Prøv med 1844 i stedet for 1864 ... ... hvis du skal huske, hvor mange joule, der går på en kalorie.

I forrige uge anbefalede vi det mindeværdige årstal 1864 som huskeregel for, at 1 kalorie er lig med 4.186 joule. Det skulle naturligvis være 1,(komma)186, påpeger flere pernittengrynede læsere, men ellers var den god nok, man skal bare bytte lidt om på tallene. Næh, den den går ikke, protesterer vor læser i Vedbæk:

Kære Lynch.

Ligesom med gallon eksisterer der flere forskellige kalorier. I min udgave af 'Gummibiblen' finder jeg tre af slagsen. Men den, der anvendes af organiske kemikere og levnedsmiddelkemikere, defineres ved 1 kilokalorie = 4184 joule. De 4184 er et helt tal og ikke resultatet af en afrunding.

Bagsiden #1 foreslår året for den Anden Slesvigske Krig som en 'nem' huskeregel.Af flere grunde synes jeg, man hurtigst muligt burde glemme den idé.

Desværre er kalorien nok den blandt de forældede enheder, det bliver sværest at få udryddet. Den er nemlig gledet ind i hverdagssproget. Hvis folk så bare kunne vænne sig til at sige og skrive kilokalorier, når det nu er dét, de mener!

Med venlig hilsen

Knud Andersen


Tak for din indvending. Hvad angår det sidste punkt så har den folkelige faktor-103-fejl også irriteret mig, men nu har jeg opgivet. Jeg har sågar engang prøvet at forklare min mor det, men hun var komplet ligeglad med sådanne detaljer. Kalorier er bare nogle størrelser, man skulle holde nede på et minimum i madlavningen!

Hvad angår den mere præcise angivelse af joulens indhold af (rigtige) kalorier, som blev vedtaget i 1950, bliver vi altså nødt til at finde en mindeværdig begivenhed i 1844, for at huske de tal, hvis cifre vi nu skal bytte lidt rundt på for at lande på det ønskede resultat.

Tja-bom-bom, 1844 var f.eks. det år, Danmarks første jernbanestrækning åbnede. Men da den forbandt byerne Altona og Kiel, var den ikke dansk ret længe - apropos førnævnte 2. slesvigske krig.

Så vil denne 'huskeregel' fungere på næsten samme måde som den gode gamle, vi lærte i skolen: "Slaget ved Svold - 1012!" Hvorefter det af en eller anden grund er nemt at huske, at slaget faktisk fandt sted i ca. år 1000 og nul ... j Lynch