Professor: Norsk elbil-støtte er galskab

Den norske elbilpolitik er galskab, mener en professor, som har regnet på, hvor store klimagevinster nordmændene kunne få for de penge, som de i dag støtter el-bilkøberne med. Det skriver Forskning.no.

En CO2-kvote, som reducerer udslippet af drivhusgassen med et ton, koster 30 norske kroner. De tilskud, som den norske stat giver til elbilkøberne, løber derimod helt op i 80.000 kroner per ton CO2, som elbilerne sparer atmosfæren for. Støtteordningerne har været med til at gøre Norge til det land, hvor den største del af befolkningen kører rundt i elbiler.

Men blev støtten til elbiler i stedet brugt til at opkøbe CO2-kvoter, kunne Norge reducere udslippet af klimagasser med 20 millioner ton årligt. Det svarer til halvdelen af landets samlede udslip.

»Jeg mener, at det er en galskabspolitik,« siger Anders Skonhoft, professor ved institut for samfundsøkonomi på Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Han har skrevet en kronik i avisen Dagens Næringsliv, hvori han langer kraftigt ud efter Norges politik over for eldrevne biler.

En gennemsnitlig elbil reducerer CO2-udslippet med cirka 0,6 ton per år. Men gennem afgiftslettelser, fritagelse for bompenge og andre tiltag støtter den norske stat hver elbil med 50.000 norske kroner alene det første år af ejerskabet. Norges befolkning køber ti procent af verdens elbiler, hvilket skyldes de mange økonomiske fordele, som staten betaler for.

De fordele er ifølge Anders Skonhoft givet af politikerne som ren signalpolitik uden reel effekt - bortset fra, at flere køber el-biler. Hvilket ifølge tilhængerne gør det muligt at udbygge en infrastruktur med opladestationer osv. til elbilerne.

Men Anders Skonhoft mener ikke, at der er dokumentation for, at elbiler sviner mindre end almindelige benzinbiler. Det kommer i høj grad an på, hvilken elbil du køber. En Tesla på kulkraft-el udsender langt over 200 gram CO2 per kilometer - mod en Nissan Leaf, der ligger på omkring 70 gram CO2 per kilometer, hvis den kører på strøm produceret af kul.

»Miljøeffekten af elbiler er uklar,« lyder det fra Skonhoft i kronikken.

Professoren har ikke kigget på, hvor meget det belaster klimaet at producere elbiler.

Han henviser til, at 40 procent af husholdningerne i Norge har to biler, samt at fem år gamle tal viser, at 93 procent af de, der har elbiler, også har en anden - benzindreven - bil.

Anders Skonhoft mener, at man i stedet for at give afgiftslettelser til elbiler burde beskatte dem, der forurener.

Emner : Elbiler
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

En internetsøgning viser at Norge kun har et enkelt kulkraftværk (Svalbard) og derfor synes jeg det er underligt at det skulle være et problem med kulkraft-el i elbilerne i Norge?

Jeg har skimmet professorens rapport og kan ikke finde nogen henvisninger til, at det faktisk også koster el (eventuelt fra et kulkraftværk) at raffinere benzin/diesel. Hvis man tager denne faktor med må regnskabet da se noget anderledes ud? I følge videoen jeg har lagt link til viser tal fra FNs Statistiske Kontor, at det koster ca. 1 kWh at raffinere en liter benzin/diesel.

https://www.youtube.com/watch?v=BQpX-9OyEr4

 • 22
 • 1

Elbilstøtten er vel ikke indført permanent for at sænke CO2-udledningen her er og nu, den er indført for at få gang i en omlægning fra fossilbiler på længere sigt. Professoren har naturligvis ret i at den ikke giver mening isoleret set.

Jeg synes nu argumentet med CO2-kvoter er lidt suspekt, det antager jo at kvotesystemet fungerer, hvad der vel er noget der tyder på at det ikke gør?

 • 21
 • 0

Så følger vi logikken, så kan norge købe nok CO2 kvoter til at betragtes som Co2 fri. Fantastisk.... Fantastisk at et så stort land, med så stor en olieindustri kan være helt uden CO2 udslip. Det må da være et eksempel til efterlevelse.

Det er også meget bedre at sætte nogle penge ind på en konto som er styret af småkriminelle slipsedrenge og EU-pampere og få god samvittighed, end det er at forsøge sig med at udvikle nye transportformer, infrastruktur og gøre sig erfaring i fossilfri persontransport. Det har jo ingen fremtid, specielt når man næsten ingen penge har til at forske og eksperimentere for som det jo er alment kendt at Norge ikke har...

Og så er det jo logik for perlehøns at når lige præcis EL-biler lader op, så sker det med el fra kulkraft, men når du varmer din hytte op med elradiatorer, så sker det muligvis med el fra vandkraft eller vind. Men når nu manden er professor så må vi gå ud fra at han har tænkt alle disse ting ind i sit regnskab.

 • 17
 • 1

En anden ting er at Norge laver grundlæggende ændringer ved at støtte elbiler. De mange elbiler skal jo lades op, og det kræver ladestationer jævnt fordelt over landet. Det er slemt nok i et land som Danmark, men i Norge er der meget længere mellem punkterne, især når man måler via veje og ikke bare i fugleflugtslinie - der er mange bjerge der spærrer.

Når Norge engang har et net med passende fordeling af opladningssteder, har man derfor en ny infrastruktur så man kan forlade den gamle, med de fordele der følger med. Dette infrastrukturskift er en forhindring som skal overvindes før eller siden - Norge vælger så at starte nu, og det har nogle omkostninger.

Efterhånden som vejtrafik og privat lufttrafik skifter fra benzin til el og diesel/JetA, kan det være benzin slutter som det startede : som raffinaderiets restprodukt man ikke vidste hvad man skulle stille op med.

 • 14
 • 1

Der er intet belæg for beregningen. At undlade at opkræver afgifter på noget er ikke det samme som at bruge det tilsvarende beløb fra fælleskassen.

Eksempel: Du køber en Tesla til 500.000 kroner og slipper for at betale moms (i Norge) og registreringsafgift. Samme bil med fuld afgift vil koste 1.500.000 kroner. Manden beregner at man for differencen på 1.000.000 kroner kan købe en bunke CO2 kvoter. Men ville du have købt en bil for 1.500.000? Har du overhovedet råd til en bil til 1.500.000?

Det er mere realistisk at du må holde fast i at købe bil til 500.000 kroner. Uden afgifter vil en sådan bil koste måske 150.000 kroner. Staten tjener 350.000 kroner eller en 1/3 af det som professoren har beregnet. Det er også meget realistisk at du slet ikke køber bil eller at man gør som danskerne, og køber mikrobil til 100.000 kroner i stedet. Mikrobilerne betaler (i Danmark - kender ikke norske forhold) omkring 20.000 kroner i afgifter.

 • 18
 • 0

Det er jo hele problemet i diskussionen, at professoren snakker om at købe billige CO2-kvoter som nedsætter mængden af CO2 i Norges "grønne regnskab"... Men det giver jo ingen faktisk nedsættelse af udledningen af CO2.

At subsidiere elbiler giver derimod en faktisk nedsættelse af den udledte CO2, driver landet væk fra fossil brændstof og dermed fremtidssikrer landet. En øvelse vi (læs: alle) sikkert også kommer til at stå overfor på et tidspunkt. På sigt kan det være en fornuftig økonomisk beslutning at angribe opgaven tidligere..

Norge har jo penge nok til uden problem at købe CO2-kvoter indtil de er CO2 neutrale og lidt til. Det ændrer bare ikke på at Norge stadig vil udlede den præcis samme mængde i praksis.

Nu er det jo sådan at atmosfæren som sådan er totalt ligeglad med hvordan Norges "grønne regnskab" ser ud - den reagerer på det CO2 som faktisk bliver udledt...

 • 11
 • 0

Hvordan kan det være, at hver gang man snakker om klima og miljø, så er CO2 det eneste man snakker om? Jeg siger ikke at det er ligegyldigt, men hele problematikken om hvordan man bedst forbedrer klima/miljø, er væsentlig mere kompliceret end bare CO2. Men det er måske fordi det er nemmest at "sælge" en fordummet version...?

 • 8
 • 0

Glemmer han ikke, at hvis elbiler fortrænger konventionelle biler, flyttes energiforbrug fra ikke-kvotesektoren til kvotesektoren. Alt andet lige må kvoteprisen så stige, hvilket har en gavnlig effekt på energiforbruget. Medmindre der fortrænges lige så megen energi den anden vej (fra kvotesektoren til ikke-kvotesektoren) må det samlede energiforbrug gå ned. Om prisen så er for høj er en anden sag. Men der gælder givet en anden entrance-pris til kvotesektoren end hvis man i forvejen er i kvotesektoren.

 • 2
 • 0

http://epn.dk/brancher/industri/bil/ECE699...

... i Norge skal personer, der køber en elbil, hverken betale moms, vægtafgift, vejskatter eller bompenge, og der er gratis opladning på flere parkeringspladser. ..

Kunne man overveje at gøre købet af 100 % EL-biler moms frie, og Hybridbiler 50 % moms fri (hvis de kører over 60km/l samlet) ? Det ville kunne fremme udviklingen - og dem der har en EL-bil idag vil kunne få fordelen tilbagebetalt ved et salg internt i DK. Med en pulje på måske først 3 år - vil et "regnskab" med fordele/pris kunne laves.

Hvis man udvider det til 100 % EL - køretøjer - vil mange flere nok overveje en EL-cykel/en S EL-cykel/EL-scooter45/EL-MC ....

Da vi nu har produktion af EL køretøjer i DK, kunne vi måske understøtte en industri og samfundsudvikling med et sådanne "" moms "" tiltag.

 • 2
 • 1

Hvordan kan det være, at hver gang man snakker om klima og miljø, så er CO2 det eneste man snakker om? Jeg siger ikke at det er ligegyldigt, men hele problematikken om hvordan man bedst forbedrer klima/miljø, er væsentlig mere kompliceret end bare CO2. Men det er måske fordi det er nemmest at "sælge" en fordummet version...?

Fordi al forurening omregnes til CO2-ekvivalent... Der er ved at komme en opblødning så man nu også kan diskuterer NOx, partikelforurening m.m. men hvis man skal ud til den uvidende forbruger, så bruger man et sprog man ved de fleste kan forstå og forholde sig til...

 • 2
 • 1

Han regner også forkert på den anden side af ligningen. Under antagelse af at kvotesystemet overhovedet virker, så repræsenterer den øjeblikkelige kvotepris prisen på at gøre noget ved de lavesthængende frugter. Men når man køber stort ind af noget, så ændres prisen. Hvis Norge skal blive tæt på CO2 fri, så er vi langt forbi lavt hængende frugter. Vi er over i at olieplatformene skal indfange CO2 og andre gasser, for at pumpe det tilbage i undergrunden. Det skal alle fabrikker og anden produktion også. Han kan ikke bare regne med at CO2 prisen forbliver konstant, når han vil investere i teknologi, der kan halvere Norges CO2 udslip.

Og så begynder han at rode sig ud i at elbiler kører på kulkraft - i Norge! Ja, Einstein, hvor skal energien til CO2 indvindingen komme fra? Har du også tænkt dig at det skal være fra et kulkraftværk (uden CO2 indvinding forstås)? Eller er der forskel på hvordan du regner, afhængig om det er en teknologi du kan lide eller ej?

Den kære professor er vist bare mavesur over at blive overhalet af et par lektorer i busbanen, hvor de kører forbi ham hver morgen i nye Teslaer.

 • 2
 • 0

@Baldur Norddahl

At undlade at opkræver afgifter på noget er ikke det samme som at bruge det tilsvarende beløb fra fælleskassen.

Det er lige netop det samme. Om man subsidiere via en kontant betaling eller en lettelse af en afgift har samme værdi for modtageren, derfor må værdien også beregnes på samme måde for giveren.

@Alex Østergaard

At subsidiere elbiler giver derimod en faktisk nedsættelse af den udledte CO2,

Desværre koster det så cirka 80.000 kr/ton CO2, hvis man ikke har tro på køb af CO2 kvoter er der mange andre områder hvor den Norske stat kunne få mere CO2 reduktion for det beløb.

Generelt er elbiler nået ind i en blindgyde, hvor den eneste brugbare bil er Tesla, som jo ikke indeholder nogen synderlig nytænkning eller klimagevinst. Postscooteren nævnt på ing.dk indeholder mere nytænkning og reel klimagevinst.

 • 0
 • 14

@Baldur Norddahl

At undlade at opkræver afgifter på noget er ikke det samme som at bruge det tilsvarende beløb fra fælleskassen. 

Det er lige netop det samme. Om man subsidiere via en kontant betaling eller en lettelse af en afgift har samme værdi for modtageren, derfor må værdien også beregnes på samme måde for giveren.

Læste du overhovedet hvad Baldur skrev?

Eller skal vi prøve med et andet eksempel: Købmanden har æbler til salg for 10.000 kr. stykket. Han sælger ikke ét eneste. Jeg kommer forbi. Fordi købmanden og jeg er gode venner, siger han at jeg gerne må købe et af æblerne for 2 kr. Det gør jeg så.

Jeg har lige sparet 9.998 kr., og fået et æble jeg aldrig ville have købt for 10.000 kr.

Mener du seriøst at købmanden har tabt 9.998 kr. på dét salg? Og at købmanden, hvis han ikke havde solgt mig det æble for 2 kr., så havde han haft 9.998 kr. mere i kassen?

 • 15
 • 0

Jeg har aldrig rigtig fattet ideen i CO2 kvoter.... det er jo bare en dårlig undskyldning. Skal vi gøre noget reelt for miljøet, så skal vi svine mindre og bruge mindre.

Vi kan rejse mindre, dyrke mere rent, mere manuelt arbejde, spise mindre kød osv osv.... det er tign der virker

Jeg kan købe en CO2 kvote sammen med min 4-hjulstrækker, og dermed rense samvittigheden? Det er jo bare en dårligt undskyldning, en måde at betale sig fra det. Problemet er der jo stadig

 • 5
 • 0

Jeg har aldrig rigtig fattet ideen i CO2 kvoter.... det er jo bare en dårlig undskyldning.

Det er en fremgangsmåde der ellers har virket fint på andre områder, men der har, mildt sagt, været store problemer med at håndteres EUs CO2 kvoter.

Ideen er at hvis du vil udlede CO2, så skal du købe en kvote, der så kan handles frit. Hvis du nedsætter din udledning kan du altså sælge din kvote videre. Hvis du gerne vil udlede mere, så må du ud og købe flere kvoter.

Hvis alle vil udlede mere, så vil der være mangel på kvoter, og de kvoter der findes vil derfor stige i pris, helt almindelig udbud/efterspørgsel. På det tidspunkt vil det måske være billigere for dig at købe en maskine der bruger mindre energi end at købe en kvote til den gamle maskine. Kvotesystemet forsøger altså at sætte en marginalomkostning på CO2 udledning.

Så langt så godt, men hvis vi har et fast antal kvoter, hvordan kommer vi så til at udlede mindre? Et politisk værktøj for EU er simpelthen at fjerne kvoter fra systemet. Derved bliver udbuddet mindre, og marginalomkostningen stiger.

En anden måde er at "nogle", f.eks. Norge køber en røvfuld kvoter og ikke udnytter dem. Ved at gemme dem i kælderen vil de også gøre udbuddet mindre, og derved skulle prisen stige.

Kvotesystemet har altså ikke en direkte indflydelse på hvor meget CO2 der bliver udledt, men fordi det dynamisk ændrer på prisen på CO2 udledning, skubber det markedet i retning af mindre udledning.

Der har tidligere været gode eksempler på at sådanne kvotesystemer lykkedes, EPAs auktion over sulphur-udledningsrettigheder i 90'erne er sådan et eksempel.

 • 5
 • 0

@Henrik Jensen

Generelt er elbiler nået ind i en blindgyde, hvor den eneste brugbare bil er Tesla, som jo ikke indeholder nogen synderlig nytænkning eller klimagevinst.

Og præcis hvad baserer du det på? Hele konceptet bag Tesla'en var jo netop ikke at nytænke bilen - det var at lave en bil der på så mange måder som overhovedet muligt kunne leve op til eller overgå en konventionel bil. Konceptet var at lave en elbil som faktisk var til at leve med.

Tesla'en og for den sag elbiler i alle afskygninger, har jo den fordel at den udleder præcis lige så meget CO2 som den bagvedliggende energi-infrastruktur pålægger den at udlede... Lige nu vil elbilen, i nogle lande, ikke være den store direkte gevinst - mens den i andre lande med et højt niveau af vedvarende energi giver en stor gevinst.

Det gør den af 2 grund:

 1. Direkte: Elbiler er simpelthen bare væsentligt mere energi effektive end biler med konventionelle motorer - der udledes simpelthen mindre CO2 pr. kørt kilometer. Selv med tab på kraftværket, ved transmissionen til forbrugeren og tab i bilen ved opladning, batteri og motor, så er elbiler bare mere energi effektive - simpelthen fordi forbrændingsmotoren har en voldsomt lav effektivitet.

 2. Indirekte: Det betyder også at efterhånden som elmotoren overtager fra forbrændingsmotoren vil det også øge CO2 gevinsterne ved at omlægge yderligere i den eksisterende energi-infrastruktur baseret på fossile brændsler og dermed forbedre cost/benefit ved at omlægge til vedvarende.

Samtidigt ser man så stor landvindinger indenfor batteriteknologier i de her år, at man på 5-10 års sigt vil se elbiler med rækkevidde og pris tilsvarende de nuværende biler.

Men det sker kun hvis der rent faktisk er nogle der ønsker at købe bilerne - vi kommer altså ikke udenfor at bilerne stadig skal sælges på det frie marked hvor reglerne om udbud og efterspørgsel er dominerende. Så at elbiler skulle være nået en blindgyde ser jeg som en fis i en hornlygte. Dens succes afhænger derimod af hvorvidt vi (læs: forbrugerne) kan acceptere den som vores "daily driver" og leve med dens fordele og specielt de resterende ulemper. Lige der har Tesla Model S været nytænkende og nyskabende og taget et stort skidt mod at gøre elbilen til et acceptabelt alternativ for de fleste...

Derfor ser jeg det også som kritisk at vi i DK og for den sags skyld i Norge, forsætter med at subsidiere elbiler sådan at vi fortsat driver udviklingen hen mod elmotorer (ren el eller brint er sku ligegyldigt for mit vedkommende) for at sikre rentabilitet for både forbrugere og producenter. Det gavner os selv på længere sigt at sikre elbilen som alternativ til forbrændingsmotorer.

 • 9
 • 0

@Henrik Eriksen

Eller skal vi prøve med et andet eksempel: Købmanden har æbler til salg for 10.000 kr. stykket. Han sælger ikke ét eneste. Jeg kommer forbi. Fordi købmanden og jeg er gode venner, siger han at jeg gerne må købe et af æblerne for 2 kr. Det gør jeg så.

Jeg har lige sparet 9.998 kr., og fået et æble jeg aldrig ville have købt for 10.000 kr.

Mener du seriøst at købmanden har tabt 9.998 kr. på dét salg? Og at købmanden, hvis han ikke havde solgt mig det æble for 2 kr., så havde han haft 9.998 kr. mere i kassen?

Jeg har vanskelig at se sammenhængen mellem emnet og eksemplet, og eksemplet virker også søgt. Men nuvel: Købmanden ejer et kapitalegode, her et æble, som har en forventet og bogført værdi på 10.000 kr. Idet købmanden forsøger at realisere sit kapitalgode erkender han at værdien kun er 2 kr. Differensen på 9.998 kr kan kun betragtes som et tab. Om tabet kompenseres af en tidligere opskrivning af værdien er så en anden sag. I selv købsøjeblikket koster æblet 2 kr, derfor har du ikke sparet noget. Hvis du på et senere tidspunkt kan vidersælge æblet til 10.000 kr vil man selvfølgelig have tjent 9.998 kr.

Lad os prøve et eksempel, der rent faktisk har bund i virkelige forhold. I Danmark subsidieres børn ved en børnecheck, et direkte tilskud, I Norge får forældre en reduktion i skattepligtig indkomst og derved en reduceret skat, i stil med fritagelse af registreringsafgifter for elbiler. Jeg håber at vi kan blive enige om at den krone sparet i skat og den krone man får på en check har samme værdi nede i Føtex. For den danske og den norske stat har det også samme betydning idet der et kronebeløb, som ikke kan bruges til andet. Hvis man skulle sammenligne værdien af dansk og norsk subsidiering af børn vil det eneste rigtige måde være at sammenligne de to beløb.

 • 0
 • 7

Dette er kun en indikation, men har svært ved at forestille mig derivater af Co2 handel som kan udvikles til patenter. Ny EL-infrastruktur derimod indeholder store potentialer.

Har dog ikke store forhåbninger at det vil blive produktet fra Norge, da den generelle holdning i landet er at EL er gratis. Man har kvadratkilometervis af flade tage som man varmer med EL for at smelte sne, som man også gør på fortove visse steder.

Deltog i sin tid i overgangen til dette årtusind i bygningprojektering hvor man advokerede for ikke at bruge penge på lysbrydere, da det var billigere at have lyste tænd 24/7.

Er bekymret for at den holdning stadig præger landet og det animere ikke til bred analyse af spare- eller balancemuligheder, hvilket er elementer der bør vurderes med EL-infrastruktur.

MVH, Martin

 • 0
 • 0

@Alex Østergaard

Generelt er elbiler nået ind i en blindgyde, hvor den eneste brugbare bil er Tesla, som jo ikke indeholder nogen synderlig nytænkning eller klimagevinst.

Og præcis hvad baserer du det på? Hele konceptet bag Tesla'en var jo netop ikke at nytænke bilen - det var at lave en bil der på så mange måder som overhovedet muligt kunne leve op til eller overgå en konventionel bil. Konceptet var at lave en elbil som faktisk var til at leve med.

Vi er åbenbart enige om at en Tesla ikke indeholder synderlig nytænkning. Mht klimagevinst er det simple simple betragtning at Tesla vejer godt 2 ton, det må nødvendigvis give et aftryk at produceres å tung en bil. angående CO2 så nævner det godeste Norske professor at Tesla udleder 120-130 g CO2/km on global electricity mix. Ref ingeniøren http://ing.dk/artikel/bilproducenter-taet-... er den gennemsnitlige udledning 127 g CO2/km for nye biler.

Derfor ser jeg det også som kritisk at vi i DK og for den sags skyld i Norge, forsætter med at subsidiere elbiler sådan at vi fortsat driver udviklingen hen mod elmotorer

Her er jeg fuldstændig enig, istedet for at støtte en given teknologi, så lad os skattepålægge det vi ikke vil have, CO2 f.eks, herefter kan markedet så finde den bedste og billigste løsning.

 • 0
 • 4

Vi er åbenbart enige om at en Tesla ikke indeholder synderlig nytænkning.

Det har du vist misforstået en del. TeslaS indeholder ikke nytænkning i form af et nyt helt anderledes design, der skal få den til at ligne et rumskib fra StarTrek. Tanken er at en lukus sedan skal ligne en luksus sedan for at henvende sig til det kundesegment, der køber luksus sedans. Det giver vist meget god mening.

Teknisk er det masser at nyskabende, og den er vel nok den mest teknisk nyskabende elbil du kan finde.

Mht klimagevinst er det simple simple betragtning at Tesla vejer godt 2 ton, det må nødvendigvis give et aftryk at produceres å tung en bil. angående CO2 så nævner det godeste Norske professor at Tesla udleder 120-130 g CO2/km on global electricity mix. Ref ingeniøren http://ing.dk/artikel/bilproducenter-taet-... er den gennemsnitlige udledning 127 g CO2/km for nye biler.

Så selv om det er en stor luksus sedan, der købes i stedet for en anden store luksus sedan, så er det mest relevant at sammenligne CO2-udledning med CO2-udledningen fra mikrobiler, bare fordi den er en elbil? Sådan, så ka' de lære de skide elbiler.

Derfor ser jeg det også som kritisk at vi i DK og for den sags skyld i Norge, forsætter med at subsidiere elbiler sådan at vi fortsat driver udviklingen hen mod elmotorer

Her er jeg fuldstændig enig, istedet for at støtte en given teknologi, så lad os skattepålægge det vi ikke vil have, CO2 f.eks, herefter kan markedet så finde den bedste og billigste løsning.

Er det et forsøg på en morsomhed? Du er forhåbentlig godt klar over, at I på ingen måde overhovedet er enige. Men tværtimod har fuldstændigt modsat rettede synspunkter.

Som det fremgår af konteksten, så er det der menes med "kritisk" nemlig "kristik vigtigt".

 • 5
 • 0

Narj da... hvis Norge nu bare rullede alle elbilstilskud tilbage og meldte ud at de var villige til at aftage kvoter til at dække hele deres industri og befolknings udledning i al fremtid, så kan du være ganske sikker på at pengene kun ville gå til hæderlige menneskers hæderlige projekter, og der ikke noget sted ville sidde nogle mafiosoer og sælge kvoter uden at opfylde projekterede energibesparelser. alt ville gå retfærdigt for sig som det jo altid gør når EU er indblandet. ingen momskarusseller og tvivlsomme selskabskonstruktioner, bare lutter visionære klimaforkæmpere.

 • 2
 • 0

Hvordan kan en professor konstatere at køb af CO2-kvoter, kan halvere landets udslip?.

-Det er dælme en underlig professor, og en underlig verden vi lever i, hvor vi bilder os selv ind at vi har lov til at udlede en givet mængde XXXX som land, de lande der så ikke udleder den mængde kan sælge deres kvote. som kan opkøbes af nogen der udleder for meget, eller vil "nedsætte" deres udledning. Gavner det noget som helst andet end at der flyttes penge.

 • 6
 • 0

@Henrik Jensen

Vi er åbenbart enige om at en Tesla ikke indeholder synderlig nytænkning. Mht klimagevinst er det simple simple betragtning at Tesla vejer godt 2 ton, det må nødvendigvis give et aftryk at produceres å tung en bil. angående CO2 så nævner det godeste Norske professor at Tesla udleder 120-130 g CO2/km on global electricity mix. Ref ingeniøren http://ing.dk/artikel/bilproducenter-taet-... er den gennemsnitlige udledning 127 g CO2/km for nye biler.

Der er flere ting som jeg så lige vil tillade mig at præcisere lidt, i forhold til hvad jeg mener.

 1. Vi er helt enige om at Tesla som sådan ikke har præsenteret en teknologi som ikke var kendt i forvejen, men vi lader til at være noget uenige i forhold til at værdien af det de så har vist. Jeg vil jo sige de har været dybt innovative og er "cutting egde" i forhold til at vise hvad en bil "kan være" og samtidigt er det lykkedes dem at lave en elbil man faktisk gerne vil eje. Den har også en konkurrence dygtig pris - selv i lande hvor de ikke får samme subsidiering som i DK. Måske ligefrem mere end i DK, hvor biler bliver solgt billigere fra producentens side end i mange andre lande, pga. den høje registreringsafgift. Derudover har de jo vist at selvom mange siger at det ikke kan lade sig gøre, så har vi allerede nu teknologien til at begrænse vores CO2-udslip (i hvert fald mange aspekter af det) - uden at gå synderligt på kompromis med vores liv.

 2. Jeg vil tillade mig at henlede opmærksomheden til mit post fra før. Specifikt punkt 2. Forleden ved den rene elbil er at den er præcis lige så grøn som den bagvedliggende infrastruktur gør den. Hvis du udelukkende lader din elbil op derhjemme med strøm fra dit eget solcelleanlæg på taget af dit hus, så vil den udlede 0 g CO2/km (eller så godt som). Dermed gør det den her måle angivelse af "gram CO2 pr. km" lidt ugyldig fremover - for min Tesla udleder måske 15 gram mens din udleder 150 gram pr. km... Det kommer alt sammen an på hvor du bor, hvem du er og hvad du har sat på taget. Dermed kan du som forbruger, ved at køre elbil, overlade ansvaret 100% til andre - du kan ikke køre grønnere end i en elbil... og hvis Politikere alligevel vil have dig til det, så må de skifte den bagvedliggende energi-infrastruktur.

Jeg vil så også kommentere de ca. 130 gram pr. km som du anviser som jo så igen er et ugyldigt mål fremover og så vil jeg sige at du også skal huske på størrelsen af bilen. Du kan ikke købe en bil i tilsvarende størrelse bil og så forvente at den udleder de gennemsnitlige 127 gram pr. km - med mindre du vil have en 1,6 TDI i din Audi A6. En tilsvarende BMW eller Audi kan snildt udlede alt fra 250-350 gram pr. km. Så HVIS Tesla worst-case udleder 130 gram, så er det stadig en nedsættelse af den direkte CO2-udledning på >50%. (Klar over det igen er afhængigt at landet - da en f.eks. Audi A6 i DK ofte har en 2.0 diesel, mens den i f.eks. UK ofte er født med en 3.0 benzin)

Problemet er bare at vi ikke kan forsætte med at sætte afgifter på alting, specielt ikke på biler, da det har en tendens til blot at betyde at vi får mindre biler og ikke specielt meget mere effektive biler. Det er primært EU's nye grænseværdier som presser producenterne.

Vi er nødt til at presse producenterne til at tage elbilen (eller biler med elmotorer) alvorligt og det gøres bedst ved at gøre dem konkurrence dygtige på købsprisen, da vi er rigtigt dårlige til at kigge på "total cost of ownership" når vi køber biler. Det vil sige at når f.eks. Tesla Model S i DK er lidt billigere end de tilsvarende BMW 5-serier eller Audi A6'erne, så tvinger du BMW og Audi til at overveje at lave tilsvarende biler for at beholde deres markedsandele. Adoption betyder udvikling. Udvikling betyder prisfald. Prisfald betyder tilgængelighed. Tilgængelighed betyder adoption. Og så kører den positive bølge! Mest af alt fordi når først BMW, Audi, Mercedes osv. bliver gode til at lave elbiler, så vil de på sigt blive billigere for både dem at producere men også for forbrugeren. De er simpelthen langt langt simplere på SÅ mange måder - f.eks. i forhold til produktion og service.

 • 6
 • 0

Det er jo sådan set der den hopper af sporet... hans vinkel er den økonomiske - ikke den tekniske... jeg tror godt de fleste herinde kan blive enige om at konceptet med at opkøbe CO2-kvoter "for at andre ikke bruger dem" er helt i hegnet med den overflod af kvoter der er... der har været tanker om på forskelligvis at "crowdsource" det, men det hjælper intet i forhold til den overflod af kvoter der faktisk er, og vil blot give EU penge i lommerne og en tro på at systemet virker...

Skulle man gøre noget andet ved afgifterne uden at droppe dem helt, så kunne man jo overveje at lade dem være rent afhængige af "CO2"-udledningen (det vil også gøre det mere attraktivt f.eks. at tilkøbe sikkerhedsudstyr uden at betale 180% oveni for det) - for elbiler skal det naturligvis beregnes på baggrund af vores faktiske fordeling af elproduktion i danmark (justeret en gang om året ligesom alt muligt andet), og efterhånden som vi bliver omstillet til mere VE, vil afgifterne for elbiler dermed blive endnu mere attraktive (= god investering) - for benzin- og diesel-biler skal man naturligvis huske at medregne produktionsudledningen for de givne brændstoffer og ikke bare udledningen fra forbrændingsmotoren

 • 3
 • 0

Når man læser nogen af de indlæg der er i denne tråd forstår jeg simpelthen ikke hvorfor den danske stat ikke laver en ordning hvor man får foræret en elbil kvit og frit?????? Og med elbilen følger der gratis parkering, gratis opladning, gratis ALT! Med alle de fordele disse transportmidler åbenbart har, må det være en overskudsordning for staten på alle punkter. Og så mener jeg iøvrigt at en meget væsentlig fordel ved elbiler ikke er blevet nævnt i denne tråd.....høreapparater!!!!! Da elbilen er så støjsvag vil antallet af mennesker der får høreskader pga støj i bilen og fra bilen falde drastisk!!! Altså endnu en fordel for staten, der derved sparer milliarder og atter milliarder på nedsat hørelse. Jeg har faktisk selv en elbil, det er en lego technic lastbil med elmotor, mere kunne det desværre ikke blive til i denne omgang, batterierne er leaset........... Rækkevidden er iøvrigt helt til grin, men pyt med det, bare man kommer i elbilshimlen.

 • 2
 • 9

Jeg tror nu mere diskussionen handler om hvorvidt professoren har ret i den betragtning, at det er en bedre idé at bruge de "papirspenge", som subsidierer privates elbilkøb til at købe CO2 kvoter, for derved at halvere udledningen af CO2. Vi mener manden er snæversynet i sin betragtning om emnet, idet han ikke medregner visse af "elbilshimlens" goder.

 • 1
 • 0

@Alex Østergaard

Der er flere ting som jeg så lige vil tillade mig at præcisere lidt, i forhold til hvad jeg mener.

Jeg har på visse punkter misforstået dine udsagn og derved tillagt dig synspunkter, som du ikke har. Det har ikke været min hensigt og jeg vil give min uforbeholdne undskyldning.

Du kan ikke købe en bil i tilsvarende størrelse bil og så forvente at den udleder de gennemsnitlige 127 gram pr. km - med mindre du vil have en 1,6 TDI i din Audi A6. En tilsvarende BMW eller Audi kan snildt udlede alt fra 250-350 gram pr. km.

Min påstand om Tesla'en som en blindgyde er at dens CO2 økonomi eller nytænkning kun gælder i forhold til tilsvarende biler. Luksus sedaner, som Jens Olsen kategoriserede dem. Men luksus sedanen løser ikke trafikale problemer og antallet reduceres samtidig med med kundegruppen.

Dybest set er der 2 principielle argumenter for at yde CO2 støtte til elbiler: 1) At det giver en CO2 reduktion. Her kræver jeg, som skatteyder, at mine penge bruges, hvor man får mest CO2 reduktion for pengene, og det er ikke ved at støtte elbiler. 2) At det giver en teknologi løft. Som skatteyder og borger i danmark mener jeg, at mine penge bør gå til indenlandsk teknologi løft. Igen som skatteyder mener at penge skal bruges bedst mulig. Og som dansk bosiddende mener jeg at ,man bør støtte indenlandsk teknologi løft. Jeg ser ingen dansk teknologi løfte ved at støtte elbiler generelt, eller teknologi løft i i det hele taget ved at at støtte Tesla.

 • 1
 • 0

@Henrik Jensen

Jeg har på visse punkter misforstået dine udsagn og derved tillagt dig synspunkter, som du ikke har. Det har ikke været min hensigt og jeg vil give min uforbeholdne undskyldning.

Det skal du ikke tænke på. At man misforstår hvad en anden skriver på nettet er sku hvad der kan ske. :-) Ville bare rette dig for at være sikker på du forstod hvad jeg mente - jo ikke sjovt at diskutere hvis det er to forskellige ting vi snakker om! ;-p

Min påstand om Tesla'en som en blindgyde er at dens CO2 økonomi eller nytænkning kun gælder i forhold til tilsvarende biler. Luksus sedaner, som Jens Olsen kategoriserede dem. Men luksus sedanen løser ikke trafikale problemer og antallet reduceres samtidig med med kundegruppen.

Man kan sige at du selvfølgelig har ret i at besparelsen selvfølgelig kun gælder biler i en tilsvarende klasse. Det er selvfølgelig rigtigt at hvis vi alle sammen nøjes med en VW UP!, så ville vi straks nedsætte mængden af CO2 der udledes - også i forhold til en Tesla Model S (hvis vi altså tager de føromtalte 130 gram pr. km for pålydende). Nu er det jo bare sådan at det er lige så urealistisk som at vi helt kan fjerne vores CO2 udledning fra transport, hvis vi alle sammen bare investerer i cykler i stedet for biler.

Men det er klart at før den reelle effekt af elbiler virkelig ses skal de slå igennem i alle klasser. Sådan at man kan antage at konventionelle biler udskiftes til elbiler, 1-1 i forhold til klasse. Her ventes der jo en SUV - Model X i 2015 og en Tesla Model 3 i løbet af 2017 i "D"-/Passat-klassen. Så mangler man jo egentlig kun én B- og/eller C-klasse bil for at skabe et alternativ i alle klasser, bortset fra "A"-/UP!-klassen. Og vi må antage at jo mindre bilerne bliver jo mindre bliver deres teoretiske CO2-udledning også - og altså derfor væsentligt under de 130 gram som du angiver som Tesla Model S' udledning. Dermed vil man altid kunne køre grønnere i en elbil end i en hvilken som helst konventionel bil.

Med hensyn til vores støtte til elbiler skriver du:

Her kræver jeg, som skatteyder, at mine penge bruges, hvor man får mest CO2 reduktion for pengene, og det er ikke ved at støtte elbiler.

Hvor ser du så en større gevinst pr. brugt kr. indenfor transport? Altså Brint-biler er pt. ikke et bedre alternativ da du giver samme støtte, men bilerne er dyrere, mere komplicerede at producere og vedligeholde samt at brint er væsentlig dyrere at producere og distribuere. Så om end Brint-biler måske er mere praktiske lige nu, så er det ikke et bedre CO2-mæssigt alternativ.

Som skatteyder og borger i danmark mener jeg, at mine penge bør gå til indenlandsk teknologi løft. (...) Jeg ser ingen dansk teknologi løfte ved at støtte elbiler generelt, eller teknologi løft i i det hele taget ved at at støtte Tesla.

Altså støtten til elbiler er vel ikke baseret på hvor deres geografiske tilhørsforhold ligger eller at en Tesla er et voldsomt hypet produkt lige nu - det handler vel om at vi ønsker at støtte en teknologi fordi de løser et klimamæssigt problem vi står overfor. Her er Tesla pt. det eneste rigtigt gode alternativ. Kunne dansk-baserede Zenvo producere en elbil tilsvarende Tesla Model S, så er jeg sikker på at den ville være lige så populær. At vi primært skal støtte dansk produceret/udarbejdet teknologi ser jeg som lige tosset, da vi så ikke nødvendigvis støtter den bedste ide. Så i stedet for at støtte elbiler generelt, så støtter vi kun Ellerten?!

 • 1
 • 0

Så mangler man jo egentlig kun én B- og/eller C-klasse bil for at skabe et alternativ i alle klasser, bortset fra "A"-/UP!-klassen. Og vi må antage at jo mindre bilerne bliver jo mindre bliver deres teoretiske CO2-udledning også - og altså derfor væsentligt under de 130 gram som du angiver som Tesla Model S' udledning. Dermed vil man altid kunne køre grønnere i en elbil end i en hvilken som helst konventionel bil.

Der er jo masser af andre udemærkede elbiler end lige Tesla. VW laver E-Up!, der har lavere kilometerpris end IC-Up'en set over bilens levetid, og som med dagens elmix i Danmark udleder langt under halvdelen CO2 ift. IC-Up'en. Selv hvis al elektriciteten kom fra kulkraft ville CO2 udledningen være under halvdelen.

VW Golf er kommet som elbil. Der er Nissan Leaf og Renault Zoe, og der er 20-30 nye modeller lige på trappern fra diverse bilprodocenter.

 • 2
 • 0

"Bilenes drivstofforbruk er ikke omfattet av kvotehandelssystemet. Men varmekraftverkene som leverer strøm til bilene, er det. Det gjelder enten kraftverkene er basert på kull, olje eller gass.

Elektrifisering av bilparken betyr derfor at vi flytter en aktivitet – bilkjøring – fra et sted utenfor kvotesystemet til et sted innenfor. Siden kvotetaket er gitt, blir det ikke et gram høyere CO2-utslipp i Europa av at det ruller ti tusen nye elbiler på veien."

https://www.toi.no/samfunnsoekonomiske-met...

 • 1
 • 0

Alex Østergaard :

Jeg er bare træt af at høre på den fanboy stemning der er herinde når talen falder på elbiler. Alle der ikke synes at elbiler er guds gave til folket er per automatik en komplet idiot, hvilket Alex Østergaard bekræfter let og elegant ved at kalde mig for en båtnakke......... Diskussionen minder meget om Apple mod resten af verden. Og så er der altså nogen af de argumenter for at køre elbiler der er så søgte og langt ude at man dør af grin. Den seneste er at os med en anden mening nok ikke har forstået budskabet fordi elbilsfantasterne ikke har formået at forklare budskabet godt nok.........det har man hørt andre steder i lang tid når "tåberne" ikke bider på krogen. Budskabet i denne sammenhæng er økonomien forbundet med at have en elbil, som bliver vanskeligere og vanskeligere at retfærdiggøre i forhold til en rigtig bil efterhånden som rigtige biler kører længere og længere på literen. Men salgstallene taler sit tydelige sprog, folk gider ikke elbiler, ikke engang med vilde tilskud kan de sælges.

 • 2
 • 3

@Wilier Izoard Næ nej, nu indtager du bare din offerrolle og siger: "Se de onde fanboys kalder mig grimme ting!" - Men jeg kalder dig ikke en båtnakke fordi du ikke tror på elbiler men fordi du ikke kan finde ud af at skrive det på en nogenlunde konstruktiv og civiliseret måde.

Præsenter dine argumenter på en nogenlunde fornuftig måde i stedet for at sludre om at det nedsætter antallet af høre høreapparater og er skide godt i Lego Technic - så kan det også være der er nogle der tager sig seriøst...

Men er overbevist om at du godt kan vende sig til tanken om en bil vis primære fremdrift kommer fra en elmotor... Den vej skal vi på et tidspunkt, snart... Om du kan li' det eller ej... Brint eller batterier, så er det den vej det går...

Rækkevidden er iøvrigt helt til grin, men pyt med det, bare man kommer i elbilshimlen.

Desuden knap 500 km for en opladning i en Tesla er jo ikke så latterligt...

Forresten... Gemmer du dig under alias eller hvordan? Ved at Wilier Izoard er et cykelmærke og at der kun eksisterer 1 dansk FB profil på det navn og det ligner en "second account"...

 • 3
 • 0

@Jens Olsen

Der er jo masser af andre udemærkede elbiler end lige Tesla.

Jeg er helt enig!

Den eneste grund til at jeg bruger Tesla'en meget som eksempel er egentlig at det er den første som rigtigt er kommet udover den psykiske barriere der er i at have så kort rækkevidde...

Jeg tror ikke jeg vil eje en elbil der kan køre 150 eller 200 km på en tankfuld... Den skal altså op og kunne køre de der 4-500 km... Min bil skal skal helst kunne køre det som jeg synes er behageligt at køre på én dag... Og der har jeg sådan 4-5- måske 600 km... Så gider jeg ikke køre mere...

Selvom jeg 99% af tiden sagtens kunne nøjes med 200 km om dagen...

 • 3
 • 0

@Alex Østergaard

Hvor ser du så en større gevinst pr. brugt kr. indenfor transport?

Der er ingen grund til at lade sig begrænse af en sektor, her transport. CO2 støttekronen bør gå der hvor man får mest CO2 for pengene.

At vi primært skal støtte dansk produceret/udarbejdet teknologi ser jeg som lige tosset, da vi så ikke nødvendigvis støtter den bedste ide.

Erhvervsstøtte handler om mere end at støtte den bedste ide, det handler om at fasteholde dansk konkurrence evne og dermed vor levestandard.

 • 0
 • 0

Min bil skal skal helst kunne køre det som jeg synes er behageligt at køre på én dag... Og der har jeg sådan 4-5- måske 600 km... Så gider jeg ikke køre mere...

Selvom jeg 99% af tiden sagtens kunne nøjes med 200 km om dagen...

Det er her min forståelse står helt af. Med en elbil får du en billigere kilometerpris og en bedre kørselsoplevelse. Alligevel så er hele fokus på, at der 4-5 gange om året vil være brug for 20 min lynopladning undervejs.

Jeg forstår ikke have det er for en irrationel angst der griber folk, når al fokus ligger på frygten for en håndfuld gang om året at have brug for en lynopladning.

 • 3
 • 0

Det er her min forståelse står helt af. Med en elbil får du en billigere kilometerpris og en bedre kørselsoplevelse. Alligevel så er hele fokus på, at der 4-5 gange om året vil være brug for 20 min lynopladning undervejs.

Jeg forstår ikke have det er for en irrationel angst der griber folk, når al fokus ligger på frygten for en håndfuld gang om året at have brug for en lynopladning.

Vi kører en del gange om året ned til lolland og det er en tur på ca. 150 km. Dvs. med alle el-biler, pånær Tesla, ville det betyde at man ville skulle kører meget langsomt, eller skal lynoplade engang undervejs. Det er ikke fedt, når man har 2 små børn i bilen. Det burde altså ikke være nødvendigt. Det vil jeg personligt ikke gå på kompromi med. Så for mig personligt skal en bil kunne kører minimum 150km i modvind, fuld lastet, om vinteren og 8 år gammel. :-) Og igen, pt. er er det kun Tesla'en der kan opflylde dette.

 • 2
 • 0

@Jens Olsen

Alligevel så er hele fokus på, at der 4-5 gange om året vil være brug for 20 min lynopladning undervejs.

Jamen det har du helt ret i... Men der er ét eller andet psykologisk i det og tror det baserer sig på et praktisk aspekt. Men er det ikke kun Tesla som pt. tilbyder det her lynopladning, alá 80% på ~30 minutter... 125kW Supercharger opladningen?

Lad mig komme med et eksempel på det praktiske problem: Jeg bor selv i Aarhus men er oprindeligt fra Nordjylland og det betyder at ca. 1 gang om måneden står det på en én-dags tur til Nordjylland. Det er en varierende distancer men mellem 120 og 180 km, hver vej. Det er i sig selv en distance som de fleste elbiler ville kunne klare i ét skud. No problem!

Men her kommer det praktiske problem; Når jeg kommer frem, så skal jeg pinedød finde et sted at oplade min elbil. De fleste elbil kan, så vidt jeg ved, ikke benytte sig af den virkelig hurtige opladning, så den skal oplade det meste af den tid jeg er på besøg. Samtidigt bor dem jeg skal besøge jo som oftest i villakvarterer eller lignende - hvor der ikke findes nogen synderlig offentlig lader-infrastruktur. Det betyder at jeg skal "tigge" strøm af hver end jeg besøger - og samtidigt oplade på alt andet end lynopladning, fra et almindeligt udtag. Alternativt kan jeg finde den nærmeste offentlig ladestander og så gå resten af vejen til min destination.

Jeg vil gerne have en bil hvor man kan tage de her ture på familiebesøg, uden at skulle tigge strøm og køre turen i ét hug - uden opladning. Det er klart at en elbil vil dække 95% af befolkningens pendler-behov - inklusiv mine egne.

