Programmør: Giv energidata fri og hjælp den grønne omstilling på vej

På Folkemødet blev der fredag diskuteret, hvordan brugen af energidata kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Imens kunne Folkemødets gæster tilkendegive, om de vil dele sine data med andre. Illustration: Liv Bjerg Lillevang

Verden står over for en international klimaudfordring, som har fået følge af en lang række nationale, europæiske og internationale klimamål. For at nå dem er der brug for massive indsatser fra både politikere og borgere for at sikre en grøn omstilling, og her kan nutidens store mængder af information om elforbrug og -produktionen være en hjælp på vejen:

»Data kan virkeligt hjælpe os til at træffe de rigtige beslutninger,« lød det fra programmøren Olivier Corradi.

Med virksomheden Tomorrow bruger han tilgængelige energidata til at give både forbrugere og beslutningstagere indsigt i nationale CO2-regnskaber og energiforbrug gennem grafikker og kort.

Fredag debatterede han på årets Folkemøde brugen af de store mængder energidata, som konstant indsamles, og fremhævede perspektiverne ved at anvende disse disse data i en grøn omstilling.

Her han blev bakket op af Preben Birr fra energiplatformen House of Energy, som præsenterede et klimaanlæg, som bruger energidata i huse til at regulere energiforbrug, så det bliver lavest muligt og sammensat med af flest mulige vedvarende energikilder:

»Jeg kan påvirke ikke bare mit eget indeklima, men det globale klima, ved at bruge det her system,« forklarede Preben Birr.

Forbrugerne konkurrerer sig grønne

Debatten blev afholdt af Energinet.dk, dagen inden virksomheden lancerer en helt ny dataportal, Energidataservice. Herfra vil det være muligt at trække historiske energidata i form af danskernes elforbrug i anonymiseret form samt elektricitetens sammensætning af fossil og vedvarende energi. Noget som it- og softwarevirksomheden KMD allerede har fået lov til at trække på.

I forbindelse med virksomhedens interne programmeringsdyst, Innovation Challenge, præsenterede vinderne app’en PerfectPower, som dels overvåger en borgers elforbrug i realtid, og dels giver brugerne mulighed for at bruge deres strøm på mest klimavenlig vis med et tvist af konkurrence.

»Konkurrenceelementet er blevet meget mere udbredt,« fremhævede Ole Jedredzyk chef for SAP Arkitekter ved KMD, som præsenterede PerfectPower-app’en ved dagens debat.

Han eksemplificerede ved at henvise til sports-app’en Endomondo, som gennem diverse elementer får brugerne til at udfordre egne og andres træningspræstationer. Med en app til overvågning af energiforbrug vil forbrugerne tilsvarende kunne konkurrere med sine venner og bekendte om, hvem der er mest grøn ved hjælp af få tilføjelser:

»Vi introducerer et element af gamification, da der dermed sker et incitament til at bruge mere grøn energi,« fortalte Ole Jedredzyk.

Spil- og konkurrenceelementerne i PerfectPower-app’en består af et point-system, hvor man kan hæve sin score ved at bruge mindre strøm og kun bruge af den, når den er leveret af grønne kilder.

Energidata kan bruges til afgiftregulering

Ligesom Ole Jedredzyk mente Tomorrow-stifteren Olivier Corradi, at man skal bruge dagligdags-data til at sætte klima og omstilling på dagsordenen. Derfor har han brugt åbne energidata hovedsageligt fra Europa til at skabe et kort over regionens strømforbrug og -kilder i realtid.

Electricity-map, som kortet hedder, kan bruges af både forbrugere og beslutningstagere til at sammenligne de forskellige landes forbrug og igen skabe en form for konkurrence. Forskellen på fransk atomkraft, polsk kulfyring og dansk vindenergi bliver synlig, mens CO2-regnskabet også kan forundre:

»Gud, udleder Danmark så meget CO2, når ikke der er vind?!,« sagde Olivier Corradi, som eksempel på nogle af de overraskelser, som kortet kan føre til.

Dermed kan energidata som dem, der bruges til Electricitymap, bruges til både at skabe en politisk konkurrence om at være den mest grønne nation og som værktøj til eksempelvis at kontrollere el-afgifter:

»Det er vigtigt, at vi får en CO2-afgift på el, og det vil blive nemmere med åbne energidata,« fastslog Olivier Corradi.