Projektlederpris for udvikling af banebrydende laserteknologi

Projektchef Lasse Leick fra NKT Photonics har torsdag eftermiddag modtaget Pasteur-prisen på 75.000 skattefrie kroner, der uddeles af Højteknologifonden.

Han får prisen for at køre projektet IR SuperK, der har haft til opgave at udvikle en intens, bredspektret lyskilde i det infrarøde område, sikkert i hus. Projektet har haft et samlet budget på 30 mio. kr. og er støttet af Højteknologifonden med 15 mio. kr.

Lasse Leick er cand.scient. fra Aarhus Universitet i fysik fra 1998 og ph.d. i optisk kommunikation fra DTU i 2002. Han har siden sin uddannelse været ansat i NKT's virksomheder inden for fotonik.

Teknisk direktør Christian V. Poulsen fra NKT Photonics fortæller, at Lasse Leick besidder den gode kombination at kunne arbejde holistisk og meget detaljeret.

»Lasse er både meget grundig og meget visionær,« siger Christian V. Poulsen.

****## Anvendelser: fødevarer, kræftforskning, militæret
IR SuperK-projektet er gennemført af NKT Photonics i samarbejde med Institut for Kemi på Aarhus Universitet og DTU Fotonik.

Det er lykkedes at udvikle en kompakt lyskilde, der udsender meget intenst infrarødt lys i området mellem 1,2 og 4,5 mikrometer. Effekten kan være op til 0,3-0,6 mW pr. nanometer i en meget stor del af dette bølgelængdeinterval.

Projektpartnerne oplyser, at lyskilden derved er mellem 100.000 og en million gange kraftigere end konventionelle lyskilder.

NKT Photonics og de involverede universitetspartnere spår en sådan lyskilde store anvendelsesmuligheder inden for så forskellige områder som bl.a. landbrug, kræftforskning og militære anvendelser.

Når man belyser fødevarer med en bredspektret lyskilde i det infrarøde område, er det muligt hurtigt at kontrollere om fødevarerne er fordærvede eller ej. Udsætter man vævsprøver for samme belysning, kan man vurdere om cellerne i vævsprøven med tiden vil udvikle kræft. Og med de kraftige infrarøde lys kan forsvaret blænde varmesøgende angrebsmissiler.

Christian V. Poulsen fortæller, at NKT Photonics nu er klar til at sende prototyper på markedet.

****## Sådan virker lyskilden
Projektet er baseret på velkendte principper.

Superkontinuum generering af lys har været kendt siden 1970, da amerikanerne Robert Alfano og Stuart Shapiro første gang beskrev fænomenet. Begrebet dækker ikke over en enkelt proces, men en lang række ulineære processer, der kan omdanne lys ved en bølgelængde til lys ved andre bølgelængder.

Det har sidenhen vist sig, at optiske fibre (lysledere), hvis de er designet på den rette måde, er specielt velegnet til superkontinuum generering.

Traditionelle materialer af kvarts, som anvendes i optiske fibre til telekommunikation, er dog ikke velegnede i det infrarøde område, da kvartsfibre har store tab for bølgelængder over to mikrometer.

Forskerne på DTU har derfor fremstillet og undersøgt fibre i form af tellurit (TeO2-Na2O-ZnF2), som er blødt glasmateriale med lavere tab end kvarts i det infrarøde område.

Belyser man en optisk fiber af tellurit med korte laserpulser i det nærinfrarøde område (omkring 800 nanometer), så vil de ulineære effekter give anledning til dannelse af lys i det mere langbølgede del af det infrarøde område op til flere mikrometer. Endnu mere velegnet har materialet ZBLAN (ZrF4-BaF2-LaF3-AlF3-NaF) dog vist sig at være.

Typisk anvender man en fiberlængde på et par meter. Tabene i kommercielle ZBLAN fibre ligger omkring en tiendedel dB pr. meter i størstedelen af bølgelængeområdet 1-4 mikrometer.

Det synlige område er allerede dækket

NKT Photonics markedsfører allerede i dag superkontinuum lyskilder, der dækker det synlige område og det nærinfrarøde områder (500-2.400 nanometer).

Til dette formål anvendes i dag fotoniske krystalfibre baseret på kvarts, som NKT Photonics selv producerer.

Her kan findes et link til en video om IR SuperK
http://hoejteknologifonden.dk/htf_tv/

Dokumentation

IR SuperK projektet
Supercontinuum (Wikipedia)