Illustration: leaf / BigStock
Diesel eller benzin fremstillet på biomasse kan sagtens konkurrere med elbiler på bæredygtighed. Derfor bør Danmark satse andet end blot elbiler, som Klimarådet har lagt sig fast på, mener professor.

Konklusionen i Klimarådets nye analyse er klar. Der skal flere elbiler på vejene. I første omgang er målet, at 17 procent af bilparken i 2030 skal bestå af elbiler, hvilket svarer til 500.000 elektrificerede køretøjer ud af i alt 2,9 millioner. Et mål der hurtigt blev trumfet af Lars Løkke Rasmussen, der i sin åbningstale tirsdag proklamerede en million nuludslipsbiler på de danske veje inden 2030.

Læs også: Klimarådet: Giv danskerne tilskud til 100.000 nye elbiler

Om det skal være antallet af elbiler eller nuludslipsbiler generelt, som skal øges, er en vigtig skelnen, lyder det fra Lasse Rosendahl. Han er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet, og ifølge ham har Klimarådet undervurderet og underprioriteret effekten af andre miljøvenlige løsninger for transportsektoren.

I modsætning til Klimarådets analyse mener han, at elbilerne godt kan udfordres af de nuværende forbrændingsmotorer, hvis bilerne kører på et bæredygtigt produceret brændstof.

»Hvis man tager udgangspunkt i Klimarådets egne beregninger, vil en effektiv dieselbil, der kører på et bæredygtigt brændstof, være meget mere miljøvenlig end en elbil med det nuværende elmiks og på samme niveau, når vi har 100 procent vedvarende strøm. Udstødning fra en bæredygtig brændstoftype vil være stort set CO2-neutral i modsætning til de fossile brændstoftyper,« siger han.

Selv den gennemsnitlige fossildrevne bil vil blive meget mere klimavenlig, hvis den kører på det bæredygtige brændstof, understreger professoren.

Illustration: Klimarådet

Forbrændingsmotoren er blevet stigmatiseret

Ifølge Lasse Rosendahl viser Klimarådets analyse et meget snævert syn på, hvordan man gør transportsektoren mere klimavenlig.

»Forbrændingsmotoren er blevet stigmatiseret i debatten om grøn transport. Jeg savner en bredere samtale, der også fokuserer på andet end at skaffe sig en masse elbiler,« siger Lasse Rosendahl.

Han peger på brændstof baseret af biomasse som et alternativ, der er blevet overset i samtalen om en grønnere transportsektor. Professoren samarbejder med en virksomhed, der udvikler denne type biobrændstof, og ifølge ham er det muligt at reducere CO2-niveauet med mindst 85 procent ved at bruge denne såkaldte 'drop-in'-brændstoftype.

Læs også: Her er elbilens danske CO2-forspring

Udnytter tankstationerne

Det smarte ved den bæredygtige brændstoftype er, at brændstoffet har samme egenskaber som normal diesel og benzin, og dette gør, at der ikke skal meget andet end en øget produktion til for at se en effekt på forureningsniveauet.

»Vi har allerede infrastrukturen til systemet. Tankstationerne og bilerne er derude, så der skal ikke store systemskift til, før der kan flyde bæredygtigt brændstof i bilerne,« fremhæver Lasse Rosendahl.

Han erkender dog, at det kan tage tid at bygge produktionsanlæg, der skal fremstille brændstoffet, og at det i første omgang ikke vil være realistisk at producere nok til at forsyne hele bilparken med med det biomassebaserede brændstof.

»Danmark har ingen produktion af biomassebaseret brændstof i dag, og vi er et stykke vej fra at kunne producere nok til, at det ville betyde noget. Jeg vil vurdere, at det er realistisk at kunne producere flere tusind tønder dagligt i 2025, men det kræver, at man kan lave en effektiv realisering af nogle anlæg.«

En produktion af den størrelse vil ifølge Lasse Rosendahl udgøre et par procent af transportens brændstofforbrug.

Læs også: Millioner af år forkortet til 20 minutter: Nyt anlæg omdanner græs til olie

Kan bruges til tung transport i fremtiden

Klimarådet vurderer, at biler på denne form for brændstof ikke vil kunne konkurrere økonomisk med elbilerne i fremtiden, og at biomassen i desuden er bedre brugt til motorbrændstoffer for andre transportformer såsom luftfart eller tung vejtransport.

At biomassen i fremtiden bør prioriteres på andre transportformer end personbiler er Lasse Rosendahl enig i, men undrer sig over, at man ikke er mere optaget af at få de forskellige løsninger til at spille sammen og supplere hinanden.

»Det handler ikke om, at denne brændstoftype skal afløse elbilerne, men jeg mener, at man burde rykke på flere områder. Hvis vi får gang i en produktion af den biomassebaserede råolie, støtter det op om den grønne omstilling sammen med elektrificering, og så kan man bruge den til de tungere transportmidler, når elbilerne en dag kommer.«

I flere andre lande er der lignende projekter med at lave brændstof af biomasse. Pacific Northwestern National Laboratory i USA har udviklet og licenseret en teknologi til produktion af bæredygtigt brændstof, og i Canada har virksomheden Licella annonceret et stort projekt, der skal producere råolie af biomasse.

Job fra Jobfinder