Produktpris 2013: Lysdiode viser, om barnets høreapparat sidder rigtigt

En lille lysdiode viser, om høreapparatet sidder korrekt i øregangen. Det hjælper forældre til at sikre, at børn med høreapparat hører bedst muligt. Oticon er den første producent i verden, der tilbyder denne funktion. Illustration: oticon

Børn vokser, og det gør deres øregange også. Derfor er det nødvendigt ofte at tilpasse den del af høreapparatet, der sidder inde i selve øret – normalt hver 6. eller 12. måned. Men et barn kan ikke altid selv give sine forældre besked om, at høreapparatet ikke længere virker så godt, fordi det ikke længere passer i øret.

Derfor har Oticon udviklet et hjælpemiddel, som kan fortælle de voksne, om høreapparatet sidder ordentligt. Høreapparatet Sensei, der nu er indstillet til Produktprisen 2013, kan nemlig måle, om der er lyd-lækager fra den prop, som sidder inde i øret. Et LED-lys vil advare, hvis det er tilfældet, ved at blinke indtil høreapparatet sidder korrekt.

Funktionen har stor betydning for børns velbefindende. Men funktionen er også tiltænkt de forældre, der skal vænne sig til at have et barn med høreapparat. Det gør det betryggende at vide, at apparatet sidder korrekt.

Oticon er med høreapparatet Sensei de første i verden, som tilbyder denne funktion.