Produktpris 2013: Nyt instrument analyserer kræftprøver på rekordtid

En ny instrumentplatform udviklet af den danske producent af avanceret hospitalsudstyr Dako forkorter drastisk den tid, det tager at analysere vævsprøver for kræftceller.

På verdens hospitaler undersøges årligt millioner af vævsprøver for at afgøre, om de indeholder kræft. Til det bruges primært to teknikker, henholdsvis Immunohistochemistry (IHC) og 'fluorescent in situ hybridisering (FISH) staining', begge bruges til at identificere anormale celler i en vævsprøve.

De kombineres i den nye instrumentplatform kaldet Dako Omnis, der parallelt udfører IHC og 'fluorescent in situ hybridisering (FISH) staining' af vævsprøver med det primære formål at diagnosticere kræft.

Vævsprøver, der er mistænkt for at indeholde kræft, farves med dedikerede reagenser. Farvningen, også kaldet staining, gør det muligt for patologerne at identificere forandringer i vævet, som vil forekomme i tilfælde af kræft.

Ved at instrumentet Dako Omnis, så det kontinuerligt kan modtage vævsprøver, er det muligt at skære analysetiden ned fra 12-18 til bare 4 timer. Illustration: dako

Stainingsprocessen er dog kompleks, tidskrævende og udføres normalt af højt specialiseret arbejdskraft. Men Dako har udviklet et instrument, som optimerer forholdene omkring kræftdiagnostik.

En vævsprøve taget på en patient fikseres og skæres i 4 mikrometer tynde snit, hvorefter det placeres på et objektglas. Objektglasset med vævsprøven monteres i en såkaldt 'rack', som kan håndtere op til fem vævsprøver ad gangen. I instrumentet er der seks skuffer til racks, og instrumentet kan håndtere 60 prøver samtidigt.

Når først racket med vævsprøverne er placeret i en af instrumentskufferne, tager en automatiseret proces over. Instrumentet er baseret på en kombination af en robotarm og en flytbar pipette. Dette system gør det muligt at flytte prøverne ud til de enkelte processer, modsat andre automatiserede løsninger.

Ved at flytte prøverne til processerne og ved at have dedikerede ladestationer til både prøver og reagenser opnår Dako Omnis en uset fleksibilitet. Både vævsprøver og reagenser kan modtages kontinuerligt, hvilket betyder, at brugerne ikke skal tilpasse sig instruments processer, men kan bruge Dako Omnis, så snart laboratoriet modtager nye prøver:

»Dette er nyt for den type instrumenter, og det sikrer, at vi kan have en kontinuerlig påsætning af nye vævsprøver. I de instrumenter, vi kender i dag, skal der fyldes en hel række vævsprøver ind i et rack, og i den tid processen kører, kan der ikke lægges nye vævsprøver ind. Men vores brugere er meget interesseret i at få et mere fleksibelt system,« forklarer udviklingsingeniør Nanna Dehlsen fra Dako.

Selve stainingen af vævsprøverne er også optimeret. Efter at pipetten har dispenseret reagenset til prøven, sikrer et nyt stainingsprincip, at de kostbare reagenser forbliver på vævet og påføres optimalt:

»Stainingsmodulet i Dako Omnis er baseret på et nyt stainingsprincip kaldet et 'Dynamic Gap'. Dynamic Gap udnytter de kapillære kræfter i samspil med en mekanisk bevægelse, derved kontrolleres reagensets væskestrømning, så der opnås en homogen farvning af prøven. Med denne løsning har vi skabt en optimal udnyttelse af reagenset, sikret høj kvalitet og reproducerbarhed uden nogen form for brugerinvolvering« siger Nanna Dehlsen.

Dako eksporterer til over 100 lande, og de første instrumenter er allerede på vej ud på verdens hospitaler og kræftafdelinger. For at kontrollere lanceringen er man startet blødt, men Dako forventer at det store salg begynder til næste år.

Emner : Automation