Professor om vindmøllesag: »farceagtigt«

Aalborg Universitet trækker sig nu helt ud af det stærkt forsinkede EFP06-projekt, som skal vurdere støjgenerne fra de store vindmøller, der skal opføres i mange af landets kommuner.

Baggrunden er et ualmindelig dårligt samarbejde med en anden af projektets deltagere, GTS-instituttet Delta, som skulle udføre de objektive lydmålinger af vindmøllestøjen, der danner basis for den videnskabelige vurdering.

»Datagrundlaget for universitetets arbejder er både mangelfuldt og utilstrækkeligt dokumenteret,« skriver sektionsleder og professor Dorte Hammershøi fra Akustik-afdelingen på Aalborg Universitet i en pressemeddelelse på internettet.

»Forskningsrapportering skal altid opfylde nogle krav med hensyn til at være præcis, gennemskuelig, udtømmende og utvetydig. Det lever Deltas arbejde ikke op til, og derfor kan vi ikke bygge videre på Deltas arbejde,« siger professor Henrik Møller, Aalborg Universitet, til Ingeniøren.

Henrik Møllers afdeling har udfærdiget en redegørelse om problemerne med Deltas forsøgsresultater (se link).

Heraf fremgår det, at der er en lang række fejl i målingerne og deres dokumentation. Fejl, som Henrik Møller oplyser at have forsøgt at rette op på gennem mange forgæves møder og samtaler og en omfattende korrespondance med Delta-holdet.

»Vi fik - stærkt forsinket - nogle rapporter i slutningen af november sidste år. Dem havde vi en række spørgsmål til, og så ville vi jo gerne have de målinger, vi skulle lave forsøg med. Men så fik vi at vide, at spørgsmålene kunne vi ikke få svar på, og vi blev mødt med et krav om at gennemføre forsøgene alligevel og uden at få andet end nogle målinger, som Delta havde udvalgt. Det var en næsten farceagtig sag,« siger han.

Blandt de mange fejl, som omtales i redegørelsen, er eksempelvis, at en lydoptagelse for en mølle, der benævnes Mølle 3, er afskåret med et filter, som fjerner alle lyde under 20 Hz.

Det er problematisk, da det netop er disse lyde, som skal måles og vurderes af universitetet.

Når I nu ikke var tilfredse med Deltas målinger, kunne I så ikke bare selv have foretaget de nødvendige målinger?

»Jo, set i bakspejlet, så ville det have været langt bedre. Men sådan var rollefordelingen ikke udstukket i forskningsprojektet, og Delta er jo en institution, som bør kunne måle og rapportere rigtigt på videnskabelig basis,« siger han.

Hvem har betalt for jeres forskning?

»Det er finansieret af Energistyrelsen.«

Miljøminister Troels Lund Poulsen har sagt til kommunerne på forhånd, at der ikke er problemer med støj fra vindmøller. Det lyder jo, som resultatet af jeres forskning er givet på forhånd. Har I fået nogen besked på, hvilke forskningsresultater, der ville være ønskværdige?

»Nej, absolut ikke.«

Ingeniøren har henvendt sig til Delta for at få en kommentar til anklagerne fra Aalborg Universitet.

Projektleder Kaj Dam Madsen, Delta, henviser efter intern aftale til sin divisionsdirektør, Stig Lundby. Denne har imidlertid ikke været til at træffe i forbindelse med denne artikel.

Dokumentation

Aalborg Universitets begrundelse
Aalborg Universitets redegørelse for de mangelfulde data

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først

Når politikerne har bestemt at vindmøller ikke udsender skadelig støj, så har videnskabsmænd bare at rette ind. Hvad ligner det at tvivle på vores politikere. De har 3 regler: 1. vi ved bedst 2. derfor tager vi ikke fejl. 3. hvis det alligevel skulle ske, træder reglel 1 ind.

vh Mogens Bülow, Formand for SDE som har en underafdeling der hedder: Landsforeningen naboer til vindmøller. www.energiforbrugeren.dk

  • 0
  • 0

Delta (Miljøstyrelsens referencelaboratorium) anviser i "Orientering nr. 9/1997" en målemetode i det lavfrekvente område, der ifølge videnskaben kan give op til 10 dB(A) for lidt. Men... det er DEN målemetode, der nu i over 10 år er anvendt i Danmark, og Miljøstyrelsen nægter at rette den.

Børsen oplyste den 13. december 1995, at DELTA er skattefritaget og i 1995 fik et statstilskud på 23,5 mio.kr. Hvor mange millioner kroner får DELTA i år ?

Med venlig hilsen Solveig Odderskov. LANDSFORENINGEN INFRALYD & MILJØ. WWW.infralyd.dk

  • 0
  • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten