Et protein med en knude med syv krydsninger

Protein med en knude med syv krydsninger. Til venstre ses forudsigelse af formen med AlphaFold, til højre ses en forsimplet udgave, der fremhæver knuden. Illustration: Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Måden et protein er foldet, bestemmer dets funktion og virkemåde. Hidtil har det været meget omstændeligt at bestemme, hvordan proteiner foldes. Men det har AlphaFold baseret på kunstig intelligens totalt forandret de seneste år.

Maskinlæringsværktøjet kan med høj grad af præcision forudsige, hvordan et protein opbygget af en kæde af aminosyrer vil foldes og i visse tilfælde endog slå knuder på sig selv.

Nu har forskere fra Johannes Gutenberg-Universität Mainz i Tyskland gennemtrevlet AlphaFolds enorme database af alle mulige kæder af aminosyrer og fundet de hidtil mest komplicerede knuder i proteiner.

Peter Virnau og Co. forklarer i en videnskabelig artikel i det videnskabelige tidsskrift Protein Science, at proteinet Q9PR55 har rekorden med en knude med syv krydsninger - inden for den matematiske disciplin knudeteori betegnes den som 7_1-knuden.

Næste opgave for forskerne bliver i samarbejde med kemikere fra University of California, Los Angeles at fremstille det konkrete protein, som består af 89 aminosyrer og eksperimentelt verificere, at det har den forudsagte form.

Emner : Bioteknologi