Personligt ville jeg intet problem have med at køre f.eks. 400 km og så stoppe for at spise, for så samtidigt at lave en lynopladning af bilen (f.eks. 80% på ~30 minutter).

 • 1
 • 0

@Henrik Jensen

Der er ingen grund til at lade sig begrænse af en sektor, her transport. CO2 støttekronen bør gå der hvor man får mest CO2 for pengene.

Grunden til at fokus ligger meget på transportsektoren er jo at den alene står for 20-25% af vores CO2 udledning og der er derfor et enormt potentiale hvis man kan få gang i omlægningen til el baserede køretøjer.

Samtidigt kan man få de her afledte effekter, som jeg beskrev tidligere, da man så flytter det resterende CO2 som elbiler måtte udlede indirekte væk fra transportsektoren og over på energi-infrastrukturen. Dermed øger man efterhånden incitamentet til accelerere omlægning af energi-infrastrukturerne til et grønnere alternativ - da man så simpelthen får mere for pengene.

Så hvis man kigger på det lidt mere langsigtet så er jeg sikker på at transportsektoren er det mest omkostningseffektive sted at starte... Selvom den individuelle elbil måske er relativ dyr for staten.

Nogle gange skal man liiiige se lidt længere end bare lige til næsetippen.

Med hensyn til dit dansk versus udenlandsk teknologi:

Erhvervsstøtte handler om mere end at støtte den bedste ide, det handler om at fasteholde dansk konkurrence evne og dermed vor levestandard.

Men nu er det her jo ikke Erhvervsstøtte, men Klimastøtte som har til formål at sikre vi får implementeret de mest effektive grønne teknologier... Formålet er ikke et holde hånden under dansk erhvervsliv - men at drive omlægningen til grønnere teknologi generelt.

 • 1
 • 0

det betyder at ca. 1 gang om måneden står det på en én-dags tur til Nordjylland. Det er en varierende distancer men mellem 120 og 180 km, hver vej. Det er i sig selv en distance som de fleste elbiler ville kunne klare i ét skud. No problem!

Men her kommer det praktiske problem; Når jeg kommer frem, så skal jeg pinedød finde et sted at oplade min elbil. De fleste elbil kan, så vidt jeg ved, ikke benytte sig af den virkelig hurtige opladning, så den skal oplade det meste af den tid jeg er på besøg. Samtidigt bor dem jeg skal besøge jo som oftest i villakvarterer eller lignende - hvor der ikke findes nogen synderlig offentlig lader-infrastruktur. Det betyder at jeg skal "tigge" strøm af hver end jeg besøger - og samtidigt oplade på alt andet end lynopladning, fra et almindeligt udtag. Alternativt kan jeg finde den nærmeste offentlig ladestander og så gå resten af vejen til min destination

Jeg ville da sige at det var et problem hvis det var ikke var i et villakvarter. I et villakvarter har de flest jo et udendørsstik eller kan nemt lige stikke en ledning ud gennem køkkenvinduet. Jeg har ingen kvaler ved at bede om strøm fra familie/venner hvis jeg er på besøg langt fra hjemmet. Det kan I værste fald komme til at dreje sig om en 50'er for en opladning fra helt fladt batteri.

Et sted jeg ikke forstår hvorfor man ikke opsætter elbilsstik og/eller hurtigladere er på Molsliniens færger. Her ville de fleste kunne nå at oplade fra 0 til 100% på overfarten. Pludselig kunne man så køre Ålborg-København i dagens normale elbiler. Men det kommer vel nok, når der kommer større andel af elbiler, så det bliver en konkurrencefordel i forhold til Storebæltsbroen.

 • 1
 • 0

@Jens Olsen

Jeg ville da sige at det var et problem hvis det var ikke var i et villakvarter. I et villakvarter har de flest jo et udendørsstik eller kan nemt lige stikke en ledning ud gennem køkkenvinduet.

Jeg sagde én-dags besøg - ikke en hel weekend :-p

Molslinien var en god ide! Men tror ikke de vil have dem til at lade op under overfarten - tror de er bange for at der går ild i et eller andet...

 • 0
 • 0

@Jens Olsen

..... elbilsstik og/eller hurtigladere er på Molsliniens færger

Ganske givet en behagelig løsning, men miljøværdien i at producere el med en dieselgenerator og herefter fylde det på en elbil er til at overse.

@Alex Østergaard

Men nu er det her jo ikke Erhvervsstøtte, men Klimastøtte som har til formål at sikre vi får implementeret de mest effektive grønne teknologier

Som jeg tidligere har nævnt er 2 væsentlige drivere til støtte af CO2 begrænsende teknologi: 1) Den giver en direkte CO2 reduktion eller man kan kalde det klimastøtte. 2) At det giver en teknologi løft eller man kan kalde erhvervsstøtte.

Angående 1) klimastøtte. Der er ganske givet et stor potentiale i transportsektoren, om det er der man får mest "value for money" kan diskuteres og det bliver det også. Nu forsøger alle mulige mere eller mindre dunkle interesseorganisationer skal overbevise mere eller mindre korrupte og inkompetente politikere om hvad vej vi skal gå. Her mener jeg, at man ganske burde afgiftspålægge CO2 og herefter kan de frie markedskræfter vælge løsningen. Der var tanken bag EU CO2 kvoter, desværre blev en god ide ødelagt af en dårlig implementering.

Angående 2) erhvervsstøtte. De fleste bilproducerende lande betragte deres bilindustri som en strategisk område og støtten er massiv, hvilket konkurrencen også er. Lad dog de mennesker, som får fordelen i form af arbejdspladser og velfærd ved bilindustrien betale deres egen støtte. Vi har rigelig med gode grønne ideer i Danmark, som kan bruge erhvervsstøtte midler.

 • 0
 • 0

Kilde http://www.bilimp.dk/statistics/index.asp Salg Jan-Aug ---> MÆRKE:_________ 2013 / 2014 Nissan Leaf: _______ 113 / 298 Tesla Model S:_______ 1 / 276 VW E-up: ___________ 0 / 87 BMW I3: ____________ 0 / 64 Renault Zoe: ________ 43 / 62 Renault Twizy:_______ 11 / 8 Renault Fluence:_____ 38 / 3 Smart electric drive:____0 / 1 Peugeot iOn:__________7 / 0

I alt: ______________ 213 / 799

 • 0
 • 0

..... elbilsstik og/eller hurtigladere er på Molsliniens færger

Ganske givet en behagelig løsning, men miljøværdien i at producere el med en dieselgenerator og herefter fylde det på en elbil er til at overse.

Miljøværdien ligger jo naturligvis ikke i den el der produceres af generator på færgen, men derimod i at det kunne få flere til at skifte til elbil, da anvendeligheden øges.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten