Rådgivernes ansvar bliver indskærpet

Det er blevet svært at bevare det fulde overblik over sammenhængen i bærende bygningskonstruktioner, fordi stadig flere dele af det moderne byggeri bliver beregnet af forskellige leverandører. Derfor udsender IDAs Statikerudvalg i disse dage et brev til alle statikeranerkendte ingeniører, hvori rådgiverens og statikerens rolle og ansvar indskærpes.

»Rådgiveren, herunder den anerkendte statiker, har i dag en nøgleposition som koordinator og administrator af mange leverandørberegnede bygningsdele. Det betyder, at statikeren kan have en anden rolle end tidligere. Derfor peger vi både på vigtigheden af den koordinerende funktion, samt indskærper det ingeniørmæssige indhold og de ansvarsmæssige forhold,« forklarer Per Kjærbye, formand for IDAs Statikerudvalg og lektor ved BYG-DTU.

Han oplyser, at det ikke er den aktuelle sag med Siemens Arena, som har fået statikerudvalget til at reagere. Beslutningen om at skrive brevet blev nemlig taget i efteråret.

Alligevel illustrerer kollapset i Ballerup meget godt, at det rent faktisk kan være uklart, hvem der har det fulde overblik over bygningens bærende konstruktioner.

Det skyldtes, at kun en del af beregningerne var foretaget af rådgiverens chefstatiker, mens den kritiske tagkonstruktion var beregnet af limtræsproducentens ingeniører. Derefter sagde en certificeret (anerkendt) statiker med sin underskrift god for alle beregningerne over for myndighederne.

Pas på underskriften

Ifølge Statikerudvalget behandler man årligt to-tre klagesager over anerkendte statikere, fordi omfanget og detaljeringsgraden af statikerens kontrolarbejde har været uklart defineret.

»Det er essentielt, at der er overordnet statisk og konstruktionsteknisk sammenhæng i projekterne, og det må derfor kraftigt anbefales, at den anerkendte statiker har sikret sig denne sammenhæng, også til forskellige leverandørberegninger, inden projektmateriale underskrives. Den anerkendte statiker bør ikke underskrive dele af statiske beregninger, med mindre der er foretaget en nøje definition af grænsefladerne til resten af projektet,« advarer statikerudvalget i brevet til de anerkendte statikere.

Mangler struktur

Samtidig er det også et problem for dansk byggeri, at der generelt mangler struktur i opstillingen af de statiske beregninger. Det viser de ansøgninger om anerkendelse, som statikerudvalget modtager.

»Hvilket (den manglende struktur, red.) gør det vanskeligt at skaffe sig overblik over hele projekteringsgangen samt at følge beregningerne fra lastansættelsen over statiske modeller til de egentlige statiske analyser. Endvidere er stabilitetsberegningerne mangelfulde, ligesom koordinationen til leverandørberegninger hyppigt ikke er tilstede i det indsendte materiale,« skriver udvalget, der kun giver statikeranerkendelse til cirka halvdelen af ansøgerne.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten