Produktprisen 2013: Robot hjælper patienter med at genoptræne i sengen

I det øjeblik en patient bliver sengeliggende, begynder muskelmassen at aftage. Men det kan der gøres noget ved, hvis genoptræningen starter allerede, mens man ligger i sengen.

Til det formål har iværksætteren Knud Andreasen udviklet en robot, så belastningen tilpasses den enkelte patient, og træningen optimeres.

Med træningsrobotten Atlinas kan sengeliggende patienter begynde genoptræningen tidligt og dermed undgå at miste for meget muskelmasse. Illustration: atlinas

Robotten har fået navnet Atlinas og virker ved, at patienten via et sæt pedaler overfører et tryk. Et system måler, hvor hårdt der trædes, og ud fra målingerne styres en motor, som giver pedalerne en hastighed, der er svagt stigende ved voksende tryk på pedalerne.

Træningsrobotten er dermed selv i stand til at regulere belastningen, og der er ikke brug for manuelt at justere belastningen til den enkelte patient:

»Jeg fik ideen til træningsrobotten, da en slægtning var ude for en alvorlig trafikulykke. Hospitalsopholdet var langvarigt, og det kunne have medført en alvorlig svækkelse, hvis ikke musklerne var blevet trænet, allerede mens vedkommende var sengeliggende,« fortæller Knud Andreasen.

Han udviklede derfor en simpel version af træningsrobotten, som gjorde, at slægtningen var i stand til at komme sig hurtigere end ellers.

Videreudviklingen er sket i samarbejde med danske hospitalsafdelinger, læger og fysioterapeuter. Den løbende aflastning af patientens pedaltryk kan bruges af læger og fysioterapeuter til i detaljer at følge patientens genoptræning.

Med et kontant pres på hospitalernes budgetter regner Knud Andreasen med, at potentialet for genoptræningsudstyr til sengeliggende patienter vil være betydeligt.