Rådgivende ingeniører vil fusionere med Dansk Industri

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) er ene på markedet, ombejlet og historisk set yderst frugtbar, så det gælder om at hitte en partner, inden tiltrækningsevnen begynder at falme. Det er en af årsagerne til, at FRI har besluttet at indgå i forhandlinger om en fusion med Dansk Industri.

Om kærligheden til brancheorganisationen med 350 rådgivende ingeniørvirksomheder er gengældt, vil blive afsløret på den årlige generalforsamling i marts næste år.

Ifølge FRI´s analyse er der ellers mange lighedspunkter, men også forskelligheder, hvor de to foreninger vil kunne komplimentere hinanden.

»FRI's medlemmer har et stort interessefællesskab med Dansk Industris medlemmer. Det gælder på mange erhvervspolitiske områder såsom infrastruktur, mangel på arbejdskraft, reduktion af skat på arbejdsindkomst samt Danmarks klima- og energipolitik. Samtidig har Dansk Industri markeret sig flot i forhold til at øge fokus på den mangel, der er på ingeniører i Danmark,« erklærer bestyrelsesformand i FRI, Søren Holm Johansen.

Administrerende direktør Lars Goldschmidt, FRI,fremhæver tidspunktet som yderst tillokkende.

»Vi oplever netop i disse år nogle af de største vækstrater i et kvart århundrede, og væksten er i høj grad båret af eksport. Vi har således et godt udgangspunkt i forhold til at bestemme over vores egen skæbne og samtidig styrke FRI-medlemmernes interessevaretagelse bedst muligt,« siger han.

Erhvervspolitisk chef Frank Laybourn medgiver, at der også vil være tale om et fornuftsægteskab.

»Vi befinder os også i et organisatorisk landskab, der er i opbrud. Mindre brancheorganisationer vil få svære og sværere ved at få indflydelse i et organisationsbillede med større spillere, der har det offentliges øre i de fleste sammenhænge. Det øre vil vi også gerne hviske ind i,« siger Frank Laybourn.

Hvorfor har I ikke gjort det her noget før?

»Tiden har ikke helt været til. Men vi har heldigvis kunnet mærke, at FRI har været mere og mere ombejlet og fået tilbud om partnerskaber fra andre. Dertil kommer, at selvom det går fantastisk i øjeblikket, så er det ikke ensbetydende med, at det vil gå lige så godt om fem år. Så det er en måde at fremtidssikre vore medlemmer.«

Hvad vil en fusion betyde for det menige medlems hverdag?

»Det beror på, hvad der kommer ud af forhandlingen. Men der er nogle ting, der nødvendigvis ikke kommer til at ramme så hårdt. For eksempel kontingenter.«

Hvilke ulemper vil der være i en fusion, og hvad vil I stille som krav i forhandlingerne?

»Der vil altid være kompromisser i sådanne aftaler, og de vil bero på den konkrete forhandling, så det vil ikke komme ind på her,« siger Frank Laybourn.

Formanden for IDA, Lars Bytoft, friede for nylig til FRI, men blev mødt af en kølig skulder.