Professor: Kæmpemøller giver alt for meget lavfrekvent støj

Bliver din nye nabo tilfældigvis en vindmøllepark med fremtidens kæmpemøller med over 2000 kilowatt, så risikerer du, at den lavfrekvente støj inden døre ligger på 24 decibel. Det støjniveau vil være en overskridelse på 4 decibel af grænseværdien og en forværrelse på 9,7 decibel i forhold til de mindste vindmølletyper med under 200 kilowatt.

Sådan læser professor ved Sektion for Akustik på Aalborg Universitet, Henrik Møller og hans kolleger måleresultaterne fra et projekt om lavfrekvent støj fra vindmøller. Projektet har de lavet sammen med Delta, Risø DTU og Dong Energy.

Henrik Møller fremhæver, at der endda er tale om gennemsnitlige støjværdier. Og spredningen er stor, så i nogle tilfælde er overskridelserne betydeligt større.

Problemet er blot, at selve rapporten er forfattet af Delta, og det resumé og den konklusion, som Delta har skrevet om målingerne, huer ikke Henrik Møller.

Professor: Sådan ville jeg aldrig have skrevet

Stridspunktet er, at stik modsat Henrik Møllers fokus på en stigning på 9,7 decibel så skriver Delta i resuméet og konklusionen, at der ikke er grund til bekymring. Stigningen i den lavfrekvente støj vil i allerværste fald ligge på 2-3 decibel.

»For de undersøgte store prototype vindmøller er der konstateret en svag stigning i den relative mængde af lavfrekvent støj sammenlignet med mindre vindmøller. Stigningen skyldes hovedsagligt gear toner ved frekvenser under 200 Hz. Der kan ses en stigning for de store vindmøller i størrelsesordenen 2 -3 dB for støjen i dette frekvensområde. Det forventes, at stigningen vil være mindre end 1 dB når den nødvendige reduktion af tonerne er udført,« står der i rapporten.

»Sådan ville jeg aldrig havet skrevet konklusionen. Det er en fortielse, som ikke giver en rimelig dækning af indholdet,« erklærer Henrik Møller.

Store stigninger i støjen indendørs

Årsagen er, at der overordnet optræder tre former for fremstillinger af den lavfrekvente støj i rapporten. Den ene er støjen målt tæt ved den enkelte vindmølle, Den anden er støjen beregnet udendørs ved naboerne og den tredje er støjen beregnet indendørs hos naboerne til kæmpemøllerne.

Den første måling er den, som Deltas to til tre decibels stigning refererer til. Henrik Møller mener dog, at det er mere retvisende også at fremhæve de andre resultater.

»Det er typisk den lavfrekvente støj indendørs, som folk bliver generet af. Og med en stigning på 9,7 decibel giver den jo et helt andet billede end de 2-3 decibel,« siger Henrik Møller.

Udendørs er stigningen på 9 decibel.

Lydtrykket forårsaget af møller på over 2000 kilowatt vil resultere i, at den lavfrekvente støj inden døre sniger sig op på gennemsnitligt 24 decibel. Grænseværdien for den type støj er på 20 decibel, men reglen omfatter ikke vindmøller.

»Miljøstyrelsen mener, at udendørsgrænserne for støj fra vindmøller automatisk sikrer, at grænserne for lavfrekvent støj er overholdt. Projektets målinger viser, at det ikke er rigtigt,« konstaterer Henrik Møller.

Delta: Stigning gælder kun sammenligning med forældede møller

Projektleder Kaj Dam Madsen fra Delta forklarer, at stigningen på 9,7 decibel kun kan ses, hvis man medtager den lavfrekvente støj fra vindmøller på under 200 kW.

»Det fremgår måske ikke tydeligt nok af teksten, men de møller under 200 kW er nogle meget gamle møller, som er outside. Vi sammenligner primært dem fra 200 kW og opefter,« fortæller Kaj Dam Madsen.

I det tilfælde bliver den lavfrekvente støj kun på 3,7 decibel.

»Hvis man så også bruger tonetillæg til møllerne, falder støjen til tre decibel. Det svarer til, at der stort ikke er nogen stigning i den lavfrekvente støj fra de store vindmøller,« siger Kaj Dam Madsen.

Dokumentation

Delta-rapport: Lavfrekventstøj fra store vindmøller

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg har en Pc-er med Spektrum kørende, MEN, ved og proppe dens mikrofon i en glasflaske og forsegle med vogs falder det målte Db. Smart ik ? HIK.

Hus til salg; Udsigt til SKOV; af vindmøller altså.

Marek fra LOL-AND.

P.S. -25% hvis du er hurtig, eller 50% for de langsome i opfattelsen.

 • 1
 • 0

Det er uforståeligt for mange, når Miljøstyrelsen, Dong Energy, Risø m.fl. foretager en undersøgelse af støjen fra monstermøller, når man øjensynligt kun vil tage de resultater, der passer ind i ens kram, til efterretning.

For os at se har det både været spild af tid og penge.

Selv små møller - uanset om de er "in" eller "yt" -støjer. Undersøgelsesresultaterne fra Deltas netop afsluttede undersøgelse viser, at store møller støjer mere end små. Det er en kendsgerning, som selv Delta og Miljøstyrelsen må erkende. Hvor meget mere? Tja, det afhænger tilsyneladende ganske af ørerne, der hører. Nogle af ørerne hører kun det, de vil høre.

Nogen tager slør for øjnene og vat i ørerne, når der er noget, der viser, at store møller giver problemer. Men det støjer de store møller altså ikke mindre af.

Det er tvingende nødvendigt, at man stiller skærpede krav til store vindmøller.

Danmark er et lille land, hvor det er meget vanskeligt at placere så store, altdominernede, støjende og roterende industrianlæg, uden at det vil komme til at påføre naboerne betydelige akustiske og visuelle gener.

Langt ud på havet med møllerne, så de ikke generer mennesker og landskab.

Vh

Kirsten Nielsen

 • 0
 • 0

Hvorfor modsiger DELTA sig selv...?

Da Delta Akustik & Vibration tog lydmålinger for Frederiksværk Kommune, oplyste Birger Bech Jessen, at der VAR et problem, lydproblemet var reelt nok - og den lavfrekvente støj kom sandsynligvis fra nabokommunernes kraftvarmeværker. Samtidig oplyser Birger Bech Jessen fra DELTA dette til Dagbladet: Citat: "Infralyden og den lavfrekvente støj er en svær størrelse både at måle og dæmpe. Nogle gange er støjen højere flere kilometer væk fra lydkilden, for eksempel på grund af temperaturens indvirkning. Et andet problem er, at når man måler signalerne, kan man opleve at flytte sig nogle meter, og så er signalet pludselig meget tydeligere eller svagere. Det er utrolig svært at beregne. Generelt kan man sige, at jo lavere frekvens lyden har, des vanskeligere er den at dæmpe. Den går gennem marv og ben. Og nogle gange er den højere inde i en bygning end udenfor. Muren kan så at sige virke som et slags trommeskind." Citat slut. Mange generes kraftigt af den lavfrekvente støj fra kraftvarmeværker, hvor den dybe buldren ofte er kraftigere inde i boligen end udenfor, som DELTA oplyser : DEN GÅR GENNEM MARV OG BEN ! Om den lavfrekvente støj kommer fra varmeværker eller vindmøller er vist ligemeget.....så hvorfor skal det store lydforureningsproblem, vi har i Danmark, nu bagatelliseres.... af DELTA, som endda er Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Er det måske slet ikke BEFOLKNINGEN, som Miljøstyrelsen med f.eks. korrekte regler om støjmålinger skal beskytte... ???

Med venlig hilsen Solveig Odderskov. www.infralyd.dk

 • 1
 • 0

Vindmøller, store som små, hører alle hjemme langt ude på havet hvor vinden blæser og vingerne lander i vandet når de falder af.

Derude generer de hverken øre eller øje.

Fjern landmøllerne efterhånden som de er slidt op, og erstat dem med havmølle parker.

 • 0
 • 0

Er i allesammen klar over de ekstraomkostninger der findes ved at placere samtlige vindmøller på vandet? Er i villige til at betale prisen for den beslutning på jeres strømregning?

 • 0
 • 1

Svar til vindmøllers placering vs økonomi. Ja og ja!

Der er vel ingen grund til at ødelægge menneskers tilværelse, når man nu kan lade være. Det har man bl.a. erkendt i Holland, hvor møllerne placeres langt ude i havet.

Møller skal placeres der, hvor de generer mindst muligt. Menneskers trivsel betyder mere end penge. Et skamferet landskab kan jo heller ikke gøres op i penge.

Venlig hilsen Kirsten Nielsen

 • 0
 • 0

Er i allesammen klar over de ekstraomkostninger der findes ved at placere samtlige vindmøller på vandet?

 • der skal så sandelig heller ikke etableres så meget som én mere, end hvad der betinger en samlet vindbaseret el-produktion, der kan udnyttes fornuftigt!
 • 1
 • 0

Er i allesammen klar over de ekstraomkostninger der findes ved at placere samtlige vindmøller på vandet? Er i villige til at betale prisen for den beslutning på jeres strømregning?

Jamen jeg stemmer også for at vi her og nu primært bruger pengene på KK og varmepumper istedetfor møller og fossil kraftvarme.

Prisen for en EL forsyning som vinden blæser skal ikke være et ødelagt nærmiljø.

Og med hensyn til prisen på EL regningen, så er det jo ikke kostprisen der er belastende, det er afgifterne der er belastende hvorfor det sagtens kan lade sig gøre at forhøje kostprisen samtidig med at slutprisen sænkes.....Så det handler også om hvor meget "velfærd" EL regningen skal finansiere, og er det velfærd at vi får plastret landet til med kæmpemøller?

Var det Danskerne og ikke Svenskerne der havde et Ringhals KK værk, http://ing.dk/artikel/87745 , jamen så var det os der ugeneret kunne høste EL til 11,8 øre KWh som vi derefter kunne fylde i vores COP 5-6 varmepumper så de 11,8 øre kunne resultere i 5-6 KWh CO2 fri varme lige ind i de Danske stuer....eller ca. 2 øre pr. KWh CO2 fri varme, plus afskrivning af varmepumpen, incl. rensning af luften i huset.

 • 1
 • 0

Jo flere vindmøller der etableres, enten på land eller på havet, jo dyrere bliver elregningen. Men vi holder den grønne profil rigtig højt, og i udlandet vil de klappe af os, selv om det ingen betydning har på et bedre klima overhovedet. Hvis de ellers opdager vores ideologiske ageren. At vores erhvervsliv og de private forbrugere får dårligere vilkår i hverdagen, tænker de politiks korrekte ikke på. At vi ved denne politik taber tusindvis af arbejdspladser, tænker samme grønne folk ikke på. Ikke lige i dag, men måske når de taber velfærd. Ifølge IEA/NEA er vind-el den dyreste måde at producere el på. Ganske enkelt. De har endog ikke medtaget kravet om konstante back up systemer eller indpasning af denne fluktuerende vind-el i det eksisterende elnet. Der er således ingen tekniske, rationelle eller simple fornuftige aspekter i denne politik.

 • 0
 • 0

Hej Uffe Den enkelte husejers økonomi smadres når der opsættes møller, er det rimeligt at de skal ofres på møllealteret for at investorer kan få et større afkast?

Vindmølleindustriens selvforherligelse blegner kraftigtt når man ser den mangel på moral der hersker, somme steder direkte kriminelle forhold hvor beslutningstagere også er mølleopstillere og meler deres egen kage.

 • 1
 • 0

Svar til vindmøllers placering vs økonomi. Ja og ja!

Der er vel ingen grund til at ødelægge menneskers tilværelse, når man nu kan lade være. Det har man bl.a. erkendt i Holland, hvor møllerne placeres langt ude i havet.

Møller skal placeres der, hvor de generer mindst muligt. Menneskers trivsel betyder mere end penge. Et skamferet landskab kan jo heller ikke gøres op i penge.

Venlig hilsen Kirsten Nielsen

Kirsten, når du slynger sådan noget vås ud kan man jo ikke tage dig seriøs overhovedet. Har du overhovedet været i Holland? Der er pt. 96 offshore møller de resterende knap 2000 møller er onshore.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power_in...

Casper

 • 0
 • 0

....leverer masser af lavfrekvent støj, må det betragtes som dyremishandling at placere dem til søs, al den stund at lydbølger og især de lavfrekvente kan bevæge sig over enome afstande og genere hvalbestandene. Foreligger der undersøgelser af hvorledes disse kæmpestore lavfrekvente støjmaskiner påvirker havmiljøets dyreliv?

Hvor er VE miljø foreningerne og Greenfeepeace henne i denne forbindelse?

 • 0
 • 0

Hej Uffe

Den enkelte husejers økonomi smadres når der opsættes møller, er det rimeligt at de skal ofres på møllealteret for at investorer kan få et større afkast?

Nej, stop med at sætte vindmøller op - vi har allerede rigeligt af dem. Hvis vi venter med at sætte flere op til om føje år, vil produktionsprisen på hver kWh blive sænket yderligere. Det er en stor nok vindpenetration vi har i DK, lad os nu lige finde ud af om vi kan anvende den resurse vi allerede har på en smartere måde.

Bemærk at jeg i mit første indlæg ikke antyder at være for at sætte flere møller op - jeg spørger bare om man er villig til at betale endnu flere penge for at sætte møller op på havet.

 • 0
 • 0

....leverer masser af lavfrekvent støj, må det betragtes som dyremishandling at placere dem til søs, al den stund at lydbølger og især de lavfrekvente kan bevæge sig over enome afstande og genere hvalbestandene.

Foreligger der undersøgelser af hvorledes disse kæmpestore lavfrekvente støjmaskiner påvirker havmiljøets dyreliv?

Hvor er VE miljø foreningerne og Greenfeepeace henne i denne forbindelse?

Jeg deler din bekymring vedr. påvirkninger af dyrene, blot er det skæmmende at hensynet til mennesker i relation til vindmøller er ikke eksisterende. Beboerne kan råbe og skrige, det er mølleopsætterne da ligeglade med, der er penge på spil!

 • 1
 • 0

Det fascinerer mig at en VE debat fra 2008 pludselig får en opblussen samtidig med at KK fik en global mavepuster, og at den omhandler støj i forbindelse med anlæggelsen af nye vindmølleparker.

Især finder jeg det tankevækkende at hvor der forlanges klare definitioner på Sievert, Becquerel og Rem ikke nogetsteds er nævnt hvordan denne dB reference er relateret, for så vidt jeg har forstået er dB en relativ skala?

Noget siger mig også at hvis visse prototyper har problemer med støj fra specifikke toner burde det relatere til resonans hvilket i mine øjne ville ligne et yderst potent faremoment for en større mølle.

Apropos resonans i det meget dybe spekter er der faktisk en hel del store vinduespartier som står for skud i samme debat - samt andre moderne konstruktionsformer.

Jeg må medgive at virkelig dyb (lavfrekvent) støj kan genere mig når jeg koncentrerer mig om andet, men jeg har svært ved at forestille mig de nævnte problemer når de omtales som dB(med begge ben solidt plantet i den blå luft) i stedet for noget der kan omsættes til joule eller hvad man nu vil foretrække :-)

Gad vide om det hus der har en gain på 9 dB i indemiljøet vedr. lavfrekvent støj ville blive bygget i en forkastningszone?

/Tboy

 • 0
 • 0

Det er da muligt store havvindmøller vil lave lavfrekvent støj i vandet, men det gør bølgerne da også, så hvad med at få nogle data på bordet? Vi har en gård med stuehus ca. 200m fra en 400 Kw vindmølle, og den kan vi da kun høre når den kører på fuldt omdr. tal i svag vind, ved kraftigere vind overdøver vindstøjen i vores træer og bygninger den fuldstændigt. så man kan vel med samme ret forlange vindstøjtilladelse før man planter et træ eller opfører en bygning! Støjen kunne reduceres hvis vindmøllen kørte halv fart i svag vind. Jeg har besøgt de 3 stk. 2 Mw vindmøller ved lammefjorden og synes ikke de larmede særlig meget, hverken tæt på og på afstand.

 • 0
 • 0

Synes lige at I skal vide, at kommissionen vedrørende erstatning ved de 6 kæmpevindmøller ved Lerchenborg i Kalundborg lader hånt om den lavfrekvente støj og skriver i deres argumentation, at der ikke er nogen risiko. De har ikke tid til at vente på grænseværdierne, som snart kommer. Desuden bruger de et grantræ, som står foran noget af den ødelagte udsigt, som argument for ikke at udbetale erstatning.Det virker mere som om at de havde bestemt, at der ikke skulle udbetales erstatning og har søgt med lys og lygte efter yderst tynde argumenter. En erstatning skal vel hjælpe med at bøde for en værdiforringelse ved salg og ikke subjektive vurderinger. Det lugter desværre langt væk af, at projektet skal "jappes" igennem, og man kunne få den strøtanke, at Kalundborg Kommune har fået jord af Lerchenborg til en ny havn, og har Lerchenborg derfor fået lovning på vindmølleprojektet? The ansver is blowing in the wind..

 • 1
 • 0

Hej Leo.

Jeg er ked af at høre at også i bliver voldtaget af vindmøllemafiaen. Desværre sidder dres medlemmer alle vegne. Naturklagenævnet, miljøministeriet og alle andre steder hvor de kan få deres indflydelse til at skæppe i kassen.

Vi er selv mølleramt og kender råddenskaben der gennemsyrer hele systemet.

Vores nerver er tyndslidt og vore naboer begynder at flytte ligesom jeg selv har måttet købe et andet hus, nogle af vores naboer kan endda se frem til at gå igennem en tvangsauktion da deres hus er usælgeligt

Men anpartshaverne jubler

 • 1
 • 0

Hej Leo.

Energinet godkender mølleopstillers budget og derefter er det deres folk der vurderer om du skal have erstatning. Her hos os passede det beløb der var afsat til erstatninger ret nøje med det latterlige beløb der var afsat.

Prøv lige at tjekke op på det og se om ikke møllemafiaen også regerer hos jer. Jeg hører gerne nærmere

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten