Q8 politianmeldt for massivt benzinudslip i Århus Havn

Århus Kommune har meldt Q8 til politiet, efter at olieselskabet i sommer var skyld i, at næsten 20.000 liter benzin løb ud i Århus Havn.

»Man slipper ikke så meget benzin ud i Århus Havn, uden at der bliver indgivet politianmeldelse. Udslippet skal efterforskes med henblik på at få undersøgt, om der er tilsidesat bestemmelser i miljøloven,« siger kommunens miljøchef, Anders Maltha Rasmussen, ifølge Århus Stiftstidende.

Kommunikationschef Jytte Wolff-Sneedorf fra Q8 understreger, at alt tyder på, at en ventil ikke var lukket ordentligt, og at der er tale om en menneskelig fejl.

»Vi vil nu skærpe procedurerne,« siger hun til Århus Stiftstidende.

Det var ikke olieselskabet selv, som slog alarm om udslippet, men derimod en nabovirksomhed. Jytte Wolff-Sneedorff forklarer, at der blev brugt 10 til 15 minutter på at afværge katastrofen ved at spule vand på stedet.

»Da vi gik hen for at slå alarm, mødte vi folk fra Beredskabsstyrelsen, som var blevet kontaktet af en nabovirksomhed, der havde opdaget uheldet nogenlunde samtidig med os selv,« siger kommunikationschefen.

Alligevel gik der en time, hvor de 20.000 liter nåede at løbe ud i havnen.

»Først efter en time kunne vi lugte, at der var noget galt,« siger Jytte Wolff-Sneedorff.

Efter tre alvorlige brand- og eksplosionsulykker på Århus Havn inden for det sidste år, har politiet besluttet at skærpe tilsynet med virksomhederne på havnen.