Professor: Politikerne fatter ikke biomassens begrænsning

Et bredt flertal i Folketinget støtter et forslag fra Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt om, at der i fremtiden skal hældes mere biobrændstof på bilerne.

Men det er helt hen i vejret, lyder det fra professor ved Syddansk Universitet Henrik Wenzel.

»Det er som om, politikerne ikke fatter, at der er en prioriteringsopgave. Det har altså en effekt, hvis halmen bruges, hvor den er halvt så effektiv (som fx biobenzin frem for biobrændstof i kraftværkerne, red.). Der er et politisk ansvar i at anvende hamlen så godt som muligt,« siger han til ing.dk

Forslaget fra Lars Christian Lilleholt (V) kommer, dagen inden Klimakommissionen lancerer sin plan for, hvordan Danmark i fremtiden skal udfase brugen af fossile brændsler.

Helt konkret forslår venstremanden, at mængden af biobrændstof i benzinen skal hæves med en tredjedel fra 5,75 pct. til 7,75 pct. i 2012 eller 2013 - stigende til 10 pct. i 2020. Det ekstra biobrændstof skal komme fra landmændenes halm, skriver Jyllands-Posten i dag.

»Halm er et restprodukt, og allerede i dag er der en til to millioner tons halm til overs, hvilket vil vokse de kommende år. Derfor er det Venstres topprioritet ved efterårets energiforhandlinger, at vi får øget mængden af biobrændstof i benzinen,« siger han til avisen.

Men energimæssigt medfører det store tab at omdanne halmen til bioetanol, sammenlignet med at fyre halmen i kraftværkerne.

»Det er ikke den rigtige vej at gå. Når Klimakommissionen, Concito, og jeg og alle mulige andre peger på, at der langtfra er biomasse nok i fremtiden, er det kritisabelt blindt at fortsætte i biobrændselssporet, uden at retfærdiggøre det.«

Egnsudvikling men ikke fornuft

I forslaget fra Lars Christian Lilleholt er Aalborg, Herning, Aabenraa, Odense, Kalundborg og Vordingborg allerede udpeget til at skulle huse fremtidens bioetanol fabrikker.

Venstres energiordfører spår, at det vil kunne skabe op til 4.000 jobs.

Henrik Wenzel medgiver, at det naturligvis vil skabe arbejdspladser, men han mener, at det lyder mere som egnsudvikling end sund fornuft.

»Der ligger også erhvervsgevinster i anden anvendelse, så hvorfor ikke anvende hamlen så rentabelt og effektivt som overhovedet muligt?« spørger han, og lægger ikke skjul på, at han er indædt modstander af, at biomasse som halm bruges til fremstilling af bioetanol.

I en rapport udarbejdet til den grønne tænketank Concito, der blev offentliggjort fredag, konkluderer professoren, at udbyttet fra biomasse vil være størst ved at tilføre det brint ved en proces kaldet hydrogenering.

Fyr op for halmen

Processen er endnu ikke udviklet, så hvad foreslår han på den korte bane?

»Biomassen skal bruges til el og varme. Så har vi den også centralt. Det koster flere penge pr. fortrængt CO2 at få biomassen ud i transportsektoren end at bruge den til el og varme,« siger Henrik Wenzel, og slår fast, at biomasse er en begrænset ressource, som skal udnyttes optimalt.

»På den korte bane banker man meget naturgas af til at lave varme, så lad os da få halmen derhen, og nyttiggøre naturgassen i transporten. Det handler ikke, om at vi pinedød skal gøre noget ved transporten. På den korte bane skal vi veksle biomassen der, hvor vi får mest for den,« siger professoren.

Han frygter, at et fokus på bioetanol vil låse Danmark fast på den forkerte teknologi, og at det derfor i fremtiden vil være svært at sadle om.

»Man skal sørge for at bruge så meget af halmen, som man kan. Men man har også et ansvar for at bruge den rigtigt og ikke at få forankret et forkert teknologisk spor. Og det gør vi, hvis vi kanaliserer kulstoffet fra vores biomasse ud i udstødningsrør, hvor vi må vente uholdbart længe på, at fotosyntesen får fat i den igen,« siger Henrik Wenzel.

Forslaget fra Lars Christian Lilleholt får sympatierklæringer med på vejen fra både klimaminister Lykke Friis (V), energiordfører Jacob Axel Nielsen (K) samt Mette Gjerskov (S).

Dokumentation

Artikel i Jyllands-Posten

Emner : Bioethanol
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvor den anden halvdel af energien bliver af, og hvorfor denne ikke kan bruges til fjernvarme?

Kan restprodukterne fra ethanolproduktionen ikke brændes af?

 • 0
 • 0

Den anden halvdel af energien går til forarbejdning og procestab etc. i forbindelse med brygningen af bioethanol. Dernæst kommer den dårlige virkningsgrad af de motorer der bruges til transport.

Det er analogt med om man bruger el til et køretøj direkte ( tog, trolleybus, eller RUF etc. ). Eller man bruger det i en batteribil, hvor der er tab både ved op- og af- ladning af batteri. Og batteriet kræver også energi at producere ( samt en masse kemikalier ).

 • 0
 • 0

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvor den anden halvdel af energien bliver af, og hvorfor denne ikke kan bruges til fjernvarme?

Kan restprodukterne fra ethanolproduktionen ikke brændes af?

En del forsvinder i selve processen, der jo - som du ved, hvis du har brygget vin - fraspalter CO2.

En del forsvinder under destillationen, der er mest energieffektiv, hvis den foregår i vakuum, hvilket bevirker, at procesvarmen har så lav temperatur, at den ikke kan bruges til andet end f.eks. at opvarme et svømmebassin.

En del forsvinder under den længere transport der er nødvendigt, fordi anlæggene må være store og derfor spredte.

Restbiomassen - stort set carbohydraten lignin, som man endnu ikke kan omdanne til ethanol - kan godt brændes af. Da den imidlertid er blevet våd under processen, skal den presses og tørres, hvorved der forsvinder energi.

Mvh Peder Wirstad

 • Åh ja - en anden kom først - men dette supplerer vel lidt?
 • 0
 • 0

Uden at have 100% overblik over alle de ting, som biomassen kan bruges til, forekommer det mig, at der er flere, der prøver at disponere over den samme biomasse! Potentialet er i DK 165 PJ/år, som udgør 19% af det danske energiforbrug. Men denne biomasse skal vistnok bruges både til el/varme på kv-værker, til biogas og til bioetanol - foruden til foder og strøelse under vores køer, svin, geder, marsvin og kameler.... Mon ikke et hurtigt arbejdende udvalg kunne sammenligne disse anvendelser og lave en fordelingsnøgle, så hver sektor kun disponerer over hver sit (ligesom finansloven og fiskekvoterne). Endelig KAN man jo udvide dyrkningen af energi-relevante afgrøder, så de 165 PJ måske - over en årrække - kunne øges 10-20%. Bio-professor Claus Felby har her på nettet oplyst, at hvis vi skal af med kullene, så skal vi importere 6-12 mio ton træpiller om året. Altså hvis vi fastholder, at kernekraften kun skal benyttes i - og importeres fra - lande, vi normalt sammenligner os med. - Men nu (i morgen) får vi jo Klimakommissionens bud på alt dette.

 • 0
 • 0

[quote]Og batteriet kræver også energi at producere ( samt en masse kemikalier ).

Nævn en produktion eller et produkt der ikke kræver/indeholder kemikalier.[/quote]

Ja det bliver svært. Men nævn et produkt der kræver flere sjældne og/eller sundhedsskadelige kemikalier/stoffer end batterier.

 • 0
 • 0

Det er jo direkte tosset, når der lægges op til, at vi skal substituere kul med biomasse. Biomasse har den kæmpe fordel, at det via forskellige processer kan omdannes til en række særdeles anvendelige ting, f.eks.: - Biogas - Biodiesel - Sprit Alt efter hvilke processer og katalysatorer der anvendes.

Vi har kun en begrænset mængde af biomasse til rådighed indenlands, og derfor bliver det formentlig nødvendigt at reservere den til omdanne til brændstoffer til transportformål.

Substitutionen af kul, bør i videt mulige omfang ske på anden vis. Taler vi f.eks. om el-produktion da strøm via solceller eller vindmøller, og taler vi om varme, så via solvarme.

En begrænset mængde biomasse kan evt. reserveres til at booste værkernes produktion periodevis, hvor sol- og vindenergi ikke rækker.

Men at forestille sig, at vi helt og aldeles skal erstatte kul med biomasse er helt ude i hampen - bogstaveligt talt!

 • 0
 • 0

Ja, der er en begrænset bio-masse og rigeligt med svine-gylle.

Det er også derfor, at vi IKKE skal bruge bio-massen i kraftværker - men, til biobrændsel til transport.

Kraftværker kan fint bestå af a-kraft, VE og SE - som ikke kræver bio-masse. Samt, isolering af bygninger.

Når vi så har fået et udbygget el-net og masser af billig strøm, så kan vi bringe el-bilerne på banen - og igen nedsætte andelen af fosil-brændsel i bilerne.

Forøvrigt, bør vi indføre E85, straks, som alle lande rundt om os. Så, os med flexi-fuel biler, der kan køre på E85, ikke behøves at køre rund og udlede unødige mængder af CO2!

 • 0
 • 0

Halmen er et meget værdifuldt element i en sund jord. Delvist nedbrudt plantemateriale, humus, er afgørende for jordens dyrkbarhed, og der er en direkte sammenhæng mellem jordens indhold af humus og udbytte. Derfor er det ikke uden problemer at fjerne halmen fa jorden. Hvorfor bliver der aldrig taget højde for halmens værdi som jordforbedringsmiddel, når der tales om halmens værdi som energikilde? Halmen er ikke blot et værdiløst restprodukt i landbruget!

 • 0
 • 0

Alle disse tænker omkring blanding af benzin og ethanol fremstillet af cellulose, blev allerede afprøvet i USA i 20’erne og efterfølgende opgivet.

Mange har sikkert glemt, at vi i Danmark har haft 2 større cellulosefabrikker, der fremstillede cellulose fra halm, hvoraf det sidste blev lukket i 90’erne pga. manglende rentabilitet. Men det er netop hvad man prøver at genskabe, men hvor cellulosen nu omdannes til glukose og efterfølgende til ethanol. Det kan godt være at ethanolen så kan fremstilles 2 øre billigere pr. liter – men er det udvikling? Cellulosefabrikkernes største problem var dengang restmaterialet (hemicellulose og lignin)- det er endnu ikke løst med den teknologi der ønskes ibrugtaget.

Det er fuldstændigt vandvittigt, at låse den fremtidige afvendelse af halm til en bestemt teknologi, som ethanol – særligt når det endnu ikke findes et færdigt større demonstrationsanlæg, og processen endnu ikke har vist sit værd. Den nyste forskning peger slet ikke i den retning for udnyttelse af halm.

Man kan altid lave ethanol af cellulose, det har man kunnet i over 100 år – men hvorfor pokker dog ikke vælge andre typer af restcellulose, som f.eks. returpapir og pap, som i dag brændes på kraftvarmeværker og som giver så store askemænger fra fyldstofferne? Så kunne fyldstofferne returneres til papirfabrikkerne, hvilket ville kunne give end rigtig god mening, frem for at ende i de store askedepoter.

 • 0
 • 0

IBM mente også engang, at der var et behov for 2 PC'er på verdensplan...!

Heldigvis sker der en teknologisk udvikling over tid... du har her 90 år at give af!

Når nu det amerikanske militær, der står for 80% af det amerikanske energiforbrug, har meldt ud, at 90% af deres energi-behov består af bio, vedvarende energi og a-kraft i løbet af 10 år. - Så burde man starte med at tænke på om ikke, at de har undersøgt sagerne.. :-)

Det betyder også, at når DK efter planen skal i gang som får-gang-land på bio-området - så har det amerikanske militær gennemført deres projekt!

Det gode ved bio-brændsel til transport er, at rigtig mange af de biler, der køre på vejene i dag - kan køre på E85 i morgen - med en simple konvertering. Og mange tusinde biler kan gøre det med en simple firmware update. Se evt. www.etanol.nu - her er svenskerne igen laaaangt foran os. Ja, det gælder faktisk alle lande rundt om os!

 • 0
 • 0

Flemming har ret i at halm er et værdifult stof til at forbedre jordens struktur, men der er ikke nogen større sammenhæng mellem husmusindhold og udbytte. Faktisk kan man dyrke store afgrøder uden jord! Men der bør tilføres jorden så meget organisk stof, som muligt a.h.t. strukturen i jorden. Der bruges en del halm til fjernvarmeformål, det er den bedste måde at udnytte energien på. Der er mange forsøg med halm som jordforbedringsmiddel, der er fordele og der er ulemper, det koster en del energi at snitte og nedarbejde halmen, der binder en del nitrat, halm kan overføre svampesygdomme (fodsyge) etc. Hvis prisen er fornuftig er den bedste udnyttelse at brænde halmen af direkte i et fjernvarmeværk, hvor der i øvrigt bruges mindre transport end ved levering til et grundlastværk. Ved de 2 mio. tons halm, der nævnes, er der fraregnet det halm, der anvendes til strøelse, opfodring og til private halmfyr. Al rapshalm bør dog brændes af, det er ikke egnet til andre formål. Det usikre spørgsmål er CO2-regnskabet ved nedpløjningen af halm, den del af Kyotoprotokollen mener jeg ikke er helt på plads - endnu.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Kraftværker kan fint bestå af a-kraft, VE og SE - som ikke kræver bio-masse. Samt, isolering af bygninger.

SE? Og a-kraft kan ikke rampe produktionen hurtigt nok til at følge vindmøller.

Der skal du enten have mulighed for at skrue på forbruget, eller have hurtigere generatorer til at starte. Her snakker vi så oftest gas eller diesel, eller biogas og (rent?) biodiesel.

Bilerne skal køre på el, for vi skal bruge biobrændslerne til regulerkraft. Medmindre vi da kommer til en fremtid, hvor man ikke har noget imod ikke at have strøm i et par dage engang imellem?

 • 0
 • 0

Henrik Hansen:

Og a-kraft kan ikke rampe produktionen hurtigt nok til at følge vindmøller.

En spændende påstand. Er du 2010 eller i 1970?

De reaktor designs man byggerefter idag kan både levere stabilitetsydelser fra frekvensstøtte til spinning reserve og ikke mindst kontinuerlig lastfølge fra cirka halv last til fuld last med 5% nominel effekt per minut. Dvs hele Anholts effekt på under 5 minutter.

 • 0
 • 0

Når Lars Christian Lilleholt (V) forslår at der skal 10 % biobrændstof i benzinen i 2010, så er det vel blot udtryk hvordan han mener at Danmark skal følge DIREKTIV 2009/28/EF se: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri... og at biobrændstof skal være en del af midlet til at nå målet om 10 % energi fra vedvarende energikilder på transportområdet i 2020. Eller hvordan skal udmeldingen forståes?

 • 0
 • 0

Man må undre sig over den vægt spekulationer har i energidebatterne, når man i stedet kunne forholde sig til kendsgerninger.

Enhver diskussion om betimeligheden af at omdanne halm til ethanol burde dog foregå på basis af regnskabstal og energibalancer f.eks. fra DONG.s – dvs. dit og mit – ethanolanlæg, INBICON, i Kalundborg.

Gad vide, hvornår de amerikanske børsmyndigheder forlanger at Novozymes og Danisco, hvis aktiekurser er steget kraftigt i forventning om et forestående enzymeventyr, aflægger en ædruelig beretning om, hvordan det faktisk går med at fremstille ethanol ud fra halm.

Driften startede for ¾ år siden, så de første regnskabstal må foreligge.

I øvrigt er det sørgeligt at se en borgerlig politiker – Lars Chr. Lilholt - argumentere med samme foragt for kendsgerninger, som man forventer af en af venstrefløjens marxistiske teoretikere.

 • 0
 • 0

Halmen skal jo tilbage til landbruget, som vi omlægger til 100% økologi i løbet af de næste 30 år. Kraftværkerne er også helst fri for halmen, som korroderer udstyret og binder kul til samfyring. De skal i stedet brænde træ, som skal komme fra al den nye skov, landmændene skal omlægge til i stedet for at dyrke raps til biodiesel. Træ fra skov giver en række andre fordele i forhold til monokulturelle raps- eller pilemarker: Binding og lagring af CO2, samproduktion af miljøvenlige byggematerialer, stor fleksibilitet i høsttidspunktet for biomassen, rekreativitet og landskabsforskønnelse.

Klimakommissionen har ret i, at vi skal satse stort på vindmøllerne, men vi skal også satse stort på solcellerne, som i disse år styrtdykker i pris og kan producere el på de tidspunkter, hvor vinden blæser mindst. El-bilerne skal vi ikke vente med men indføre gradvist nu sammen med det intelligente net, for de kan lagre strømmen og udnytter energien op til otte gange bedre end en forbrændingsmotor gør. Fjernvarmen skal rulles ud med store varmelagre, der kan gemme varmen, og på landet skal jordvarmen rulles ud med døgnvarmelagre, så varmepumpen kan nøjes med at køre om natten, når der er overskud af vindmøllestrøm. I fjernvarmen skal vi så føde energi ind vha. store varmepumper (forsøg kører i Frederikshavn), der kan trække varme ud af spildevandsudløb og lignende samt maksimaludnytte geotermien, som DONG nu har frigivet sine koncessioner på.

Til sidst har vi så brug for noget regulerkraft fra biomasse, som altså overvejende kan komme fra skov, som vi rejser mere af på landbrugsjord. Det gælder om at blive minimalt afhængig af biomassen, fordi den bliver den nye olie, som der bliver kamp til stregen om at få fingre - derfor også til ustabile og høje priser.

Transporten er nu overvejende klaret via en konvertering af 2 mio. biler og varevogne til eldrift. Tilbage er de store lastbiler, som kan konverteres til biogas, der kan produceres ud fra gylle og andre organiske affaldsfraktioner, samt skibe, der med tiden måske kan drives af små biobrændselsanlæg samt endelig flyene, som er dér, hvor vi ganske rigtigt vil få et behov for flydende biobrændsel. Prisen for sidstnævnte vil nok blive meget høj, pga. det store energitab, der er ved produktionen af flydende biobrændsel samt den voldsomme efterspørgsel, der vil være.

Læs evt. mere om DNs energiforsyningspolitik på www.dn.dk

 • 0
 • 0

Det behøves ikke at være så kompliceret, vi skal bruge naturen til at vinde os tid til teknologisk udvikling.

Udtag de dårligste agerjorde og etabler 300.000 ha skov og 300.000 ha lysåben natur. Det vil kunne ophobe og reducere udledningen af betydelige mængder drivhusgasser de næste årtier. Den nuværende drift kan fortsætte på ca 2 millioner ha.

I den mellemliggende periode skal vi satse massivt på energibesparelse og udvikling af ordentlig bæredygtig energi. Set med mine øjne er det solceller, solvarme, geotermiskvarme, vindmøller, brint og måske vigtigst af alt batterier. Jeg er meget betænkelig ved en øget satsning på biomasse - jeg vil dog ikke udelukke at alger kan være endog meget interessant.

Mange her vil gerne KK - men skal vi også tænke i export af teknologi er det ikke KK vi skal satse på.

 • 0
 • 0

Hej Christian - et par opklarende spørgsmål og kommentarer til dit indlæg.

Halmen skal jo tilbage til landbruget, som vi omlægger til 100% økologi i løbet af de næste 30 år. Kraftværkerne er også helst fri for halmen, som korroderer udstyret og binder kul til samfyring. De skal i stedet brænde træ, som skal komme fra al den nye skov, landmændene skal omlægge til i stedet for at dyrke raps til biodiesel. Træ fra skov giver en række andre fordele i forhold til monokulturelle raps- eller pilemarker: Binding og lagring af CO2, samproduktion af miljøvenlige byggematerialer, stor fleksibilitet i høsttidspunktet for biomassen, rekreativitet og landskabsforskønnelse

Der anvendes da en del halm i fjernvarmeanlæg og halmfyr uden problemer. Hvis kraftværkernes kedler er for dårlige, må de lære at bygge kvalitetskedler. Du må forklare, hvor kvægløse landbrug skal hente gødning fra som erstatning for det, der fjernes med adfgrøden, hvis alt skal økologiseres. Du skal også gerne forklare, hvofrdan økologiske landmænd skal skaffe den gødning fra, som der fjernes med afgrøden. Hundrede års erfaringen med den type landbrug medførte jo svedjebrug, som stadig praktiseres i Afrika.

Din løsning samler ikke et eneste kg CO2, det hele brændes jo af igen. Du må også gerne komme med et bud på, hvilke økonomiske konsekvenser det får i form af mindre valutaindtjening - og hvor mange færre menensker kan brødfødes ved denne omlægning. Pt. er befolkningstallet steget til 6.873.311.233. Alene undladelse af at bruge pesticider vil nedsætte produktionen med en tredjedel. Dt svarer til ca. 2 mia. mennesker. Alt sammen p.g.a. en teori om CO2-emissionen, som tilhængerne selv har ansvaret for - de fleste ser helst atomenergien forsvinde - til gavn for kulmineejerne.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Størup:

Mange her vil gerne KK - men skal vi også tænke i export af teknologi er det ikke KK vi skal satse på.

Siger hvem?

Kernekraft er ikke kun udvikling af en styrbar fissionsproces i en reaktor. Der er masser af steder hvor Danmark kan bidrage, ikke mindst med vores ekspertise opnået fra andre termiske kraftværker.

Byggeriet af et kernekraftværk er ikke kun en opgave for reaktorteknologileverandøren, der er et utal af opgaver der skal løses gennem en bred supply chain, der ikke kræver specialviden om fission.

Danmark er det EU-land hvor energiteknologi antager den højeste eksportandel. Det er allerede usikkert om vi kan beholde den plads, og det bliver svært når vi bevidst fravælger kernekraftmarkedet der er i stor vækst.

 • 0
 • 0

.......bevidste, eller akraft antipatien et resultat af en kollektiv hjernevask.

En ingeniør der i dag vil have CO2 fri energifremstilling udelukkende baseret på biomasse indtil andre ukendte energifremstillings måder også erkendt utilstrækkelige er født 300 år forsent !

 • 0
 • 0

Udtag de dårligste agerjorde og etabler 300.000 ha skov og 300.000 ha lysåben natur. Det vil kunne ophobe og reducere udledningen af betydelige mængder drivhusgasser de næste årtier. Den nuværende drift kan fortsætte på ca 2 millioner ha.

I den mellemliggende periode skal vi satse massivt på energibesparelse

Jeg mener det her kan blive interessant, se her hvad dansk landbrug skriver, og tænk på hvad en høst af græsset på de truede overdrev m.fl, hvad den fjernelse af energi vil betyde for vores truede natur;

".........Yderligere produktion af vedvarende energi - halm og slæt fra naturarealer

Landbruget i Danmark kan - ud over biogas, forbrænding af gyllefibre og flerårige energiafgrøder - levere yderligere vedvarende energi i form af op til 1 mio. tons mere halm og slæt (græs-høst) fra naturarealer. Det vil bidrage til opfyldelsen af målene på klima- og energiområdet.

Størrelsen af bidrag fra naturarealer er usikkert og afhænger bl.a. af det plejede areal og fordelingen mellem græsning og slæt. Det er derfor ikke medregnet i planen, men vil bidrage positivt til både produktion af vedvarende energi og reduktion af klimapåvirkningen med:

* Yderligere vedvarende energi fra op til 1 mio. tons halm. Det svarer til en produktionsforøgelse på 14 PJ eller 11 procent mere i forhold til 2007 
* En reduktion på ca. 0,5 mio. tons CO2, svarende til knap 4 procent af landbrugets udledninger i 2005........" 

http://www.dansklandbrug.dk/Organisationen...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten