Professor kan ikke få stoppet program, hvor han bliver narret: 'DR har løjet for mig flere gange'

30. maj 2022 kl. 13:1040
Professor kan ikke få stoppet program, hvor han bliver narret: 'DR har løjet for mig flere gange'
Illustration: DR.
Direktør ved Statens Naturhistoriske Museum gengiver i en klage til DR, hvordan tv-medarbejdere narrede ham til at blive interviewet af en kreationist, han under andre omstændigheder aldrig ville have talt med.
Artiklen er ældre end 30 dage

NB: Artiklen er opdateret med svar fra DR

Forskerne vil have programmerne fjernet og råmaterialet slettet. Deres fagforening klager til DRs ledelse og pressenævnet. Medieforskere pointerer, at DR overtræder egne etiske retningslinjer og har ført forskerne bag lyset.

Alligevel fortsætter DR med at offentliggøre nye afsnit i serien Ellen Imellem, hvor forskerne blev inviteret i studiet for at tale om deres speciale. I virkeligheden blev de imod deres vidende interviewet af kritikere indenfor deres felt.

Professor i astrofysik Anja C. Andersen blev interviewet af en fladjordsteoretiker.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: Leder: Viden er fandeme ikke et synspunkt - og heller ikke for sjov

På onsdag har DR planlagt at publicere et afsnit med Peter C. Kjærgaard, professor i evolutionshistorie og museumsdirektør ved Statens Naturhistoriske Museum. Han bliver interviewet af en kreationist.

Vi har henvendt os til DR for at høre, om programmet fortsat er planlagt til publicering. Svaret er kort og kommer fra Kristian Rask, DR Presse:

»Programmet med Peter C Kjærgaard er endnu ikke produceret færdigt, men umiddelbart er det fortsat planen at offentliggøre det.«

Artiklen fortsætter efter annoncen

Illustration: snm.

Peter C. Kjærgaard er professor i evolutionshistorie og Museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum.

Kjærgaard har allerede forrige uge indgivet sin klage og forlangt, at alt materiale fra udsendelsen slettes, og at det med andre ord aldrig bliver udsendt.

For som han skriver i sin klage: »Jeg bliver uden mit vidende eller min accept narret til en samtale med en repræsentant for en gruppe, som jeg bevidst har undgået at deltage i nogen som helst form for kommunikation med i hele min videnskabelige karriere.«

Og i sin gennemgang af sagen gør han rede for, hvorfor han føler sig løjet for:
»Efter optagelserne foregav Ellen Kirstine Jensen og de to øvrige medarbejdere at gå til bekendelse, og jeg blev fortalt, at hendes rolle var at spille kreationist. Hun sagde i den sammenhæng, at hun tog dybt afstand fra dem, og at det havde været meget ubehageligt for hende. Men hun løj igen, da hun fortsat intet fortalte om at være talerør for en anden gennem hendes øresnegl.«

Klagen har Peter C. Kjærgaard holdt for sig selv for at give DR mulighed for at svare uden andres indblanding. Men overfor Ingeniøren oplyser han, at han intet har hørt fra DR, selv om han har taget kontakt til generaldirektør Maria Rørby Rønn, bestyrelsesformand Marianne Bedsted og direktør for DR, børn unge og kultur Henrik Bo Nielsen.

Han har derfor valgt at offentliggøre klagen, og vi vælger her at gengive den i sin fulde ordlyd.

Kære Jonas Delfs (Redaktionschef ved DR Ung, red.)

Da jeg ikke har givet mit samtykke, vil jeg hermed bede om, at DR ikke sender programmet Ellen Imellem med min medvirken, som jeg kan forstå på Anton Abildgaard af mail sendt 17. maj, er planlagt til at komme ud d. 1. juni 2022. Jeg vil samtidig bede om, at råmaterialet destrueres.

Der er så mange ting galt med DR’s ageren i forbindelse med forberedelserne, optagelserne og det videre forløb, at jeg for overskuelighedens skyld her vil begrænse mig til nogle få hovedpointer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overordnet er der tale om et dybt tillidssvigt fra DR’s side, hvor jeg bliver fuldstændigt ført bag lyset og på falske præmisser siger ja til at lave en aftale med jer om et interview. Der bliver løjet for mig af flere omgange, og jeg bliver uden mit vidende eller min accept narret til en samtale med en repræsentant for en gruppe, som jeg bevidst har undgået at deltage i nogen som helst form for kommunikation med i hele min videnskabelige karriere. Det har DR gennem et uærligt bedrag nu ændret på, og det kan jeg ganske enkelt ikke acceptere.

Jeg og andre har i god tro stillet op til et program, der foregav at være rettet mod unge, men i stedet har vist sig at være mikrofonholder for pseudovidenskabelige aktører af værste skuffe. Der er blevet løjet overfor mig ad flere omgange og programmet planlægges nu at blive sendt uden min tilladelse.

Jeg er dybt, dybt rystet over den praksis, hvor DR har misbrugt den tillid som jeg og andre travle, ansvarlige forskere har til Danmarks største public service institution. Jeg føler mig derfor nødsaget til fremover at advare mine egne medarbejdere og kolleger i forskningsverden om at passe på eller helt afvise at stille op for DR Ung og sikre sig at der er helt klare linjer, før de stiller op for DR i andre sammenhænge. Det er jeg virkelig ked af. Vi har mere end nogensinde før brug for, at vores unge generationer får adgang til den nyeste og bedst kvalificerede viden. Det risikerer man at miste. I hvert fald, så er der sket et alvorligt tillidsbrud, som det er svært at rette op på.

For mit eget vedkommende har jeg gennem hele min videnskabelige karriere bevidst undgået at debattere med kreationister, for ikke at give dem autoritet og forhindre dem i at opnå ufortjent videnskabelig legitimitet. Fælles for kreationister af forskellige observans er, at de er farlige, antividenskabelige, oftest forbundet med dybt konservative bevægelser, der ønsker at ændre undervisningsmateriale i skolerne (og tit har held med det), er imod retten til fri abort og kvinders ret til at bestemme over egen krop, mener homoseksualitet er en sygdom, etc.

I alle de tilfælde hvor nogle af mine kolleger har stillet op mod dem, er det blevet misbrugt, klippet ud af kontekst og cirkuleret vidt og bredt på sociale medier på tværs af landegrænser. Derfor har jeg aldrig selv stillet op. Men det har DR nu narret mig til at gøre. På den værst tænkelige måde, hvor jeg tror, at jeg taler med en studievært, som jeg naturligvis forsøger at være venlig overfor, selvom hun bliver mere og mere ejendommelig i sine spørgsmål.

Det viser sig nu, får jeg at vide i en mail fra Anton Abildgaard, at jeg i virkeligheden er blevet interviewet af en kreationist der styrer journalisten gennem hendes høresnegl.
Det ikke en samtale, når man ikke ved, hvem man taler med, men en situation, hvor en repræsentant for et ikke-fagligt synspunkt, der ligger helt uden for enhver videnskabelig relevant diskussion,
agerer dukkefører for en aktivt medvirkende DR journalist. Man tror, at man fører en samtale, men det gør man ikke. Det gør bedraget dobbelt. Det er de sociale mediers anonyme “hater's” drømmescenarie, hvor man konsekvensløst kan svine en intetanende erklæret modstander til.

Det er endvidere enhvers ret at vælge, hvilke samtaler man ønsker at deltage i, og hvilke samtalepartnere man ønsker at have eller ikke have. Jeg vil til enhver tid forsvare den enkeltes ret til ikke at deltage i en samtale med en nynazist, en holocaustfornægter, en voldtægtsforbryder, en morder, folk fra Qanon, etc. Og jeg vil insistere på selv at have retten til at vælge og vælge fra. Ligeledes vil jeg til enhver tid tager afstand fra forsøg på at narre folk til at have samtaler om emner eller med personer, som de ikke ønsker. Det har DR med dette program og med al adfærd omkring det forbrudt sig mod.

Inden programmet sagde jeg via min sekretær ja til at lave en aftale om et interview om evolutionsteori. Der blev ikke nævnt et ord om kreationisme, intelligent design, el lign. Til min sekretær skriver DR journalist, Ellen Kirstine Jensen, til opklaring "Det er mig, Ellen, der vil foretage interviewet med hjælp fra en tilrettelægger, der supplerer med spørgsmål” (Mail af 24. marts 2022). Det blev bekræftet i den samtale jeg havde inden interviewet, at emnet var evolution og med det eksplicitte formål at øge unges interesse og forståelse for et svært videnskabeligt emne, og at det var Ellen Kirstine Jensen, der var interviewer.

Efter optagelserne foregav Ellen Kirstine Jensen og de to øvrige medarbejdere at gå til bekendelse, og jeg blev fortalt, at hendes rolle var at spille kreationist. Hun sagde i den sammenhæng, at hun tog dybt afstand fra dem, og at det havde været meget ubehageligt for hende. Men hun løj igen, da hun fortsat intet fortalte om at være talerør for en anden gennem hendes øresnegl.

Jeg har ganske enkelt aldrig været ude for noget lignende og håber aldrig, at jeg eller kolleger kommer til at opleve noget tilsvarende igen. Det er min klare overbevisning, at DR overskrider egne etiske retningslinjer adskillige gange i dette forløb. Eksempler er nedenfor.

Hvis DR fortsætter med intentionen om at bringe udsendelsen, sker det mod min vilje, og jeg vil se mig nødsaget til at offentligøre dette brev, samt foretage eventuelle yderligere skridt.

Med venlig hilsen,
Peter C. Kjærgaard

Herefter er uddrag af DRs etiske retningslinjer medtaget i klagen. Peter C. Kjærgaard har fremhævet relevante passager - her sat i kursiv:

KAPITEL 3 – AFTALER MED MEDVIRKENDE

DR lægger vægt på at medvirkende får en klar præmis for deres deltagelse i DR's produktioner. Medvirkende skal have forstået og accepteret forudsætningerne for at deltage. Ved medvirkende forstås personer, der aktivt deltager i et indslag, program eller en artikel Tilrettelæggeren skal sikre sig, at den medvirkende har forstået og accepteret:▪ emnet for produktionen, ▪ hvilken sammenhæng de indgår i, herunder hvilke indslag og udsendelser interviewet bliver optaget til samt ▪ at deres udtalelser kan blive brugt i andre DR-sammenhænge – herunder sociale medier. Det gælder også, selvom der er tale om en medievant person, der udtaler sig inden for sit fagområde. Uklare aftaler kan betyde, at DR ikke er i stand til at bruge materialet.

Sørg for at give den medvirkende navn og telefonnummer på den ansvarlige tilrettelægger. Tilrettelæggeren har også ansvar for klausulering i DR's arkivsystemer, hvis der er aftalt begrænset brug af optagelserne.
Når præmissen er forstået og accepteret, er aftalen juridisk bindende.
Hvis aftalen er indgået mundtligt, kan det være en god ide at sende centrale medvirkende en e-mail, der bekræfter de væsentligste
dele af aftalen. Det gør sig særligt gældende, hvis der er tale om længerevarende produktioner. Samtykke kan også gives på bånd.

I særlige tilfælde kan tilrettelæggeren beslutte, at den medvirkende ikke får samtlige oplysninger om sammenhængen eller alle detaljer om emnet inden interviewet. Det må dog udelukkende ske, hvis hensyn til afsløring af kritisable forhold af almen interesse taler for det.

Ovenstående retningslinjer gælder ikke for: ▪ personer, der blot vises i billedet eller i radioproduktion indgår som baggrundslyd ▪ personer, der skaber eller fremfører kunstneriske værker, til brug for produktionen, fx skuespillere eller musikere. Aftaler med personer, der skaber eller fremfører kunstneriske værker, som er beskyttet af ophavsretten, skal indgås skriftligt. Aftalen skal opfylde kravene i DR's kontrakt og rettighedsstrategier.

ANONYME MEDVIRKENDE

DR benytter sig kun undtagelsesvis af anonyme medvirkende. 20 DR's generaldirektør er ifølge Medieansvarsloven ansvarlig for udtalelser fra en medvirkende, der er lovet og sikret anonymitet. Redaktionen skal være meget opmærksom på, at der kan føres bevis for, at den anonyme medvirkendes udtalelser er korrekte.

Brug af anonyme medvirkende sker kun, når særlige kildehensyn taler for det. Det kan fx være hensyn til den medvirkendes sikkerhed, retsstilling, arbejde eller velfærd. Når der bruges anonyme kilder, skal redaktionen kende den anonyme persons identitet samt baggrunden for kravet om anonymitet. Nærmeste chef skal give skriftlig tilladelse til at anonymisere medvirkende.

KAPITEL 6 – ISCENESÆTTELSE OG REKONSTRUKTION

Ved brug af iscenesættelser er det afgørende, at DR aldrig fører hverken seere, lyttere eller medvirkende bag lyset. Det skal sikres, at modtagerne er klar over, når der anvendes iscenesættelse. Det skal være tydeligt, hvilke fortællemæssige greb der er brugt

KLAR KONTRAKT MED DE MEDVIRKENDE

Ved brug af iscenesættelser skal det sikres, at der er en klar kontrakt med alle medvirkende. Ved skjulte optagelser skal alle involverede orienteres efter optagelserne. Involverede, der berettiget føler sig ført bag lyset og ikke ønsker optagelserne brugt, har krav på dette. Dette krav kan kun fraviges, hvis optagelserne har væsentlig samfundsmæssig betydning.

En iscenesættelse, der foregår i det offentlige rum, kan blive opfattet som en autentisk begivenhed og rapporteret som sådan af nyhedsmedier og på sociale medier. Tilrettelæggeren har derfor et særligt ansvar for at informere klart om den type iscenesættelser i det offentlige rum, så der ikke opstår misforståelser. Tjekliste for brug af iscenesættelse: ▪ DR fører ikke seeren/lytteren eller de medvirkende bag lyset ▪ der skal være en klar kontrakt med medvirkende 31 ▪ seerne skal kunne afkode programmet ▪ særlige samfundshensyn berettiger ukonventionelle iscenesættelser ▪iscenesættelser må ikke påvirke den demokratiske proces på utilbørlig vis. Iscenesættelser af nyheder kræver både en skriftlig forhåndsgodkendelse af direktøren og direktørens godkendelse af det endelige program før udsendelse. Der sendes en kopi af direktørgodkendelserne til DR Etik

FIKTIV IDENTITET/AGENT PROVOCATEUR

Medarbejderes brug af fiktiv identitet i forbindelse med programvirksomhed sker efter samme retningslinjer som ved brug af skjult kamera/mikrofon.

DR's redaktioner skal være særligt opmærksomme på de problemstillinger, der opstår, hvis medarbejdere risikerer at påvirke de forhold, som DR ønsker at dokumentere (agent provocateur). Ved brug af fiktiv identitet gælder: ▪ DR Jura skal kontaktes forud ▪ der skal altid indhentes skriftlig tilladelse fra relevant direktør ▪ DR-ansatte og eksterne, der producerer til DR, må ikke medvirke til lovovertrædelser. Vurderingen af, om en handling foretaget af DR's journalister er ulovlig, skal ske ved en afvejning af den pågældende handlings grovhed i forhold til pressens ytringsfrihed, jævnfør
Menneskerettighedskonventionens artikel 10 om ytringsfrihed. I sådanne tilfælde skal DR dokumentere, at der er forhold af væsentlig offentlig interesse, der berettiger brugen af fiktiv identitet. En medarbejder, der arbejder under fiktiv identitet, skal være meget opmærksom på, ikke at tilskynde til eller fremprovokere begivenheder, som ellers ikke ville have fundet sted. Det gælder især fremprovokation af udsagn eller handlinger, der kan skade den medvirkende eller sætte vedkommende i et dårligt lys. Derfor kan fiktiv identitet også kun anvendes, hvis DR i forvejen har konkrete oplysninger om en sag.

UNDERHOLDNINGSPROGRAMMER OG SATIRE

Vær opmærksom på, at der er videre rammer for satire og underholdningsprogrammer, når det gælder skjulte optagelser og fiktiv identitet. I disse genrer stilles ikke krav om væsentlig samfundsmæssig interesse. Både brug af skjulte optagelser og af fiktiv identitet i satire og underholdningsprogrammer kræver skriftlig direktørgodkendelse inden optagelse. Desuden kræves altid de medvirkendes samtykke før offentliggørelse. Det gælder, selv om de medvirkende sløres og anonymiseres. DR respekterer, hvis en medvirkende ikke ønsker at deltage i eller fortsætte optagelserne. DR respekterer også et eventuelt ønske om, at råmaterialet destrueres.

40 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
40
31. maj 2022 kl. 22:34

Men nu bliver det hele jo meget bedre, de røde har lige besluttet at tilføre DR 100 millioner mere årligt så nu får de nok råd til at opføre sig ordentligt.

Det må også have været svært med et så skrabet budget som 3700 millioner er.

39
30. maj 2022 kl. 23:31

Coronaperioden har vist, at forskere gladeligt stiller op for at give magtapparatet legitimitet.

Vel kun i Sverige lod man sagkundskaben bestemme, istedet for at hyre dem til at skræmme folk, og få sin politiske (ikke videnskabeligt baserede) dagsorden igennem.

37
28. maj 2022 kl. 08:59

I det store billede er problemet, at DR åbner en ladeport for destabilisering, hvis man ikke retter sig efter sit eget etiske kodeks. Samfundsinteressen ligge i, at konsekvensen af manglende etik kan være netop destabilisering.

Enig - og dog. Hvis man nu antager, at DR slet ikke er 'first mover' på dette felt, tværtom, men utallige andre hjemlige og udenlandske medier og virksomheder er langt foran på dette felt. Hvilket DR Ung så illustrerer ved en satire, der blot illustrerer i 1:1 meta-satireformat, hvad der sker derude, alle steder.

De harmdirrende omgivelser kræver så bål, brand, censur og fyringer i DR satire.

Skyder man ikke budbringerne?

36
27. maj 2022 kl. 21:38

At narre folk til at deltage i et program ert ikke nyt. For LÆNGE siden blev jeg inviteret til debat om Barcebäckværket. Programmet hed "45 minutter", og vi var 5 + en journalist, der styrede debatten. Jeg var den eneste, der var specialist i kernekraft, og det gik hurtigt op for mig, at det drejede sig om at forklare, hvorfor elværket naturligvis burde lukkes. Der var 4 modstandere af kernekraft, en fra civilforsvaret og så mig. Derfor fik jeg ikke et ben til jorden, men fik da nævnt et par grunde til at viderføre kraftværket.

Så jeg kørte hjem med samme fornemmelse, som f.eks. Anja Andersen giver udtryk for efter den famøse udsendelse: Ellen imellem". - Jeg var kun med for at DR kunne erklære, at alle synspunkter var repræcenteret!

33
27. maj 2022 kl. 13:39

disse teknologier er i omløb og selvfølgelig bliver misbrugt, hér og dér og allevegne. Ligesom de gammeldags våben i USA bliver anskaffet, brugt og misbrugt.

der tales forståeligt for at stramme op på USA's våbenlov, apropos seneste skoleskyderier, shallow reality. Nogle af de unge, der udfører skyderierne kommer måske fra ekstreme hjem, er psykisk syge og under alle omstændigheder hinsides pædagogisk rækkevidde.

Men deep fake må også kunne bruges bevidst eller ubevidst til at skubbe ungerne i dén retning. Børn kan være grusomme mod hinanden og en del af de mindreårige 'digitalt indfødte' slæber måske selv rundt på deep fake teknologier og misbruger disse. Voksne kan være endnu grusommere; vidende hvad nogle perverse stoddere hist og hér kan finde på, hvorfor dog ikke også dette: skabe kædereaktioner af mobberier og grusomheder. Ligesom pyromaner laver by-, natur- og klimaødelæggende skovbrande, blot fordi det giver dem et kick. Men uden selv at kunne tages på fersk gerning.

Så ville det ikke være nok alene at regulere våbene.

32
27. maj 2022 kl. 12:46

selvom, det er friviligt at deltage,er det jo ikke cirkus summa sumarum, men folk, der må formodes, at ha andet,at bruge,deres tid,til, nogle vælger,at deltage. med en formodning om,at DR, kan og vil lave andet. en talentløse,higen efter seertal.
landets politiker. som de i høj grad,burde bruge mere tid på, men, det er jo dem som fodre os. derfor laver, vi politiske propaganda tv-serie. der oplyser om, hvor hårdt og synd,der er for politiker. ting,der kræver. minimum, tankevirksomhed, kan vi, ikke. derfor genudsender. vi madprogrammer og kage konkurrencer, og som i det gamle østeuropa. bliver,vi ikke bestalt for at,tænke.
når vi nu syntes.

vi har fået,en god ide, så bliver,den straks skudt,ned af onde folk.,der tager,deres arbejde alvorligt.
en generel boykot af foretagnet er vel på sin plads. men det er selvfølgelig en frivillge sag. modsat licens.
mark twain har et citat om berømthed. berømthed er ligesom damp, ved et uheld bliver man populær.

31
27. maj 2022 kl. 12:45

Putin er nok en af de mest beskyttede personligheder, og du slipper ikke bare ind, og hælder LSD i vandet. Det er helt utænkeligt.

Hvem beskytter folk mod beskytterne? Det har været fremme, at Putin nok har været direkte misinformeret af sine rådgivere. Så han er ikke udelukkende omgivet af folk med god dømmekraft/loyalitet. Det gælder måske også de nærmeste militær- og sikkerhedsfolk.

Nogle deep fake teknologier er muligvis opfundet og videreudviklede i militære/sikkerhedskredse. Ad fx den civilt skabte audiospot ved Joe Pompei omkring år 2000, hvis forløber kan være udviklet en generation tidligere til militært brug af 'Woody' Norris. Tilsvarende 'udviklinger' har da nok fundet sted overalt på kloden i de militært- og sikkerhedsmæssigt mere ressourcestærke lande. Måske af teknologiske wonderkids, hvis frontal-lapper ikke har fulgt med deres tekfix-evner. Derfra gradvist videreudviklet og spredt af virksomheder til civilsamfundet.

30
27. maj 2022 kl. 12:03

Hermed kan vi lukke den mere højtravende snak om fake news. videnerfandemeikkeetsynspunkt, bekymring for DRs formidlingsopgave, de unges manglendeevne til at skelne etc, sagen her er en diskussion mellem DR og deltagerne, her Anja mfl.</p>
<p>Måske det har interesse for dig og dine, men der er ingen grund til at påstå det har samfundsinteresse.

Enig. I det store billede er problemet, at DR åbner en ladeport for destabilisering, hvis man ikke retter sig efter sit eget etiske kodeks. Samfundsinteressen ligge i, at konsekvensen af manglende etik kan være netop destabilisering.

27
27. maj 2022 kl. 11:52

Hej Torben Rune

For mig at se, er det ikke det sagen drejer sig om. Det er ligegyldigt hvad der er blevet diskuteret, og vi har endnu 2 programmer til gode. Det er tilblivelsen af programmerne, og den sammenblanding mellem journalistik, "satire" og underholdning som er problemet. Ikke at det er et problem at blande det - det er set før. Men hvis man som deltager i et interview ikke kan stole 100% på at de informatinoner man modtager om rammer, vilkår og indhold, inden man går i gang, så er risikoen ved at deltage for stor.

Det er fint du pointerer dette.

Hermed kan vi lukke den mere højtravende snak om fake news. videnerfandemeikkeetsynspunkt, bekymring for DRs formidlingsopgave, de unges manglendeevne til at skelne etc, sagen her er en diskussion mellem DR og deltagerne, her Anja mfl.

Måske det har interesse for dig og dine, men der er ingen grund til at påstå det har samfundsinteresse.

26
27. maj 2022 kl. 11:48

Journalisterne som gruppe ligger allerede under bussen. Tilliden til dem er på linje med brugtvogsforhandlere. Der er da masser af eksempler på, at det nogen leverer til offentligheden og medierne bliver misbrugt, klippet og vinklet så afsenderne ikke kan se genkende det. F.eks. Sagen om lynetteholmen blev vinklet som om det eneste grundlag var en 40 år gammel rapport. Virksomheden der havde skrevet rapporten fik ikke fik lejlighed til at kommentere/forsvare rapporten før medierne startde deres shitstorm på ufuldstændigt grundlag.

25
27. maj 2022 kl. 11:46

@ "Torben": jeg kan se, at du i mellemtiden har slettet det citat i #21, jeg har linket til. Hvis det er en fortryder, er det da ok :-)

24
27. maj 2022 kl. 11:42

"Lone" mener, at det kan være andre der med mystiske teknologier har gjort ham cranky.</p>
<p>Med det verdensbillede forstår man pludselig bedre hendes begejstring for det destabiliserende element i Ellen imellem.

@ "Torben": jeg 'mener' som sagt ikke at det har fundet sted, men at det er en teoretisk mulighed. Og at - som skrevet - at Ellen imellem indirekte er stabiliserende. Læs og forstå.

Mere generelt, at disse teknologier er i omløb og selvfølgelig bliver misbrugt, hér og dér og allevegne. Ligesom de gammeldags våben i USA bliver anskaffet, brugt og misbrugt. Og NRA kæmper fortsat med næb, arme, ben og klør mod en opstramning loven. På lignende vis vil deep-fake teknologerne og -brugerne bekæmpe alle forsøg på at få deep fake teknologierne belyst og reguleret.

21
27. maj 2022 kl. 11:23

Tjaeee, verdenshistorien synes nu at have eksempler nok på, at enevældige herskere over tid lukker sig inde i deres egen boble af paranoid megaloman verdensopfattelse, uden at spekulative teknologiske forklaringer har været oplagt påkrævede.</p>
<p>Occams ragekniv, og alt det der.

det er helt korrekt. Og jeg har som sagt ingen underbygning af om deep fake spiller ind i Putins beslutning om at gå ind i Ukraine. Lufter blot muligheden.

Men nu er manipulations-teknologierne jo derude. Kunne komme i tanke om de første 10.000 måder at misbruge disse på - drevet af ønsker om magt, penge, passioner, frie overgreb, underholdning, gaming. Når misbrug af teknologi, drevet af disse behov, har fundet sted overalt ved brug af lidt ældre og oldgamle teknologier, hvorfor i alverden forventer man så ikke hypermoderne deep fake-teknologier brugt intensivt og overalt på lignende vis? Især når x dele af befolkningerne må antages slet ikke at have gennemskuet disse endnu? Mer-viden og mer-tek giver megen mer-magt og mange flere privilegier.

19
27. maj 2022 kl. 11:01

Putin blev vist beskrevet som relativt cool og moderne for år tilbage, hvorefter han gradvist skulle være blevet stadig mere paranoid og tydeligvis misinformeret. Hvorfor, af hvem og med hvilken teknologi?

Tjaeee, verdenshistorien synes nu at have eksempler nok på, at enevældige herskere over tid lukker sig inde i deres egen boble af paranoid megaloman verdensopfattelse, uden at spekulative teknologiske forklaringer har været oplagt påkrævede.

Occams ragekniv, og alt det der.

/Bo

20
27. maj 2022 kl. 11:05

Efter reaktionerne at dømme kunne man tro, det er første gang nogen føler deres deltagelse i medierne bliver brugt anderledes end de forventede. Det er derfor mange ikke ønsker at deltage i mediecirkusset. Tåler højt uddannede akademikere virkelig ikke at svare på nogle mildes talt tåbelige spørgsmål.

For mig at se, er det ikke det sagen drejer sig om. Det er ligegyldigt hvad der er blevet diskuteret, og vi har endnu 2 programmer til gode. Det er tilblivelsen af programmerne, og den sammenblanding mellem journalistik, "satire" og underholdning som er problemet. Ikke at det er et problem at blande det - det er set før. Men hvis man som deltager i et interview ikke kan stole 100% på at de informatinoner man modtager om rammer, vilkår og indhold, inden man går i gang, så er risikoen ved at deltage for stor.

Tåler højt uddannede akademikere virkelig ikke at svare på nogle mildes talt tåbelige spørgsmål.

Jo, intet problem i det. Men man kan ikke tåle, at der bliver løjet om forudsætningerne. Og da slet ikke når - som det ser i tilfælder Ellen imellem - sker i et specielt konstrueret univers og i en konstrueret virkelighed, som intet har at gøre med det deltageren får at vide. Den går ikke. Hvordan skal man som deltager vide hvad man medvirker i, hvis man ikke kan stole på invitationen. Det er jo som at blive inviteret til kostumefest, hvor ingen af de andre er klædt ud. Den eneste der ikke ved det - det er dig.

Skidt med Ellen imellem - det er resten af DRs journalister som er blevet smidt under bussen her.

18
27. maj 2022 kl. 10:41

Her kan DR takke sig selv at forskerverden nu er lukket land. Ærgerligt at ødelægge den sidste troværdighed af journalister på denne måde.

17
27. maj 2022 kl. 10:35

At DR har valgt at barsle med et koncept som destablieserer tilliden til DRs journalistiske virker, på et tidspunkt hvor der er krig i Europa, brude være nok til at selv DRs underholdningsafdeling kan indse, at de er ved at skyde begge fødder af.

Hvis man ser på den aktuelle effekt af satiren mht. opmærksomhed og debat, har den vel forbedret faktafolkets gennemslagskraft i usædvanlig grad. Uskøn, uetisk, regelbrydende og effektiv satire, som den virkelige medieverden derude. Set ud fra dette har Ellen imellem måske trukket i mere stabiliserende retning (med forbehold for de to manglende i serien). Fremover må man så håbe, at faktafolkets nye synlighed bliver konsolideret.

Mht. krig i Europa (dette er rene gisninger over teoretisk set mulig deep fake:). Putin blev vist beskrevet som relativt cool og moderne for år tilbage, hvorefter han gradvist skulle være blevet stadig mere paranoid og tydeligvis misinformeret. Hvorfor, af hvem og med hvilken teknologi? Hvorfor sidder han fysisk på så stor afstand af modparterne, han mødes med?

16
27. maj 2022 kl. 10:32

Efter reaktionerne at dømme kunne man tro, det er første gang nogen føler deres deltagelse i medierne bliver brugt anderledes end de forventede. Det er derfor mange ikke ønsker at deltage i mediecirkusset. Tåler højt uddannede akademikere virkelig ikke at svare på nogle mildes talt tåbelige spørgsmål.

15
27. maj 2022 kl. 10:22

Torben Rune #Selv om man sikrer sig på skrift, tør du så stole på det?# Ja, det burde jeg kunne, for ellers falder hele det journalistiske korthus jo sammen. DR føler sig hævet over alt og alle og er ifl. selvbeskrivelsen fejlfri. Journalisterne kaster med denne sag i hver fald ikke glans over deres stand.

14
27. maj 2022 kl. 09:50

Jeg kan kun anbefale, at man beder om, at få sigtet med interviewet og spørgsmålet fremlagt skriftligt, før man stiller op til interview. Det sikrer begge parter i en evt. strid.

Enig. Men det fik deltagerne i Ellen imellem jo faktisk. Men beskrivelsen var falsk. Det er det som gør, at DR får et kæmpe problem. Selv om man sikrer sig på skrift, tør du så stole på det?

Det er derfor DR er nødt til at trække udsendelserne tilbage og give deltagerne en undskyldning. Desuden trænger DR etiske kodeks åbenbart til en opstramning, siden "nogen" i DR kan læse så meget forkert, at ulykken ikke blev opdaget før den blev offentliggjort.

13
27. maj 2022 kl. 09:38

Jeg kan kun anbefale, at man beder om, at få sigtet med interviewet og spørgsmålet fremlagt skriftligt, før man stiller op til interview. Det sikrer begge parter i en evt. strid.

12
27. maj 2022 kl. 09:08

Og jeg undrer mig over at vi ikke har set det første store misbrug endnu.

Den er i brug.

Det er i øvrigt en udbredt misforståelse, at selv helt banale angreb, som det vi ser fra DR, Fox News og andre, er uskadelige og ingen effekt har. Formålet er at destabilisere samfund, f.eks. som vi har set det i USA, hvor f.eks. debatten om "det stjålne valg" er opstået i kølvandet på en langvarig og målrettet proces, som startede flere år før, ved at kalde nyheder for fake news.

Der arbejdes på mange fronter på at dæmme op for den systematiske nedbrydning af troværdigheden hos de medier som typisk har mange seere. Så selv om de fleste trække på skuldrene af fake news påstandene, eller ligefrem synes at DRs tiltag med Ellen imellem er fantastisk til at trække seere, så er det netop de elementer som indgår i målrettet angreb for destabilisering af samfund.

At nyttige idioter så deltager i at sprede det, gør det bare endnu farligere. At DR har valgt at barsle med et koncept som destablieserer tilliden til DRs journalistiske virker, på et tidspunkt hvor der er krig i Europa, brude være nok til at selv DRs underholdningsafdeling kan indse, at de er ved at skyde begge fødder af.

11
27. maj 2022 kl. 08:48

Du rammer noget der. Real time deep fakes er nået virkeligt langt.

Corridor Crew lavede en video for nyligt om det. Jeg så den ikke selv. Men gik forbi skærmen lige som offeret opdagede at den kollega han troede han videochattede med kom ind i rummet. Altså de kunne snyde mellem folk der faktisk kender hinanden godt.

At få den slags teknologi gjort alment kendt f. eks. via humor og satire inden politikere mv bliver misbrugt er vigtigt.

Teknologien er der lige nu. Og jeg undrer mig over at vi ikke har set det første store misbrug endnu.

10
27. maj 2022 kl. 08:23

Ellen imellem viser også, hvordan teknologien i sig selv gør det muligt for upassende kræfter at skaffe sig alt for meget opmærksomhed og indflydelse.

Men den anvendte teknologi i serien har vel et par generationer år på bagen - og er kendt af alt og alle. Skulle satiren vise, hvad der også kunne ske nu til dags, skulle den nok anvende nyere teknologier til at grov-manipulere med folks hørelse og sanser. Ala Joe Pompeis audio spotlight, hologramteknologier, og hvad der ellers måtte være derude.

9
27. maj 2022 kl. 07:52

..er Ellen imellem en bragende succes, langt mere, end hvis de havde tilskåret den mere korrekt. Jeg opfatter det pt. som metateater, hvor også reaktionerne hos medvirkende og debatten er en forudset og dermed en 'planlagt' del, evt. inklusiv det fårede udtryk hos ansvarlige mellemleder i DR Deadline.

Sympatien hos publikum ( i det mindste hér på Ing) synes altovervejende at være hos vidensfakta-folket, hvis interesse dermed syn kraftigt fremmet med denne satire. Forskere/eksperter ses sjældent så markant offensivt samlet i den offentlige debat. Satiren bruger groft ukorrekte midler, ja, og det har virket. Ville en satire, der i et og alt var pinligt korrekt, og dermed set af langt færre uden skyggen af debat, have været bedre?

Meta-satiren dækker både over faktafornægteres ol. hidtidige overindflydelse i medieverdenen og samfundet samt et generelt medie-dilemma: mest korrekt eller flest seere?

5
26. maj 2022 kl. 21:42

Jeg ser frem til en ny udsendelsesrække hvor forskerne interviewer kreationister og flatearthere m.v.

4
26. maj 2022 kl. 15:58

Der findes seriøse indlæg på youtube, som vi herinde også kender et par stykker af.

3
26. maj 2022 kl. 15:21

Nu må det da snart gå op for DR ledelse, ar de er gået langt, langt, langt over strengen denne gang.

Det er måske ved at ske noget bag kulisserne i DR. Det 4. program - som konfornterer Huawei med en Kina-kritiker, er stadig ikke dukket op på YouTube, selv om de tre første programmer var på næsten samtidigt med DR hjemmeside.

Det kan man jo tolke derhen, at "nogen" i DR er usikker på hvad Huawei's advokater synes om "satiren" i det program. Kan de (heller) ikke få øje på den, kan man forestille sig at en lidt større klagesag er under opsejling.

Skulle 4. afsnit dukke op, må man da håbe, at DR også tesketr det på engelsk, så udlandet kan få indblik i dette "geniale" koncept. Skulle teksterne mangle, er de heldigvis lette at tilføje i kommentarsporet.

Konsekvensen af DRs handlinger kan jo meget vel blive, at universiteter og andre institutioner er nødt til at skærpe reglerne for forskere og specialisters deltagelse i DR programmer generelt. I første omgang nok mere som en generle anbefaling, senere som egentlige begrænsninger, godkendelsesprocedurer osv. som man kender det fra mange private virksomheder.

Faktisk vil det være en god idé at indføre sådanne mekanismer - DR eller ej. Risikoen for misbrug er allerede høj, og vi ved, at misinformation er en integreret del af de cybertrusler som konstant er rettet imod samfundet. At de også kommer indefra var der vist ingen der havde set komme. Før nu.

2
26. maj 2022 kl. 14:52

Statsmedier er for mig noget der hører Rusland og DDR, til.

Folk må sige, høre og se det de vil. Men hvis vi endelig skal have et statsmedie betalt af skattekronerne, skal de leve op til deres public service forpligtigelse, og intet andet.

Kreationister og flat earth´er har intet at gøre i et statsmedie. UANSET interview formen og måden. Løsningen kan være at afvikle statsmediet.

1
26. maj 2022 kl. 13:39

Nu må det da snart gå op for DR ledelse, ar de er gået langt, langt, langt over strengen denne gang.

Jo før de lægger sig flat ned, jo færre bliver det nødvændigt at fyre - og sende i permanent landflygtighed; for her i landet er de pågældende nok fuldstændig uansættelige.

Ja, det er så bare min synsning om de selvfede danskere; for vi er ikke alle så selvfede - eller griske!