Professor: Politikerne har kun én mulighed: Genhus metronaboer

20. februar 2014 kl. 11:2015
Professor: Politikerne har kun én mulighed: Genhus metronaboer
Illustration: metroselskabet.
En af Danmarks førende eksperter i miljøret vurderer, at hvis tidsplanen for at anlægge metrocityringen skal overholdes, så er politikerne nødt til at sætte penge af til genhusning af de mest støjplagede naboer.
Artiklen er ældre end 30 dage

I eftermiddag, torsdag, skal partierne bag københavnernes 21 milliarder kroner dyre metroprojekt diskutere en ændring af den syv år gamle cityringslov med transportminister Magnus Heunicke (S). Anlægsloven har nemlig vist sig ikke at sikre anlægsarbejdets naboer deres nattesøvn og samtidig få arbejdet færdigt til tiden.

Læs også: Politikere: Metroen skal bygges til tiden og til prisen

Dr.jur. Ellen Margrethe Basse, professor i miljøret ved Aarhus Universitet, vurderer, at politikerne bliver nødt til at sætte tilstrækkelige midler af til at genhuse de støjplagede københavnere.

Nu er anlægsprojektet endt i en værre rodebutik. Hvad vurderer du, projektets ejer kan gøre for at rette op? Kan man ændre på anlægsloven midtvejs i et stort projekt?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Ja, partierne kan godt vedtage en lovændring, hvis de kan blive enige. Men man kan dårligt nok - uden at overtræde, hvad man normalt ville kalde menneskerettigheder - fastholde, at anlægsarbejdet må larme døgnet rundt indtil december 2018 i et tæt beboet område. I stedet bliver man nødt til at tænke på genhusning af de mest støjbelastede beboere,« påpeger Ellen Margrethe Basse og forsikrer, at en anlægslov sagtens kan tage højde for det.

»Det er bare et økonomisk spørgsmål,« tilføjer hun.

Læs også: Metro-formand: Cityringen kan blive to år forsinket

Ligger politikerne, som de har redt? Er grunden til miséren et usikkert lovgrundlag og svært administrerbare miljøregler?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Cityringsloven har jo undtaget projektet fra planloven og naturbeskyttelsesloven, men ikke for miljøbeskyttelsesloven. Det betyder, at de skal overholde de vejledende støjregler og særlige regler om infralyd. På det grundlag er det indbragt for Natur- og Miljøklagenævnet. De regler er jo ikke grebet ud af den blå luft, men baseret på WHO’s sundhedsbegrundede bestemmelser om, hvor meget mennesker, også små børn, syge eller gamle, kan klare af støj, når man skal hvile og sove.«

Betyder det, at politikerne ikke i 2007 kunne vedtage en anlægslov, der fastslår, at hensynet til projektets tidsplan vejer tungest af alt?

»Der er nok grænser for, hvor meget man i en anlægslov kan vedtage, at man bare skal acceptere som naboer. Hvis tidsplanen skal overholdes, er det derfor nok i forhold til de mest støjplagede et spørgsmål om genhusning.«

»Skal beboerne acceptere de høje støjniveauer om natten, bliver man nødt til at forholde sig til de sundhedsmæssige aspekter og finde ud af at genhuse nogle af dem.«

Er det ikke også underligt at friholde så stort et projekt, som virkelig går tæt på folks boliger, for planlovens VVM-bestemmelser?

»Nej. Når man anlægger en bro, en metro eller en tunnel, sker det jo ved en anlægslov, og man vurderer miljøkonsekvenserne ud fra de regler, der gælder i forbindelse med lovgivningen. Der er blevet foretaget en VVM-vurdering. Problemet opstår med de væsentlige ændringer af de betingelser, der bliver accepteret for anlægsarbejdet med døgnarbejde og høje støjniveauer,« siger Ellen Margrethe Basse.

Læs også: Marmorkirkens naboer stævner Transportministeriet

Men da politikerne i Folketinget og borgerrepræsentationen vedtog at anlægge metroen, vidste de vel godt, at anlægsarbejdernes naboer ville blive generet. Burde de ikke have forudset problemerne?

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det vidste de ikke, da anlægsloven oprindelig blev vedtaget. Først senere fandt man ud af, at der var brug for mere tid, så man var nødt til at arbejde om natten for at nå deadline. Det kunne forligspartierne nok ikke forudse.«

Som Ellen Margrethe Basse vurderer det, er det største problem, at lovgiverne ikke har sikret borgerne en uafhængig og relativt billig klageadgang:

»Til gengæld er det et problem i forhold til cityringsloven, at lovgiverne ikke har taget højde for Århuskonventionen. Konventionen sikrer borgerne adgang til at blive involveret i beslutningsprocessen og til at gå til domstolene eller en anden uafhængig instans. Det sikrer demokratiet en central placering i miljøbeslutninger.«

»VVM-bestemmelserne derimod sikrer ikke borgerne denne ret, eftersom de kun kan klage til Transportministeriet, der ejer metroen, og som derfor ikke er uafhængig. Derfor er sagen også blevet forelagt for Århuskonventionens Compliance Committee, som venter på, hvad der nu sker i Natur- og Miljøklagenævnet.«

Læs også: Nu ligger det fast: Metrocityring er forsinket og åbner ikke i 2018

Klagenævnet fastslog 5. februar, at det ikke har kompetence i forhold til VVM-vurdering efter cityringsloven. Og det er også rigtigt, fastslår Ellen Margrethe Basse:

»Nævnet har ikke kompetence i forhold til VVM-problematikken. I steder for at forelægge dén afgørelse for Compliance Committee har naboerne nu indbragt sagen for domstolene,« siger Ellen Margrethe Basse.

15 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
15
20. februar 2014 kl. 23:21

Spørgsmålet er også, om hvordan man fremover vil sikre, at borgerne kan have tillid til de udmeldinger Metroselskabet, Kommunen og Staten kommer med? For med de disponeringer og valg som er blevet truffet, bør der stilles store spørgsmålstegn ved Metroselskabets nuværende struktur og ledelse og om den er hensigtsmæssig? Med mine øjne, og som involveret nabo, må jeg sige at det har hele tiden virket som om at Metroselskabet stort set altid har fået lov til at gøre hvad de bad om. Uden nævneværdige ændringer. Også selvom de var i direkte strid med VVM redegørelsen.

Nar man nu ligger som man har redt, og man sover dårligt, er det så ikke på tide at bede andre om at rede sengen?

14
20. februar 2014 kl. 20:59

Det er muligt Jens, men det burde de altså.</p>
<p>For få år siden byggede vi metroens nuværende etaper: M1 og M2. Der var tale om de samme jordbundsforhold, den samme type tunnel, den samme diameter, den samme type boremaskine, i et lignende og til dels i samme område, hvor 16 af de 17 nye stationer bygges på nøjagtig samme måde som de gamle, med de samme tog og så videre.

zip

Ens. Måske. Men håndteret anderledes iflg. daværende områdechef i Metroenheden Hans Christian Karstensen:

»Ud¨over Miljøbeskyttelseslovens paragraf 42 blev byggestøjen under anlægsarbejdet på den eksisterende metro reguleret med Planlovens VVM-bestemmelser. Desuden var den store forskel, at entreprenørerne ikke arbejdede meget i aften- og nattetimerne på metroens to første etaper. Det var tidsplanen simpelthen ikke lagt an på.«

http://ing.dk/artikel/byggestoej-fra-metroen-det-er-rendyrket-trial-error-166253

Så presser du tidsplanen tilpas sammen af hensyn til økonomien ... for at få vedtaget projektet ubeskåret...

Frank Jensen - og med ham fra midten og ud mod højre - har en stor glæde ved biler og vil meget nødig lave højklasse kollektiv trafik, der generer dem. IMHO er det reelt det vi betaler prisen for nu.

Sidst var det en tunnel, der kunne bores meget meget billigt.

Verden vil bedrages :o)

13
20. februar 2014 kl. 19:53

"De regler er jo ikke grebet ud af den blå luft, men baseret på WHO’s sundhedsbegrundede bestemmelser om, hvor meget mennesker, også små børn, syge eller gamle, kan klare af støj, når man skal hvile og sove".

Dette burde være en selvfølge for alm. tænkende, men nej! Det er ikke tilfældet på Københavns Rådhus. Her mener to ledende poliitkere, at "der ikke findes nogen facitliste for hvor meget støj et menneske kan tåle".

De prøver nu på at redde deres egen røv ved at forslå total genhusning af naboerne - hvorefter Metroselskabet så kan larme løs døgnet rundt. Et er at naboerne til Marmorkiren og i Nørrebroparken kan blive genhuset, men hvad med dem, der bor lige om hjørnet i fx. St. Kongensgade, kan de også blive genhuset? Hvor tæt/langt skal bo fra en metrobyggeplads for at blive genhuset?

Da Metroselskabets formand ikke mener at støj er det store problem, og noget støj skal man jo tåle når man bor i en storby, så lad ham bo en måneds tid i Nørreborparken. Det kan så være han kommer på andre tanker.

Selv bor formanden i...? Næppe et sted hvor der bygges metro, motorveje eller andet støjende.

12
20. februar 2014 kl. 19:53

"De regler er jo ikke grebet ud af den blå luft, men baseret på WHO’s sundhedsbegrundede bestemmelser om, hvor meget mennesker, også små børn, syge eller gamle, kan klare af støj, når man skal hvile og sove".

Dette burde være en selvfølge for alm. tænkende, men nej! Det er ikke tilfældet på Københavns Rådhus. Her mener to ledende poliitkere, at "der ikke findes nogen facitliste for hvor meget støj et menneske kan tåle".

De prøver nu på at redde deres egen røv ved at forslå total genhusning af naboerne - hvorefter Metroselskabet så kan larme løs døgnet rundt. Et er at naboerne til Marmorkiren og i Nørrebroparken kan blive genhuset, men hvad med dem, der bor lige om hjørnet i fx. St. Kongensgade, kan de også blive genhuset? Hvor tæt/langt skal bo fra en metrobyggeplads for at blive genhuset?

Da Metroselskabets formand ikke mener at støj er det store problem, og noget støj skal man jo tåle når man bor i en storby, så lad ham bo en måneds tid i Nørreborparken. Det kan så være han kommer på andre tanker.

Selv bor formanden i...? Næppe et sted hvor der bygges metro, motorveje eller andet støjende.

11
20. februar 2014 kl. 16:02

Nu er det nemt og gratis at sidde på Københavns Rådhus og være for en genhusning, når de udemærket ved at Loven om Cityringen ikke åbner mulighed for dette. Det er jo det der er baggrunden for at Folketinget i dag snakker om en mulig ændring af loven.

10
20. februar 2014 kl. 15:10

Dette er vel klasse eksemplet på at billigst ikke altid er billigst. Det billigste bud (fra en italiensk entreprenør) viste sig alligevel at være det mest besværlige og potientielt også dyreste (chock chock,...). Ligesom det billigste bud på et (gæt selv hvilket) tog, heller ikke viste sig at være det billigste bud på et fremtidssikret tog.

9
20. februar 2014 kl. 14:39

@ Jens Haugaard

Citat: "Men da politikerne i Folketinget og borgerrepræsentationen vedtog at anlægge metroen, vidste de vel godt, at anlægsarbejdernes naboer ville blive generet. Burde de ikke have forudset problemerne? Det vidste de ikke, da anlægsloven oprindelig blev vedtaget"

Det er muligt Jens, men det burde de altså.

For få år siden byggede vi metroens nuværende etaper: M1 og M2. Der var tale om de samme jordbundsforhold, den samme type tunnel, den samme diameter, den samme type boremaskine, i et lignende og til dels i samme område, hvor 16 af de 17 nye stationer bygges på nøjagtig samme måde som de gamle, med de samme tog og så videre.

Altså en metro som 99,99% af vejen ligner den eksisterende.

Det kan derfor overhoved ikke komme bag på dem hvad metroen koster pr. borret meter. Det kan ikke komme bag på dem hvor lang tid det tager at bygge en station. Det kan ikke komme bag på dem hvordan den københavnske undergrund ser ud og så videre.

Kun for eksempel antallet af ledningsomlægninger kan være meget forskelligt fra område til område, og de arbejder er for størstedels vedkommende allerede afsluttet, og har ikke været dem som volder problemer.

8
20. februar 2014 kl. 14:19

Een ting er at ville blive færdige til tiden, og uden forhøjet pris, men kan vi virkeligt acceptere at forurene folk døgnet rundt i 5 år uden deres accept?

Man ved [1] at støj medfører øget risiko for hjertekar sygdomme samt blodpropper, etc.

Hvis dette er standarden for københavnere, kunne man med fordel ligge et depot med det lav- og middelradioaktive affald fra Risø i København midtby. Sunhedsrisikoen fra det radioaktive affald er, sandsynligvis, mindre end sunhedsrisikoen fra metrobyggeriet.

[1] http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/latest-press-releases/new-evidence-from-who-on-health-effects-of-traffic-related-noise-in-europe

7
20. februar 2014 kl. 13:16

Men kan vi virkelig i Danmark leve med, at store projekter ikke kan gennemføres - fordi enhver berørt borger kan klage ?
Vi får tilstande som findes i nogle udlande, og som helt lammer enhver ændring.

I min optik advokerer du netop for tilstande som findes i visse udlande...

Set fra min stol er jeg ret glad for retssamfundet, hvor mangelfuldt det end måtte være.

Jeg tillader mig at bringe denne nok engang (fra den avis, Bent J ovenfor så tydeligt ikke kan lide) - for forhåbentlig er ikke alle på siderne her helt uden for pædagogisk rækkevidde:

pol.dk d. 5. februar:

"Professor i miljø- og forfatningsret Peter Pagh var blandt de eksperter, der i maj sidste år advarede kommunen om at være i gang med at give en ulovlig tilladelse. Efterfølgende valgte han af principielle årsager at hjælpe Beboerforeningerne omkring Marmorkirken med at klage til Natur- og Miljøklagenævnet samt FN-systemet, der har oprettet en sag mod Danmark.

Borgerne og professoren anser afgørelserne for en sejr for retsstaten og demokratiet:

»Det er i høj grad en sejr for retssikkerheden. Vi måler en retsstat på, om den lille får en ærlig chance mod det store system, og klagenævnet viser nu, at borgerne ikke er fuldstændig retsløse. Det her byggeri bliver forsinket, fordi kommunen og Metroselskabet ikke har magtet at følge reglerne og planlægge byggeriet på en ordentlig måde«, siger professor Pagh fra Københavns Universitet."

6
20. februar 2014 kl. 13:11

Da de har valgt at <strong>ignorere problemet</strong> fra starten, ligger de som de har redt.

Og det er netop derfor, beslutningstagerne skal straffes på næsten den mest drakoniske måde tænkelig.

Det er ganske enkelt ikke i orden at fremme egne favoritprojekter på bekostning af sagesløse menneskers livskvalitet.

Nu er den metro-ring ifølge produktivitetskommisionen så også samfundøkonomisk et stor hul i jorden, så man forstår at nogle ville snyde på vægten - men det er da amoral af værste skuffe.

Lars :)

5
20. februar 2014 kl. 13:10

<em>Men da politikerne i Folketinget og borgerrepræsentationen vedtog at anlægge metroen, vidste de vel godt, at anlægsarbejdernes naboer ville blive generet. Burde de ikke have forudset problemerne?</em>

»Det vidste de ikke, da anlægsloven oprindelig blev vedtaget. [...]

Eller også var det ikke belejligt, såfremt beslutningen skulle igennem. Fra socialsuidalerne og hele vej mod højre har betalingsviljen til ikke at bygge kollektiv trafik der på nogen møde ville genere bilister, været enorm.

I diskussionen ovenfor er er også flere som belejligt glemmer hele beslutningsfølgen bag etableringen af ring-metroen.

4
20. februar 2014 kl. 12:29

Tak. Så ved vi hvorfra det manglende overblik kommer fra. Da de har valgt at ignorere problemet fra starten, ligger de som de har redt.

3
20. februar 2014 kl. 12:02

@ Jan Damgaard

Citat: "Næh, forslaget med genhusningen koster ganske vist, men så kan der til gengæld arbejdes i døgndrift så fristerne kan overholdes. Men af uvisse årsager, er denne løsning fravalgt på forhånd"

Ja, fravalgt af S og SF. Venstre, Radikale, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ønsker derimod at tilbyde genhusning.

Meget få artikler i Politiken er værd at læse, men her er en undtagelse: http://politiken.dk/indland/politik/ECE1821751/s-og-sf-blokerer-for-at-tilbyde-genhusning-til-metronaboer/

1
20. februar 2014 kl. 11:36

Der skal (skulle) sikkert være fundet løsninger for nogle beboere, selvom TV har vist adskillige som er tilfredse med den erstatning de har fået og lever med generne.

Men kan vi virkelig i Danmark leve med, at store projekter ikke kan gennemføres - fordi enhver berørt borger kan klage ? Vi får tilstande som findes i nogle udlande, og som helt lammer enhver ændring.

Det må da være muligt at træffe beslutninger - også upopulære. Ellers kan vi bare lave det hele om til eet stort Frilandsmuseum.