R om Østerild: Århundredets største naturpolitiske katastrofe

»Karen Ellemann kandiderer allerede 10 år inde i det nye århundrede til århundredets største naturpolitiske katastrofe. Og det kommer altså fra en såkaldt miljøminister,« siger Johs. Poulsen fra Radikale Venstre, efter at han har forladt miljøudvalgets forhandlinger om et nationalt vindmølletestcenter.

Miljøministeren har afvist at diskutere en alternativ placering ved Ringkøbing Fjord, tæt på Stauning Lufthavn, fordi omkring 24-26 boliger-øjensynligt-skal eksproprieres, hvis der opføres et testcenter ved fjorden. Og det har fået De Radikale til at smække med døren. Johs. Poulsen mener nemlig, at Stauning Lufthavn er et godt alternativ.
Karen Ellemann ønsker udelukkende at diskutere placeringen i Østerild Klitplantage, som regeringen ønsker at få vedtaget inden sommerferien. Hvis ikke Østerild vedtages, bliver der ikke noget testcenter, lyder det ifølge Ritzau fra ministeren.

Johs. Poulsen peger på, at hele processen med at få vedtaget et nationalt vindmølletestcenter har været fuld af fejl og usandheder:

»Miljøministeren står tilbage med blussende røde ører efter et forhandlingsforløb, hvor den ene usandhed, fejloplysning og manipulation efter den anden, er blevet blotlagt af oppositionen i et næsten arkæologisk udgravningsarbejde med ske og mårpensel. Først udgav ministeren en VVM-rapport, hvor Stauning end ikke var blandt de undersøgte lokaliteter. Dernæst kom Stauning ind i diskussionen på foranledning af Danmarks Naturfredningsforening. Så kunne denne placering ifølge Karen Ellemann ikke bruges, fordi det ville kræve lukning af lufthavnen. Det passer bare ikke,« fastslår Radikale Venstres miljøordfører Johs. Poulsen med henvisning til, at et notat fra Statens Luftfartsvæsen viser, at lufthavnen ved Stauning godt kan forenes med et testcenter for kæmpevindmøller på op til 250 meter.

»Da denne usandhed var fuldstændig tilbagevist, påstod ministeren, først med afsæt i sin rapport om Stauning, at der skulle eksproprieres mere end 100 ejendomme. Da det blev afdækket som endnu en usandhed var den nye påstand 32 ekspropriationer. Men her havde ministeren "glemt" at lægge de samme støjkriterier fra Østerild ned over Stauning-alternativet. Og med blussende røde ører måtte ministeren ved forhandlingerne sent i går aftes indrømme denne manipulation. Dermed er tallet nu nede på mellem 20 og 25. Altså et helt andet billede, end det ministeren har foregøglet Folketinget,« siger Johs. Poulsen.

Også Enhedslisten raser over håndteringen.

»Det står helt klart, at regeringens beslutning om at placere testcenteret for vindmøller i Østerild er baseret på lige del sjusk og løgn. Jeg har stillet en række spørgsmål til miljøministeren om placeringen, der klart har afsløret, at sagen ikke er undersøgt ordentligt og at der findes en række andre placeringer af testcenteret, som ville være bedre,« siger Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten og fortsætter:

»I den situation opfordrer jeg Socialdemokraterne og SF til at forlade forhandlingerne og overlade ansvaret for denne miljømæssige katastrofe til VKO. Jeg er sikker på, at det sidste ord ikke er sagt i denne sag. Mit klare indtryk er, at befolkningen vil fastholde sin modstand, og at vi både kan forestille os retssager og andre aktioner for at stoppe testcenteret.«

Emner : Vindmøller