Professor: 12.000 nye job på Avedøre Holme er 'grebet ud af luften'

Illustration: URBAN POWER for Hvidovre kommune

Hvidovre Kommune vil, som Ingeniøren før har beskrevet, opføre en række nye øer ud for Avedøre. Øerne skal sælges til erhvervsbyggeri, og det vil skabe 12.000 nye industriarbejdspladser i området, vurderer Hvidovre Kommune.

Derudover håber kommunen, med udgangspunkt i en rapport, kommunen har bedt Deloitte om at udarbejde, at der kan skabes op mod 36.000 afledte arbejdspladser i resten af hovedstadsområdet.

Alt i alt skal det resultere i op mod 48.000 nye arbejdspladser, der vil give Danmark 54 milliarder kroner mere i BNP om året og dermed gøre Danmark rigere, lyder tankegangen.

»Det er sådan, hvide elefanter bliver til. De tal synes at være grebet ud af luften,« lyder det kontant fra Niels Westergaard-Nielsen, der er professor på CBS, hvor han blandt andet forsker i jobskabelse og -nedbrydelse.

Læs også: Teknisk briefing: Det ved vi om de kunstige øer ved Avedøre

»Tallene fordrer, at der fortsat er kraftig vækst i samfundet. Hvis ikke der er vækst i samfundet, risikerer man, at væksten kommer et andet sted fra i landet, og så skabes der jo overordnet set ikke en eneste ny arbejdsplads.«

Hvor stammer tallet egentlig fra?

Men hvor kom de 12.000 og 36.000 fra? Ifølge Deloitte selv har revisionsfirmaet fået de 12.000 arbejdspladser oplyst af Hvidovre Kommune. Deloitte har ikke stillet spørgsmål til tallet eller Hvidovres overvejelser omkring det, men blot regnet videre på tallene fra kommunen, oplyser revisionsselskabet. Af det regnestykke kommer de 36.000 afledte arbejdspladser.

Det forklarer dog ikke de oprindelige 12.000 arbejdspladser.

»På den eksisterende del af Avedøre Holme er der 12.000 arbejdspladser, og arealet er nogenlunde det samme som det areal, de nye øer udgør. Derfor forudsætter vi, at der også på Holmene skabes 6-12.000 nye job,« forklarer Gert Nelth, der er direktør i Hvidovre Kommune.

Vovet fremskrivning

Sådanne antagelser er yderst vovede, for der er mange ubekendte, forklarer professoren.

»Det lyder ikke godt, at man bare antager, at folk vil strømme til bare ved udlægning af arealerne. Det, man i princippet gør med et hurtigt overslag som det her, er, at man fører den vækstkurve videre, vi har haft for hovedstaden indtil i dag, men det kan man ikke bare,« siger Niels Westergaard-Nielsen.

Læs også: Tre gange så dyrt: Flytning af Lynetten koster mere end øerne, den skal flyttes til

»Den kraftige vækst indtil nu har blandt andet været drevet af det store antal ledige hænder, der var i årene lige efter krisen, men nu har vi næsten fuld beskæftigelse, så det kan ikke fortsætte, medmindre vi importerer endnu mere arbejdskraft,« fortsætter professoren og fortæller, at København allerede er dybt afhængig af udenlandske arbejdskraft.

Ingen plan for manglende hænder

»Derfor er det blandt andet interessant, at der ikke er en konkret plan for, hvordan man vil sikre den ekstra arbejdskraft, der skal bruges, hvis de mange nye jobs bliver en realitet,« siger Niels Westergaard-Nielsen.

»Det er en helt elementær knaphedsfaktor, alle økonomer regner med.«

Professorens skepsis er dog ubegrundet, lyder det fra Hvidovre Kommune.

»Professorens overvejelser er lige så meget grebet ud af luften, men jeg må medgive, at der er en usikkerhed,« siger Gert Nelth.

»Der kan løbe meget vand gennem åen inden 2035, og der kommer også til at ske en teknologisk udvikling, som på en eller anden måde får indflydelse på arbejdskraftudbuddet.«

Skaber mere pendleri

Umiddelbart er den mest oplagte løsning på arbejdskraftproblematikken ifølge professoren, at endnu flere tager ind til byen fra oplandet for at arbejde.

»Folk bruger allerede ret lang tid på at komme ind til byen og arbejde, og det store spørgsmål er, om det bliver for meget. Om man har infrastrukturen til at hente dem endnu længere væk fra,« siger Niels Westergaard-Nielsen.

Og selv i så fald vil der heller ikke være tale om nye job, men job der flyttes fra ét sted i Danmark til et andet.

Hvorfor vælge Holmene?

»Et andet problem er, at nogle virksomheder vil spørge sig selv, hvorfor de skulle slå sig ned i København, hvis deres medarbejdere kan bo billigere og derfor nøjes med lavere løn andre steder i Danmark,« siger Niels Westergaard-Nielsen.

Det bliver ikke et problem, hvis der er tale om meget profitable virksomheder, hvor lønniveauet ikke spiller den store rolle, hvis bare medarbejderne er dygtige nok, men sådan har en stor del af de danske produktionsvirksomheder det altså ikke i dag, mener professoren.

»Hvis alle de nye virksomheder på Holmene efterspørger den samme arbejdskraft, vil de netop presse lønnen opad, hvis ikke udbuddet af arbejdskraft stiger,« siger Niels Westergaard-Nielsen og fortæller, at det kun vil forværre Holmenes position som arbejdsplads-magnet.

Læs også: Cowi: Der er jord nok i København til de nye Holme

Men risikoen for, at Holmene vil presse lønningerne op er beskeden, mener Gert Nelth.

»Hvorvidt 12.000 nye job på Holmene kan påvirke eller forstyrre løndannelsen på arbejdsmarkedet er naturligvis vanskeligt at udtale sig om, men efter min opfattelse skal vi sætte antallet af arbejdspladser i forhold til den mere end en million beskæftigede i hele Greater Copenhagen. I den sammenhæng er 12.000 arbejdspladser ikke noget, der påvirker hverken løndannelsen eller arbejdsudbuddet.«

Hvidovre: Vores jobcentre er fortrøstningsfulde

Desuden kan meget nå at ændre sig, inden øerne står klar, fortæller direktøren.

»Niels Westergaard-Nielsen ser det som et øjebliksbillede, men man skal tænke på, at vi snakker om 15 år. For 15 år siden så det meget anderledes ud, end det gør i dag,« siger Gert Nelth fra Hvidovre Kommune.

Ifølge ham bliver vi længere og længere på arbejdsmarkedet, mens vi bliver flere og flere i Danmark, også i de kommende årtier. Derudover kan kommunen importere arbejdskraft.

»Blandt andet er der flere og flere svenskere, der kommer til Danmark for at arbejde, så der er en reserve dér. Det ved jeg, fordi jeg er også er direktør for vores jobcentre, og jeg lige har vendt det her med vores jobcenterchef,« siger Gert Nelth.

Ingen af disse overvejelser fra kommunens side fremgår dog hverken af den rapport, Deloitte har lavet til Hvidovre Kommune, eller af kommunens egne rapporter om projektet.

Der er i dag omkring 1.000 ledige i Hvidovre Kommune, heraf er de fleste 'strukturelt ledige', hvilket vil sige, at de skal omskoles, fordi der ikke er job inden for deres felt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Man må da håbe for fantasterne i København & Hvidovre kommuner at den svenske krone ikke styrkes og at motorvejene udvides til det dobbelte!

Ingen vælger at bruge længere tid/penge på transport end nødvendigt. Allerede i dag er der prop på Sydmotorvejen og ringvejene. En plan for begrænsning af Co2 udslip, er åbenbart heller ikke en del af planen!

 • 16
 • 1

ja det er valgår , byggeriet ville være jobs til italienere og rumænere hetet op af danskere. et fuldstændigt utopisk projekt , som kun er bifaldet af dem der skal score kassen. venstrefolkene er ved at indynde sig i erhvervslivet.

 • 17
 • 3

»Den kraftige vækst indtil nu har blandt andet været drevet af det store antal ledige hænder, der var i årene lige efter krisen, men nu har vi næsten fuld beskæftigelse, så det kan ikke fortsætte, medmindre vi importerer endnu mere arbejdskraft,« fortsætter professoren og fortæller, at København allerede er dybt afhængig af udenlandske arbejdskraft.

I følge Danmarks statistik var der i 2008K3 2.270.702 fuldtidsjob og i 2018K3 er det tal steget til 2.277.244 (+6.542) 

Antallet af lønmodtagere (deltids- og fuldtidsansatte) var i 2008K3 2.710.910 og pr 2018K3 er 2.755.966 (+45.046)

I samme tidsrum er der kommet over 300.000 fremmede til landet.

På Jobnet.dk var der 155.000 aktive CV`er i sidste måned, 160.000 lever uden indkomst.+ dem der gemmer sig på uddannelserne af frygt for tvangsaktivering, op til halvdelen fuldfører ikke en ungdomsuddannelse og en tredjedel fuldfører ikke en længerevarende uddannelse.

Ledigheden er vanvittig høj - den er bare skjult for vælgerne!

 • 9
 • 16

Finansieringen skjules. Københavns Kommune ønsker flere boliger - og dem planlægger man ved Refshaleøen, hvor det så er et problem at have Lynetteanlægget liggende. Altså skal det flyttes. Derfor går man ind for øerne ved Avedøreholmen. Men det betyder i praksis, at man lader forsyningsvirksomheden betale en meget stor del af udgifterne til anlægget - og at den samtidig kommer til at betale enorme udgifter til flytning af aktiviteterne fra Lynetten og de mange ændringer i kloaksystemerne, som skal til for at få spildevandet ledt ud til det nye rensningsanlæg. Samlet set kommer HOFOR og deres kunder til at betale noget, der på øjemål ligner en ny Storebæltsbro - for det siger sig selv, at man ikke kan finansiere planerne vi skattekroner. At så hele projektet er stik imod regeringens planer om at flytte arbejdspladser ud af København og samtidig medfører massiv forøgelse af CO2 udslippet fra de mange nye pendlere er åbenbart helt uden betydning. Der er INGEN logik eller fornuft i dette projekt i forhold til et helhedssyn for Danmark. Eller kan man sige ét skridt frem og 10 tilbage?

 • 18
 • 2

Fortsat vækst sikres ved at centralbankerne langsomt øger den negative rente til feks minus 5 procent og samtidig opkøber store mængder gældsbeviser, mens staten tillader 100-200 årige afdragsfrie lån. Pensionsalderen sættes samtidig langsomt op til 85-90 år. Hvis det lyder bekendt er det sådan de sidste 10 års vækst er skabt.

 • 10
 • 1

Hvis man læser Jyllandposten eller har mulighed for det er her er par referencer

31.05.2018 Hovedstadens bluff: København er ikke hele Danmarks vækstmotor

og 17.02.2019 Københavns succes er statistisk bedrag (desværre bag betalingsmure)

Pointen er at vækst henregnes til hovedstadsregionen fordi firmaerne skatteteknisk regnes for at bo der. Også selvom det kun er en meget lille del af firmaet der reelt er der.

Fake news (couldnt resist) siger at 50% af DKs eksport er genereret i hovedstadsområdet. Trods medicinalindustrien holder den desværre nok ikke.

Velux er et eksempel med hovedkontor i Hørsholm men produktion i Jylland.

Det er lidt sort hvidt, men alligevel ...

 • 12
 • 0

"Det samme areal, de nye øer udgør. Derfor forudsætter vi, at der også på Holmene skabes 6-12.000 nye job", sagde den glade bydirektør i en kort pause, hvorpå han fortsatte med at spille SimCity for alle skattepengene.

 • 13
 • 1

Hvidovre kommune driver aktiv kommunalpolitik, og tager et medansvar for at holde landets areal oppe med erstatning for alt det Naturfredningsforeningen får skyllet i havet i Jylland.

Fint nok. Og professor på CBS Niels Westergaard-Nielsen driver "kloge-Åge-politik" og satser på at alt er glemt om føje år, men har undervejs fået sin taletid.

Sagen er, at sådanne projekter er og bliver politik, og at alle tal om fremtiden er spådom i kaffegrums, men også at Hvidovre Kommune har fat i den lange ende. For bygges øerne, vil de også blive brugt og blive et aktiv i Kommunen.

Professorens argument med at tilgængelig arbejdskraft er forudsætningen for økonomisk vækst er jo lige så useriøst som kommunens gæt på antallet af kommende arbejdspladser.

 • 1
 • 9
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten