Prognoserne for Femern-trafikken drejer rundt, rundt, rundt - rundt, rundt, rundt

Illustration: Femern A/S

Det seneste kapitel i kvalitetssikringen af prognoserne for, hvor mange biler der kommer til at køre gennem Femern-tunnelen, leder tankerne hen på børnesangen om hjulene på bussen.

Med forsinkelsen af den seneste analyse er der sluttet en ring mellem de firmaer, som skal sige god for trafikprognosen. Det drejer sig om helt centrale forudsigelser af, at hver 12. bil, som nu kører på Storebæltsforbindelsen, i stedet vil vælge at køre gennem Femern-tunnelen, når den åbner. Åbningen finder tidligst sted i 2028.

En aktindsigt, som civilingeniør og ph.d. Hans Schjær-Jacobsen, tidligere rektor for DTU Diplom, har fået fra det statsejede Sund & Bælt, viser nemlig, at den seneste analyse nu er havnet tilbage ved de tyske konsulentfirmaer BVU og Intraplan.

Læs også: Stædig ingeniør: Det kan jeg gøre bedre end Femern A/S

Hans Schjær-Jacobsen har udført beregninger, som efter hans mening dokumenterer, at projektselskabet Femern A/S, et datterselskab af Sund & Bælt, har foretaget forsimplede risikoberegninger, og at skatteyderne sandsynligvis ender med at måtte betale en del af regningen.

Læs også: Ny beregning: Skatteyderne kommer til at hænge på en del af Femern-regningen

BVU og Intraplan udførte også den oprindelige trafikprognose, som ligger til grund for estimatet af indtægterne fra bilerne. Bilisterne skal betale langt hovedparten af den 54 milliarder kroner dyre tunnel og den danske jernbane til yderligere ca. 10 mia. kr.

Kritiker: Det er ét stort cirkus

»Det er et stort cirkus. Kvalitetssikringen kører rundt mellem firmaer, som absolut ikke er i stand til at sikre kvaliteten,« lyder det fra Knud Erik Andersen, tidligere trafikchef i Vejdirektoratet. Han har i årevis langet ud efter trafikprognoserne.

Læs også: »Femern-tunnelens trafikprognose opfylder ikke de simpleste krav til faglig ordentlighed«

Inden et meget bredt flertal i Folketinget for godt et år siden gav grønt lys til Femern-forbindelsen, havde daværende transportminister Hans Chr. Schmidt (V) fået en ekstern kvalitetssikring af trafikprognosen fra et tredje konsulentfirma, Cowi.

Læs også: Tyske eksperter: Femerns trafikprognose er tendentiøs og uigennemsigtig

Cowi konkluderede, at de tyske firmaers trafikprognose er 'et realistisk bud på, hvor meget vejtrafik der kan forventes på en fast Femern Bælt-forbindelse'.

Læs også: Cowi blåstempler Femern-trafikprognose

Cowi blev voldsomt kritiseret af bl.a. Knud Erik Andersen for overhovedet at have påtaget sig opgaven med kvalitetssikringen. Det danske rådgiverfirma var på det tidspunkt involveret i flere af buddene på at bygge tunnel og landanlæg og havde således en klar interesse i, at politikerne sagde god for tunnelen.

Læs også: Kritik af Cowi: I kan ikke sikre kvaliteten på en tunnel, som I selv byder på

Kritikken bed dog ikke på transportpolitikerne eller ministeriet. Det gjorde til gengæld Cowis konstatering af, at der mangler dokumentation for en fjerdedel af de biler, som ifølge prognoserne vil køre gennem Femern-tunnelen hvert år.

Skal finde manglende dokumentation for 814.000 biler i Femern-tunnel

De 814.000 biler ville ellers have taget turen over Storebæltsbroen. Ifølge Cowis kvalitetssikring mangler der dokumentation for, at de mange biler bliver overflyttet fra den ene faste forbindelse til den anden.

Læs også: Stor usikkerhed om hver fjerde bil i Femern-tunnel

Det fik Transportministeriet til at bestille en ny analyse fra Sund & Bælt, der driver Storebæltsforbindelsen. Den analyse skulle have været færdig allerede sidste år. Den bygger ifølge Hans Schjær-Jacobsens aktindsigt på knap 57.000 besvarelser fra bilister, som krydsede broen i to uger i henholdsvis maj og august sidste år.

Intern mail: Vores vurdering skal kvalitetssikres i forhold til trafikprognosen

Sund & Bælt hemmeligholder foreløbig de væsentligste dele af analysen, som du kan se herunder. Artiklen fortsætter under dokumentet.

International trafik på Storebælt by Ingenioeren on Scribd

Hemmeligholdelsen skyldes, at den nu er sendt til kvalitetssikring hos de tyske konsulentfirmaer BVU og Intraplan - nøjagtig de firmaer, hvis analyse i første omgang skulle kvalitetssikres.

I en intern email, som er omfattet af aktindsigten, skriver en sekretariatschef i Femern A/S til en vicedirektør i selskabet:

'Det er vores vurdering, at det er helt afgørende for analysens kvalitet og validitet, at de foreløbige data og vurderinger, der er indeholdt i notatet, kvalitetssikres i forhold til trafikprognosen. Dette med henblik på at kvalificere analysens data og vurderinger med intraplan/BVU's vurderinger af den internationale trafik på Storebæltsforbindelsen, samt den samlede trafikprognose for Femer Bælt-forbindelsen. Jeg skal på den baggrund bede jer om at fremsende notatet til Intraplan/BVU'.

Senere kvitterer vicedirektøren med en melding om, at notatet nu er oversendt.

Projektselskab: Vigtigt at vurdere vores analyse i forhold til modelberegninger

Femern A/S stiller ikke op til interview for at forklare, hvad logikken bag denne cirkel af kvalitetssikring er. Kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen fremsender i stedet denne skriftlige kommentar:

'Eftersom Sund & Bælts analyse således alene beskæftiger sig med en begrænset del af trafikprognosen for Femern Bælt-forbindelsen, er det vigtigt, at Sund & Bælts analyse vurderes i forhold til Intraplan/BVUs modelberegninger, set i lyset af at Intraplan/BVU har udarbejdet den samlede trafikprognose for Femern Bælt-forbindelsen.'

Er det dobbelt svindel?

Så er vi tilbage ved Knud Erik Andersens dom over den manøvre:

»Det er dobbelt svindel med kvalitetssikringen,« siger han.

Hermed henviser han til, at Sund & Bælt i forvejen havde leveret det datagrundlag, som BVU og Intraplan byggede en del af deres forudsigelser af trafikken på.

Samtidig viste en langstrakt aktindsigt, som Ingeniøren fremskaffede for to år siden, at de data, som DTU havde leveret til trafikprognosen, ikke havde noget med overflytning af trafik fra Storebælt til Femern at gøre. Det fremgik ellers af et svar fra daværende transportminister Magnus Heunicke (S).

Læs også: DTU undrer sig: Vores undersøgelser siger intet om Femern-prognose

Knud Erik Andersens argumenterer derfor for, at hjulet har snurret en halv omgang allerede inden den seneste kvalietssikring. Sund & Bælt har leveret input til trafikprognosen fra BVU/Intraplan, som er kvalitetssikret af Cowi og dernæst af Sund & Bælt selv, som så atter en gang beder om hjælp fra de samme tyske konsulenter.

»Hvis nogen overhovedet skal kvalitetssikre noget som helst, så er Intraplan og BVU de mindst egnede konsulenter at sætte på opgaven,« siger han.

Og hvis du som læser har holdt både artikel og børnesangen for dit indre øre ud så længe, at du stadig hænger på helt hernede, så er det på tide at minde om, at uden bilerne fra Storebælt hænger økonomien i Femern-tunnelen ikke sammen. Den vil lide rentedøden, og staten må træde hjælpende til med skattekroner.

Har du endnu mere tålmodighed, kan du læse med på de aktindsigter, vi fik for to år siden. Dengang prøvede vi at trænge til bunds i, hvordan buddet på antallet af biler, der bliver flyttet fra den ene faste forbindelse til den anden, er fremkommet.

Læs også: Se hele Ingeniørens aktindsigt om Femerns trafikprognose

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "BVU og Intraplan udførte også den oprindelige trafikprognose, som ligger til grund for estimatet af indtægterne fra bilerne, som skal betale langt hovedparten af den 54 milliarder kroner dyre tunnel og den danske jernbane til yderlige ca. 10 mia. kr."

Det giver heller ikke meget mening at brugerne af Femerntunnelen skal betale hele jernbanen fra Ringsted til Holeby (Lolland). Elektrificering, modernisering, hastighedsopgradering med videre som i høj grad kommer pendlere på Sydsjælland, Falster og Lolland til gode.

Det projekt bør tages ud af Femernprojektet, og vupti, så bliver Femerntunnelen 10 milliarder kroner billigere.

Men politisk har man ikke kunne finde penge til en tiltrængt opgradering af Sydbanen. Derfor har man skuppet den regning på 10 mia. kroner ind i Femernprojektet.

