Professor: Varmepumper er en lavfrekvent støjbombe

Varmepumper fylder villakvarterne med lavfrekvent støj, og der er ingen kontrol med, hvor meget de larmer.

»Problemet med varmepumper er, at de ofte bliver placeret i områder, hvor vi normalt forventer fred og ro,« siger Henrik Møller, professor i akustik ved Aalborg Universitet.

De udbredte luft-luft-varmepumper, som udnytter luften udefra til indendørs opvarmning, afgiver støj fra den udendørs kompressor, som pumpen bruger til at opvarme eller nedkøle luften, inden den sendes ind i huset.

Hvor meget varmepumperne præcist larmer, er forskelligt fra produkt til produkt, men teknisk konsulent Nils Lygaard fra installatør-organisationen Tekniq anslår, at gode luft-luft-varmepumper har et udendørs støjniveau på 40-45 decibel.

Det er fem decibel mere end det tilladte støjniveau i et dansk villakvarter om søndagen eller på en hverdags­aften.

De billigere modellers støjniveau er ofte ti decibel højere. På det danske marked findes endda en model, hvis støjniveau er oppe på 60 decibel, hvilket i forhold til de mest støjsvage føles som mellem tre og otte gange kraftigere.

Problemet er lavfrekvent støj

En del af varmepumpernes støj er lavfrekvent - den svage summen, som man også kender fra køleskabe og andre ventilationsanlæg, og som kan give anledning til søvnbesvær og stresssymptomer hos personer tæt på støjkilden.

Ifølge Henrik Møller skærmer danske huse ikke særlig godt af for lavfrekvent støj, hvorfor den irriterende summen kan ryge direkte ind i naboens stue. Det problem kender man fra Sverige, hvor en undersøgelse har påvist, at flere end halvdelen af alle naboklager angående støj skyldes netop lavfrekvent støj.

Det får nu Henrik Møller til at råbe vagt i gevær. Han mener, at de enkelte varmepumpers støjniveauer bør indgå på lige fod med deres energikapacitet, når de godkendes. Og fabrikanterne skal opgive, hvordan støjen er målt, hvilket ikke er tilfældet i dag:
»Som forbruger bør det være muligt at få klar besked om apparatets støjudledning, så man ikke bare vælger i blinde. Og der bør findes en vejledning i, hvordan pumperne installeres, så de larmer mindst muligt« siger Henrik Møller.

Han påpeger, at forkert installation nemt kan forøge støjniveauet med adskillige decibel.

Der findes ingen præcis opgørelse over, hvor mange varmepumper der snurrer i de danske hjem, men branchen anslår, at der alene i 2008 vil blive solgt mellem 20.000 og 30.000 varmepumper.

Salget af varmepumper har således været støt stigende de seneste par år, fordi de har vist sig som et energivenligt alternativ til elvarme og i nogle tilfælde oliefyr.

Ingen godkendelsesordning

Der findes i dag ingen obligatorisk godkendelsesordning for varmepumper. Teknologisk Institut har siden 2005 stået for en frivillig godkendelsesmærkning, der fokuserer på pumpens ydelse og effektivitet. Støjniveauer har man dog ingen planer om at måle, fortæller Claus S. Poulsen, centerchef hos Teknologisk Institut:

»Jeg tror ikke, der er et reelt problem. Det eneste kan være, hvis folk bruger deres varmepumpe som airconditionanlæg om sommeren, når naboerne også er udendørs,« siger Claus S. Poulsen og tilføjer:

»Man skal passe på med at sætte en lavine i gang, for det er forskelligt fra øre til øre, hvad der irriterer én. Det bør ikke overskygge for varmepumpernes positive effekter,« mener han.

Klare retningslinjer savnes

Som en del af energiforliget 2008 er der sat 30 millioner kroner af til en kampagne, der har til formål at få husejere til at udskifte deres oliefyr med jordvarmepumper - blandt andet via bedre energimærkning af pumperne.

Kampagnen omfatter dog ikke luft-luft-varmepumper. Derfor er der ifølge Mikkel Sørensen, civilingeniør ved Energistyrelsen, ikke planer om at sætte fokus på deres støjniveau.

Det er en skam, mener Henrik Møller.

»Man skal sørge for at løse den her støjproblematik fra starten. Ellers risikerer en ellers god teknik at møde en masse modstand, når hr. Jensen køber en larmende varmepumpe og lægger sig ud med sine naboer,« påpeger han.

Emner : Varmepumper
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"...Tekniq anslår, at gode luft-luft-varmepumper har et udendørs støjniveau på 40-45 decibel. Det er fem decibel mere end det tilladte støjniveau i et dansk villakvarter om søndagen eller på en hverdags­aften."

I hvilken lovtekst el. lign. finder man denne støjgrænse? Og hvor måles den? 1 meter fra det støjende apparatur, ved naboens skel eller...?

Og hvad nu hvis baggrundsstøj fra omkringliggende boliger og veje ligger lige på grænsen. Så gælder det dæl'me bare om at være stille, så man ikke forstyrrer naboen!

 • 0
 • 0

Det er fem decibel mere end det tilladte støjniveau i et dansk villakvarter om søndagen eller på en hverdags­aften."

I hvilken lovtekst el. lign. finder man denne støjgrænse?

Det kunne jeg da også li' at vide.

Måske vi kunne få indført, at netop dén ene dag om ugen, undlader man at at starte sin buskrydder, motorplæneklipper, kædesav m.m.!?

 • 2
 • 0

[quote Måske vi kunne få indført, at netop dén ene dag om ugen, undlader man at at starte sin buskrydder, motorplæneklipper, kædesav m.m.!?[/quote]

Jeg har nu mere tanken på den nabo, der prøvestarter sine Corvetter midt om natten, for at lade dem gå i tomgang. Jeg tvivler på at en russisk kampvogn larmer mere.

 • 0
 • 0

[quote]Jeg har nu mere tanken på den nabo, der prøvestarter sine Corvetter midt om natten

Er der da mange af den slags naboer?[/quote]

Håndværkere der starter deres VW transporter kl 5 om morgenen hver evig eneste hverdag for at lade den varme op i 10-15 minutter så de ikke skal fryse deres små pusse-nusse fusser burde ligeledes kunne skydes på åben gade - helt legalt.

 • 0
 • 0

Jeg har selv haft en fiks ide om at skulle anskaffe en varmepumpe til vores hus.

Jeg havde kig på denne (modellen over den nævnt i nyheden her): http://www.vvsweb.dk/--Panasonic-varmepump...

Der står 35/60dB støj, det må være ved lav/høj belastning.

Valget falder på den pga. høj COP og gode klimatiske egenskaber (filtre i alle tænkelige udgaver). Kan man få dem med støjfilter en dag?? :)

 • 0
 • 0

Stop! Det er umuligt at sammenligne de to maskiner på deres COP, da det for det første ikke er opgivet, hvilke testtemperaturer de er teste under, og hvilken effekt de da afgav.

Og selvom de begge var testet under samme temperaturer af den samme mand den samme dag, siger det absolut intet om hvilken en af dem er god og holder længe eller noget om hvordan den opfører sig ved fx 0 grader.

se fx her hvor en af dem der har en høj COP ved 7 grader ude r en af de dårligste, når de bliver rigtig koldt.

http://www.swedishenergyagency.se/web/bibl...

Gennemsnits udetemp i DK om vinteren er omkring 0 grader, de sidste par vintre dog omkring 2-4 grader.

 • 0
 • 0

Problemet med de her varmepumper er, at Miljøstyrelsen ikke nævner dem specifikt i deres vejledning. Men de 40 dB der nævnes i artiklen, er dem der er de normale grænser for virksomhedsstøj i åben-lav bebyggelse:

http://www.mst.dk/Stoej/Stoejgraenser/

Og det kan tilføjes, at for vindmøller er grænseværdien sat til 39 dB i åben-lav bebyggelse.

Men København Kommune stiller fx krav til støj fra køle- og ventilationsanlæg: Her er grænserne 45 dB i dagstimerne på hverdage, mens den om aftenen og om søndagen er 40 dB!

Håber det tjener som en afklaring.

Morten Lund

 • 0
 • 0

[quote]Jeg har nu mere tanken på den nabo, der prøvestarter sine Corvetter midt om natten

Er der da mange af den slags naboer?[/quote] Det ved jeg ikke, men jeg har en, der lider af denne besynderlige vane.

 • 0
 • 0

Stop! Det er umuligt at sammenligne de to maskiner på deres COP, da det for det første ikke er opgivet, hvilke testtemperaturer de er teste under, og hvilken effekt de da afgav.

Og selvom de begge var testet under samme temperaturer af den samme mand den samme dag, siger det absolut intet om hvilken en af dem er god og holder længe eller noget om hvordan den opfører sig ved fx 0 grader.

se fx her hvor en af dem der har en høj COP ved 7 grader ude r en af de dårligste, når de bliver rigtig koldt.

http://www.swedishenergyagency.se/web/bibl...

Gennemsnits udetemp i DK om vinteren er omkring 0 grader, de sidste par vintre dog omkring 2-4 grader.

Okay, så siden vi ikke kender levetiden på varmepumpen, og ikke kan være sikker på COP værdi'en, og desuden ikke ved hvilken temperatur vi går i møde her til vinter.

Hvad skal vi så gøre? Kaste os i havet?

 • 0
 • 0

Det er rigtig fint, at der nu gøres opmærksom på støj som en parameter, man skal tage med når man vurderer varmepumper!

Der er uden for enhver tvivl, at lavfrekvent støj skal tages alvorligt som et potentielt problem. Mange er, som det nævnes i artiklen, stærkt generede af dybe, næsten mere mærkbare end hørbare 'brummelyde'. Derfor findes der da også grænseværdier for disse. Forslag til grænseværdier for lavfrekvent støj og infralyd i beboelsesrum findes i 'Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997'. Heraf fremgår, at grænseværdien for aften/nat er så lav som 20dB. Se http://www.mst.dk/Udgivelser/Publikationer...

I artiklen tales om de gener, en varmepumpe kan give hos naben, og det er selvfølgelig slemt. Mindst lige så afgørende for udbredelsen af denne teknologi må dog være de eventuelle støjgener, varmepumpen giver i det hus, den installeres i!

Jørgen Pedersen

 • 1
 • 0

Miljøstyrelsen har sat støjgrænser for LAVFREKVENT støj, som skal måles anderledes end "normal støj". Indendørs i boligen må der være 20 dB(A) om natten og 25 dB(A) om dagen.

I Miljøstyrelsens "Orientering nr. 9/1997" oplyses det, at den lavfrekvente støj skal måles fra 10 Hz til 160 Hz. En almindelig lydmåler kan ikke måle korrekt i dette område - så Miljøstyrelsen forlanger, at det skal være et akkrediteret lydmålefirma, der tager lydmålingerne. Klager over støj skal rettes til kommunen, som skal bekoste lydmålingen - og hvis støjgrænsen ikke er overholdt, skal "synderen" betale for en lyddæmpning.

P.g.a. store problemer med lavfrekvent støj fra kraftvarmeværkerne, har Miljøstyrelsen for nylig ansat to firmaer - Silentor og Delta - til at udvikle lyddæmpere til de buldrende mak-værker, der IKKE blev hverken lyd- eller vibrationsdæmpet tilstrækkeligt, da man byggede dem. I 1997 kaldte daværende direktør hos Silentor - Lars Frederiksen - besparelsen på kraftvarmeværkernes lyddæmpere for en DYR besparelse - og nu, 11 år efter, får han ret. Det havde været betydeligt billigere at lyddæmpe kraftvarmeværkerne samtidig med, at de blev bygget - og så havde utallige mennesker sluppet for at tage sovemedicin og blive stresset og syge af den enerverende dybe larm, der går igennem alt -også høreværn !

Det ville være trist, hvis man intet har lært i Danmark, men nu gentager samme "brøler" med varmepumpere. Vor forening HAR allerede fået henvendelser vedrørende generende lavfrekvent larm fra varmepumpere !

Med venlig hilsen

Solveig Odderskov. Landsforeningen Infralyd & Miljø. www.infralyd.dk

 • 1
 • 0

Tak til Morten Lund fordi du følger op med et svar samt dit link til Miljøstyrelsens hjemmeside.

Og du nævner lige præcist selv problemet, som jeg også har fundet frem til: Der findes støjgrænser for virksomheder og trafik, men i boligområder er det allerhelvedes diffust, hvor meget man kan tillade sig at støje med haveredskaber, børnenes leg og teknik som varmepumper og ventilatorer, før naboen kan slå en i hovedet og kræve det bragt til ophør. Man må læne sig halvvejs op ad grænseværdier tiltænkt andre områder.

Jeg vil både sige heldigvis og desværre for den manglende lovtekst på området!

Heldigvis fordi man således kan gebærde sig nogenlunde frit og fornuftigt på sin matrikel (uden dog at producere bevidst provokerende støj) før naboen kan klage.

Og desværre fordi det kan medføre opslidende nabotvister! Her kunne det være rart med entydige regler indeholdende tidspunkter og grænseværdier. Ikke blot vedr. støj fra varmepumper og ventilationsanlæg, men al støj generelt!

 • 0
 • 0

Hvis du kunne kaste udedelen i havet, så var du kommet langt, da det vil give en flot COP om vinteren.

l/l VP'erne er en jungle, som er svær at finde rundt i. Men køb på nettet efter den med den bedste COP er en dårlig ide. Nogle firmaer parallelimporterer kendte mærker med næsten samme type nummer som de officielle danske, men så er de måske ikke bygget til den danske småkolde fugtige vinter.

Find en god installatør, en der har prøvet det før, og en du føler, du kan stole på, og så køb den han anbefaler. Personligt ville jeg kun vælge en af dem på positivlisten.

Læs mere her: http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo

 • 0
 • 0

Find en god installatør, en der har prøvet det før, og en du føler, du kan stole på, og så køb den han anbefaler. Personligt ville jeg kun vælge en af dem på positivlisten.

Læs mere her: http://www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo

Ved nærmere eftersyn ER Toshibas varmepumpe på positivlisten, de er gode til at omgå navnene. RAS 10 er navnet på varmepumpen hos teknologisk institut (del af navnet på udedelen), men fordi det ikke lød ninja nok, så blev den kaldt Toshiba Super Daisaikai 10.

I mit link kan du også se et logo fra teknologisk institut.

http://www.gidex.dk/ hvis du vil have en montør. Fordi man har en hjemmeside behøver man ikke per definition være ude på at sælge lorteprodukter og røvrende alle.

 • 0
 • 0

Lad mig lige tilføje: I områder for åben og lav boligbyggeri er grænsen 35 dB om natten (22-07). Og man har nok mest fornøjelse af en varmepumpe, hvis den må køre om natten. De 40 dB gælder om aftenen og om dagen i weekenden. I sommerhusområder og andre rekreative områder er grænsen 35 dB, undtagen om dagen på hverdage, hvor den er 40 dB.

 • 0
 • 0

Henrik Møller.

Har du mulighed for, at beskrive den værst tænkelig VP installation?. Her tænker jeg på at man monter en støj og vibrations-giver i/på et hus. Tænkt scenariet; Mit hus er ca. 1970 hus med skalmure og "eternit" plader. Der er 20 cm. isolering på loftet. Huset er ikke bygget som lydisolerende, men kun varme. Loftet i alle værelser er meget tynd og kan lige klare vægten af isolering samt gipsbeklædning.

Jeg monter nu en v-pumpe på en væg. Dette giver vibrationer til væggen som også forplanter sig til resten af konstruktionen For at mindske støjen fra ventilatoren udenfor har jeg monteret en kasse, som beklagevis virker som resonansrør og som forstærker lyden.

Altså, lidt støj/vibration på en væg giver mange uigennemskuelige vibrationer til omgivelser.

Jeg har læst, at en lille akvariepumpe placeret på en radiator i boligkompleks kan ikke høres i det rum man er i. MEN nogle lejligheder længere væk, er det støj helvede.

M.V.H. Marek

 • 0
 • 0

Argh! Hvordan kan nogen bekymre sig om den slags, når et problem som motorcykler og knallerter er så meget værre?! Måske er det bare fordi jeg ikke selv er generet af naboens varmepumpe at jeg ikke ser det som et problem, men når samtlige 25 teenagere i nabolaget skal drøne rundt på deres scootere kl. 23, så kan der tales om støj! Og motorcykler! Tænk at et transportmiddel der transporterer EN person kan få lov til at larme så meget i tæt bebygget område når et tog med plads til et par hundrede knapt kan få lov til at køre forbi en baghave!

 • 0
 • 0

Temmelig enig med Sune om, at der er flere tilladte støjkilder, der er langt værre. Uden at gå ind på støjreglerne, var min umiddelbare reaktion (jeg er varm tilhænger af varmepumper): "Det var lige det, der manglede" Jeg har nu haft to varmepumper i 25 år, begge luft/luft. Den ene en splitmodel, med udedel og indedel. Den anden en varme-genvindings-VP på loftet. Vi kan da høre dem en gang imellem, men bestemt ikke generende. Det eneste, der støjer lidt er udedelens ventilator, men hvis den vender ind imod naboens soveværelse, kan en simpel kasse med rockwool på indersiden bringe den til næsten tavshed. - Og det kan man jo blot stille krav om.

 • 0
 • 0

Tænk at et transportmiddel der transporterer EN person kan få lov til at larme så meget i tæt bebygget område

Tænk at det er lovligt, at benytte buskryddere, kædesave og plæneklippere i bebyggede områder! - De larmer dog alle langt, langt mere end selv den mest støjende varmepumpe.

 • 1
 • 0

En luft-til-luft varmepumpe er teknisk set det et reversibelt air-conditioning anlæg, og luft-til-luft air conditioning anlæg til at placere under vinduerne har været i brug i det sydlige USA i mange år. Hvis et sådant anlæg afgiver en støj, der er meget generende, må man vel i USA have erfaringer med det og måske også bestemmelser for den slags støj. Hvad gør man i USA ?

 • 0
 • 0

[...] må man vel i USA have erfaringer med det og måske også bestemmelser for den slags støj. Hvad gør man i USA ?

Du gør dig ingen forestilling om hvor meget støj USAnere bare lever med.

Støjforurening er kun et akademisk begreb derovre.

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Det kan der være noget om.

Det samme gælder indretningen af arbejdspladser. I USA er man glad for sit arbejde, så man brokker isg ikke så meget over at det er dårligt for helbredet. Den klassiske filisofi er, at man jo bare kan finde et andet arbejde, hvis man er utilfreds. Og er der intet andet arbejde, er det bare ærgerligt.

 • 0
 • 0

Jeg kan fuldt ud tilslutte mig indlægget af Holger Skjerning. Jeg købte min første varmepumpe,mrk. Toshiba, i 1985 og den varmer stort set min 1. sal på 90 kvm. op. Den blev udskiftet sidste år til en Panasonic CU-E9DKE inverter, der totalt bruger 845 watt. Toshibaen brugte 1100 watt. I januar 2000 købte jeg en Haier HSU-12HF03, 1380 watt til opvarmning af stueetagen på 110 kvm. Begge varmepumper er monteret på en gulstensmur ca. 180 cm over jorden. Normalt vil montøren placere den på jorden, men det ønskede jeg ikke. Begge varmepumper er monteret på et stativ boltet fast i muren og hviler på 4 gummiklodser. Lige nu er det kun min Haier, der kører. Foranlediget af denne debat gik jeg ud og stillede mig under varmepumpen, hvorefter jeg gik ud over græsplænen. Da jeg kom op på skridt nr. 8 kunne jeg ikke længere høre kompressoren. Jeg bor ret tæt på Holbækmotorvejen og når vinden er i sydvest kan det høres. Endvidere er der ude på en mark i nærheden et radiofyr, som alle fly der lander i Roskilde lufthavn, skal passere. Heldigvis er jeg ret flyinteresseret. For lidt siden var min nabo i gang med græsslåning, hvilket tydeligt kunne høres. Han har en ret støjende selvkørende Honda. Efter at jeg har skrevet dette vil jeg gå ud og gøre tilsvarede med min ikke selvkørende Stiga Multiklip. Og hvis det gode vejr holder vil jeg køre en tur på min Yamaha RD 350 LC. Og sådan en hysterisk to-takter skal jo varmes bare en lille smule op. Når man bor i et almindeligt villakvarter er man nødt til at acceptere lidt støj. Ellers må man hellere se sig om efter et husmandssted langt ude på heden.

 • 0
 • 0

Man kan ikke altid sidestille Decibel målinger med graden af en støjgene. Vi sejler om vinteren og har en dieselvarmer ombord. Den lyder som en jetmotor når den starter, men det er en D E J L I G lyd, når man kommer kold ned i kahytten. Når jeg går morgentur med hunden kan jeg høre dieselvarmeren i naboens varevogn, og det er som om den sjerneklare nattehimmel helt forsvinder. Men jeg har et endnu bedre eksempel. Når jeg sidder et bestemt sted i huset, og postbilen stopper et bestemt sted udenfor, opstår der en meget svag, meget dyb brummende lyd eller vibration, som er utroligt generende. Det er som om hele huset virerer. Jeg kan umuligt ignorere det. Jeg kan ikke lave noget mens postbilen holder der, og jeg bliver smadder irriteret. Jeg ved ikke hvad der får en Berlingo/Partner til at "støje" på den måde, vi har selv een som aldrig gør det (benzin). Men når min nabo udtrykker bekymring for mulige støjgener når vi fortæller at vi vil smide vores oliefyr ud til fordel for en varmepumpe så er jeg nødt til at tage det meget alvorligt. Også selvom han i forvejen er lidt for støjsart når det kommer til almindelige støjkilder som græsslåmaskiner og andre larmende støjkilder.

 • 0
 • 0

Jeg skulle hilse fra kommuner og sige, at naboklager over støjgener fra varmepumper er ganske udbredt. Jeg har også lidt svært ved at forstå pointen i, hvorfor den ene slags støj i boligområder retfærdiggør den anden slags støj, som man kunne få indtrykket af, når varmepumper forsvares på disse debatsider.

Støjisolering kan blive nødvendigt for at dæmpe støjgenerne hos naboen. Den lavfrekvente støj, der spredes gennem faste/stive materialer såsom bygningsdele, er noget skidt.

Ja, man skal rigtignok passe meget på med de COP-værdier, som nogle sælgere opgiver.

 • 0
 • 0

der ikke kan løses.

Et simpelt problem som lavfrekvent støj fra udvalgte typer varmepumper, kan derfor nemt løses.

Overskrifter som

"Professor: Varmepumper er en lavfrekvent støjbombe"

Tager alle varmepumper over en kam, selv jordvarmepumper der slet ikke har en udvendig kompressor ;-)

Vi kan måske derfor give den vildledende overskrift her på de danske ingeniøre´s debatside, noget af skylden for at tråden kan misforstå´s derhen at det er et spørgsmål om varmepumper eller ikke varmepumper, fremfor det det egentlig handler om, en godkendelsesordning der skal frasortere støjende modeller fra det danske marked.

 • 0
 • 0

Det svenske eksempel er specielt. En varmepumpe til en kvart million kr (svenske!) er en MEGET stor varmepumpe, og dens støj kan derfor også være MEGET kraftigere. - Normalt er det et lille problem. Og en varmepumpe kan som nævnt lyddæmpes, hvis det ønskes.

 • 0
 • 0

Enig - det er ikke nogen normal husstandsvarmepumpe. Alligevel er det et kendt forhold at der klages over støj fra også mindre varmepumpeanlæg. Og dette fra såvel naboer, som egne brugere.

 • 0
 • 0

er selvfølgelig meget meget være end en støjgene der dukker op en gang i mellem. En støj gene kan bruges som tortur. Det skal tages meget seriøst.

Larmende køtere skal også lige på listen over uønsket støj i villa kvartere såvel som i fler etages bygerier.

 • 1
 • 0

Tag lige haveredskaberne med. Hvorfor kan man dæmpe en Velo Solex så den ikke kan høres (næsten), men plæneklipperne får lov at køre uden lyddæmper? Og jeg kan tilslutte mig et forbud mod lavfrekvent støj. Desværre er kilden til den lavfrekvente støj ofte meget svær at lokalisere.

 • 1
 • 0

Vi bor i et parcelhus på landet. I området har vi adgang til naturgas. En del husstande har naturgas-anlæg , nogen har oliefyr. De beboer/husstande der har elvarme gerne kompenserer med en Luft-luft eller Luft-vand varmepumpe. I et hus ved siden af vort hus flytter en ny ejer. Han renoverer huset, installerer gulvvarme , nye radiatorer ... og det hele bliver forsynet med varmekilde fra en Luft-vand varmepumpe. Han købte en billig Coops varmepumpe på 10 kW. Ingen buffer-tank. Huset er i underkanten af 400 m2. (så 25 W pr. m2) Denne Luft-vand varmepumpe larmer SÅ maget at trods tykke murer i vort hus, kan vi ikke gemme os for støjen. Netop for den lavfrekvente bass-brumlen. Et ophold i vor have er lig med at være tæt på en jumbo-jet. Flere andre naboer har lignede varmepumper .. men ingen af de andre pumper kan høres markværdigt. De andre varmepumper er som moderne køleskabe - angående støj. De kan ikke høres ret meget. Men den ene-billig varme pumpe fra den nye nabo er lige som en russisk kampvogn. Den kører maget ujævn, men mærkelige brag (det er ekstra støj fra den del i pumpen som kaldes - defroster). Vi lever lige som i en krigszone!! Denne varmepumpe kører typisk 2-3 minutter og stopper i 2 minutter, og sådan er det hele natten og hele dagen. Pumpen er placeret få meter fra vort hus og denne vifte-ventilator peger lige 90 gr. vandret i vor gavl. Og sådan er det i de sidste 2 år og 3 måneder. Nogle samtaler for 2 år siden med den nye nabo, har ikke hjulpet. Flere breve sendt til Kommunekontor ... men Kommunen tager det ikke så tungt. Alt skal køre i sin tempo .. osv. dvs. lige denne Kommune er ikke så effektiv i handling. Når denne nabo hørte at nogen vil muligvis komme og måle støjen , så i en periode har han skruet ned for lyden ... men kun om dagen. Og skruet op på 100% effekt om natten. Han ved det at kommunale medarbejder kommer kun i tidsrummet 7-20 .. så resten af døgnet er det frit spil for at larme. Og i tillæg den nye nabo har sine rødder i Palæstina, så hver bøn til ham om at gøre noget med støjen ender med hans påstand om, at vi er racister og at vi vil gerne fratage ham muligheden til at få varmen i huset. Denne dybe lavfrekvens fra varmepumpen driver os til sindssyge... simpelthen. Og alt er som det er ... fordi en person køber en varmepumpe som er et billig , dårligt produkt. Og så vil han heller ikke engang opstille en skærm foran sin varmepumpe. Det kunne jo tage 5-10 % af støjen. Det er terror i fredelig Danmark. Det er tortur. Så vores appel og "advarsel" til andre mennesker er: "pass på hvad du køber, fordi en varmepumpe der ikke er egnet til tæt beboelsesområde kan ødelægge andres liv. Og når nogen tidligere har skrevet/sagt at lyd kan bruges som tortur , så vil vi tilslutte os til denne påstand.

LYD KAN BRUGES SOM TORTUR. OG LIGE NU ER DET OS DER ER OFRE.

ps. ironi ? man bor i sit eget hus ... alligevel føles det som om vi er fanget i krigszone i Syrien eller Palæstina.

 • 3
 • 1

En konstant ensformig støj gene er selvfølgelig meget meget være end en støjgene der dukker op en gang i mellem.

Det er nemlig korrekt. Lad mig tage et endnu ikke nævnt eksempel. Flere naboer omkring vores hus har hunde. Når der kommer besøg er det naturligt at hundene bjæffer, som sådan nogen nu engang gør, og fred med det. Til gengæld er der en hundeejer, som åbenbart jævnligt lader kræet blive alene hjemme, og så kan den i øvrigt gø i timevis. DET er i mine ører langt være end hvad Briggs & Stratton hidtil har bedrevet! De nævnte motorlyde som nævnes er næsten altid forbigående, undtagen hvis man bor tæt på en motorvej. Varmepumper kører vist kontinuerligt.

Jeg kender ikke meget til lyde fra varmepumper, men lavfrekvente lyde går som bekendt meget nemmere igennem forskellige materialer end høje ditto. Vi kender det fra musik til fester, hvor bassen når længst væk. Den er derfor også mest vanskelig at bekæmpe. Måske man skal anvende et "anti-noise" system, og dermed bekæmpe støjen ved kilden. Var det ikke Volvo, som eksperimenterede med et system i udstødningen engang?

 • 3
 • 1

Det er jeg helt enig med, at en gøende hund kan irritere, selvom vi ved at det er hundeejers skyld. Man burde muligvis "anmelde" dette for dyrplageri - det er jo ikke hundens skyld. Det beviser bare at der er mange eksempler hvor mennesker ikke tager hensyn til naboer. Egoisme ? eller bare mangel på grundlæggende forståelse af "vis hensyn". . Angående "antistøj" udstyr, der findes mange former for apparater. . Lavfrekvent lyd er noget der faktisk har været kendt problem i Danmark i mange år. For 20 - 30 år siden mange forsker peget på problematikken af lavfrekvens støj fra kræftværker, vindmøller osv. Men fordi Danmark eksporterer højteknologi for milliarder , så regering ville ikke engang tage op diskussionen. Her vil jeg vedlægge et brev sendt til daværende minister:

link til nedenstående brev: http://www.frieelforbrugere.dk/Frie_Elforb...

Åbent brev til minister / Solveig Odderskov

Kære Dan Jørgensen.

Den 10. maj 2007 havde vi (Landsforeningen INFRALYD & MILJØ) et møde hos dig i Europa-Parlamentet vedrørende den landsdækkende lydforurening af dybe lyde i Danmark.

Du hørte den modbydelige dybe larm på et DAT-bånd, optaget af Miljøstyrelsens referencelaboratorium i en klagers hjem, og du mente ikke, at det ”var en lyd, man kunne holde ud at høre på i ret lang tid”.

Desværre kunne du dengang ikke hjælpe i sagen, men det kan du NU !!!

Kraftig infralyd og lavfrekvent lyd udsendes bl.a. fra vindmøller og kraftvarmeværker og ødelægger ikke kun tilværelsen og helbredet hos mennesker, men også hos dyr.

Det glæder os utroligt meget, at du bekymrer dig om dyrevelfærd, så derfor denne henvendelse, hvor vi vil bede dig om at sætte en stopper for den lydtortur, bl.a. mink og grise lever i fra f.eks. vindmøller.

Det er simpelthen en grusom form for dyremishandling.

Vor forening INFRALYD & MILJØ er lukket nu, men i de mange år, den eksisterede, fik vi utallige henvendelser fra landmænd, der oplyste, at deres svinebesætning pludselig viste tegn på mistrivsel – og blev syge.

Vi besøgte bl.a. gårdejer Holm på Falster, hvor ejerne var blevet nødt til at sælge deres svinebesætning, fordi smågrisene døde – og alle dyrene viste tegn på, at de ikke havde det godt – EFTER at der var blevet opsat 5 vindmøller på naboejendommen.

Larmen var ualmindelig led. Min mand er en af de mange, der ikke har så fin en hørelse i det lavfrekvente område, så han kunne ikke høre den, men jeg var glad for, at jeg kunne forlade stedet efter nogle timer, hvor vi bl.a. tog lydmålinger, der viste både infralyd og lavfrekvent lyd, der på grund af resonans blev forstærket INDE i både stuehuset og staldene.

Både Anne-Margrete Holm og hendes mand var også kraftigt generet.

De blev syge – og er nu begge døde af en blodprop i hjertet.

Vindmøllernes støjgrænse må ændres, så hverken mennesker eller dyr skal leve i lydtortur, men dyrene kan ikke fortælle, at de har det rædsomt i larmen, så hos de mange landmænd, der oplyser, at deres svinebesætning viser tegn på, at noget er galt, bør der tages en infralyd/lavfrekvent lydmåling, men den skal tages af et akkrediteret støjlaboratorium, da en almindelig lydmåler ikke kan bruges.

Professor i akustik Henrik Møller på Aalborg Universitet er sikkert den i Danmark, der har den største viden på lydområdet, men han er desværre blevet fyret, fordi han var kritisk overfor de målinger og støjgrænser, som vindmølleindustrien anbefaler, og han er derfor ikke med i den undersøgelse, som nu skal foretages hos gårdejer Lars Peter Simonsen, se vedlagte !!!

Jeg er dog meget utryg ved, at DTU skal tage støjmålingerne.

Når man tænker på, at Vindmølleindustrien har magt til at få professor Henrik Møller fyret, som er en international anerkendt forsker og videnskabsmand, kan vi vel også forvente, at DTU`s lydmålinger dikteres af vindmølleindustrien… !!!

Jeg vil anbefale, at man anmoder Henrik Møller om at kontrollere de lydmålinger, der tages af lavfrekvent støj og infralyd.

Hvis han afslår, kan man sikkert i udlandet finde en uvildig lydekspert til opgaven.

For nogle år siden afbrød Aalborg Universitet samarbejdet med DELTA, Miljøstyrelsens referencelaboratorium, da de skulle måle infralyd fra vindmøller.

DELTA havde sat et filter i lydmåleren, så infralyden slet ikke kom med.

En sådan manipulation skulle vi helst ikke udsættes for igen.

Hunde og heste bliver i øvrigt også generet af den dybe larm, der p.g.a. af bølgelængden kan komme fra en lydkilde, der ligger mange kilometer væk.

Med professionelt måleudstyr og anvisning fra Henrik Møller fandt vor forening f.eks. ud af, at den dybe ”baslyd” fra et kraftvarmeværk kan genere folk 18 km. væk. (I lige linie.)

Den enerverende dybe larm fra kraftvarmeværkerne varierer i styrke, hvilket man skal huske at tage i betragtning, når der tages lydmålinger i ovennævnte undersøgelse, hvor det danske firma SILENTOR, som har stor erfaring i at lyddæmpe infralyd og lavfrekvent lyd fra kraftvarmeværker, måske bør deltage.

Med venlig hilsen

Solveig Odderskov

citat slut

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten