende. Fællessang og bøn er det bedste!

Dernæst kan du kigge på hvorledes mange af Europas øvrige demokratier forholder sig til kernekraft, også post-fukushima. Så kan tyskerne tage endnu en runde af deres sorteringspolitik, hvor de får sig ploariseret ud i ekstremerne.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig vil IDA da arbejde for at vælge den dyreste og mest langsomme metode, det tjener medlemmerne bedst!

Der skal også bruges ingeniører til at bygge og drive atomkraftværker.

Men det er da ikke hemmeligt at der nok er flere danske arbejdspladser i at satse på vedvarende energi. Og ikke kun for ingeniørerne men også for alle andre faggrupper.

På sin vis virker det som et argument for og ikke imod vedvarende energi. Arbejdspladser er altid noget vi kan bruge i det danske samfund.

 • 0
 • 0

Nogle fakta:

På verdensplan er der i 2006 anslået omkring 2.000.000 T brugt brændsel liggende rundt omkring med ca 1.800 T plutionium. (AIEA: Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors. Proceedings of an international conference Vienna, 19-22 June 2006) Langt det meste er opbevaret i bassiner med sparsomme sikkerhedsforanstaltninger svarende til spent fuel ponds på Fukushima.

USA genbruger ikke deres brændsel på grund af risiko for spredning af Plutonium. Der findes INGEN permanente opbevaringssteder i USA som ellers burde have plads nok...

England har siden 1950'erne svinet ufatteligt i Sellafield. Slå eventuelt Dirty Thirty op på Google. Der ligger tondsvis af brugt brænsel i bassiner under åben himmel. (Vel og mærke Magnox, som ikke tåler vand ret godt) Der regnes med at de Engelske skatteydere skal betale Milliarder af £ de kommende mange år før området er decommisioneret.

Areva La Hauge I Frankrig er blvet kritiseret igen og igen for at udlede store mængder radioaktivt vand til havet.

I Rusland er der flere "økologiske katastrofeområder" med stærk radioaktiv forurening. I Barentshavet ligger 20.000 brugte brændselstave i nogle gamle tærede pramme og Russerne har samme sted deponeret gamle atomubåde fra den kolde krigs tid. Russerne har ikke penge til virkelig at gøre noget ved disse problemer.

Ren energi? Hmm.

Der er mig bekendt lavet beregninger, som vider at hvis der laves en vugge til grav analyse på atomkraft så der regnestykket slet ikke så godt ud.

 • 0
 • 0

Lad os få nogle tal på bordet Sune - ellers det blot endnu mere - - - RETORIK :-(

Se f.eks. http://www.world-nuclear.org/e...html

Hej Flemming,

Preben Maegaard har både i denne og en anden tråd præsenteret os (dig inklusive) for et link, der viser en animation af hvordan Japans energiforbrug kan dækkes UDEN brug af kulkraft og atomkraft.

Jeg (sagde hunden), IDA, Klimakommissionen, Energistyrelsen og flertallet af landets politikere, har præsenteret indtil flere løsninger og planer - PÅ TAL - for hvordan Danmarks, endsige Europas, energiforbrug kan dækkes UDEN brug af hverken kulkraft eller atomkraft.

Straks efter Maegaard poster sit link, er både du, Bjarke og Jesper ude med argumenter som "Greenspeace' propagandasite", "de religiøse", "En dansk VE Billy Graham" osv...!

Hvad er World-Nuclear.org så et propagandasite for?

Kan du genkende det, Flemming?

Den animation Preben linker til, bygger udelukkende på tal, eksempelvis fra 175 japanske vejrstationer i 1999.

I stedet for at forholde jeg til disse tal, og evt. modbevise dem, vælger i omgående at svine Preben mest til og bringe Greenpeace i miskredit - uden substans!

Hvad kalder du det, Flemming? - Tal eller - - - RETORIK :-(

 • 0
 • 0

Punktum!

Poul Petersen , det er ikke et punktum du slutter med, der et et udråbstegn :-)

KK skal nok vinde udbredelse i mange ikke demokratier, men i demokratierne er KK en død sild

Nu kan vi godt lide demokrati her, men hvis vi i længden vil overleve så vil det nok være en god ide at være lige så smarte som resten af verden, diktaturer eller ej. Så hvis demokrati betyder at vi i vore generationer forledes til at træffe dummere beslutninger end vor omverden, så kan det være at det ser sort ud for vore efterkommere!

 • 0
 • 0

Men det er da ikke hemmeligt at der nok er flere danske arbejdspladser i at satse på vedvarende energi. Og ikke kun for ingeniørerne men også for alle andre faggrupper.

På sin vis virker det som et argument for og ikke imod vedvarende energi. Arbejdspladser er altid noget vi kan bruge i det danske samfund.

Har du tænkt den heelt færdigt? Der er også arbejdspladser i at lade glarmesterens søn kaste med sten.. Det er kun et gode når visse arbejdsbyrder overflødiggøres med teknologi.

 • 0
 • 0

Har du tænkt den heelt færdigt? Der er også arbejdspladser i at lade glarmesterens søn kaste med sten.. Det er kun et gode når visse arbejdsbyrder overflødiggøres med teknologi.

Det betyder at en del af merprisen kommer igen i form af arbejdspladser. Regnes der på samfundsøkonomi er vindmøller ikke en så skidt forretning i forhold til alternativerne.

 • 0
 • 0

Det betyder at en del af merprisen kommer igen i form af arbejdspladser. Regnes der på samfundsøkonomi er vindmøller ikke en så skidt forretning i forhold til alternativerne.

Har du fratrukket de arbejdspladser der forsvinder eller aldrig bliver skabt, når man subsidierer en dårlig løsning?

 • 0
 • 0

[quote] Punktum!

Poul Petersen , det er ikke et punktum du slutter med, der et et udråbstegn :-)

KK skal nok vinde udbredelse i mange ikke demokratier, men i demokratierne er KK en død sild

Nu kan vi godt lide demokrati her, men hvis vi i længden vil overleve så vil det nok være en god ide at være lige så smarte som resten af verden, diktaturer eller ej. Så hvis demokrati betyder at vi i vore generationer forledes til at træffe dummere beslutninger end vor omverden, så kan det være at det ser sort ud for vore efterkommere!

[/quote]

Gad vide, hvad der har vildført dig til at tro, at du på nogen måde skulle være klogere end os andre ?

Jeg tror faktisk, at denne - vi alene vide - holdning er til stor skade for både KK, og en fornuftig energipolitik i almindelighed.

Men måske er KK-tilhængerne bare en flok misforståede genier?

KK-skal bedømmes på lige vilkår med anden energiproduktion, og dvs. også ud fra princippet om, at forureneren betaler hvis der sker forurening. Alternativt at de forsikrer sig mod dette.

Det kan de så ikke, så må der jo enten lægges til side eller man må lade være med at producere med denne teknologi, da det ikke kan være meningen at alle vi andre skal betale for oprydningen, når det ind i mellem smutter for KK industrien.

Men KK-industrien kan da slutte sig sammen, og etablere en fællesfond, der betaler for oprydningen. det bliver således alligevel forbrugerne, der skal betale. Men hvad bliver så den reelle pris på KK produceret strøm?

Jeg tror nu nok VE, som sol, vind, vand, geothermi osv. står godt i den sammenligning....

 • 0
 • 0

Poul Petersen:

Jeg tror nu nok VE, som sol, vind, vand, geothermi osv. står godt i den sammenligning....

Det er [b]præcis[/b] hvad der sker i England for deres planer om nybyggeri med Gen3+ LWR. Virksomhederne er klar til at betale de engelske myndigheder for at godkende de nyeste reaktorer, og de er klar til at afsætte penge til at rydde op og deponere.

De vil stadig gerne bygge.

 • 0
 • 0

Gad vide, hvad der har vildført dig til at tro, at du på nogen måde skulle være klogere end os andre ?

Hvad får dig til at tro det? Det eneste jeg har påstået er at vi nok har dummet os her i verdens måske mest atomforskrækkede land ved helt at fravælge denne teknologi! Det ved man vel også godt siden man i den grad vælger at gå i selvsving over at en af de værste naturkatastrofer der har ramt os i nyere tid også har ført til et havari på et atomkraftværk.

Men naturligvis burde vi alle arbejde på at blive klogere, og her må jeg indrømme at jeg blev grebet af optimisme for kort tid siden da jeg på Google tilfældigvis faldt over noget jeg selv havde deltaget i for 25 år siden og så hvad det havde ført med sig :-) http://www.kgaswe.com/history.html

Så sig ikke at den slags ikke nytter, man skal blot satse på den rigtige teknologi :-)

 • 0
 • 0

Det ved man vel også godt siden man i den grad vælger at gå i selvsving over at en af de værste naturkatastrofer der har ramt os i nyere tid også har ført til et havari på et atomkraftværk.

Så vidt jeg fornemmer, så er jeres (akraftlobbyens) indlæg da klart overrepræsenteret her på ing.dk, i forbindelse med akraftkatastrofen.

Det gælder også for de to seneste tråde, startet idag, så det er jer selv der går i selvsving.

Det er heller ikke her i Danmark der sker de store politiske omvæltninger. Vi har nemlig ikke helt så meget at være forskrækkede over som tyskerne... ;-)

Måske Liberal Alliance taber lidt i næste meningsmåling, det er nok det hele... ;-)

 • 0
 • 0

Så vidt jeg fornemmer, så er jeres (akraftlobbyens) indlæg da klart overrepræsenteret her på ing.dk

Søren Lund, selvom jeg godt er klar over din skræk for fakta, så hører det med at hvis du havde læst den næste sætning jeg skrev og henvisningen til et meget vellykket tysk/dansk projekt i det sydlige Afrika, så ville du have set at jeg var og i øvrigt stadig er beskæftiget med atomkraftens eneste væsentlige konkurrent, nemlig kulkraft.

Så det er blot min holdning at den mest hensigtsmæssige indretning af verden er at atomkraften udnyttes i de mest udviklede samfund, således at der bliver plads til at de mindre udviklede samfund med fordel kan udnytte verdens kulreserver til at bane vejen til en levestandard der nærmer sig vor. Naturligvis kan man vælge at supplere med mere eksotiske energiformer i det omfang man mener at have råd til det, men det kender vi vist ikke rigtig nogen der har for tiden :-)

 • 0
 • 0

Søren Lund, selvom jeg godt er klar over din skræk for fakta

JAH, jeg har faktisk været inde og læse både dit link og de fakta jeg kunne finde om det lille kulkraftværk du omtaler.

Lige præcis hvad det skulle bevise, vedrørende akraft, kan jeg ikke se?

Måske du ville foreslå dem at opføre et atomkraftværk i stedet for dette kulkraftværk, hvis de ikke havde kullet???

 • Det lyder i hvert fald ikke overbevisende!

Men vi er da hurtigt enige om, at kulkraft ingen reel konkurrence har.

Der er INTET der er billigere at installere end end kulfyret kedel med en dampturbine.

Dermed kan kul ikke udkonkurreres, for hvis ingen vil have kullet, vil 1 kWh kul blive billigere end det alene koster at oparbejde 1 kWh uran, og så siger det sig selv at akraft ikke kan konkurrere.

Den eneste måde at udkonkurrere kul på, er at afgiftbelægge det i henhold til den skade det medfører.

Det er nu ikke livet om at afgiftbelægge kulkraft i Botswana, så længe deres energiforbrug er så ekstremt lille, og den skade det medfører for dem er mindre end den det medfører slet ikke at have energi.

Den dag de får brug for betydeligt mere energi, og det håber jeg de gør, har de både rigeligt og billigere alternativ i CSP end i akraft.

 • Med mindre de kan købe en brugt - let defekt - a-reaktor i Japan, som du kan komme og lappe hullet i og sætte i drift for dem... ;-)
 • 0
 • 0

Jeg tror faktisk, at denne - vi alene vide - holdning er til stor skade for både anti-KK, og en fornuftig energipolitik i almindelighed.

@Poul Petersen. Jeg har tilladt mig at lave en mindre justering af hvad du skrev.

Jeg er pessimistisk, men har et lille håb om at du kan se problemet i det du skriver.

M

PS. Du benytter ordet "vi" ret ofte - jeg mener bestemt ikke at jeg er part af dette "vi", så kunne du ikke være så venlig at droppe brugen af det og erstatte det med "jeg" ?

 • 0
 • 0

Nogle fakta:

På verdensplan er der i 2006 anslået omkring 2.000.000 T brugt brændsel liggende rundt omkring med ca 1.800 T plutionium. (AIEA: Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors. Proceedings of an international conference Vienna, 19-22 June 2006) Langt det meste er opbevaret i bassiner med sparsomme sikkerhedsforanstaltninger svarende til spent fuel ponds på Fukushima.

USA genbruger ikke deres brændsel på grund af risiko for spredning af Plutonium. Der findes INGEN permanente opbevaringssteder i USA som ellers burde have plads nok...

Ren politik. Intet andet. Jimmy Peanuts forbød oparbejdning, hvilket er årsagen til at USA står med en bunke brugt brændsel idag.

England har siden 1950'erne svinet ufatteligt i Sellafield. Slå eventuelt Dirty Thirty op på Google. Der ligger tondsvis af brugt brænsel i bassiner under åben himmel. (Vel og mærke Magnox, som ikke tåler vand ret godt) Der regnes med at de Engelske skatteydere skal betale Milliarder af £ de kommende mange år før området er decommisioneret.

Du taler om noget som ikke er fysisk muligt: Opbevaring af magnesiumoxid i vand. Det opløses omgående i vand og bliver magnesiumhydroxid. Det her er grundlæggende kemilærdom fra grundskolen af. Og mht dekommissioneringsomkostninger: Så er Magnoxværker (som oprindeligt er bygget til at fremstille plutonium til militæret) langt dyrere at dekommissionere end letvandsreaktorer. Og der er intet andet land i verden der har magnoxer.

Areva La Hauge I Frankrig er blvet kritiseret igen og igen for at udlede store mængder radioaktivt vand til havet.

Har du henvisning til nogen IAEA rapport med fastlæggelse af INES tal for en sådan hændelse eller lukker du bare varm luft ud?

I Rusland er der flere "økologiske katastrofeområder" med stærk radioaktiv forurening. I Barentshavet ligger 20.000 brugte brændselstave i nogle gamle tærede pramme og Russerne har samme sted deponeret gamle atomubåde fra den kolde krigs tid. Russerne har ikke penge til virkelig at gøre noget ved disse problemer.

Ren energi? Hmm.

Der er mig bekendt lavet beregninger, som vider at hvis der laves en vugge til grav analyse på atomkraft så der regnestykket slet ikke så godt ud.

Undskyld, men hvorfor blander du militær og civil nuklear teknologi sammen? Og hvorfor blander du kernekraft i Rusland sammen med kernekraft i den vestlige verden?

 • 0
 • 0

Det er egentligt sjovt, faktisk til at dø af grin over.

KK modstanderne: KK industrien skal selv betale for oprydningen, så vil vi alle se at det ikke kan betale sig.

Hvornår skal Dong og alle de andre el og varmeselskaber så betale for oprydning af deres svineri. Tror elpriserne får sig noget af et hop hvis de skal fjerne CO2 og andre ting de lukker ud i atmosfæren. Lige nu betaler de aflad i Co2 afgift, nå nej det sender de videre til forbrugerne.

Synes det kunne være spændende at vi ligesom i 70'ernes bilfri søndag, lukkede for el og varmeproduktionen fra fossile medie, og så hvordan vores samfund klarede sig i en uge, kun solceller og vindmøller til at drive vores samfund.

 • 0
 • 0

Per Søndergaard:

Det er egentligt sjovt, faktisk til at dø af grin over.

KK modstanderne: KK industrien skal selv betale for oprydningen, så vil vi alle se at det ikke kan betale sig.

Jamen så kan de hverken regne i Finland eller England! Energiselskaberne må være skøre, når de har beregnet at kernekraft inklusive disse omkostninger er en ganske fin forretning, også uden de subsidier som de kræver for at bygge vindkraft! :-)

Fra England:

The Government has made it clear that investors in new nuclear power stations will need to meet the full costs of decommissioning and each operator's full share of the cost of waste management.

http://www.horizonnuclearpower.com/faq.php

Fra Finland:

The price of nuclear electricity caters for the costs of nuclear waste management. The required funds will be collected from nuclear power companies in advance and transferred to the State Nuclear Waste Management Fund.

http://www.posiva.fi/en/final_disposal/tot...

 • 0
 • 0

Til Jesper Ørnsted.

Det er åbenbart nødvendigt med lidt mere baggrundsinformation.

Hvad skal vi gøre med de 2.000.000 brugt brændsel? Det kunne jeg godt tænke mig at du forholdt dig til.

Der er en meget ophedet debat i USA nu omkring deres spent fuel storage, og lur mig om ikke Fukushima kommer til at danne skole for en forståelse for, hvordan vi har gamblet med tingene i rigtigt mange år?

Omkring Magnox i vand, så sæt dig venligst ind i tingene. Da Magnox har en meget lav burnrate skal der skiftes brændsel ofte. Der var ingen steder at gøre af det, så det røg i Dirty Thirty (B30). Så kunne man ordne det "senere". Det er så nu...

http://www.neimagazine.com/story.asp?secti...

Citat: "The ponds and their associated decanning facility were commissioned in 1958 to process irradiated Magnox natural uranium fuel from the UK fleet of 26 units, Latina in Italy and Tokai Japco in Japan. In 1986 the original facilities were replaced by the Fuel Handling Plant (FHP) but some SNF remained unprocessed in the ponds, where it has stayed ever since for a number of reasons:

-The condition of the SNF made it difficult to handle. -There was a very high throughput of fuel during the 1980s.

Some of the stored SNF was inaccessible, some fragmented and some unsuitable for reprocessing. In total, the ponds are thought to hold 1.3t of plutonium, about 400kg of which is in the form of sludge on the pond floors.

Citat slut

Der har kørt Magnox værker i andre lande end England og England har så sandeligt brugt dem I stor stil til kommerciel brug. Der kører stadig enkelte værker.

La Hauge; informationerne stammer fra Greenpeace, som har målt det direkte i kloakledningen som ligger dybt ude i vandet.

Grunden til at russernes og alle andre landes måde at omgås KK på er relevant er da at forureningen ikke følger landegrænserne. Noget som vi jo fik at føle på egen krop for 25 år siden. Så det er vel ikke så svært at forstå?

Ringhals havde i øvrigt en CCF for nogle år siden, hvor de var uden strøm i 20 minutter. Så problemerne på Fukushima kunne opstå i vores nabolag i morgen.

 • 0
 • 0

Til Jesper Ørnsted.

Det er åbenbart nødvendigt med lidt mere baggrundsinformation.

Hvad skal vi gøre med de 2.000.000 brugt brændsel? Det kunne jeg godt tænke mig at du forholdt dig til.

Meget enkelt: Oparbejde og genbruge det. Brugt brændsel består groft sagt af fire ting: Uran, plutonium, transuranere(TRU) og fissile produkter(FP). Ved fuld genoparbejdning skal kun FP deponeres, og det udgør 5% af det brugte brændsel, eller ca. 100.000 tons. En del af det materiale der oparbejdes må afvente G IV reaktorer for at kunne genbruges, som en del af uranen, de ikke spaltelige plutoniumsisotoper og TRU. FP alene er kun farligt i 600 år, dvs.mere radioaktivt end naturlig uranmalm. Efter få hundrede år er det så lidt radioaktivt, at man skal spise koncentreret atomaffald for at kunne blive forgiftet af det.

Der er en meget ophedet debat i USA nu omkring deres spent fuel storage, og lur mig om ikke Fukushima kommer til at danne skole for en forståelse for, hvordan vi har gamblet med tingene i rigtigt mange år?

Omkring Magnox i vand, så sæt dig venligst ind i tingene. Da Magnox har en meget lav burnrate skal der skiftes brændsel ofte. Der var ingen steder at gøre af det, så det røg i Dirty Thirty (B30). Så kunne man ordne det "senere". Det er så nu...

http://www.neimagazine.com/story.asp?secti...

Citat: "The ponds and their associated decanning facility were commissioned in 1958 to process irradiated Magnox natural uranium fuel from the UK fleet of 26 units, Latina in Italy and Tokai Japco in Japan. In 1986 the original facilities were replaced by the Fuel Handling Plant (FHP) but some SNF remained unprocessed in the ponds, where it has stayed ever since for a number of reasons:

-The condition of the SNF made it difficult to handle. -There was a very high throughput of fuel during the 1980s.

Some of the stored SNF was inaccessible, some fragmented and some unsuitable for reprocessing. In total, the ponds are thought to hold 1.3t of plutonium, about 400kg of which is in the form of sludge on the pond floors.

Citat slut

Der har kørt Magnox værker i andre lande end England og England har så sandeligt brugt dem I stor stil til kommerciel brug. Der kører stadig enkelte værker.

La Hauge; informationerne stammer fra Greenpeace, som har målt det direkte i kloakledningen som ligger dybt ude i vandet.

Grunden til at russernes og alle andre landes måde at omgås KK på er relevant er da at forureningen ikke følger landegrænserne. Noget som vi jo fik at føle på egen krop for 25 år siden. Så det er vel ikke så svært at forstå?

Ringhals havde i øvrigt en CCF for nogle år siden, hvor de var uden strøm i 20 minutter. Så problemerne på Fukushima kunne opstå i vores nabolag i morgen.

Skulle vi ikke holde os til fakta: Sellafield er et militært anlæg, det har ikke noget med civil kernekraft at gøre. Hvis der er brugt magnoxbrændsel i vand der, så er magnesiumoxidcladdingen blevet fjernet først. La Hauge? Jeg kender ikke til nogen troværdige rapporter som slår fast, at der skulle være sket for stort udslip af radioaktivitet. Og nej, Greenpeace er ikke troværdig. Ringhals? Der var på intet tidspunkt fare for nedsmeltning. Det eneste der skete var, at to nødgeneratorer der skulle starte automatisk måtte startes manuelt. Intet problem der.

 • 0
 • 0

Der var på intet tidspunkt fare for nedsmeltning. Det eneste der skete var, at to nødgeneratorer der skulle starte automatisk måtte startes manuelt. Intet problem der.

Det var altså Forsmark. Det var ikke problemfrit, at den automatisk indkobling svigtede. Det ville gøre værkets sikkerhedsfunktion helt operatørafhængigt, hvis fejlen også ramte det andet kredsløb. Det gjorde det så ikke, og operatørene viste da også at de kunne finde ud af at indkoble manuelt.

 • 0
 • 0

Findes der oparbejdningsanlæg som ikke forurener voldsomt til omgivelserne og hvad er deres årlige kapacitet? Hvad koster det at oparbejde 2.000.000 tons brændsel?

Hvor kommer informationen om, at Sellafield er et militær anlæg fra?

Inden du kommenterer videre på Magnox med eller uden cladding, så synes jeg du skal læse lidt om sagerne. Så kan vi snakke om det efterfølgedene. Men helt generelt, man fjerner ikke claddig, hvis det kan undgås og uran tåler heller ikke at ligge i vand mig bekendt

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten