Professor: Stop medicinalindustriens fiflerier

Mandag beskyldte en række professorer Novo Nordisk for at have fiflet med analysen i en videnskabelig artikel om blødermedicinen Novoseven. Sideløbende hagler kritikken ned over medicinalgiganten Merck, efter nye dokumenter viser, at marketingsafdelingen havde omfattende kontrol over forsøg med det smertestillende middel Vioxx.

Men det er ganske almindeligt, at medicinalindustrien pynter på resultaterne i videnskabelige artikler, fortæller Peter Gøtzsche, overlæge og leder af Det Nordiske Cochrane Center, der arbejder for god videnskabelig praksis.

I mange tilfælde har tidsskrifternes redaktører ikke en chance for at opdage det, i andre er de presset af økonomiske interesser. Derfor er det afgørende, at det offentlige overtager opgaven og sikrer uafhængige forsøg på firmaernes regning, mener han.

»Det er svært at forhindre. Mange, heriblandt jeg, advokerer for, at det bør være en offentlig opgave at undersøge, hvor gode lægemidler er. Når virksomhederne laver deres egne forsøg, er de jo deres egne dommere, og de kan tjene mange penge på at pynte på resultaterne. Der burde være uafhængige forskere, ligesom vi foretrækker det med alle andre produkter end medicin,« siger Peter Gøtzsche.

Han betegner det som »almen viden«, at medicinalvirksomhedernes marketingsafdelinger har fået tiltagene magt igennem de seneste årtier. Også over forskningen.

»Hvis resultaterne fremstår mere positive, end der er grundlag for, og lægerne ikke opdager det, vil den efterfølgende markedsføring være så meget mere effektiv,« siger han.

Marketingafdeling stod bag forsøg

Kritikken af Merck drejer sig netop om marketingsafdelingens indblanding i forskningen såvel som publicerede artikler. Sagen er eksploderet, efter at interne dokumenter er blevet lækket i forbindelse med en række patienters erstatningssag mod Merck.

De viser, at forsøg med det smertestillende præparat Vioxx blev til som led i en markedsføringskampagne rettet mod praktiserende læger. Det var således marketingsafdelingens ansvar at »designe protokollen og overvåge udførelsen« af forsøget, citerer Newscientist fra de interne dokumenter.

Bagefter noterede man sig, at de deltagende læger udskrev mere Vioxx til deres patienter.

Resultaterne, der var positive og viste færre bivirkninger end den nærmeste konkurrent, Naproxen, blev efterfølgende publiceret i tidsskriftet Annals of Internal Medicine i 2003. Året efter trak Merck dog Vioxx tilbage af sikkerhedsmæssige årsager og endte med at betale i omegnen af 25 milliarder kroner i forlig med tusinder af personer, der var blevet ramt af hjerteanfald og slagtilfælde efter at have taget Vioxx.

Tidsskrifter sælger reprints til medicinalfirmaer

Peter Gøtzsche peger på massive økonomiske interessekonflikter i den slags sager.

»Det er i deres interesse at publicere spændende resultater, hvorved de kan opnå store indtægter på at sælge de reprints, som firmaerne udleverer til kunderne. Et vigtigt forsøg med Vioxx blev eksempelvis publiceret i The New England Journal of Medicine, der efterfølgende solgte en million reprints til Merck,« siger Peter Gøtzsche.

Han tilføjer, at der er en række eksempler, hvor medicinalvirksomheder har truet tidsskrifters redaktører med at trække artiklen tilbage og publicere den andet steds, så de går glip af indtægterne.

Udviklingen går dog den rette vej, mener Peter Gøtzsche og fremhæver Italien som et foregangsland.

»Her har man indført fem procent skat på lægemiddelannoncer. Pengene går til en offentlig fond, der foretager uafhængige kliniske forsøg af lægemidler,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når man tænker på at Aarhus Universitet ejer Cheminova, så får man da kuldegysninger når man læser overskriften:

"Det offentlige bør overtage opgaven med at teste medicinalindustriens produkter, for der er alt for mange penge at tjene på at pynte på resultaterne, mener leder af Cochrane Centeret på Rigshospitalet, efter Novo er blevet beskyldt for at fifle med en videnskabelig artikel."

Og mit udsagn er ikke rettet mod velfærdsministeren, men den generelle trang til at ville detailstyre opgaver man ikke er istand til.

Der mangler simpelthen folk til opgaven, ligesom i politiet og sygeplejen!

 • 0
 • 0

Nu kunne opgaven varetages gennem EU, da der vel på et tidspunkt også vil blive gennemført en harmonisering af medicin, på samme vis som det er sket med andre produkter.

Der burde i hele EU kunne findes nok kompetente og uafhængige forskere til at gennemfører opgaven. Det vil også have den fordel at hvert land ikke behøver at have sin egne godkendelsesprocedurer og dokumentationskrav.

 • 0
 • 0

Jeg har svært ved at se at dit eksempel med Cheminova gør andet end at understrege behovet for "... uafhængige forskere ..." som nævnt i artiklen. I det nævnte eksempel vil Aalborg universitet jo åbenlyst ikke være uafhængig af Cheminova, men derimod optræde som enhver anden virksomhed(sejer), som eksisterer for at tjene penge, og dermed også være udelukket fra at fungere som kontrolinstans.

Ligeledes kan jeg ikke se hvor "detailstyring" kommer ind i billedet - der er tale om at fristelsen til at stille et produkt i et mere positivt lys (eller endog direkte fuske med data), let kan blive stor hvis man samtidig har betydelige økonomiske interesser i produktet. Det er mig bekendt en alment kendt problemstilling - og veldokumenteret gennem flere kedelige eksempler ikke mindst i medicinalindustrien. Der lægges således ikke op til mere styring, men blot at de tests der alligevel skal foretages, bør foretages af en uafhængig instans.

Det burde være en del af "god test praksis" at tests udføres af en uafhængig part - her er en uafhængig offentlig instans (som ikke kan presses med trusler om at lægge opgaver et andet sted for eftertiden, hvis ikke udfaldet af testene falder i virksomhedens smag), nok eneste realistiske bud.

 • 0
 • 0

Nu kunne opgaven varetages gennem EU, da der vel på et tidspunkt også vil blive gennemført en harmonisering af medicin, på samme vis som det er sket med andre produkter.

Mener du det samme korrupte og udemokratiske EU som ikke engang kan få en uafhængig revision til at godkende kommisionens budget; nu på 12(??) år - eller et andet, bedre EU!?

 • 0
 • 0

Mener du det samme korrupte og udemokratiske EU som ikke engang kan få en uafhængig revision til at godkende kommisionens budget; nu på 12(??) år - eller et andet, bedre EU!?

Ikke alt i EU er korrumperet, domstolen viser for eksempel tydeligt at den er ligeglad med lokalpolitiske og/eller økonomiske interesser.

Det jeg kunne tænke mig EU stå for, er dannelsen af en selvejende institution, som medicinalvirksomhederne var tvunget til at benytte til at lave kontrolforsøg som led i godkendelsesproceduren for deres produkter.

Jeg er udmærket klar over at der er de samme farer for lobyistisk påvirkning på dette område, som vi har set på kemikalieområdet.

 • 0
 • 0

Ikke alt i EU er korrumperet, domstolen viser for eksempel tydeligt at den er ligeglad med lokalpolitiske og/eller økonomiske interesser.

Vi ved da ikke noget om de økonomiske interesser!

Problemet er at EU domstolen kun er underlagt EU Kommissionen, ingen af parterne er direkte valgt af nogen og ingen af parterne kan overhovedet stilles til ansvar for noget som helst per default. I tilfælde af problemer er der også det forhold at EU Kommisionen alene kan lave de EU-love som den selv finder nødvendigt.

Hvis det ikke er et enestående "single point of failure" så ved jeg ikke hvad er!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten