Radioaktive fisk i Østersøen

I modsætning til Nordsøen er der i Østersøens fiskebestand observeret forekomster af Strontium og Cæsium CS-137, især i følsomme områder som Bottenviken.

De lande, der modtager de højeste doser, er i nævnte orden Sverige, Finland, Polen, Danmark, Rusland og Letland. Seniorforsker Sven P. Nielsen, Risø, gør dog opmærksom på, at der niveauerne er så relativt lave, at der hverken er fare for fiskebestanden eller for dem, der spiser fiskene.

Mest fra Tjernobyl

Østersøen ved solnedgang. Under svanerne svømmer radioaktive fisk rundt. [foto: anmarks Naturfredningsforening Illustration: anmarks Naturfredningsforening

]

Sven Nielsen, der er formand for den arbejdsgruppe under Østersøkommissionen, som overvåger Østersøens indhold af radioaktive stoffer siger, at det radioaktive indhold fortrinsvis stammer fra nedfald efter Tjernobyl-ulykken i 1986.

Dog kommer der også noget fra fra kraftværkerne omkring Østersøen, atmosfæriske kernevåbenforsøg og transporter fra det britiske atomkraftværk Sellafield.

Lille vandudskiftning i Østersøen

Nordiske forskere har påvist forhøjede niveauer af cesium 137 i fisk fanget uden for atomkraftværkerne Forsmark og Oskarshamn.

»Østersøen blev meget belastet efter Tjernobyl. Der kom meget nedfald dengang. Samtidig er der en relativt lille vandudveksling med Nordsøen, så forureningen bliver længe i Østersøen,« forklarer Sven Nielsen.

Der er fastsat et administrativt niveau på 600 becquerel pr. kg som grænse for, hvad forureningen efter Tjernobyl absolut ikke må overstige. Niveauet i fiskebestanden ligger imidlertid langt under, på 20 becquerel pr. kg eller lavere.

Men ifølge Sven Nielsen er indtagelse af fisk den vigtigste årsag til, at mennesker får radioaktivitet i sig.

Ikke desto mindre kom der i weekenden kraftig opfordring fra workshoppen under det sjette Østersø NGO Forum 2006 om at tage den radioaktive forurening af Østersøen med i Helsinki-kommissionens (Helcoms) strategiske handlingsplan for at modvirke skaderne på havmiljøet.

Samtidig anbefaler Line Barfod fra Enhedslisten og Kristen Touborg, SF, i et medlemsforslag fra Nordisk Råd at arbejde for et moratorium, når det gælder 1) placering af yderligere nukleare anlæg nær Østersøen eller søer og vandløb med forbindelse til Østersøen og 2) at sørge for, at Helcom i sin strategiske handlingsplan for Østersøen inkluderer den radioaktive forurening.