Radioaktivt og kemisk affald under indlandsisen kan frigives i dette århundrede
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Radioaktivt og kemisk affald under indlandsisen kan frigives i dette århundrede

Mens danske politikere ønskede så lidt omtale af Camp Century-projektet som muligt, fortalte amerikanerne gerne medierne om den storslåede virkeliggørelse af hærens ressourcer og ingeniørernes viden. National Geographics' illustration præsenterer Camp Century som en science fiction-agtig by og viser, hvordan den får sin energi fra en 1,5 MW atomreaktor med 20 kg uran-235, så mandskabet kan nyde ‘varme brusebade under storme af orkanstyrke og temperaturer under -50 °C. Illustration: National Geographics

I en artikel i Geophysical Research Letters advarer en primært amerikansk forskningsgruppe om, at radioaktive og kemisk farlige materialer fra den nedlagte amerikanske base Camp Century i Grønland kan frigives til omgivelserne, hvis den globale opvarmning fortsætter af det spor, som FN's klimapanel IPCC kalder business-as-usual.

Da man byggede basen omkring 1960 og dekommissionerede den i 1967, var det forventningen, at infrastruktur og affald til evig tid ville være dækket at metertykt sne og is.

Forskningsgruppens leder, William Colgan fra York University i Toronto, Canada, oplyser i en pressemeddelelse, at det ikke giver mening at overveje at rense op, før afsmeltningen af indlandsisen eventuelt har nået et omfang, så affaldet kun er dækket af et meget tyndt lag sne.

Det vil være alt for besværligt og kostbart at gøre det tidligere. Og det er jo også den mulighed, at den globale opvarmning slet ikke når det niveau, at affaldet vil blive frigjort.

Hvem skal eventuelt rydde op?

Det er dog usikkert, hvem der så har ansvar for en sådan eventuel opgave, mener Jessica Green fra New York University, der er specielt i internationale miljøregler, og som ikke har været involveret i det aktuelle forskningsprojekt.

Camp Century var en amerikansk base oprettet på dansk jord, som i dag administreres og styres af det grønlandske selvstyre.

»Undersøgelsen har påvist et stort hul i den nuværende love og regler omkring globale miljømæssige problemer,« mener hun.

Professor Peter Pagh fra Københavns Universitet, der er ekspert i miljøret, har svært ved at se formålet med at pålægge ansvar for handlinger, der er afsluttet.

»Omkostningerne ved at håndtere fortidens synder vil derfor ligge på det offentlige, når skaderne indtræder, medmindre det offentlige forinden beslutter at træffe forebyggende foranstaltninger – og om det giver mening, kan jeg ikke vurdere,« siger han.

Affaldet kan transporteres til havet

Affaldet fra Camp Century omfatter fysisk udstyr i form af jernbaner og bygninger med en vægt på ca. 9.000 ton.

Kemisk affald i form af dieselolie og polyklorerede bifenyler (PCB) udgør ca. 200.000 liter. William Colgan mener, at dette kan udgøre det største miljøproblem.

Biologisk affald i form af urenset vand er på 24 millioner liter.

Radioaktiviteten havde ved deponeringen i 1960-63 en værdi på 1,2 milliarder becquerel, som dog er relativt beskedent i forhold til den radioaktivitet, der blev frigivet i Thule i 1968 ved et flystyrt (4.600 milliarder becquerel).

Da lejren blev lukket, var det forventningen, at alt dette ville være sikkert opbevaret i isen.

Den nye analyse viser dog, at man i 2090 risikerer en nettoafsmeltning af isen ved Camp Century.

»Når det sker, er det kun et spørgsmål om tid, før affaldet kommer til syne. Det bliver en irreversibel proces,« forklarer William Colgan.

Affaldet kan med smeltevandet føres ud til havet, hvor det kan forstyrre økosystemerne.

Jennifer Mercer fra National Science Foundation i USA advarer om, at der findes observationer, der indikerer, at afsmeltningen kan ske endnu hurtigere end forskerne har antaget i deres analyse.

...fortsætter af det spor, som FN's klimapanel...

  • i så fald næppe megen is (sic !) på koen!?
    Problemet må snarere (kunne) opstå, såfremt opvamrningen fortsætter ad pgl. spor! :)
  • 3
  • 4

Omkostningerne ved at håndtere fortidens synder vil derfor ligge på det offentlige, når skaderne indtræder, medmindre det offentlige forinden beslutter at træffe forebyggende foranstaltninger – og om det giver mening, kan jeg ikke vurdere

  • Kærgaard Plantage og Grindstedværket synes umiddelbart at danne præcedens, medmindre det kan godtgøres, at dele af aftalen vedr. områdets benyttelse er tilsidesat(?).
  • 3
  • 0