Produktpris 2013: Skimmelsvamp-alarm får os til at lufte ud

Bag plastkappen på skimmelsvamp-alarmen fra firmaet Lyngborg gemmer sig et lille klimakammer. Herinde er data fra en temperatur- og en fugtmåler i stand til at afgøre, om vækstbetingelserne for skimmelsvamp er til stede. Hvis det er tilfældet, vil alarmen bippe og blinke rødt. Det forklarer Jens Jørgen Holme, der er iværksætter og stifter af Lyngborg.

»Det er altså ikke selve skimmelsvampen, vi detektere, men risikoen for at den kommer. Det kan vi gøre ved at måle på væggens konditioner og ikke på den omgivende luft,« siger han.

Alarmen er patenteret og blevet testet i klimaskabe på et dansk GTS-institut.

Bag plastkappen sidder der en temperatur- og en fugtmåler. På baggrund af data herfra beregnes det, om der er de rette vækstbetingelser for skimmelsvamp. Illustration: lyngborg

Det er noget, som både boligselskaber og forsikringsselskaber er interesserede i. Skimmelsvamp udgør en stor sundhedsrisiko for beboerne, der kan udvikle varige sygdomme som astma og allergi. Men det er også et betydeligt tab for forsikringsselskaberne:

»Vi har haft alarmen til test i et større boligselskab i Herlev uden for København, og her viste det sig, at alarmen har en adfærdsregulerende virkning. Når den begynder at bippe, så er det et signal til beboerne om, at nu skal der luftes ud og skrues op for varmen,« fortæller Jens Jørgen Holme.

Fra starten troede han, at han med alarmen ‘blot’ skulle sælge et stykke funktionelt elektronik:

»Men jeg opdagede, at alarmen i langt højere grad handler om kommunikation mellem boligselskaber og lejere. Det bliver en måde at fortælle beboerne, hvad man skal gøre for at få et godt indeklima,« fortæller han.

I første omgang har Lyngborg derfor også fravalgt at sælge alarmen gennem byggemarkeder.

Udviklingen af skimmelsvamp-alarmen er blevet støttet af Syddansk Teknologisk Innovation.