Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

PtX-skåltalerne glemmer to problemer

PLUS.
Illustration: Lasse Gorm Jensen

Så kom den: En bred politisk­ aftale om udbygning af anlæg til produktion af flydende grønne brændstoffer, såkaldt power-to-x (PtX).

I branchen affødte aftalen klapsalver, men også skeptiske bemærk­ninger. De aktører, der i sidste ende skal stå for produktionen, satte nemlig straks fingeren på det, aftalen mangler: udbygning med vedvarende energiproduktion og styrkelse af elnettet.

Målet med PtX-aftalen er, at elektrolysekapaciteten inden 2030 skal udbygges med 4-6 GW, og at produktionen skal støttes med 1,25 mia. kr. Oven i det gives yderligere 344 mio. kr. til innovative grønne teknologier, og rammevilkårene forbedres for både produktion, distribution og anvendelse af PtX.

Så selv om folkene bag projekter som f.eks H2 Energy, der vil bygge 1,2 GW elektrolysekapacitet på havnen i Esbjerg, og Arcadia eFuels, der vil bygge i Vordingborg, har anerkendt, at aftalen nu er vedtaget, så slår de hurtigt fast, at der mangler et vigtigt led i ligningen:

»Vi har simpelthen bare brug for markant mere vedvarende energi i Danmark,« sagde Amy Hebert, der er administrerende direktør i Arcadia eFuels, i sidste uge til Ingeniørens søstermedie GridTech.

På kortet er med grønt vist de steder, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at tilslutte ny produktion, som for eksempel store vindmølle- eller solcelle-parker, på de høje spændingsniveauer (132/150 kV) i elnettet. Et tilsvarende kort findes for tilslutning af forbrug, for eksempel PtX-anlæg. Det ses tydeligt, at med det eksisterende elnet og de allerede planlagte forstærkninger, så er der især ledig kapacitet rundt om de store byer.

Illustration: Energinet

Og problemstillingen er langtfra ny: Allerede i efteråret var Hans Henrik Lindboe, partner i konsulentfirmaet Ea Energianalyse, ude og kalde det en »katastrofekurs«, når politikerne havde sat fuld fart på elektrificeringen uden at følge op med en tilsvarende udbygning af kapaciteten til grøn elproduktion, og i forbindelse med PtX-aftalen slog han fast, at selv uden forbruget fra de 4-6 GW ekstra PtX-kapacitet ville vi komme til at mangle grøn strøm svarende til produktionen fra fem havvindmølleparker.

Elnettet er udfordret

Dertil kommer så elnettets kapacitet til at håndtere strømmen, for mange mener, at vi i Danmark står med et elnet, der ikke er udbygget til at håndtere de mange nye kWh, når de kommer.

Et eksempel er de problemer, som den hastige udbygning med solceller står over for. Et slag på tasken viser, at der på relativt kort tid kunne installeres mellem 1 og 3 GW solceller i Danmark – hvis altså de kunne få lov til at komme på nettet.

Problemet er, at solcelleparkerne ofte er placeret på marker relativt langt fra store elknudepunkter, f.eks. på Lolland. Men her kan man komme til at vente flere år på udbygning af nettet, hvis man vil sætte solceller op.

Derimod er der ifølge det kapacitetskort, som hvert år opdateres af Energinet – det statslige selskab, som ejer og driver dansk energiinfrastruktur – god plads i nettet rundt om de danske storbyer.

Thomas Aarestrup Jepsen, der er direktør i brancheorganisationen Dansk Solkraft, slog således i sidste uge på ing.dk fast, at man længe har forsømt at investere i nettet, og at det nu giver store problemer:

»Det har jo været kendt i årevis, at man ikke kan komme af med strømmen nede fra Lolland,« siger han og bakkes op af Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy, der bygger solcelleparker.

Han kalder elnettet utilstrækkeligt og underdimensioneret mange af de steder, hvor Better Energy har projekter i gang.

Det er Energinet og de lokale netselskaber, der har ansvaret for udbygningen af nettet, og indtil 2020 var der stærke lovmæssige begrænsninger for, hvor meget de måtte udbygge ‘på forhånd’.

Men selv om disse begrænsninger er blevet lempet, så har vicedirektør i Energinet, Stine Grenaa Jensen, pointeret, at man jo »ikke bare skal gå i gang med at bygge, lige så snart vi tror, at der kommer et projekt. For så risikerer vi at bygge for meget for elforbrugernes penge og til gene for både borgere og lodsejere.«

Omvendt understreger Klimarådet i sin seneste rapport, at det bør være en »politisk topprioritet, at elnettet ikke udgør en barriere for yderligere udbygning af vedvarende energi.«

Stort arbejde venter

Tilbage til PtX-aftalen, så har nettilslutningen dog fået et afsnit for sig selv, og to tiltag skal afværge for store belastninger.

For det første skal PtX-anlæggene kunne tilsluttes direkte til en havmøllepark gennem eget kabel. Her er der nok tænkt konkret på et fremtidigt PtX-anlæg på Avedøre Holme og en vindmøllepark ud for Bornholm.

Det andet tiltag handler om tariffer, nemlig at lade forbrug og produktion få en økonomisk fordel, hvis begge dele sker lokalt, for dermed at sikre, at store forbrugere placeres de steder, hvor der er ledig kapacitet i nettet.

Begge dele skal aflaste udbygningen af elnettet men kunne for længst være gjort, hvis den politiske vilje havde været der.

Så mens man stadig kan høre et ekko af konfettikanoner, skåltaler og buzzwords som ‘brintinfrastruktur’ og ‘PtX-taskforce’, så udestår der fortsat et kæmpe arbejde med at få gennemtænkt en fremtid, hvor luftfarten og skibstrafikken med god samvittighed kan hælde grønt brændstof i tanken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det tager som sådan ikke så lang tid at lave udbygningen af elnettet, men det er alle tilladelserne der sætter begrænsningen. Inden man er færdig med kommuner, lodsejere, miljøstyrelsen osv. osv. kan der hurtigt være gået op mod to år.

 • 19
 • 0

Jeg forstår udmærket tankegangen - når man bygger en vindmøllefarm, til lands eller til vands, så skal den selvfælgelig kunne producere maksimalt hele tiden og det kræver et stærkt elnet. Tilsvarende, når man bygger et PtX-anlæg, så skal det selvfølgelig kunne producere maksimalt hele tiden og det kræver et stærkt elnet. Men en ikke uvæsentlig del af hele ideen med PtX er jo at producere PtX-brændstoffer, når der er overskud af vind og dermed overskud at strøm. Skulle man så ikke tænke det sammen og bygge PtX-anlæggene tæt på vindmøllefarmene og kun producere PtX-brændstoffer, når der er overskud af vindenergi? Så må behovet for kraftig udbygning af elnettet da blive væsentligt mindre.

 • 33
 • 1

På billede til artiklen viser man hvor der er plads til mere produktion, men PtX er nu engang forbrug...

Hvis man ser hvor i landet der er planlagt PtX projekter, så er de heldigvis placeret i de områder hvor der er en overkapacitet af Produktion (betalingsmur): https://klimamonitor.dk/nyheder/art8113937...

Jeg er helt enig i at vi har masser af plads til at indføre produktion i de tæt befolket områder, som er forbrugsdomineret, men så længe man primært placerer PtX anlæg i de tyndt befolket områder, der er produktionsdomineret, så burde PtX med en fornuftig styring, være med til at skabe mere plads til også at indføre mere produktion i dette område... Især hvis man kan gøre produktionsretten afhængig af om der er mulighed for et øget forbrug i området...

 • 14
 • 1

Jeg tænker at kapacitets kortet ikke tager hensyn til de kommende energilagre fra eksempelvis Stiesdal og Hyme Energy. Disse mellemtidslagre som gemmer energien eksempelvis en uge, vil kunne tage en stor del af energi-toppen og give det tilbage i løbet af de følgende dage hvor der ikke er så meget run på transmissionsnettet. Det er nok en god idé at begynde at ruste transmissionsnettet, men jeg tvivler på at problemet bliver så stort som nogle tror. Når vi kan lagre energien billigt kan vi udjævne transmissionenen over længere tid og så bliver kapaciteten i vores existerende net meget større.

 • 8
 • 4

Jeg undrer mig at hele Sydvestsjælland er grå på figuren:

Hvorfor udgør højspændingsledningerne til Stigsnæsværket ikke ledig kapacitet ?

Er det fordi de allerede er budgetteret til existerende projekter ?

 • 8
 • 0

Med tilkomsten af de hersens energiøer bliver det nødvendigt at sikre den variable energi back-up. Med genialitetens nøgleord er det biomasse.. Jeg har før nævnt det, at det skal være på øerne disse anlæg skal placeres. D.v.s fragt og oplagring af brændsel,konverteringsenhed ( kedelanlæg og turbo genset og endelig bortskaffelse af aske. Nu havde de vise folk fra Vesten den idé, at der skulle placeres P2X på øerne. Javel. Energien til dette samlede kompleks kunne man let skaffe sig ved at placere en SMR-enhed komplet. Alt under et tag. Danmark får indført kernekraft. Fylder elefanten for meget på øen!

 • 3
 • 3

Men er det så ikke nærmest det samme som at sige at Stigsnæs er ideel placering for PtX anlæg, fordi der er stor ledig transmissions fra det problematiske område til Stigsnæs ?

 • 5
 • 1

Jooo, kortet viser hvor der kan indpasses ny produktion. Til forbrug som PtX ville Stigsnæs være fint, ligesom Kalundborg eller Køge.

 • 1
 • 0

Hej Benny Amorsen

Kapitalomkostningerne er for høje, det går ikke at lade PtX stå stille.

Det kommer an på hvad forholdet mellem kapitalomkostninger og inkrementielle omkostninger er.

Hvis forholdet er 1 til 3 som indikeret i Anbefalinger til en dansk strategi for Power-to-X fra Dansk Energi, kan det bestemt betale sig at bygge "for stort" og regulere ned ved høj elpris. Problemet er vel mere hvor agilt et PtX-anlæg er.

 • 1
 • 2

1)

Vi har simpelthen bare brug for markant mere vedvarende energi i Danmark,« sagde Amy Hebert, der er administrerende direktør i Arcadia eFuels, i sidste uge til Ingeniørens søstermedie GridTech.

2)

Og problemstillingen er langtfra ny: Allerede i efteråret var Hans Henrik Lindboe, partner i konsulentfirmaet Ea Energianalyse, ude og kalde det en »katastrofekurs«, når politikerne havde sat fuld fart på elektrificeringen uden at følge op med en tilsvarende udbygning af kapaciteten til grøn elproduktion, og i forbindelse med PtX-aftalen slog han fast, at selv uden forbruget fra de 4-6 GW ekstra PtX-kapacitet ville vi komme til at mangle grøn strøm svarende til produktionen fra fem havvindmølleparker.

3)

Thomas Aarestrup Jepsen, der er direktør i brancheorganisationen Dansk Solkraft, slog således i sidste uge på ing.dk fast, at man længe har forsømt at investere i nettet, og at det nu giver store problemer:

4)

»Det har jo været kendt i årevis, at man ikke kan komme af med strømmen nede fra Lolland,« siger han og bakkes op af Rasmus Lildholdt Kjær, administrerende direktør i Better Energy, der bygger solcelleparker.

5)

Men selv om disse begrænsninger er blevet lempet, så har vicedirektør i Energinet, Stine Grenaa Jensen, pointeret, at man jo »ikke bare skal gå i gang med at bygge, lige så snart vi tror, at der kommer et projekt. For så risikerer vi at bygge for meget for elforbrugernes penge og til gene for både borgere og lodsejere.«

6)

Omvendt understreger Klimarådet i sin seneste rapport, at det bør være en »politisk topprioritet, at elnettet ikke udgør en barriere for yderligere udbygning af vedvarende energi.«

Jeg tæller 5 personer i artiklen og Klimarådet, der ikke har glemt det.

 • 2
 • 2

Jeg forstår udmærket tankegangen - når man bygger en vindmøllefarm, til lands eller til vands, så skal den selvfælgelig kunne producere maksimalt hele tiden og det kræver et stærkt elnet. Tilsvarende, når man bygger et PtX-anlæg, så skal det selvfølgelig kunne producere maksimalt hele tiden og det kræver et stærkt elnet. Men en ikke uvæsentlig del af hele ideen med PtX er jo at producere PtX-brændstoffer, når der er overskud af vind og dermed overskud at strøm. Skulle man så ikke tænke det sammen og bygge PtX-anlæggene tæt på vindmøllefarmene og kun producere PtX-brændstoffer, når der er overskud af vindenergi? Så må behovet for kraftig udbygning af elnettet da blive væsentligt mindre.

Du rammer hovedet på sømmet, og det er årsagen til at der er annonceret allerede op mod 2,5 GW PtX produktion ved Esbjerg, som ikke tilnærmelsesvis har fjernvarmegrundlag til at udnytte spildvarmen. Fordi hvis de selv tilslutter sig ilandføringspunktet, skal de ikke betale tariffer til Energinet, så vidt jeg har forstået.

De som elsker FV (fjernvarme) mest mener, at strømmen fra langt ude i Nordsøen skal helt til Aarhus og København (3-400 km) i GW skala, og lave PtX der, således at de ca. 20% af strømmen til brintproduktion der bliver til varme, kan lave "gratis" FV. De har bare glemt at regne på, hvad det koster. Samt hvor stor værdi varmen har, hvis den kommer "som vinden blæser", og ca. 30-40% af tiden.

En af de centrale idéer ved energiøerne er, at man kan "nøjes" med at lave eltransmissionskapacitet til land på eksempelvis 40%, og lave brint af resten, når det blæser meget. Brinten kan ilandføres billigere end strømmen, og kobles på et brintnet (læser du med, Brian Vad Mathiassen?), der kan føre det derhen, hvor det er smart at bruge det. Det kunne være konvertering med CO2 i Aalborg, Aarhus og med tiden København.

Et brintnetværk gør det også lettere at udnytte den høje peak-produktion fra solceller ifht. middelproduktionen til at lave billig brint, når solen skinner.

Jamen kræver det ikke enorme investeringer? Jo, for Søren da, men det gør alle energiformer. Vindmøllerne udgør stadig >50% af de samlede investeringer.

At afkoble produktion og forbrug af brint betyder, at projekterne kommer ned i skala rent kommercielt og muliggør, at flere aktører kan komme på banen, hvilket er en fordel for innovation og konkurrence.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten