Prøvestation klar til efteråret

De første tre vindmøller vil kunne stilles op på den nye Prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre i Vestjylland i oktober i år – og de næste tre til december. Sådan lyder meldingen fra Risøs vicedirektør Jørgen Honoré efter indgåelse af et forlig mellem det lokale elselskab, de store vindmøllefabrikanter og Risø om betaling for nettilslutningen af prøvestationen. En udgift, der beløber sig til knap 28 mio. kroner og som nu fordeles mellem parterne ifølge en aftale, hvis detaljer de involverede har valgt at holde hemmelig.

»Vi venter lige nu på, at landsplanafdelingen går i gang med de nødvendige ekspropriationer. Når de er udført, kan vi starte på byggeriet, som forventes at tage fem til seks måneder,« siger han.

Risø har siden 1995 ønsket at etablere en ny Prøvestation, hvor man kunne teste større vindmøller under kraftigere vindforhold. Men projektet –som fra start har været bakket kraftigt op af vindmøllefabrikanterne –har i udpræget grad måttet navigere mellem forskellige forhindringer.

Den forhindring, som altså nu er ryddet af vejen med forliget, bestod i, at brancheforeningen Dansk Energi og det lokale elselskab, NOE truede med at forsinke prøvestationen ved at gå rettens vej omkring betalingsspørgsmålet for nettillsutningen. De mener nemlig, at prøvestationen er en virksomhed og som sådan selv skal betale for den ekstra netkapacitet, som er nødvendig. Mens Risø henholder sig til bestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsen, som prøvestationen ifølge Kammeradvokaten hører under. Ifølge den skal netselskabet og dermed de jysk-fynske forbrugere betale for tilslutningen.

Den lokale modstand mod det udpegede sted har også været stor [-]støttet af diverse vindmøllemodstandere. Først i sommeren 2000 kunne daværende miljø- og energiminister Svend Auken fastslå placeringen, og Risø kunne ansøge om 20 mio. kroner (plus moms) til projektet. Siden da har også ekspropriationsforretningen på stedet vakt debat.

Prøvestationen, som ligger ved Høvsøre ved Nissum Fjord, får plads til fem vindmøller med en maksimalhøjde på 165 meter. Udgiften til projektet finansieres over Risøs egne bevillinger og kommer til at koste ialt 38 mio. kroner. Projektet er for nylig blevet fordyret med cirka 6,7 mio. kroner til etablering af to 165 meter høje master til lysafmærkning af vindmøllerne som følge af krav fra Statens Luftfartsvæsen.