Professor: Unødvendigt at fjerne nano-produkt fra butikkerne

På den ene side mener Håkan Wallin, professor fra Det Nationale Center For Arbejdsmiljø (NFA), at det var forkert at trække produktet Selvrensende Glas fra Nanocover tilbage fra kunder og butikker. På den anden side er professoren bekymret for, om produktets indhold af nano-titaniumdioxid (TiO2) kan ende i lungerne og være sundhedsskadeligt.

Håkan Wallin efterlyser et større kendskab til sundhedseffekterne af de nuværende nanoprodukter på markedet, blandt andre TiO2. I øjeblikket forsker NFA i sundhedsfaren af TiO2, og international forskning viser, at nano-titanium dioxid sammenlignet med pigment-titaniumdioxid kan være farligere, hvis man får det ned i lungerne.

»Vi har også publiceret data, som viser, at nano-titaniumdioxid støver mere. Så der er generelt grund til at være på vagt overfor nanopartikler i almindelige produkter. Vi ved stadig generelt for lidt om nanoprodukters farlighed,« siger Håkan Wallin.

Det Nationale Center For Arbejdsmiljø er i tvivl om farligheden af stoffet titanium dioxid, der blandt andet findes i Nanocovers produkt Selvrensende Glas. (Foto: Nanocover) Illustration: Nanocover

Han afviser derimod, at stoffet fra produktet Selvrensende Glas kan optages gennem huden, og en australsk regeringsrapport fra 2005 frikender også TiO2. Da stoffet kun findes i små koncentrationer i Selvrensende Glas, så udgør det ikke en sundhedsfare, mener Håkan Wallin.

»TIO2 findes også i det meste hvide maling, man køber i dag, og det spredes også i luften, når man sliber på malingen. Derfor bør tingene nuanceres lidt. Og det har ikke en afgørende betydning for sundhedsfaren, om stoffet findes i rutil form eller anastase,« siger han.

Håkan Wallin understreger dog, at det er Miljøstyrelsens opgave at gennemføre en grundig risikovurdering af stoffet, men Miljøstyrelsen har tidligere henvist til, at den baserer sin godkendelse af TIO2 på oplysninger fra NFA.

Emner : Nanoteknologi