Rådgiverne kæmper indædt om kontrakt på metrocityring

Seks internationale rådgiverkonsortier satser lige nu stort på at få fat i den attraktive milliardkontrakt til den københavnske metrocityring, der skal være færdig i 2018. Rådgiverne har har netop indgivet deres tilbud.

Etableringen af metrocityringen til 15 mia. kr. blev besluttet af Folketinget i begyndelsen af juni. Det rådgivende ingeniørarbejde, som omfatter projektering og tilsyn med byggeriet, forventes at udgøre én mia. kr. Den usædvanligt høje værdi har fået nogle af verdens største og stærkeste rådgivere på banen.

»Det er en utroligt interessant kontrakt at få fingre i. Der er meget udvikling i den og rigtig mange rådgivertimer. Samtidig er det en kontrakt, der kan være med til at profilere virksomhederne,« siger Henrik Garver, markedschef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

Han tilføjer, at samtlige konsortier er meget stærke og styrkemæssigt meget på linje. Der, hvor de adskiller sig, vil formentlig være på metoderne, dvs. hvordan de ønsker at gøre tingene.

»Når vi ser så stærke konsortier, skyldes det også, at op­gaven er så kompleks - formentlig endnu mere end den metro, vi har fået bygget, fordi hele ringen skal bores under byen med en række tekniske udfordringer og med masser af muligheder for komplikationer, bl.a. omkring Marmorkirken,« siger Henrik Garver.

Seks internationale rådgiverkonsortier satser lige nu stort på at få fat i den attraktive milliardkontrakt til den københavnske metrocityring, der skal være færdig i 2018. Rådgiverne har har netop indgivet deres tilbud.

Interfleet Technology, der har en fortid i British Rail, åbnede kontor i Danmark sidste år, bl.a. med henblik på metrocityringen. Virksomhedens danske chef, Henrik Chris­tiansen, bekræfter, at metrocityringskontrakten er meget vigtig.

»Det vil gøre vores fremtidsmuligheder dårligere, hvis vi ikke får den. Et så stort udbud på rullende materiel er en sjældenhed i Danmark. Med kontrakten vil vi kunne ansætte medarbejdere og blive en stærk aktør på markedet. Ellers fortsætter vi som nicheforetagende, indtil det næste store udbud,« siger han.

For britiske Parsons Brinckerhoff kan metrocityringen ifølge Europa-direktør Anders Borregaard, være afgørende for selskabets ekspansion i Nordeuropa.

Kilder i branchen vurderer, at det er vigtigere for Ørestadsselskabet at få hyret en rådgiver, som har det helt rigtige hold med de rette tekniske kompetencen, end at prisen er den lavest mulige. Det skyldes de store udfordringer med at bygge meteroen .

Konsortierne har allerede etableret projektorganisationer, hvor samtlige nøgle­personer er navngivne. Nøglepersonerne er i sig selv en attraktion. En del af evalueringskriterierne er simpelthen kvaliteten af organisation. Både måden den bliver strikket sammen på og - i særlig grad - af hvem.

Forhandling og travlhed

Seks internationale rådgiverkonsortier satser lige nu stort på at få fat i den attraktive milliardkontrakt til den københavnske metrocityring, der skal være færdig i 2018. Rådgiverne har har netop indgivet deres tilbud.

Alle konsortier har referencer til tunnel og underjordiske stationer, der udgør den største del af den samlede udgift, og til bane og transportsystem, som udgør knapt en tredjedel.

Anlægsentreprisen omfatter også geologiske undersøgelser. De starter ikke for alvor, før rådgiveren er fundet.

Dvs. at selv om man nogenlunde kender metroens linjeføring i dag, så kan der ske mange ændringer i forhold til at bore og bygge.

Tilbuddene blev afleveret for to uger siden. Opgaven er udbudt efter EU's forsyningsvirksomhedsdirektiv, dvs. at det bliver afgjort efter forhandling. Hvert enkelt konsortium bliver indviteret til at gennemgå projektet. Den fase ligger i juli.

Forud er gået næsten to år, hvor rådgiverne har positioneret sig, deltaget i officielle fællesmøder hos Ørestadsselskabet og har holdt møder under fire øjne med bygherren.

Når rådgiverkontrakten er skrevet under lige efter sommerferien, bliver der travlt i vinderkonsortiet. Der skal projekteres med det samme. Og om højst tre år begynder anlægsarbejdet på metro­cityringen, der skal stå færdig i 2018.

Metrocityringsprojektet, der består af en 15 km lang tunnel, 17 stationer og en metro.

Læs mere på nettet:
ing.dk/0724ae
Med link til blandt andet:+ Tidligere artikler om metrocityringen