Rådgivere samles i branchefællesskab

  1. oktober åbner Dansk Industri dørene for et nyt Branchefællesskab for Videnrådgivere (BV), f.eks. rådgivende ingeniører og it-konsulenter.

Susanne Andersen, som i dag er branchedirektør for Dansk Management Råd (DMR) hos Dansk Industri, ser frem til at samle de mange rådgivningsvirksomheder under ét.

"Rådgiverne har hidtil været spredt i mange små grupper, hvilket har gjort det svært for dem at markere sig i flere sammenhænge. En fælles platform vil styrke vidensrådgivernes gennemslagskraft. Samtidigt vil det nye branchefællesskab sætte fokus på, at vidensrådgiverne i høj grad bidrager til samfundets og virksomheders udvikling og vækst," fortæller hun.

Branchefællesskab for Videnrådgivere skal ruste de danske rådgivere til fælles udfordringer og problemer, der er ens for alle slags rådgivere. Susanne Andersen peger på globaliseringen, det nye servicedirektiv og øget konkurrence på markedet som de mest presserende udfordringer for branchen.

"Servicedirektivet skaber f.eks. et øget fokus på standarder. Alle er enige om, at rådgivere skal være gode og dygtige - men hvordan måler man kvaliteten? Et branchefællesskab vil kunne samle interesserne og give et kvalificeret bud på, hvad der er relevant at se på," mener hun.

Nødvendigt med medlemmer

Udgangspunktet for det nye branchefællesskab er de ca. 400 rådgivningsvirksomheder, som allerede er medlem af Dansk Industri. I erkendelse af at Dansk Industri kunne gøre mere for en stor del af medlemmerne, har det valgt at skabe et fælles forum for dem. Susanne Andersen håber på, at det nye initiativ kan tiltrække flere virksomheder.

"Alle foreninger, der har rådgivere som medlemmer, slås med bl.a. udbudsreglerne, som er svære at bruge på immaterielle ydelser som rådgivning. Frem for at mange foreninger skal kæmpe hver for sig, vil det nye branchefællesskab kunne arbejde på en fælles løsning.

Vi har en ambition om at blive en markant stemme for rådgiverne - branchefællesskabets legitimitet bliver naturligvis større, når det repræsenterer mange forskellige typer videnrådgivere," siger Susanne Andersen.

I Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) bliver det nye branchefællesskab budt velkommen. Direktør Lars Goldschmidt mener dog at der vil gå et stykke tid før det nye branchefællesskab får den gennemslagskraft, som medlemmerne ønsker.

"Branchefællesskabet er en god idé i den forstand, at det er væsentligt, at rådgiverområdet får en bedre repræsentation. Men for at de skal få rigtig gennemslagskraft, skal det repræsentere flere virksomheder end de 400, som allerede er medlem af Dansk Industri. Derfor er der et stykke vej, før branchefællesskabet kommer til at flyve," påpeger han.

Umiddelbart regner han ikke med, at det nye Branchefællesskab for Videnrådgivere vil tiltrække FRIs medlemmer.

"Langt størstedelen af vores medlemmer er ikke medlem af Dansk Industri. Det betyder dog ikke, at vi ikke vil samarbejde med det nye fællesskab. Vi har jo sammenfaldne synspunkter på en lang række områder som f.eks. uddannelse, og rådgiverområdet skal jo gerne stå så stærkt som muligt," siger Lars Goldschmidt.

Brancheforeningen IT-Branchen (ITB) ser frem til, at et nyt branchefællesskab vil skabe konkurrence på området.

"Konkurrence på markedet er godt og skaber opfindsomhed. Men vores medlemmer er allerede en del af det forum, som Dansk Erhverv har oprettet for rådgivere, og det ser vi ingen grund til, at de skulle melde sig ud af. Dette forum er allerede etableret og kører fint," forklarer administrerende direktør Jakob Lyngsø.

Emner : Networking