Professor om vandmiljøets fremtid: Vi skal have ådalene tilbage

28. maj 2018 kl. 15:30264
Professor om vandmiljøets fremtid: Vi skal have ådalene tilbage
Illustration: Ole Arkhøj.
Der er ingen vej udenom at braklægge mindst ti procent af de danske marker og lade en del af dem oversvømme fra tid til anden. Ellers får vi aldrig mindsket udvaskningen af kvælstof tilstrækkeligt til at sikre fjordene mod iltsvind.
Artiklen er ældre end 30 dage

Hvis vi forestiller os, at Danmark vil leve op til kravene om god økologisk tilstand i vores vandmiljø, og vi udelukkende vil tage marker ud af drift og lægge dem brak for at nå det mål, så vil landskabet forandres væsentligt i forhold til en tur gennem den hurtigvoksende vinterhvede, majsmarkerne og den blomstrende raps.

Professor Jørgen E. Olesen fra Aarhus Universitet har beregnet, at hvis vi vælger at tage tilfældige marker fordelt ud over landet ud af drift, så skal 36 procent af dem lægges brak for at mindste udvaskningen af kvælstof tilstrækkeligt. Vælger vi i stedet de marker, hvor reduktionerne bliver størst muligt, så kan vi nøjes med 23 procent.

Men det er immervæk næsten hver fjerde mark herhjemme, og ingen forventer, at den løsning er realistisk, heller ikke Jørgen E. Olesen selv. Han bruger i stedet tallene til at illustrere, hvor store forandringer det kræver af dansk landbrug at skaffe klart vand i fjordene.

Hver fjerde mark

I praksis forventer professoren, at mellem 10 og 15 procent af markerne skal lægges brak. Samtidig skal landbruget tage en lang række andre teknikker i brug for at nedbringe udvaskningen af kvælstof.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Noget af katastrofen var dræningen og opdyrkningen af ådalene. Dem skal vi have tilbage, for vi skal have betydeligt større vådområder end i dag,« siger Jørgen E. Olesen.

Nye vådområder i ådalene kan i stort omfang fjerne og holde på de næringsstoffer, som i dag skyller ud i vores marine miljø.

Men at lægge mere end hver tiende danske mark brak eller at fjerne dyrkningen af ådelene er med professoren ord »ikke noget, du bare lige gør«. Det kræver ny jordfordeling og masser af planlægning, som tager tid.

Se på hvad vi dyrker

Jørgen E. Olesen forventer, at tiltag som forbedret dyrkning af efterafgrøder kan fjerne en del af kvælstofudvaskningen, og han garanterer, at der er masser af miljøtiltag på vej.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Det kræver også ny innovation, hvis det ikke skal blive prohibitivt dyrt, så landbrugserhvervet kvæles,« siger professoren.

Selv slår han til lyd for at ændre debatten om, hvor meget gødning landmændene bruger, og i stedet tale om, hvilke afgrøder de dyrker, og hvor de dyrker dem. Det skyldes, at nogle afgrøder, f.eks. majs, giver stor udvaskning af kvælstof, og derfor er det alt andet end smart at dyrke majs, hvis marken udleder til et følsomt vandområde.

Jørgen E. Olesen og hans kolleger i Foulum har i årevis slået til lyd for, at vi skal dyrke langt mere græs. Det kan vi udvinde protein til foder af, lyder deres argument, så vi slipper for at importere så meget soja fra Sydamerika. Samtidig kan det bruges til bioenergi. Og vigtigst af alt er udvaskningen af næringsstoffer langt mindre end fra hvede- og majsmarker.

Og så er der prisen....

Jørgen E. Olesen gør sig ingen forestillinger om, at det bliver billigt at omstille landbruget. Derfor argumenterer han for, at EU's landbrugsstøtte fremover skal tildeles ud fra miljøkriterier, men det har umiddelbart ingen fremtrædende plads i det forslag til nye støtteregler, som nu diskuteres i EU.

Også professor Stiig Markager, der sidder på Aarhus Universitets afdeling uden for Roskilde, nævner græsmarker.

»Vi kan nå meget, hvis vi lader være med at dyrke vinterhvede og majs ud til kysten,« siger han.

Stiig Markager er med i landbrugstanketanken Frej, og han er overbevist om, at landbruget kan omlægges, så vandmiljøet kan komme i god tilstand.

»Det kan godt lykkes, uden at vi nedlægger dansk landbrug, men jeg siger ikke, at det ikke koster nogle penge for landbruget, når udvaskningen i nogle områder omkring f.eks. Limfjorden og Mariager Fjord skal halveres. Og det sker ikke med den landbrugsform, vi har i dag,« siger han.

Stiig Markager tilføjer, at mere natur og biodiversitet kan give et boost til oplevelsessektoren og dermed til samfundsøkonomien.

264 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
266
16. maj 2020 kl. 08:27

Inden du kommer med en så æreskrænkende påstand har du selvfølgelig sat dig ind i datagrundlaget, den matematiske model, forbehold, mandatet, formålet med rapporten og hvilke ressourcer der er givet?

Jeg ser ingen ære i at skjule det faktum at der ikke er et dækkende billede af tilstandene i vandmiljøet. En model kan kun give en udviklingstendens, hvor jeg må indrømme der er anført den store usikkerhed der er med model. Der angives endda hvilke oplande der er umålte, for målte oplande er de måltre koncentrationer korrigeret for afstrømning. Formålet med afstrømningkorrektionen giver kun mening hvis der kun er målt på koncentrationen fra renseanlæg med kendt tilstrømning og antagelser for resten. Det giver en meget stor usikkerhed. Mandat og formål er vel at give et retvisende billede af virkeligheden. Om der er ressourcer til at give en retvisende fremstilling, burde fremgå af konklussion. Offentlighedsloven der begrænser aktindsigt i ministerbetjening burde ikke forhindre målingers offentliggørelse. Med alle de midler miljøministeriet optager på finansloven, burde der have været rigelige midler, hvis ikke burde der være klaget til ombudsmandsinstittutionen så rigsrevisionen kan granske det aspekt.

At bruge en teori til en model giver en teoretisk tilstand, men ikke den reelle tilstand. Det skal der direkte målinger til. Afvigelserne giver så de korrektioner i model, men modellen kan aldrig stå alene.

Med absolutte værdier kendes ikke tilstand eller tilledning og hvor det kommer fra. Det eneste er antragelse med meget stor usikkerhed. Opgaven er ikke løst. Om årsagen er maglende bevilling, misforstået opgave eller oversætterfejl fra jurasprog fra ministeriet til opgavestilling, går ud på et. Om det er fusk, slendrian eller manglende data går ud på et. Opgaven bliver ikke løst.

265
16. maj 2020 kl. 07:53

Hej Jan C Damgaard

Eller fusk om man vil.

Inden du kommer med en så æreskrænkende påstand har du selvfølgelig sat dig ind i datagrundlaget, den matematiske model, forbehold, mandatet, formålet med rapporten og hvilke ressourcer der er givet?

Limfjorden</p>
<p>Linket er til TR31, der ikke siger noget om tilstanden, men om antagne udledninger for målte oplande med afstrømningskorrigerede koncentrationer.

Nu smider Per Hansen omkring sig med uunderbyggede påstande, jeg fandt ovenstående, som er i modstrid med Pers påstand. Han er velkommen til at komme med bedre data.

Det er de direkte målte koncentrationer i tilløb og i limfjorden der skal måles og offentliggøres til EU. Vi har kun leveres modelberegninger EU kun ryster på hovedet af.

Jeg kan kun være enig i at miljøovervågningen i Danmark er for dårlig og jeg mener man skal afsætte midlerne.

Man kan diskutere hvad man gør indtil fornuftig overvågning er på plads, normal vis ville man vælge forsigtighedsprincippet.

264
15. maj 2020 kl. 08:35

politbureauet? Virkeligt?

Det passer med vor leder Stalins kamp mod antirevolutionære kullaker og andre lederen ikke bryder sig om. /sarkasme off

Hemmelighedsloven for ministerbetjening gør, at vi ikke får lov til at se hvad der ikke findes. Men spises af med vage antydninger og politiske valg forklædt som objektiv beslutning. Denne "offentlighedlov" er arnen til mistillid i det danske samfund, første trin i en diktaturstat næste er vilkårlighed tredie er omfattende korruption. Fagligheden lider under dette hemmelighedskræmmeri.

Nogen gange fremmer overdrivelse forståelsen af problemet.

262
15. maj 2020 kl. 07:34

Limfjorden

Linket er til TR31, der ikke siger noget om tilstanden, men om antagne udledninger for målte oplande med afstrømningskorrigerede koncentrationer. Eller fusk om man vil. Det er de direkte målte koncentrationer i tilløb og i limfjorden der skal måles og offentliggøres til EU. Vi har kun leveres modelberegninger EU kun ryster på hovedet af.

De hænger måske ikke sammen med de subjektive ønsker til biologisk øko-mål, en uproportional stor del af vandløb skal overholde. Det på trods af umulige fysiske tilstande. Årtiers slendrian med vandløbsvedligeholdelse er til skade, både for vandmiljøet, landbruget og ikke mindst byejendomme.

Og limfjorden er blevet tilført salt fra udskylning af de meget store salthorste af dong for plads til gaslager. Det påvirker slet ikke limfjorden? Hvad om vi finder noget hvor landbruget spiller en større rolle. Hvad med nordvestfynske Gyldensteen Sø?

261
15. maj 2020 kl. 06:30

Jørn:

Det kræfter blot min argumentation :-)

At vi skal gå med en fladjordsteori?

Ytringsfrihed er selvfølgelig vigtig, men det er saglig tilbagevisning af uvidenskabeligt sludder også. Specielt når det uvidenskabelige sludder - som i Per A's tilfælde kan påvirke vores alles fremtid.

258
14. maj 2020 kl. 20:45

Det der er så befriende ved Per A. Hansen er, at han stiller spørgsmål ved det på bjerget vedtagne. I diktaturstater er det vedtagne ikke til diskussion.

Har vi en diktaturstat? Eller hvad er det du perfidt forsøger at antyde? Hvis du mener den videnskabelige koncensus, som du tilsyneladende kalder for "det på bjerget vedtagne" er en stor konspiration, har du et kæmpe forklaringsproblem. Den videnskabelige koncensus bygger på masive veldokumenterede studier af tusindvis af forskere verden over. Hvem er det der har fortalt dem hvad de skal mene? Mener du disse forskere publiserer viden, der er i modstrid med hvad der er deres opfattelser og hvad deres undersøgelser viser?

Jeg vil anbefale dig at smutte tilbage til dit ekkokammer. Dine udokumenterede postulater og perfide antydninger har ingen gang på jord her på ing.dk

257
14. maj 2020 kl. 20:24

@Anthon Eliassen ”mens den videnskabelige konsensus på området totalt ignoreres” Eller hvad politbureauet har vedtaget.

Det der er så befriende ved Per A. Hansen er, at han stiller spørgsmål ved det på bjerget vedtagne. I diktaturstater er det vedtagne ikke til diskussion. Men frie demokratiske landes styrke er netop, at alt er til diskussion. Så kan kernen bedre blive skilt fra avnerne. Summen af et helt folks erfaringsbundne viden, kan en påtaget patent på ”den videnskabelige konsensus” ikke overtrumfe.

256
14. maj 2020 kl. 19:04

Stråmandsargumenter, mere cirkulær argumentation og mere udokumenteret vrøvl. Jeg kan kun beklage, at ing.dk lader den slags passere. Per A. Hansen har ikke præsenteret så meget som et eneste link til materialer fra Flemming Møhlenberg eller de "hollandske forskere", som er blevet reduceret til en (Lambertus Lijklema), som er en forlængst pensioneret. Disse to marginaliserede "forskere" hypes hysterisk af Per A. Hansen og Bæredygtigt Landbrug, mens den videnskabelige konsensus på området totalt ignoreres. Igen: Simpelthen for svagt, ynkeligt og underlødigt til at det er umagen værd at imødegå yderligere. Eller med andre ord: Per A. Hansens "argumentation" er selvdestruerende nok i sig selv.

254
13. maj 2020 kl. 12:36

For det første er Ringkøbing fjord ikke Danmarks mest N-belastede farvand, hverken forholdsmæssigt elle i rene tal.
For det andet er vi ikke enige om at fjorden ha oplevet stærke iltsvindsforkonster, altså dem med metandudvikling og bundvending.

Det belv der faktisk nævnt af arbejdsguppen vedrørende Skjernåen, i 1970-erne tilførtes omkring 7500 ton N pr. år. Men nævn gerne en lokalitet med større N-belastning. Vi kan da sagtense være uening om bundvendinger i fortidens Ringkøbing fjord, jeg kar min viden fra en artikel i "Naturens Verden", her må du så henvende dig til de geologer, der foretog boreprøverne, som svarer til iskerneforskningen. Jeg tror nok, jeg har det faglige grundlag i orden samt den hehørige dokumentation, som ingen andre lægger frem. Læs i øvrigt rapporten fra den studiegruppe, som Flemming Møhlenberg ledede vedrørende Hollands meget store N-udledninger. Har du bedre og mere sikre forskningsresultater, vil jeg da meget gerne høre nærmere. Debattørernes store problem er sikkert, at jeg har fulgt disse debatter i Ingeniøren fra 1980-erne og frem, der er sket en stor holdningsændring siden Morsing m. fl. regerede på bladet. De danske biologers enigheder ved "konsensusrapporten" i 1990-erne er jeg ikke imponeret af, her gjorde man grin af H. O. A. Kjeldsens TV-udtalelse om fosforrets rolle for iltsvind. 4-5 år senere kopierede DMU så Kjeldsens fosfor mht. ferskvand. Ingen gav Kjeldsen en undskyldning, måske derfor er jeg nok lidt kontant ved en del biologer, men rent faktisk har jeg en årelang erfaring med et godt samarbejde med en biolog, vi var enige, men han var en helt anden person når han talte med kolleger! Konferencens eksperter fortalte om Kattegats N-belastning som ca. 10% totalt. Det søgede DMUs direktør blev fjernet fra Rapporten. Alt det her er citeret fra artikler og debatter i "Ingeniøren", hvor overingeniør Sandbech i øvrigt beklagede det. Mange debattører eller følgere må være ret nye indenfor debatten vedrørende landbrugets rolle, man kaster aig over de ca. 10% N som udledes fra landbruget, medens man freder de resterende 90%. At der tilledes omtrent samme mængde pr. arealenhed fra natur og skovarealer, tja, det ignoreres. Det synes jeg er for overfladisk. Men kom gerne med mere N-belastede områder end Fjorden. Det skal dog lige tilføjes, at fjorden gennem mange år har modtaget erorme mængde grøde fra især Omme å, det lå og rådnede i fjorden, da man fjernde det ved afskæringen, blev der flere fisk til fiskere og Skarv.

253
13. maj 2020 kl. 12:07

En masse gentagelser af tidligere fremført udokumenteret vrøvl bygget op omkring cirkulær argumentation og suppleret med groteske konspirationsteorier om danske biologer.
Det er ganske enkelt for lavt til jeg finder det umagen værd at kommentere yderligere.

@Eliassen, ganske morsomt indlæg. Jeg har refereret til en stidiegruppe under ledelse af vor største ekspert, Flemming Møhlenberg, gruppen formål var at studerfe hvorfor man i Holland ikke havde problemer med iltsvind på trods af de landbrugets N-udledninger var dobbelt så store. I stedet for at læse Møhlenbergs resultater, ja så ville eliassen partout have navnet på hollandske eksperter! Jamen det var dsa ganske underordnet, det var da Møhlenbergs rapport man skulle læse, det var ikke hollandske biologer, der skrev den. Jeg kom med navnet på den hollandske ekspert, der i 1990-erne evaluerede damnsk miljøforskning, prof. Llklima, man forstår ganske udmærket af de gave dumpekarakterer til Danmark. Elsiassen er sikkert sur over at han ikke kan forklare de manglende bundvendinger siden 2. verdenskrig, medens geologers boringer har påvist ca. 150 stk. før landbruget begyndte ødskning med N-mineralgødninger. Det mrosommer er så, at den manglende viden i forholdet bliver oversat til et lavt plan: Alle har fået de nødvendige hint, som enhver ordentligt uddannet biolog burde kunne finde ud af, det står i øvrigt i et kapitel om Sjernåprojektet på min hjemmeside. Det gælder også de mange anonyme der har givet det hjælpeløse indlæg en Pilop. De kan heller ikke klare en simpel biologiopgave indenfor området "iltsvind med bundvending".

252
11. maj 2020 kl. 17:57
250
11. maj 2020 kl. 15:22

En masse gentagelser af tidligere fremført udokumenteret vrøvl bygget op omkring cirkulær argumentation og suppleret med groteske konspirationsteorier om danske biologer. Det er ganske enkelt for lavt til jeg finder det umagen værd at kommentere yderligere.

249
11. maj 2020 kl. 09:17

For derefter at skrive:Du dumpede i fælden, for selvfølgelig er der da ålegræs i fjorden, som ”Århusforskerne” jo klart siger er tegn på en god økologisk tilstand.Hovedrystende ynkeligt og dumt.

Anton, en fin beskrivelse af dit eget indlæg, du har ikke og kan ikke levere en forklaring på, hvorfor geologers boreprøver har afsløret ca. 150 tilfælde af den meget kraftige iltsvindsforekomst, der resulterer i metandannelse og bundvending. Ikke et eneste pip! At den biologiske forklaring faktisk ligger lige for, jeg har givet et par hint, (2 verdenskrig og "Redfield") det undrer mig derfor hvorfor danske biologer ikke kender forklaringen! Jeg må derfor konstatere at hverken du eller dit ekko - Flemming R - har kunnet forklare hvorfor den meget kaftige N-tilførsel faktisk har medført en god økologisk tilstand i Fjorden. Dog ødelagt af biologernes vellykkede forsøg på at slå alle fisk ihjel i fjorden ved at øge saliniteten I følge fjordfiskernes formand, fisker Lodberg, lå døde fisk i tykke lag indenfor sluserne. Det er vist på tide at danske biologer kommer ud af deres osteklokke og søger samarbejde med fagfolk fra andre grene. Det har jeg stor erfaring med i en årrække i 1980-erne. Biologernes manglende viden om årsagerne til bundvending f.eks. i denne fjord må da være lidt frustrerende, ikke? Det kunne det grove sprogbrug tyde på. Forresten kunne en pensioneret embedsmand fra Miljøstyrelsen svare korrekt på fjordens opførsel. Det er flovt at danske biologer ikke kan, jeg har en teori som jeg gemmer.

248
28. februar 2020 kl. 11:22

.. og lige afvandingskanaler.

Jeg skriver intet om afvandingskanaler! Slå markkapacitet op og lær hvad enhver agronom lærer om hydrologi. Lær tysk og læs hvad tyskerne gør for at hindre oversvømmelser og konsekvensen af oversvømmelser fra floder.

Landskabsarkitekter og biologer lærer intet om hydrologi, jord eller anlæg. Hvis man vil klimasikre er det ingeniører og agronomer der skal til, igen.

246
27. februar 2020 kl. 17:25

En måde at undgå oversvømmelse som følge af store mængder regn kan netop være at holde vandet tilbage i ådalene. Det vil hjælpe på miljøet, klimaet og oversvømmelserne.

Nej, det er en selvmodsigelse!

At holde vandet tilbage, svarer til at lave en dæmning og oversømme landet opstrøms. I Tyskland afsættes arealer til oversvømmelse når floderne går over brederne, men holdes drænede og tørre når normalt vandstand råder.

At holde arealer våde, betyder blot at jordens evne til at opsuge nedbør mindskes.

Undskyld hvis jeg nævner floder, for lilleput Danmark kender ikke til floder.

245
27. februar 2020 kl. 16:09

Det giver ikke megen mening at diskutere med en person, der først skriver:

Århus universitet har ikke undersøgt fjorden særlig godt, for der er ikke ålegræs, du kan ikke rigtig kende forskel på diverse vandmiljøer.

For derefter at skrive:

Du dumpede i fælden, for selvfølgelig er der da ålegræs i fjorden, som ”Århusforskerne” jo klart siger er tegn på en god økologisk tilstand.

Hovedrystende ynkeligt og dumt.

243
27. februar 2020 kl. 15:55

Hej Per A. Hansen

Der er lavet utal af forsøg, men prøv gerne af hjælpe bla. Anthon med at forklare, hvorfor Danmarks mest N-belastede farvand ikke har oplevet stærke iltsvindsforkonster, altså dem med metandudvikling og bundvending?

For det første er Ringkøbing fjord ikke Danmarks mest N-belastede farvand, hverken forholdsmæssigt elle i rene tal. For det andet er vi ikke enige om at fjorden ha oplevet stærke iltsvindsforkonster, altså dem med metandudvikling og bundvending. For det tredie så skyldes stærke iltsvindsforkonster, altså dem med metandudvikling og bundvending mange forhold hvor kvælstof er medvirkende.

Der er ingen grund til forsøg, der mangler blot at dnske biologer kommer på omgangshøjde med f.eks. de hollandske, hvor man har meget større N-udvaskning og gødfer langt stærkere med kvælstof. De har ingen problemer med iltsvind.

Selvfølgelig har man det i Holland, prøv at søg på Eutrophication Netherland

240
24. februar 2020 kl. 20:23

Det vil selvfølgelig give mere statestik hvis vi laver et fosøg, der dækker hele landet. Men da det vil indebære, at landbruget reducerer forbruget af kvælstof, tænker jeg at det bedste vil være et forsøg i et begrænset område, f.eks oplandet til Ringkøbing fjord.

@Niels Peter, Der er lavet utal af forsøg, men prøv gerne af hjælpe bla. Anthon med at forklare, hvorfor Danmarks mest N-belastede farvand ikke har oplevet stærke iltsvindsforkonster, altså dem med metandudvikling og bundvending? Hjælp gerne med at forklare, hvorfor der i fortiden hyppingt har været sådanne forekomster? Lyder det ikke underligt? Der er ingen grund til forsøg, der mangler blot at dnske biologer kommer på omgangshøjde med f.eks. de hollandske, hvor man har meget større N-udvaskning og gødfer langt stærkere med kvælstof. De har ingen problemer med iltsvind. Forklar gerne, hvad det er du vil have af yderligere oplysninger, end dem, vi har pt?

239
24. februar 2020 kl. 20:18

Per A. Hansens bluff og løgne er således blevet kaldt og udstillet endnu en gang!Hvad skal landbruget med fjender, når de har den slags venner der tager dem som gidsler og trækker deres troværdighed helt ned i dyndet? Det er der mange landbrugere, der ikke fortjener.

Anthon, du klarer det fint på egen hånd! Nogle enkle kendsgerninger skal jeg gerne levere, du har intet bidraget med. Det er en velkendt teknik for debattører, der ikke kan klare sig fagligt, at prøve at dreje debatten ud på et sidespor, eller at kræve flere navne og mere dokumentation, uden selv at levere noget. Du har fået navne på et par forskere, hvad vil du med dem? Du har end ikke kommenteret f.eks. Schindlers forskning. Heller ingen kommentarer til prof. Lambertus Llklimas ekspertise! I stedet drejes debatten så på over på ålegræs, selv om der er dokumentation for at den ikke kan anvendes som miljøindikator – se feks. her:

https://www.dropbox.com/s/4w7q409e7mmxyju/Aalegraes2.JPG?dl=0https://www.dropbox.com/s/hmw0vqqozc2opaf/Aalegraes1.JPG?dl=0

Hvem er de anonyme århusforskere? Det er ikke Marit Seidenkranz, heller ikke prof. Esbern Du dumpede i fælden, for selvfølgelig er der da ålegræs i fjorden, som ”Århusforskerne” jo klart siger er tegn på en god økologisk tilstand. Det er stik imod teorierne om kvælstoffet som miljøfjenden nr 1. For øvrigt glimerde botaniske afdeling i Århus ved sin fraværelse, så ingen ved i dag hvor mange unikke plantearter, der blev druknet, bortset fra nogle dygtige amatørbotanikere. En Ålborguddannet biolog kontaktede mig med tilbud at levere oplysninger om algesammensætningen i fjorden, hans hovedopgave, men det havde ingen interesse. Man havde ændret på kommissoriet, arealet skulle omdannes til menneskeskabt sump. Fjordens ret gode miljøtilstand skyldes alene en lav fosfortilledning. At ingen kan se hvad det skyldes, må da være meget flovt, ikke? Jeg har altid peget på at det megen kvælstofudledning ikke har medført de alvorlige iltsvindsforekomster som fjorden har været plaget af mange gange i historien, senest i 1930-erne. Jeg har bedt om en forklaring, men har ingen fået udover de sædvanlige sniksnak om definitioner på iltsvind, der altid optræder om sommeren. Det er de alvorlige forekomster som det man så i Mariager Fjord i 1997, der tales om. Det burde ifølge danske teorier ske hyppigt i denne fjord og i Randers Fjord. Det sker ikke, så erkend dog at teorierne er forkerte!

Det er de kraftige hændelser med metandannelse, som geologers boreprøver har afsløret, men som nu de danske biologer kommer med lidt lirum-larum om iltsvind målt ved de definitioner man anvender, som intet har med bundvending at gøre.
Selv med 2-3 meget tydelige hints har du eller andre end ikke kunnet forklaret noget som helst, det er da flovt! Så skal vi ikke være enige om, at du heller ikke har leveret nogen faglig forklaring på forholdet, end ikke et lille spinkelt forsøg er det blevet til!

238
24. februar 2020 kl. 11:51

Jeg skriver forsøg, fordi jeg mener forsøg.

Forsøg=model? Jamen hvad skal vi så med termometer, barometer, regnmåler o.lign. Vi kan jo "nøjes" med det prognoser viser. Som landmand: Hvorfor høste, når vi kan kan nøjes med en prognose af høst. Høsten spares, afgrøden rådner og bonden går fallit. Men Modellen viser noget andet. Mon ikke modellen kun kan bruges som budget? Ikke til at fremstille realitet?

Så hvad menes der med forsøg? Er det hemmelig kode for forsøget: ruinér Danmarks Landbrug? Måling er endelig eksamen, hvis den afviger fra den teoretiske model er forsøget dumpet.

237
23. februar 2020 kl. 21:09

Landbruget udleder godt 20 % af dansk CO2, så det give absolut menig at landbuget reducerer,

Jeg skriver om de vandmasser vi i Jylland døjer med. Tørskoede Københavnere prøver følgelig at sno sig udenom ansvaret. Se nyhederne og se billederne. Om lavbundsjorder har AArhus folkene desuden forregnet sig på effekten af udtagning.

Klimaet har ændret sig og det bliver ikke bedre. Vi er nødt til at tilpasse os større regnmængder nu og ikke nøjes med noget der måske/måske ikke har effekt om 50 år.

234
23. februar 2020 kl. 19:55

Hej Jan C Damgaard

Det gælder nu primært vor naturbeskyttelseslov, der forhindrer en nødvendig vedligeholdelse. Men der skal også åbnes for klimareguleringsmulighed. Lovgivningsmæssigt bør vandløbsloven komme før "frede"-lovene. Naturen er dynamisk og vi føler de nu, og vil føle det endnu mere fremover.

Landbruget udleder godt 20 % af dansk CO2, så det give absolut menig at landbuget reducerer, kødproduktion og lavbundsjoder ligger lige til højrebenet. Når man se på lavbundsjoder bør man også kunne løse en del af miljøet omkring vandløbene.

233
23. februar 2020 kl. 18:55

Hej Jan C Damgaard

Helt enig, men synes du ikke vi skulle starte med et forsøg i et begrænset område, som f.eks Ringkøbing fjord?</p>
<p>Der blev lovet målinger for hele landet, men det er da vist glemt?
Slap pengene op i myndighedsbetjening?

Det vil selvfølgelig give mere statestik hvis vi laver et fosøg, der dækker hele landet. Men da det vil indebære, at landbruget reducerer forbruget af kvælstof, tænker jeg at det bedste vil være et forsøg i et begrænset område, f.eks oplandet til Ringkøbing fjord.

232
22. februar 2020 kl. 21:57

Det er nok ikke kunnet undgås at der her i det jydske er faldet en del regn. Marker bydele og veje sejler. Diger bliver brudt. Så der eksisterer ikke nogen statisk natur, så hvis vi skal kunne leve i landsdelen må der klimatilpasses nu. Det gælder nu primært vor naturbeskyttelseslov, der forhindrer en nødvendig vedligeholdelse. Men der skal også åbnes for klimareguleringsmulighed. Lovgivningsmæssigt bør vandløbsloven komme før "frede"-lovene. Naturen er dynamisk og vi føler de nu, og vil føle det endnu mere fremover.

226
22. februar 2020 kl. 10:54

Jeg har stillet et par lette spørgsmål til det manglende iltsvindsfænomen i Danmarks mest N-belastede vandområde.

Nu er Ringkøbing fjord ikke Danmarks forholdsmæssige mest N-belastede vandområde. Hvilket gør præmissen for spørgsmålene tynde.

En simpel måde at lukke diskussionen er et enkelt forsøg:

  • Vi aftaler 5 simple og kvantitavive målbare parametre.
  • Måler på de 5 parametre og en 5 årig periode for at lave en basis.
  • Reducerer forbruget af landbrugets kvælstof i Ringkøbing fjords opland med f.eks 75 % i en 10 årig periode.
  • Måler effekten på de 5 parametre.
225
22. februar 2020 kl. 10:13

Sædvanen tro er Per A. Hansens indlæg fyldt med påstande, der savner enhver for form for dokumentation og ofte også enhver kontakt med virkeligheden. Lad os bare tage denne påstand:

Århus universitet har ikke undersøgt fjorden særlig godt, for der er ikke ålegræs, du kan ikke rigtig kende forskel på diverse vandmiljøer.

Prøv lige at se denne video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=f5u0dq7NSZU&feature=emb_logo

Per A. Hansens bluff og løgne er således blevet kaldt og udstillet endnu en gang!

Hvad skal landbruget med fjender, når de har den slags venner der tager dem som gidsler og trækker deres troværdighed helt ned i dyndet? Det er der mange landbrugere, der ikke fortjener.

224
22. februar 2020 kl. 09:20

Ja, jeg alene vide. Sådan en latterlig kommentar kan desværre ikke undre, når den kommer fra den kant.
Aarhus Universet har undersøgt Ringkøbing Fjord intensivt i flere årtier. Dem tror jeg mere på end en falleret landbrugsskolelærer, der (foruden at være faktaresistent) tydeligt har demonstreret sine stærkt mangelfulde viden om vandmiljø ved sin påstand om at N-tilførsel er positivt for trivslen af ålegræs og at forholdende i en canadisk ferskvandssø med sommerspringlag, er direkte sammenlignelige med Ringkøbing Fjord.

Hvem der er falleret skal jeg ikke bruge tid på, det er ikke mig. Århus universitet har ikke undersøgt fjorden særlig godt, for der er ikke ålegræs, du kan ikke rigtig kende forskel på diverse vandmiljøer. Min argumentation drejer sig alene om de manglende iltsvindsforekomster med bundvendinger, som man så hyppigt i tiden før 2. verdenskrig, den forklaring kan Eliassen ikke præstere, jamen hvad så? Man begynder at snakke om noget andet. Møghlenbergs gennemgang af ålegræsser er langt mere faglig korrekt end den som Århus kommer med, men det er uden relevans, jeg har alene talt om Ringkøbing Fjord, at Eliassen prøver at dreje debatten hen på andre lokaliteter må skyldes ukendskab til netop dette område. Hverken Flemming eller Anton har kunne svare på spørgsmålet jeg stillede - og som er det helt essentielle i debatten om fjorden, det lave fosfortilledning. Jeg undrer mig over danske biologers (altså dem efter 1968) manglende viden om Redfiels N:P forhold. Alle andre i udlandet bruger da denne parameter. Jeg må endnu engang konstatere, at de manglende bundvendinger siden 1930-erne ikke e rkendt. Det kan man også fornemme i den irritable tone, Anton bruger. erkend blot, at du ikke kan finde ud af det. Og se på Møhlenbergs foredrag om ålegræs igen, han er ekspert på området. Dine Århusforskere er vel den gamle DMU-garde, der i 2002 fik en skarp kritisk af et udenlandsk ekspertpanel om dens manglende viden om kvælstof? Endda var det forskere, som DMU havde betinget sig, at de selv skulle udpege?

223
22. februar 2020 kl. 09:04

Du har absolut intet dokumenteret her på dette site. Du har kun leveret sludder og ammestuehistorier, som underbygger din ekstremt verdensfjerne opfattelse af tingenes tilstand.

@Flemming, jeg leverer dokumentation, du afviser ethvert forskningsresultat. Jeg er den eneste her i denne debatgruppe, der har siddet i et udvalg under udredningsarbejdet af Skjern Å. Hverken den "alvidende" Flemming Rasmussen eller Eliassen var tilstede. Jeg har bla. henvist til forskere, herunder prof. Llklima, Holland og prof. Schindler Canada, Danmarks førende havbiolog Flemming Møhlenberg. Hvad har Flemming R. bidraget med? Intet, kun set helt bort fra disse eksperter. Som altid - intet - kun det sædvanlige ordgyderi uden substans. Jeg har stillet et par lette spørgsmål til det manglende iltsvindsfænomen i Danmarks mest N-belastede vandområde. Ingen kan svare, kom nu for en ganske enkelt gangs skyld med den korrekte løsning. Du er jo helt benovet af din titel som ingeniør, noget må du kunne præstere? Intet. Kom nu ind i debatten, hidtil er der intet relevant kommet fra din side. Læs om klima og Skjernåen på mine hjemmesider, hvis du eller kan goggle?? Foreløbig nærmer besøgstallet sig ca 2 mio. ca. 100 stk. dagligt. Hvad har du selv at byde på? Intet.

222
21. februar 2020 kl. 12:33

jeg leverer dokumentation.

Nej du gør ikke Per, lige som du ikke forstår, hvad videnskab er, forstår du helt klart heller ikke, hvad dokumentation er.

Du har absolut intet dokumenteret her på dette site. Du har kun leveret sludder og ammestuehistorier, som underbygger din ekstremt verdensfjerne opfattelse af tingenes tilstand.

221
21. februar 2020 kl. 12:06

Da jeg er den eneste, der har fulgt med fra 1. række så kan jeg tortælle, at allerede ingen arbejdsgruppen kom igang, var N-tilledningen faldet stærkt fra ca. 7600 t N/år til under 7000 tons pga. indførelse af "grønne marker".

Ja, jeg alene vide. Sådan en latterlig kommentar kan desværre ikke undre, når den kommer fra den kant. Aarhus Universet har undersøgt Ringkøbing Fjord intensivt i flere årtier. Dem tror jeg mere på end en falleret landbrugsskolelærer, der (foruden at være faktaresistent) tydeligt har demonstreret sine stærkt mangelfulde viden om vandmiljø ved sin påstand om at N-tilførsel er positivt for trivslen af ålegræs og at forholdende i en canadisk ferskvandssø med sommerspringlag, er direkte sammenlignelige med Ringkøbing Fjord.

Du fortsætter med at referere til enkelte kilder, jeg har udtrykkeligt nævnt hvad chefbiolog F. Møhlenberg har skrevet om ålegræs, du ignorerer totalt denne ekspert, herunder den manglende lyst til at læse hans rapport fra Hollands-studieturen.
Møhlenberg fortæller en anden historie end Århus-forskerne, men den er mere korrekt. Læs den gerne.
I udlandet nøjes men ikke med ålegræs som indikatorplante som man gør det i Danmarks lidt mangelfulde vælrktøjskasse.

Ja, jeg underkender F. Møhlenbergs partsindlæg. Jeg støtter mig ikke til partsindlæg fra cherrypicked enkeltpersoner, men til den videnskabelige koncensus: Et internationalt evalueringspanel har nærstuderet det videnskabelige arbejde , som Aarhus Universitets og DHI’s havforskning har foretaget med relation til EU’s vandrammedirektiv. Her er konklusionen:"Evalueringspanelet vurderer, at Danmark har excellente databaser, modeller samt videnskabelig ekspertise som grundlag for implementeringen af vandrammedirektivet. Evalueringspanelet fastslår, at Danmark har en førerposition i Europa."

Og videre:

"Når EU-landene i fællesskab har besluttet, at for eksempel ålegræs er noget, man er enige om kan give et billede på den økologiske tilstand, er det fordi det bygger på grundige studier. Evalueringspanelet anbefaler i øvrigt, at man arbejder videre med ålegræsmodeller, der hvor der mangler data. Dette giver god mening.."https://ing.dk/artikel/professor-vandmiljoeets-fremtid-vi-skal-have-aadalene-tilbage-212466#comment-form

Jeg har ingen ambitioner om at overbevise Per A. Hansen om noget som helst. Han har gentagne gange vist sin totale uvidenskabelige tilgang og værende total immun overfor selv de mest soleklare og veldokumenterede facts.

Til den neutrale iagttager: Mine påstande er dokumenteret med links til seriøse kilder.

Per A Hansens påstande om Ringkøbing Fjord er leveret (og gentaget) uden nogen som helst dokumentation.

220
21. februar 2020 kl. 11:14

Det er ikke en å-dal men "land unter". Manglende klimatilpasning.

219
21. februar 2020 kl. 11:12

Det er simpelthen for stor en opgave Per, men vi kan starte med: videnskab

@Flemming, du har ret, det videnskabelige er ikke lige dit bord. Du kunne f.eks. hjælpe Anton lidt med at forklare, hvorfor der er så lave fosformængder i fjorden i forhold til kvælstof? Det kræver bla. kun lidt kemisk viden, som du vist ikke har? Jeg har henvist til flere udenlandske eksperter, du har som sædvanlig ikke nævnt en eneste, hverken her eller i andre tråde. Du snakker løs, jeg leverer dokumentation. Hvorfor er der ikke bundvendinger i Ringkøbing Fjord siden 2. verdenskrig på trods af en rekordstor tilledning af det kvælstof, som danske biologer sætter lig med iltsvindsforekomster. Nu har du chancen for at brillere, jeg synes det er en smule synd at du taber alle debatter i andre tråde. Brug chancen, benyt videnskaben!!

218
21. februar 2020 kl. 11:03

Igen en påstand der står i klar modstrid med såvel den nationale som den internationale koncensus på området. Kan vi se et mønster her :)

Mønstret er ganske klart, du ander intet om fjordens forhold! Du snakker udenom og henviser til en beskedent hændelse, der intet har med stærke iltsvindsforekomster, hvor der dannes metan og de følgende bundvendinger. Alt det ligger i småtingsafdelingen, Da du ikke kan finde ud af hvorfor det ikke er set siden 1930-erne, så kommer du med noget almindelig kendt banal viden. Da jeg er den eneste, der har fulgt med fra 1. række så kan jeg tortælle, at allerede ingen arbejdsgruppen kom igang, var N-tilledningen faldet stærkt fra ca. 7600 t N/år til under 7000 tons pga. indførelse af "grønne marker". Du fortsætter med at referere til enkelte kilder, jeg har udtrykkeligt nævnt hvad chefbiolog F. Møhlenberg har skrevet om ålegræs, du ignorerer totalt denne ekspert, herunder den manglende lyst til at læse hans rapport fra Hollands-studieturen. Møhlenberg fortæller en anden historie end Århus-forskerne, men den er mere korrekt. Læs den gerne. I udlandet nøjes men ikke med ålegræs som indikatorplante som man gør det i Danmarks lidt mangelfulde vælrktøjskasse.

Anton, erkendt bare at du ikke aner hvorfor der gennem tiderne har være mange tilfælde af bundvendinger i Ringkøbing fjord, men ingen siden 1930-erne! Jeg har eller giver dig og andre nogle meget højlydte spor, som veluddannede biologer burde kende. Dit undenomssnak afslører blot, at du ingen kendskab har til forholdene. Dine kilder heller ikkealt for godt, lidt efterrationaliserering?

  1. Lavt P-udledning, der er en naturlig forklaring, du kender den ikke (kan vi se et mønster?). Ja.? 2.Llavt P givet et højt Redfield-tal, der i andre lande end Danmark anvendes som indikator for at fremme væksten af grønalger og hæmme blågrønalger (jeg ved skam godt de også kaldes cynanobakterier). Hvorfor dbnake biologer ikke benytter Redfield-ratio ved jeg ikke, det gør man da i andre lande.
  2. At den få slyngninger reducerer N-tilledningen til fjorden er ikke målt, det er rent hypotetiske, og tjener kun til at retfærdiggøre de milliardstor omkostningen der er anvendt uden værdi.
  3. Den af biologernes teoretiske kur var at forøge saliniteten med det formål at gøre vandet mere gennemsigtigt. Det lykkedes så godt, at man nu kan se til bunden til krabber og søsalat. Operationen lykkedes for biologerne, men desværre døde patienten - fiskene. Helten er stort set udryddet og holdes kun i live ved et dyrt og effektivt arbejde med opdrætning. Tagrørene, naturens roszoneanlæg, var tæt på at gå ud.
  4. Sidste bundvending var i 1930-erne, hvor der var en lav N-tilledning, med det tør du ikke kommentere.

Du har endnu ikke fundet ud af, hvorfor der ikke er set omfattende iltsvindsforekomer i denne fjord siden 1930-erne, på tods af rekordstort N-tilledning. Sig mig, har du en biologisk uddannelse? Jeg bliver snart nødt til at fortælle dig de biologiske facts, men så gerne at nogle kunne bruge lidt kemi og biologi her i tråden. Hidtil er det ikke lykkedes, uden jeg dog drager konklusioner.

217
19. februar 2020 kl. 15:08

Nej, den kollapsende ikke, du henviser til et lille område som skyldes en hulning skabt af saltvandet, der blev indsluset.

Vanen tro: Uden nogen form for dokumentation!

Hvis min Aarhus Universet-kilde ikke var god nok, kan vi jo prøve med en tilsvarende fra "Videncentret for landbrug":”Fjorden har i mange år været påvirket negativt af urenset spildevand og øgede næringsstotab fra landbruget, men også. udretningen af Skjern Å medvirkede til en forværring af denne situation. Genetableringen af Skjern Å er blandt andet foretaget med henblik på at reducere udledningen af næringsstoffer til fjorden. Den økologiske balance i fjorden kollapsede sidst i 1970’erne, hvor fjorden ændrede sig fra at være et område med klart vand og udbredt plantedække, til et område med uklart vand og få bundplanter. Ændringerne var en følge af tilførsel af store mængder næringsstoffer gennem mange år. I en årrække frem til en ændring i slusepraksis i 1995 var fjorden domineret af blågrønalger med en sommersigtdybde på ikke meget over 0,5 m.”

https://naturstyrelsen.dk/media/nst/10048896/A2_h_20121212_miljvurdering_N_og_P_2_mejericluster.pdf

Bemærk: Dette citat er noget landbruget selv har lagt papir til og sat sit logo på!

At Århus universitet har lavet dynger af fejl har ikke noget at gøre med dette specifikke eksempel.

Videncentret for landbrug er altså nogenlunde lige så håbløse som Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen, NASA, IPPC, EPA og hvem Per A. Hansen ellers ikke tiltror evnen af lægge 2 og 2 sammen. :D

Vedrørende Ålegræsset, så ved du åbenlyst for lidt om dette emne? Alle planter, også Ålegræs, får en stærkere vækst ved N-tilførsel. N bruges til at producere protein, der er livsnødvendig for plantevækst.
Læs gerne lidt om Ålegræs:
<a href="https://baeredygtigtlandbrug.dk/media/30958..">https://baeredygtigtland…;.

Igen en påstand der står i klar modstrid med såvel den nationale som den internationale koncensus på området. Kan vi se et mønster her :)

216
19. februar 2020 kl. 10:20

Efter en tur til Stevens igår ligner det at ådalene kommer tilbage helt af sig selv, hvad enten vi vil eller ej...

215
19. februar 2020 kl. 10:15

Måske en af de hollandske forskere jeg har efterlyst :D

Du har fået navnet på en af de førende hollandske forskere, men hvad vil du bruge det til? Svaret er - ingenting. Det er blot en standardmetode til at dreje debatten ud på et sidespor. Opgaven er ganske enkelt. Hvorfor har der været mange tilfælde af stærke iltsvindsforekomster i Ringkøbing Fjord med metandannelse og bundvending, men ingen siden 2. verdenskrig? Ganske enkelt opgave, som mange desværre er dumpet på! Konklusionen må være, at der er noget helt galt med de teorier, som biologer efter 1968 har om vandmiljøet. At Århus universitet har lavet dynger af fejl har ikke noget at gøre med dette specifikke eksempel. Kom nu ned fra træet og find ud af den rette forklaring, hvis jeg fortæller det så siger alle - jamen det har vi dag sagt mange gange? Og glem saltvandhullet, som kun var en lille lokal foreteelse.

214
19. februar 2020 kl. 10:00

Per fremstilling af Ringkøbing Fjords tilstand efter 2. verdenskrig holder (selvfølgelig) heller ikke vand. Ifølge talrige kilder kollapsede Ringkøbing Fjord i 1979/80.

Nej, den kollapsende ikke, du henviser til et lille område som skyldes en hulning skabt af saltvandet, der blev indsluset. Du snakker udenom, sikkert fordi du ikke kan kombinere de klare hints jeg kom med, men det kræver da også lidt kemi- og biologikendskab:

  1. Siden 2. vedenskrig har der ikke være omfattende iltsvindsepisoder i fjorden, som man tidligere har set i følge fjordfiskernes oplysninger og ved boreprøver.
  2. Der er en lav P-tilledning.

Al det flimmer og udenomssnak duer ikke. Forresten opgav arbejdsgruppen hurtigt at forbedre fjordens tilstand, som de skulle i følge sit kommissorium, opgaven blev så ændret til at "forbedre Skjeråens "selvrensende" effekt".

Vedrørende Ålegræsset, så ved du åbenlyst for lidt om dette emne? Alle planter, også Ålegræs, får en stærkere vækst ved N-tilførsel. N bruges til at producere protein, der er livsnødvendig for plantevækst. Læs gerne lidt om Ålegræs:https://baeredygtigtlandbrug.dk/media/30958/pl_plk_2011_shw_n8_2_flemming_moehlenberg.pdf

213
19. februar 2020 kl. 09:45

Det er simpelthen for stor en opgave Per, men vi kan starte med: videnskab

Jeg forstår det er en for stor opgave for Flemming at starte med videnskab, det er vist et ukendt begreb? Ingen har jeg kun set udenomssnak, en discipling som Flemming Rasmussen mester til fuldkommehed. ingen har kunne svare på det ganske simple spørgsmål, hvorfor har Danmarks medt N-forurenende vandmiljø ikke værfet plaget af stærke iltsvindsepisoder siden 2. verdenskrig. I 1930-erne forkom der et tilfælde af bundvending. Det er ikke særlig videnskabelig, blot en smule kendskab til kemi. Jeg har nu givet er par klare hints, jeg er forbløffet over at ingne er i stand til andet end at finde på et par smarte bemærkninger - eller kræve navne. Flemming, du poasser fint på Dunnenberg-Kruger syndromet, og du tviler ikke på egne evner vel?https://www.youtube.com/watch?v=WdWolVsKlAI

211
18. februar 2020 kl. 16:03

@Anton, du har fået navne, ikke?

Ikke på dem jeg udbad mig. Det Per A. Hansen leverer af dokumentation svarer til man går til grønthandleren og beder om agurker og modtager et billede af en fisk. Det kan jeg kun tolke som: Grønthandleren har ikke de agurker og har aldrig haft dem. Det var kun noget han skiltede med for at få lidt billige point.

Jeg undrer mig en del over, at en kemiekspert som Søren heller ikke kan finde ud af den enkle forklaring på, at Ringkøbing Fjord ikke siden 2. verdenskrig har ser bundvendinger, medens målinger viser masser at tilfælde før dette tidspunkt.

Per fremstilling af Ringkøbing Fjords tilstand efter 2. verdenskrig holder (selvfølgelig) heller ikke vand. Ifølge talrige kilder kollapsede Ringkøbing Fjord i 1979/80. En af disse kilder er Aarhus Universitet, der skriver: "Men i 1979-80 kollapsede fjordens økosystem som følge af overbelastning med næringsstoffer, så mange af fuglene forsvandt."https://dce.au.dk/udgivelser/udgivelser-fra-dmu/dmunyt/2011/5/tipper-uddyb/

Snakken om ålegræsset i DMU-rapporten er Markagers fikse ide, andre lande anvender flere miljøfaktorer.

Der er masser af eksempler på anvendelse af ålegræs som indikator for vandkvalitet :"Eelgrass is an indicator of good water quality because it declines rapidly in the presence of pollutants and excess nutrients."https://www.dec.ny.gov/docs/water_pdf/revisedeelgrass.pdf

Så Pers påstand om at ålegræsanvendelsen bare er Markagers fikse ide, er bare endnu en i rækken af Per A. Hansens talrige løgne.

At ålegræs vokser bedre med N-tilførsel er vist en detalje, som Markager ser væk fra?

Ålegræs vokser IKKE bedre med N-tilførsel. Tværtimod. Det er blandt andet derfor den kan anvendes til indikation for økologisk tilstand. N-tilførsel giver vækst af fytoplankton (alger), der skygger ålegræssen væk. Tænk at man kan komme med sådan en påstand og samtidig mene man har forstand på vandmiljø. Dunning Kruger siger jeg bare!

207
15. februar 2020 kl. 13:04

Men du gad måske ikke selv læse den!

Læst og forstået. Dernæst dissekeret, for at præcisere hvad der er målt og hvad der konkluderes på. Generalisering på så få områder duer ikke. Modellen kommer kun til at vise meget lidt på ikke udvalgte fjorde. Så metode er mere vigtigt for at afgrænse. Afgrænsninger skal fremgå af konklusionen, derfor kan man aldrig nøjes med at læse konklusioner. Derfor mit spørgsmål: "Hvad er der målt? " Dernæst opliste, hvad der ikke er målt. Fejlkilder?