Rådgivende ingeniører har kvindetække

Kvindelige ingeniører har tilsyneladende et svagt punkt for rådgiverbranchen. Beder man dem vurdere danske ingeniørvirksomheder som arbejdsplads, ender hele fem rådgivervirksomheder på kvindernes top-10. Det viser en særkørsel af Ingeniørens Profilanalyse 2014.

Både Rambøll, Cowi, Grontmij, Niras og NNE Pharmaplan er at finde blandt de ti mest attraktive ingeniørarbejdspladser i analysen. At det netop er rådgiverne, som kvinderne giver topkarakter, kommer ikke bag på en af de kvindelige ingeniører, der er kommet til tops i branchen, Hanne Christensen, Executive Director i Rambøll Danmark.

Opret et cv på Jobfinder - den lige vej til en ny karriere.

Rådgiverbranchen er kendt for at arbejde for betydningsfulde ændringer i samfundet, og det har stor appeal i det kvindelige univers, påpeger hun.

»Kvinderne er drevet af et ønske om at gøre en forskel. Jobbet skal gerne give mening på et højere plan. Vi tænker nok dybt over, hvorfor vi tager et job, og er lidt mindre optaget af løn og muligheder for avancement,« lyder Hanne Christensens forklaring.

Rambøll-direktøren taler af erfaring. Hun indledte sin karriere i rådgiverbranchen og vendte tilbage hertil efter et smut i et stort energiselskab, netop fordi hun savnede at være med, ‘hvor tingene sker’, som hun selv formulerer det.

»Jeg savnede rådgivernes puls,« siger hun.

Projektledervejen lokker

Den erfaring kan en af branchens andre kvindelige profiler udmærket nikke genkendende til. I Niras har civilingeniør Mette Vangkilde Gram været involveret i flere store anlægsprojekter i Aarhus, og netop stoltheden ved at være med til at ændre bybilledet i Danmarks næststørste by udgør en væsentlig drivkraft i hendes arbejde.

»Rådgiverbranchen har et image som en dynamisk branche, hvor du er med som frontløber på løsninger, der reformerer samfundet til det bedre. Det hold vil man bare gerne være med på,« fortæller hun.

Mette Vangkilde Gram arbejder til daglig som projektleder på et projekt, der skal integrere Aarhus Letbane med en ny firesporet vej i byen. Rollen som projektleder betyder, at hun hele tiden er inde at snuse til andre fagområder og er tvunget til at arbejde tværfagligt – ikke bare med kollegaer i Niras, men også ude hos kunderne.

»For mig giver det meget mening at arbejde i en organisation, der er baseret på netværk, og som arbejder så meget på tværs. Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med mange forskellige typer af mennesker,« siger hun.

Netop de gode muligheder for at gå projektledervejen er en af årsagerne til rådgiverbranchens popularitet blandt kvindelige ingeniører, vurderer Rambølls Hanne Christensen. Projektlederrollen taler ifølge direktøren til kvindernes evne til at organisere og have mange bolde i luften på én gang.

»Kvinderne har naturlig flair for at lede projekter,« siger hun.

Desuden mener Hanne Christensen, at det tiltaler kvinder at skulle have øje for den ekstra dimension, der ligger i projektlederjobbet: forståelse af kundens behov. Det fordrer empati og god kommunikation, hvilket kvinderne ofte er rigtig gode til, mener Rambøll-chefen:

»Det er vel det, nogle definerer som ‘the human touch’.«

Værdier skal hænge sammen

Hun peger desuden på, at de kvindelige ingeniører kan være tiltrukket af en rådgiver­verden, der primært består af højtuddannede medarbejdere, som de kan spejle sig i. Den høje andel af akademiske kollegaer skaber et miljø, som kvinderne stortrives i. Et miljø, der er kendetegnet ved, at der bruges lang tid på at tale sig frem til de rette løsninger.

»I modsætning til produktionsvirksom­heder, hvor diskussionerne nok fylder mindre blandt de ufaglærte medarbejdere, bruger vi længere tid på at argumentere og debattere. Den diskussionskultur tiltaler kvinderne,« siger Hanne Christensen.

Læs også: Gas strømmede ud i to timer.

Virksomhedens værdier er i det hele taget af stor betydning for mange kvindelige ansatte, vurderer hun. Der skal helst være sammenhæng mellem de personlige og virksomhedens værdier. Personligt bruger hun Rambølls værdier omkring empowerment til at navigere sin personlige ledelsesstil efter: Er beslutningsprocessen ved at være lige lovlig centralistisk? Hvordan stemmer det overens med målet om uddelegering? Stemmer processen ikke overens med værdierne, er det tid til at gentænke situationen.

»Værdier er ikke bare tomme floskler i mit univers. For mig som for mange andre kvinder er det vigtigt, at virksomhedens værdier stemmer overens med mine egne værdier. Og det gør de i Rambøll,« understreger hun.

Læs magasinet Profil 2014

Illustration: NASA