Men hva´, måske kan regningen fra Sydbanen betales af brugerne af Femerntunnelen, som primært bliver svenskere og tyskere. Hvis ikke, ender regningen hos de danske skatteydere, og for 10 milliarder kroners vedkommende ville den ende der alligevel.

 • 13
 • 0

Hvor mange "varme hænder" kan vi få for de penge der ødsles på dette tumpede show, og hvor sandsynligt er det at brugerene alene bliver dem der skal betale ? Drop den forbindelse og brug de sparede penge til de skattelettelser, som er Lars Løkkes konstante mantra ! Hvordan i alverden kan politikere vedblive at forsvarer at poste penge ind i dette projekt i så mange år, for nogle tusinde jobs i en kort årrække og derefter sandsynligvis sende regningen til alle skatteborgerene, med mindre de koldt siger til sig som flertallet af befolkningen, "det er jo ikke vores private penge så...!"

 • 5
 • 9

Længe før Donald med hentehåret holdt sit indtog i politik, introducerede Sund & Bælt og Fehmern A/S alternative facts og fake news. Da der nu har stået på siden begyndelsen af 90' erne, så skal man tro, at de bevilgende myndigheder havde haft tid til at blive klogere. Som det fremgår af artiklen, så er det ingenlunde tilfældet, snarere tværtimod. Konsulenterne morer sig godt for vores skattekroner, og det kan de se frem til indtil tunnellen indvies engang efter 2030. Til den tid er ingen der længere aner hvorfor den absolut skulle bygges., og der er hellet ingen der aner hvad der stod i Færge udredningen. Færge...øh! Hvad for en fisk?

 • 12
 • 1

I 2030 når Femern forbindelsen indvies, og Storebæltsbroen koster 500 kr per overgang for at dække underskuddet, kan vi passende opdele landet i to regioner Øst-Danmark og Vest-Danmark. Det vil give en masse besparelser i administration og fuldstændiggøre politikernes planer for Danmark. Så kan vi have to deltager med til melodi grand prix og to landshold i fodbold og fordoble chancerne til EM og VM.

 • 5
 • 2

Det ligner da en af de sædvanelige velsmurte pengemaskiner, hvor private konsulentfirmaer, dræner offentlige selskaber for vores skatte penge, igen og igen og igen.

Hvis ikke statens projektselskab har de fornødne expertiser til at løse opgaven, uden at skulle konsultere, og aflønne, 1-2-3-4 konsulentfirmaer, så er selskabet ikke fem potter pis værd.

Det er offentligt sanktioneret koruption og nepotisme og vi almindelige borgere betaler gildet.

 • 6
 • 1

Det ligner da en af de sædvanelige velsmurte pengemaskiner, hvor private konsulentfirmaer, dræner offentlige selskaber for vores skatte penge, igen og igen og igen.

@ Michael Fos

Enig. Personligt ville jeg gerne lave beregningerne for femernforbindelsen. Jeg ville tage trafikken som i dag tager med færgerne Rødby-Puttgarden, lægge 20% oveni som trafikspring og herefter regulere med den trafikvækst vi forventer på det øvrige vejnet.

Min pris: 500 kroner + moms.

Og mine beregninger vil blive udsat for nøjagtig den samme kritik som alle andre rapporter på dette område.

Modstanderne af Femernforbindelsen vil angribe mig for at være for udetaljeret og unyanseret.

Tilhængerne vil mene det er et realistisk bud på en trafik som under alle omstændigheder er usikker og at prisen var acceptabel.

I sidste ende vil resultatet blive det samme: Ingen af parterne lytter til de andre under alle omstændigheder Så pengene er spildt uanset hvad, for de gør jo ingen forskel.

Det samme gælder miljøundersøgelser. Projekterne er jo besluttet inden rapporterne er skrevet færdige. I tilfældet Femernforbindelsen kostede miljøundersøgelserne cirka 2 milliarder kroner. Dem kommer brugerne af forbindelsen til at betale, men det gør også man bliver nødt til at bygge den, ellers skal pengene jo findes på finansloven, og det er der alligevel ikke nogen som vil.

 • 4
 • 2

Hvis ikke, ender regningen hos de danske skatteydere

Selvfølgelig ender regningen hos de danske skatteydere, hvor ellers? Sparekassen for Zimbabwe og omegn? for der er ingen tvivl om, at prisen er sat meget for lavt og indtægterne for højt, så man kan få projektet godkendt - for så senere at skulle poste flere penge i det eller se den allerede foretagne investering tabt.

Metoden er blevet brugt igen og igen, og oppositionspolitikerne - uanset farve - lader som om, de tror på budgettet.

Timeplanen, Togfonden, nyt signalsystem, ...

 • 1
 • 0
 
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten