Professorer: Udnyt billig olie til ny skat, der støtter grøn teknologi

Prisfaldet på olie er en mulighed for, at politikerne kan vise mod og lægge en afgift på brændstof til transport, der udligner en del af det prisfald, som bilisterne i disse dage kan glæde sig over. Det mener Professor Henrik Thunman, der er afdelingsleder for energi og miljø på Chalmers Tekniske Universitet i Gøteborg.

»Vi ved, at bilister i Sverige er parate til at betale 15-16 kroner pr. liter brændstof, før de begynder at køre mindre. Ved at udligne olieprisfaldet med en ekstra afgift kan vi kanaliserer pengene over i nogle af de alternative brændstoffer,« siger han.

Siden sommeren 2014 er prisen på råolie faldet med mere end 50 procent og ligger lige nu på omkring 50 dollars pr. tønde. Analytikere er enige om, at prisfaldet nok kommer til at fortsætte i 2015. Herefter er der stor usikker om, hvornår prisen vil begynde at stige igen. Nogen forventer en prisstigning tidligt i 2016, mens andre forudser måske helt op til fem-ti år med lave oliepriser.

I Sverige produceres der store mængder bioethanol baseret på træ, og ifølge Henrik Thunman er det ikke teknisk muligt at tvinge prisen længere ned end seks svenske kroner pr. liter. Med en benzinpris, der i dag renset for afgifter og skatter ligger på to-tre svenske kroner, vil der være plads til at lægge en afgift ind, som så kan bruges til at støtte bioethanol.

Læs også: Baggrund: Prisfaldet, der kom bag på alle

Frede Hvelplund, der er professor på Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet, er inde på de samme tanker. Han vurderer, at et prisfald på olie fra 100 dollars til 40 dollars pr. tønde giver plads til en olieskat på 2,30 kroner per liter. Dermed vil prisen over for forbrugerne lægge sig på det prisniveau, vi havde i 2013. Det vil ifølge Frede Hvelplund give et provenu på ni milliarder kroner:

»Lad os i stedet for at være forgrædt over de lave oliepriser glæde os over, at vi nu har en mulighed for at sætte gang i noget aktivitet i samfundet,« siger Frede Hvelplund.

Han peger på energirenoveringer af bygninger som et område, der har brug for at komme op i omdrejninger, og hvor der vil blive skabt mange arbejdspladser.

Læs også: Forskere: Disse lande skal lade olie, gas og kul blive i undergrunden

Frede Hvelplund ser det ikke som et problem, hvis olieprisen inden for kort tid igen stiger igen:

»Vi er jo vant til forskellige tilskudsordninger og håndværkerfradrag. En afgift kan også gøres fleksibel, så den følge med olieprisen med op og ned,« siger han.

Samme princip gælder for PSO-afgifterne, som danskerne betaler for grøn strøm.

Emner : Olie
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Lad os lave flere afgifter og beskatte folk endnu hårdere! Som med alle disse andre hovedløse initiativer vil en sådan skat ramme skævt! Desuden er der bred enighed om at dette er et hul man er nede i og at olieprisen med stor sandsynlighed vil kravle op igen - og som vi har set så uendeligt mange gange før, når først politikere har fyldt lommerne lidt ekstra, så har de ingen intentioner om at sænke dem igen.

Brug i stedet den lave oliepris som det den er: En mulighed for at få lidt gang i væksten da energi bliver billigere, folk får flere penge mellem hænderne og dermed bliver købekraften større. Det vi har brug for lige nu er ikke flere urentable grønne energiprojekter - de negative elpriser hen over nytår viser at vi allerede nu har overkapacitet af vindmøller - men derimod vækst der kan få gang i den store økonomiske motor så der kan komme gang i samfundet igen.

En lav oliepris driver tydeligvis ikke øget forbrug - for så var olieprisen på vej op igen. Derfor vil det heller ikke give mening at tilskrive mere afgift. For spørger man økonomer, så bør afgifter kun bruges til at drive adfærd, ikke sikre indtægter. For det som politikerne (og desværre også mange danskere) ikke forstår, er at penge er mest værd i indbyggernes lommer. Der er intet der driver vækst mere effektivt end private investeringer. Multiplikator effekten er langt større på en privat investeret krone end den er på en offentlig investeret krone... Men det skaber selvfølgelig ikke ekstra stemmer til Helle og hendes slæng, så de kan sikre sig en fed ministerhyre lidt længere (selvom det virker som et urealistisk scenarie alligevel).

 • 31
 • 27

Citat: "En dansk og en svensk professor foreslår en ekstra afgift på benzin og diesel, så længe olieprisen er lav. Den vil indbringe ni milliarder kr., som kan bruges til grønne energiprojekter"

Olie er mobilitet. De lande vi konkurrerer med, har ligesom os fået forbedret deres mobilitet da olien og dermed transport er blevet billigere.

Hvis vi fratager danske virksomheder og danske lønmodtagere den gevinst, skader vi vores konkurrenceevne.

Det betyder tab af arbejdspladser og vækst. Det er vist ikke lige den vej vi skal.

Den lave oliepris betyder, at skiferolie (som kræver reinvestering med 1,5-2 års mellemrum) ikke vil blive udvidet, og Brasilien, Rusland og Iran taber penge på udvidelse af olieproduktionen. Derfor vil produktionen aftage, efterhånden som gamle kilder tører ud (herunder den danske del af Nordsøen, det er allerede igang), og prisen vil atter stige.

Med den lave oliepris og regeringens TogfondDK, er der ingen som længere vil investere i den danske del af Nordsøen. Derfor vil produktionen falde hurtigere i fremtiden, i forhold til de fald vi allerede de seneste år har oplevet. Det vil koste os dyrt i arbejdspladser, vækst, produktivitet og kan give os betalingsbalanceproblemer på længere sigt.

 • 22
 • 22

det kan umuligt være historie. hvis noget er garanteret, er det da, at en en gang indført punktafgift vil blive budgetteret med herefterdags, uanset, at den var tænkt som midlertidig. når først statsapparaturet har fået snablen ned i kassen, slipper de den ikke let igen.

 • 23
 • 5

I forhold til listeprisen bliver en liter benzin i dag beskattet (se ovenstående) med ca. 6,5 dkr. pr. liter. En liter diesel slipper billigere, men stadig ca. 5 dkr. pr. liter. Så der er vel rig lejlighed for staten at kanalisere disse ret betydelige midler over til det som den siddende regering synes er bedst for befolkningen og landet som helhed. Alle skatter og afgifter burde have et udløb, således at de til stadighed kommer til debat om de stadig virker efter hensigten og er retfærdige.

 • 18
 • 8

Hvordan kan disse professorer dog komme med sådanne opfordringer til øgede beskatning af brændstoffer midlertidig??? Enhver, der er borger i dette land ved, at er der først indført en midlertidig afgift, bliver den permanent og man slipper aldrig af med den igen. Se dog historikken gennem tiderne!!!

 • 22
 • 9

»Lad os i stedet for at være forgrædt over de lave oliepriser glæde os over, at vi nu har en mulighed for at sætte gang i noget aktivitet i samfundet,« siger Frede Hvelplund.

Det er jo netop det der sker af sig selv, når hr. og fru Danmark nu får lidt håndører til rådighed til forbrug. Utrolig arrogant at man kan mene, at denne lille gevinst kan almindelige mennesker slet ikke bruge "bedst" og "korrekt" og derfor straks skal beslaglægges af staten! :(

 • 19
 • 9

Al erfaring siger, at har politikerne først fået øje på et skatteobjekt og indført en midlertidig beskatning, naturligvis altid med et tilsyneladende fornuftigt formål, så forsvinder det midlertidige efter kort tid, og pengene fosser permanent ind i den altid slunkne statskasse. Et eksempel er arbejdsmarkedsbidraget AMBI, der blev indført som en ekstra bruttoskat på alle beskæftigede, og som skulle ophæves, når arbejdsløsheden faldt til under et bestemt niveau. Hvad skete? Arbejdsløsheden faldt for flere år siden, men skatten består. Morale: Stol aldrig på hverken professorer eller politikere, som bruger udtrykket: "Midlertidig afgift". Det er rent ud sagt fup og fidus for at stikke skatteyderne blår i øjnene.

 • 15
 • 6

..og brug indtægten til at sætte turbo på forskning, produktmodning og omlægning. Problemet er at sådanne afgifter ikke rammer erhvervslivet - kun private (pga. fradrag og alt muligt). Sørg for at begge 'sektorer' rammes - og arbejd på at dette sker i hele EU - ikke kun i DK.

 • 11
 • 9

Utroligt at nogen er imod at beskatte brændstof. Vi betaler allesammen for de mange dødsfald og den megen sygdom som følger af forbrug af brændstof og vi er alle passagerer på kloden som belastes voldsomt af stigende CO2 indhold i atmosfæren.

Der er absolut ikke nogen god grund til at give frit lejde til at bruge atmosfæren som skraldespand.

Det er meget langt fra at være en gratis omgang. 50.000 europæere dør hvert år pga. emissioner fra de 100.000 skibe i den internationale shipping flåde og langt flere bliver syge og det koster en bagatel af 7% af de europæiske sundhedsudgifter.

Til de mange som tror det giver dyrere brændstof, så er det altså kun i en kort overgangsperiode og samfundsøkonomisk koster det overhovedet ikke en bøjet femøre, da nye alternativer til flydende brændstoffer som fx biofuels eller Synfuels i praksis kan produceres lokalt til allerede meget konkurrencedygtige priser, hvis de eksternaliserede udgifter indregnes.

Til overmål er der udsigt til at Synfuels og biofuels kan blive billigere end selv den aktuelle lave oliepris, der iøvrigt er økonomisk uholdbar for alle producenter af olie.

Som forslag til hvad vi skulle koncentrere os om skulle netop forskning og forsøg med Synfuel og Biofuel, da opprioriteres.

 • 17
 • 14

pudsigt at sådanne udtalelser , altid kommer fra folk som kan blive tilgodeset , hvis der kommer flere kroner i den grønne kasse. Hvis man er inhabil , så hold mund , men politikkerne kunne godt i deres naivitet hoppe på galejen. det ville dog ikke være smart i et valgår.

 • 9
 • 9

ja forbyd alt skibsfart , og rationer olie og benzin , 20 liter pr. måned. fossile brændstoffer forbydes det er i øjeblikket olieselskaberne der scorer kassen , lad dem betale til den grønne kasse. Alle vil være godgørende og miljøbeviste for de andres penge. En gammel socialistisk holdning """ som brødre vi dele , men mit holder i jer fra..........."""

 • 8
 • 12

Regnestykket medtager vist ikke den faktor, der hedder, at hvis hr og fru Danmark (endnu) engang oplever at en besparelse i privatbudgettet straks bliver opslugt til endnu mere beskatning i verdens i forvejen højst beskattede land, så fordufter den smule optimisme der måtte være og som kunne omsættes til privatforbrug. Og det er vist ikke til fordel for beskæftigelsen. Hvordan ser regnestykket ud, hvis vi forudsætter at besparelsen på privatbudgettet bliver omsat til merforbrug i forholdet 1:1? Det må osse kunne regnes ud. (Af en anden professor, formentlig)

 • 7
 • 3

Fogh Rasmussen sagde engang

"En én gang indført skat kan slet ikke dø Før en endnu større skat af spiret af dens frø"

frit efter I.P. Jacobsens

"Saa standsed og dèr den Blodets Strøm, Som før var vant at rinde. Saa dirred ogsaa de Nerver til Ro, Og Sanserne alle blev blinde. Og Hjærtet og Hjærnen virker ej mer, Du er kun Støv nu og livløst Ler. Lad længes, lad grædes med Evigheds-Savn, Der er kun en Stofhob, en Daad og et Navn.

For alle gode Tanker, de kan slet ikke dø, Før endnu bedre Tanker er spired' af deres Frø."

Det lyder godt, selv om de sidste to linier selvfølgelig er noget vrøvl, mens Fogh Rasmussen havde sørgeligt ret.

Selvfølgelig skal politikerne ikke have flere penge at lege med til deres ofte idiotiske projekter, som f.eks. 2G bioethanolprojektet Inbicon..

Iøvrigt anfører artiklen en ethanolpris på 6 kr/liter. Dagens benzinpris i Rotterdam er 485 kr/ton. Baseret på energiindholdet svarer benzinprisen til en ethanolpris på 1,48 kr/liter.

Så hvis man endelig vil opkræve penge til at finansiere udviklingen af nye teknologier, burde man nok bruge pengene til forskning i formeringsraktorer, der kan nyttiggøre udbrændt uran. Denne forskning bedrives oven i købet i vore nabolande Norge og Sverige. Og de mener det alvorligt. F.eks. hedder det i Ringhals' udstillingscenter ikke længere "kärnavfallsförvaring" men "kärnbränsleförvaring".

 • 3
 • 3

Tak et eksempel som Golf GTE. Den er vurderet til at have et forbrug på 1,5 l/100km, dvs. en reduktion på 60-75% ifht. en tilsvarende benzinbil. Det kan ikke engang 100% bioethanol præstere.

Fremtiden ser ud til at byde på endnu mere batteri drift og mindre 'kørsel' på benzinmotoren i en plug-in hybrid, dvs. endnu lavere forbrug af fossilt brændsel pr. km kørt.

I dag kan bio-ethanol kun blive en dråbe i havet ifht. det totale benzinforbrug, og derfor giver det ikke værdi for pengene at investere stort i det nu. (de biologiske effekter ved bio-ethanol desuagtet).

Det er nødvendigt at forstå, at der er behov for at reducere forbruget af benzin og diesel med x procent om året for at komme ned på et bæredygtigt niveau, som i 2050 vil ligge en hårsbredde over nul.

For mig at se er det tydeligt, at stigende grad af batteridrift er vejen frem. Batterierne kan lades med mange forskellige former for CO2-fri strøm (vind, sol, nuklear, kul-med-CCS, osv). Batterierne vil ikke oversvømme verden inden for <10 år, men de som troede verden ville ændre sig hurtigere har simpelthen ikke begreb om, med hvilken hastighed energisystemer omlægger sig. Ikke desto mindre, så over 2-3 årtier er det meget sandsynligt at deres kapacitet vil have forbedret sig i sådan en grad - samtidig med at hurtig-lade infrastruktur har haft tid til at udbygge sig - at >90% af kilometerne kan drives med el-drift. Hvem ved, måske kan man få benzin-drevne generatorer, som kan drive bilen frem ved 100 km/t, som kan ligge i reservehjulsbrønden (billedligt talt) til den tid. Vil du have reservehjul, eller en benzinmotor med tank til 20.000,-, som kan forlænge rækkevidden med 200 km?

Pointen er, at der er ikke behov for bio-benzin, som er dyrere en alternativerne, lægger beslag på naturressourcer, og har tvivlsom virkningsgrad og reel positiv effekt på miljø og klima.

Om 30-50 år kan det være, at det er rentabelt at erstatte de sidste procent benzin-forbrug med bioethanol for at komme tættere på 0 netto CO2 udledning, hvis det findes nødvendigt til den tid?. Men i dag er det en inferiør løsning. Og ærligt talt kan de biologiske ressourcer bruges bedre (mad - eller gives tilbage til 'naturen')

 • 1
 • 0

Idéen er da god nok. Især hvis det kan lade sig gøre at fjerne den ekstra afgift på 2-3 kr/l igen, når benzin/dieselpriserne igen er steget disse 2-3 kr/l. Men pengene skal bruges på en god måde: - Til udbygning af alternativ energi til fremdrift af biler m.v. Dvs. bedre muligheder for opladning af el-biler, bedre muligheder for brintbiler (mange flere stationer med mulighed for at tanke brint) osv. - Afgiftslettelser på "grønne" biler (el-, brint-, og hybridbiler), for at fremme disse biler. - Udbygning af bedre udnyttelse af den alternative energi der bliver produceret. - Mere produktion af alternativ (ikke-fossil) energi. - Udvikling af produktion af brint på alternativ energi.

 • 2
 • 0

Idéen er da god nok.

Vores industri har gearet deres udvikling og eksportstrategier efter høje energipriser og internationale lovkrav om energieffektiviseringer. Det er langsigtede investeringer der nu trues af en markedskorrektion på energipriserne. Det er hele vejen rundt fra energirådgivning, byggematerialer, industrianlæg, pumper, vindmøller og den direkte eksportindtægt fra olie.

Tror du selv på at vi kan afhjælpe et meget alvorligt problem med et par fossilfinansierede ladestandere? Danmark er i den grad påvirket af korrektionen, og vi har ikke råd til at spilde de få positive effekter på sådan noget navlepilleri.

 • 3
 • 0

Det ved jeg ikke - men umiddelbart lyder det som en smart måde at kickstarte omstillingen til fremdrift med alternative energikilder. Og vi skal jo have udviklingen derhen uanset - bedre før end senere.

 • 1
 • 2

Netop. Vores eksport er gearet mod højere energipriser. Det er et alvorligt problem at danske eksportartikler er mindre konkurrencedygtige i et marked hvor energiprisen er lav.

 • 2
 • 1

helt fint, os der skal bo her i 60-70 år mere har jo accepteret at før eller siden kommer der en grøn omstilling, så hvorfor brænde de her penge af på fladskærme og ferier til udlandet...

Det er alment kendt at prisen på benzin/diesel burde være langt højere hvis den skulle følge med prisudviklingen i den kollektive transport. Når vi dertil lægger at bilerne i dag kører langt længere på literen så har bilejere i dag et meget lille incitament til at lade bilen stå når først den er købt og med faldende oliepriser bliver dette incitament endnu mindre.

Beskatning af benzin/diesel bør primært anvendes til at regulere adfærd, provenuet kan i dette tilfælde bruges til at omlægge registreringsafgiften så vi kommer væk fra den forældede vægtafgift og derimod belønner de benzinøkonomiske biler mest muligt. Herunder er der god mening i at fjerne beskatning på sikkerhedsudstyr.

Jeg har selv bil, og det eneste jeg påtænker når jeg bruger den er slitage, de få kroner man smider i tanken er peanuts i forhold til at tage toget.

 • 1
 • 3

helt fint, os der skal bo her i 60-70 år mere har jo accepteret at før eller siden kommer der en grøn omstilling, så hvorfor brænde de her penge af på fladskærme og ferier til udlandet...

Det er alment kendt at prisen på benzin/diesel burde være langt højere hvis den skulle følge med prisudviklingen i den kollektive transport. Når vi dertil lægger at bilerne i dag kører langt længere på literen så har bilejere i dag et meget lille incitament til at lade bilen stå når først den er købt og med faldende oliepriser bliver dette incitament endnu mindre.

Beskatning af benzin/diesel bør primært anvendes til at regulere adfærd, provenuet kan i dette tilfælde bruges til at omlægge registreringsafgiften så vi kommer væk fra den forældede vægtafgift og derimod belønner de benzinøkonomiske biler mest muligt. Herunder er der god mening i at fjerne beskatning på sikkerhedsudstyr.

Jeg har selv bil, og det eneste jeg påtænker når jeg bruger den er slitage, de få kroner man smider i tanken er peanuts i forhold til at tage toget.

 • 1
 • 0

Og forbrugerne ophører med at bruge olie og i stedet bruger brint eller elektricitet, så har Staten et gevaldigt indtægtshul uden at have hentet de gevinster som danskerne vil få hvis afgifterne bortfalder NU.

Ved bortfald nu vil den danske økonomi få et gevaldigt løft, men det vil d'herrer professorer vel helst være fri for.

 • 0
 • 3

At udgifter til skatter og afgifter kun stiger er en gammel skrøne. I mange år er det blevet billigere at arbejde (indkomstskat) billigere at bo (ejendomsværdiskat) og billigere at være bilist (registreringsafgift, grøn ejerafgift og lavere benzinforbrug og lavere benzinpris) Men at indføre afgifter, der udligner den frie prisdannelse er princippiel gift for det kapitalistiske samfund. Det er kampen mellem plan- og markedsøkonomi. Før globaliseringen kunne et land tilpasse sine afgifter og skatter efter egen "geografi". Når Dk. ikke har nogen bilindustri, er det logisk at gøre bilen til skatteobjekt. Men vi gør det jo alligevel - blot i lidt maskeret form og lande i fællesskab. Hvorfor er benzinafgifterne ellers høje og på samme niveau i Europa? Vi havde også engang lavere afgift på snaps end på whisky - og argumenterede krampagtigt, at snaps var (til) mad. Vi har også forskellige priser for energi og vand for industri og husholdninger. Jeg husker Niels Helvig engang - i bedste planøkonomiske stil - argumenterede for en stigning af energiafgiften helt som de 2 professorer. At tage pengene til det offentlige forbrug, hvor det samtidig støtter en politisk ønsket udvikling er da sund fornuft. Men politikere af alle farver er ikke meget for at binde bestemte indtægter til bestemte udgifter.

 • 0
 • 0

Den lave oliepris har været med til at holde lidt mere gang i økonomien. En afgiftsstigning på 2,30 DKK/l vil skabe en opbremsning, hvilket ikke vil gavne arbejdsmarkedet.

Hvis der skal gøres investeringer i udvikling af grøn teknologi, ville det være mere passende, at fjerne alle mulige tilskuds- og prisgarantiordninger i forbindelse med grøn produktion og bruge beløbene i forskning.

Skulle afgifter anvendes efter formål, ville vort samfund se ganske anderledes ud

 • 1
 • 2

Der er allerede mange som har skrevet hvorfor den idé er hul i hovedet, men her skal jeg gerne komme med én til:

Hvis vi nu rent hypotetisk siger, at staten lader denne afgift falde igen når olieprisen (og dermed benzinprisen) stiger, så vil vi (borgerne) have en nogenlunde konstant benzinpris, mens staten får flere hhv. færre penge ind, afhængig af hvad olieselskaberne tager for den.

Olieselskabernes grund til at sætte prisen ned forsvinder dermed fuldstændigt: Hvorfor skulle de sætte prisen ned, bare for at se merprisen op til hvad staten synes den skulle have været, forsvinde ind i statskassen?

Så meget for dén afgift. Og så kan olieselskaberne tjene pengene i stedet for...!

Skidegodt forslag, hr. professor!

 • 1
 • 2

º Karsten Henneberg Der er bare den lige hage ved sagen, at Nyrup regeringen indgik en aftale med Tyskland om, at ved afgiftsregulering holde prisniveauet nogenlunde ens på begge sider af grænsen. Aftalen kom i stand, fordi Tyskland skulle bruge flere skatteindtægter og ville hæve afgiften på brændstof. Derved ville de tyske priser ligge væsentlig over de danske og den tyske regering frygtede den ulige konkurrence. Derfor blev Nyrup bedt om, at tilpasse de danske afgifter til det tyske niveau. Flere grænsebutikker fik benzinstandere og solgt de kostbare dråber med minimal fortjeneste for at lokke kunderne til. Det gik godt i et par år.

Men enig: tyskerne hæver bestemt ikke deres afgifter iht. professorernes forslag. I Berlin er man nu meget glade for, at den lave oliepris hjælper på væksttallene - og de skal være høje for Mutti Merkelig!

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten