Produktpris 2013: It holder styr på portører og blodposer

It-virksomheden Systematic i Århus har udviklet et nyt system, hvor viden fra fragtbranchen kombineres med til hospitals-it. Resultatet at spildtid på transportopgaver undgået, hvad enten det drejer sig om flytning af patienter, blodposer eller andet hospitalsudstyr.

»Det viste sig, at mange af de problemstillinger vi har arbejdet med i transportbranchen direkte kan oversættes til tilsvarende udfordringer i hospitalsdomønet, så lastbiler bliver til senge, og chauffører bliver til servicepersonale,« fortæller Flemming Thomsen. Han har været ansvarlig for udviklingen af det nye system, der har fået navnet Columna Service Logistics.

Det gælder for eksempel muligheden for at tilkalde det servicepersonale, for eksempel en portør, til en opgave, som er tættest på, og som har færrest opgaver i forvejen. I det nye system går sygeplejerskens opgave til en central database, som har registreret servicepersonalet, hvor de er og hvad de er i gang med. Servicepersonalet får besked over en almindelig smartphone, og på den måde kan der undgås kostbar spildtid.

Med en app på deres smartphone kan en portør dirigeres hen til den nærmeste opgave. Illustration: Systematic

Systematic har man beregnet, at der årligt vil kunne spares 500 millioner kroner på de danske hospitaler, hvis alle bruge systemet. Men det er nemlig ikke bare senge, som mere effektivt kan flyttes rundt; også blod og andre medicinske komponenter kan indgå i systemet.

Kendt teknologi med åbne standarder

Ifølge Flemming Thomsen er teknologien kendt og gennemprøvet, men måden at sætte den sammen på er ny. For eksempel bruges hospitalets eksisterende wifi-net i kombination med GPS-systemet til at lokalisere portørerne.

»Hvis man tænker på, at det nye sygehus i Skejby kommer til at strække sig over flere kilometer, så er nøjagtigheden på 5-10 meter rigeligt til at kunne afgøre, hvem af servicepersonalet som er nærmest.« siger han.

Systemet bygger på åbne internationale standarder og heri mener Flemming Thomsen, at en af de helt store fordele ligger:

»På den måde kan de eksisterende og kommende sporingssystemer på hospitalet blot koble sig på den informationsbus, som er en del af løsningen. De forskellige faggrupper kan så ‘tappe’ den relevante information,« forklarer han.

Columna Service Logistics er kommercielt tilgængeligt og kører lige nu i pilotdrift på Aalborg Universitetshospital.